Arinan vuosi 2022: Asiakasomistajille yli 100 miljoonan euron hyödyt


13.02.2023

”Onnistuimme osuuskaupan tehtävässä, pohjoissuomalaisten kuluttajien tarpeiden täyttämisessä. Asiakasomistaja- ja asiointimäärät, myynti ja hyödyt asiakasomistajille lisääntyivät. Investoimme ja työllistimme lisää palvelualan ammattilaisia. Uudistimme strategian, nostaen asiakkaan ja työntekijän keskiöön. Toimeenpanemme strategian laadukkaalla johtamisella ja tavoittelemme kannattavaa kasvua asiakasomistajien ja Pohjois-Suomen hyödyksi. Haluamme yllättää asiakkaan, työkaverin ja yhteistyökumppanin arjessa aidolla välittämisellä”, kiteyttää toimitusjohtaja Reima Loukkola.

Osuuskauppa Arina vuonna 2022 Lkm/M€ Kehitys %/M€
Asiakasomistajamäärä 183 482 +3 %
Toimipaikkalukumäärä 180 -1 yks.
Asiointimäärä 39,9 milj. +4 %
Palvelujen kehittäminen (investoinnit) 43,4 M€ +9,7 M€
Henkilöstömäärä keskimäärin (aktiiviset) 2 947 +78 tt
Liikevaihto 1 001,2 M€ +11 %
Verollinen vähittäismyynti 1 218,8 M€ +11 %
Bonusmyynti asiakasomistajille 824,5 M€ +11 %
Asiakasomistajahyödyt 100,5 M€ +4,7 M€
Ylijäämä (tulos ennen veroja) 36,3 M€ +8,0 M€
Osuustoiminnallinen tulos 136,8 M€ +12,7 M€
Paikallinen arvonluonti 297,4 M€ +23,1 M€
Verojalanjälki 142,1 M€ +4,7 M€

Yli 180 000 asiakasomistajataloutta – Yli 100 000 ostotapahtumaa päivässä

Arina on asiakkaiden omistama osuuskunta. Yli 300 000 asiakasomistajatalouden asiakasta käytti Arinan 180 market- ja tavaratalokaupan, erikoisliikekaupan, liikennekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palvelua keskimäärin yli 100 000 kertaa päivässä. Kilpailukykyiset palvelukonseptit ja suorituskyvyn kehittyminen sekä asiakasomistaja- ja asiointimäärien, S-mobiilikäytön ja asiakkaiden sitoutumisen lisääntyminen nostivat myynnin ja hyödyt uudelle tasolle. Matkailu- ja ravitsemiskaupan palautuminen ja liikkumisen lisääntyminen siivittivät myynnin lisäksi myös tuloksellisuuden kasvuun. Arinan strategian mukaisesti palveluverkostoon investoidaan jatkossakin vuosittain kymmeniä miljoonia euroja. Vastuullinen osuuskauppa aikoo vastakin erottua edukseen innovatiivisilla energiaratkaisuilla.

Lähes 3 000 arinalaista –Yli 1 300 kesätyöntekijää

Arina on Pohjois-Suomen suurimpia yksityisiä työnantajia, tuhansien pohjoissuomalaisten työpaikka ja yli tuhannen nuoren ensikosketus työelämään. Kokoaikaisiksi muutettuna arinalaisia on yli 2 000. Arinan strategiassa ihminen on keskiössä. Asiakasomisteisuus velvoittaa kehittämään asiakaskokemusta. Työntekijöistä huolehditaan palkkauksen ja koko henkilöstön 3,2 miljoonan euron tulospalkkiovarauksen lisäksi valmennuksilla, henkilökunta- ja liikuntaeduilla sekä kattavalla työterveyshuollolla. Asiakas- ja työtyytyväisyys ovat onnistumisen tärkeimpiä mittareita.

Sydän Pohjois-Suomelle – Pohjois-Suomesta parempi paikka elää – Aito välittäminen yllättää

Arinalaisten sydän sykkii joka päivä Pohjois-Suomelle. Osuuskaupan missiona on tehdä Pohjois-Suomesta parempi paikka elää. Kannattava liiketoiminta ja vahva tase mahdollistavat palvelujen pitkäjänteisen kehittämisen, kasvun ja hyödyt asiakasomistajille. Kasvustrategian takeina ovat kilpailukykyiset konseptit, osaavat palvelualan ammattilaiset ja asiakasomistajien keskittäminen. Arinan alueellisesta merkittävyydestä kertovat lähes 300 miljoonan euron paikallinen arvonluonti, yli 140 miljoonan euron verojalanjälki ja osuuskaupan kokonaisonnistumista mittaava lähes 140 miljoonan euron osuustoiminnallinen tulos.

Liite 1: Osuuskauppa Arinan vähittäismyynti toimialoittain

Arinan vähittäismyynti 2022 Milj. eur Kehitys
Marketkauppa 857,5 M€ +5 %
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 246,4 M€ +34 %
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 41,3 M€ +15 %
Matkailu- ja ravitsemiskauppa 58,0 M€ +38 %
Muut palvelut 15,6 M€ +9 %
Yhteensä 1218,8 M€ +11 %

Lähde: Arinan tilastot 2022

Liite 2: Osuuskauppa Arinan osuustoiminnallinen tulos

Osuustoiminnallinen tulos 2022 Milj. eur Eur/talous
Ruokakorin edullisuus 37,2 M€ 205 €
Tuote- ja palveluedut 28,2 M€ 156 €
Bonus ja maksutapaetu 35,1 M€ 194 €
Asiakasomistajahyödyt yhteensä 100,5 M€ 555 €
Ylijäämä (tulos ennen veroja) 36,3 M€ 201 €
Yhteensä 136,8 M€ 755 €

Lähde: S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteri ja Arinan tilastot 2022

Liite 3: Osuuskauppa Arinan paikallinen arvonluonti

Arinan paikallinen arvonluonti 2022 Milj. eur Kehitys
Palkat 77,4 M€ +1,7
Investoinnit 43,4 M€ +9,7
Paikalliset hankinnat 67,6 M€ +5,4
Tulo- ja varallisuusverot 8,1 M€ +1,4
Asiakasomistajahyödyt 100,5 M€ +4,8
Sponsorointi ja hyväntekeväisyys 0,4 M€ +0,1
Yhteensä 297,4 M€ +23,1

Lähde: Arinan tilastot 2022

Liite 4: Osuuskauppa Arinan verojalanjälki

Arinan verojalanjälki 2022 Milj. eur Kehitys
Ennakonpidätykset ja työnantajamaksut 26,4 -0,1
  Tilitetyt ennakonpidätykset palkoista 11,7 -0,5
  Eläkevakuutusmaksut 13,7 +0,6
  Työnantajan sairausvakuutusmaksut 1,0 -0,2
Tulo- ja varallisuusverot 8,1 +1,4
  Yhteisöjen tulovero 6,6 +1,3
  Kiinteistövero 1,5 +0,1
Välilliset verot 107,6 +3,4
Tilitetty arvonlisävero 13,1 -0,7
  Sähkövero 1,8 +/-0
  Polttonesteiden valmistevero 69,1 +5,8
  Alkoholivero 0,7 +/-0
  Tupakkavero 22,8 -1,7
Verot yhteensä 142,1 M€ +4,7 M€

Lähde: Arinan tilastot 2022

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Reima Loukkola, +358 50 595 1972, reima.loukkola@sok.fi
viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen, +358 50 430 1747, pasi.ruuskanen@sok.fi