Toimimme arvojemme mukaisesti


Osuuskauppa Arina on pohjoissuomalainen kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat paikalliset kotitaloudet. Omistajat ovat virallisesti osuuskaupan jäseniä ja heitä kutsutaan myös asiakasomistajiksi. Osuuskaupan tarkoitus ja samalla toiminta-ajatus on tuottaa palveluja ja hyötyjä omistajille.

Vaalimme Arinalaisuus-yrityskulttuuria. Arinalaisuus on pohjoissuomalaista osuustoimintaa omistajien hyödyksi. Arinalaisuus on sitä, että teemme työmme joka päivä kilpailijoita paremmin omistajien hyödyksi. Kyse on sekä palveluasenteesta että osaamisesta. Visionamme on ylivoimainen hyöty omasta kaupasta.

Arvot

Arvot ovat keskeinen osa Arinalaisuutta. Pidämme aina mielessämme osuustoiminnan tarkoituksen. Se on olemassaolomme perusta ja ohjaa toimintaamme. Toiminnassamme korostuu omistajahyöty, jota tuotamme monin tavoin palvelujen käytön myötä.

Olemme aidosti kiinnostuneita ihmisistä eli omistajistamme, Arinalaisista työntekijöistä ja kaikista pohjoissuomalaisista. Tiedostamme tarpeita ja tunteita sekä toimimme niiden pohjalta. Koemme onnistuneemme, kun pohjoissuomalaiset kokevat saavansa hyötyä omasta kaupasta.

Toimimme tavoitteellisesti ja haluamme onnistua. Toimintaamme ohjaavat tavoitteet, jotka määritellään vastuualueittain Arinapuu-toimintasuunnitelmien tuloskortteihin. Arinapuiden avulla jokainen Arinalainen toteuttaa omassa roolissaan osuuskaupan tarkoitusta, mikä lisää työn merkityksellisyyttä.

Varmistamme osaamisen ja motivaation valmentamalla Arinalaisia ja luomalla edellytykset tavoitteiden toteutumiselle. Omistajien kokema ja saama hyöty sekä omistajien ja Arinalaisten tyytyväisyys ovat onnistumisemme mittareita.