Hallinto ja johto


Arina tarjoaa asiakasomistajilleen laadukkaiden palvelujen ja hyvien etujen ohella mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon.

Omassa kaupassa omistajilla on päätös- ja vaikutusvalta!

Osuuskauppa Arinan päätökset tehdään asiakasomistajien edustajien muodostamissa hallintoelimissä, joilla kullakin on Arinan säännöissä mainitut tehtävät.

Arinan edustajistoon valitaan asiakasomistajien keskuudesta 4 vuoden välein vaaleilla 65 jäsentä. Arinan edustajiston vaalit järjestettiin 29.3. ‒13.4.2022. Seuraavat vaalit järjestetään 2026.

Edustajiston tärkein tehtävä on toimia sanansaattajina oman alueensa omistajien ja Arinan johdon välillä. Kokouksissaan edustajisto mm. käsittelee ja vahvistaa Arinan tilinpäätöksen sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kahdesti vuodessa.

Arinan hallintoneuvosto valvoo Arinan liiketoimintaa, vahvistaa strategiat sekä valitsee hallituksen ja toimitusjohtajan. Hallintoneuvostoon kuuluu 24 jäsentä, joista 22 valitsee edustajisto ja kaksi edustaa henkilöstöä. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on 3 vuotta ja kolmasosa jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Arinan hallintoneuvoston, edustajiston, samoin kuin hallituksen ja johtoryhmän kokoonpanot näet omilta sivuiltaan, johon pääset vasemalla olevasta valikosta.

Asiakasomistajat voivat vaikuttaa omistamansa osuuskaupan kehittämiseen edustajiston vaalien ohella käyttämällä aktiivisesti oman kaupan palveluja sekä antamalla palautetta palveluista suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti.

Omistajan osuuskauppa

S-ryhmä muodostuu alueellisista osuuskaupoista sekä osuuskauppojen omistamasta SOK:sta ja sen tytäryhtiöistä. Osuuskauppojen omistajia ovat niiden asiakkaat, jotka ovat liittyneet osuuskaupan jäseniksi ja tehneet samalla sijoituksen osuuskaupan pääomaan maksamalla osuusmaksun. Arinan ja S-ryhmän toimintaa säätelevät osuuskuntalaki sekä osuuskaupan säännöt.