Minä arinalaisena


Mitä minulta ja meiltä kaikilta arinalaisilta odotetaan arjessa ja minkälainen tapa toimia auttaa minua ja meitä onnistumaan yhdessä? Arvot sekä “minä arinalaisena” antavat vastauksia näihin kysymyksiin. Arvot luovat pohjan valinnoille, kun taas “Minä arinalaisena” konkretisoi mitä arvot tarkoittavat arjen tekemisenä.

ARINAN ARVOT OVAT:

• Osuustoiminnan tarkoitus
• Kiinnostus ihmisistä
• Tavoitteellisuus
• Onnistuminen

Nämä arvot konkretisoituvat arjen tekemisessä.

 

MINÄ ARINALAISENA...

…viestin avoimesti ja rehellisesti
Arinalainen välittää aidosti asiakkaista ja työkavereistaan. Tämä näkyy avoimena ja rehellisenä viestintänä ja vuoropuheluna, jossa voimme puhua hankalistakin asioista avoimesti mutta toista kunnioittaen. Arinalaisena arvostan jokaista työkaveria ja asiakasta omana itsenään.

…olen toiminnassani aktiivinen ja aloitteellinen
Tartumme itse aktiivisesti asioihin ja pyydämme apua tarvittaessa työkavereilta tai esihenkilöiltä. Asiakaskeskeinen, aloitteellinen ja aktiivinen päivittäinen toiminta varmistaa laadukkaan asiakaskokemuksen ja asiakkaan paluun.

…teen yhteistä hyvää pohjoissuomalaisille
Teemme arjessa töitä sen eteen, että pohjoissuomalaiset käyttävät aktiivisemmin omistamiaan palveluja, saaden henkilökohtaisia hyötyjä ja tehden samalla hyvää kaikille pohjoissuomalaisille ja koko Pohjois-Suomen elinvoimalle. Sinä ja tiimisi luotte omassa roolissanne hyvinvointia Pohjois-Suomeen aitojen asiakaskohtaamisten ja laadukkaiden palvelujen kautta joka päivä.

…olen utelias ja kokeilen rohkeasti. En pelkää virheitä.
Arinalaisena perehdymme tietoon ja faktoihin, uskallamme hakea uusia ratkaisuja, miettiä tilanteita asiakkaan näkökulmasta ja meillä on myös valta ja vastuu ratkaista tilanteita asiakkaan hyväksi. Virheet ovat mahdollisuus oppia ja niitä ei tarvitse pelätä.

…opin parhailta ja kehityn jatkuvasti
Arinalaisena olemme osa S-ryhmää, osa noin 3000 työntekijän Osuuskauppa Arinaa sekä osa oman toimipaikan tiimiä. Hyödynnämme tätä verkostoa oppimisessa ja toiminnan kehittämisessä. Otamme käyttöön valtakunnan parhaat käytännöt sekä kehitämme itse niitä arjessa. Arinalaisena minulla on halu oppia, kehittyä ja saattaa asiat ylpeästi loppuun.

…toimin vastuullisesti ja kannattavasti kaikissa olosuhteissa
Arinalaisena meillä on mahdollisuus työskennellä osuustoiminnallisessa yrityksessä, vastuullisen liiketoiminnan parissa. Vastuullinen toiminta koostuu jokaisen arinalaisen päivittäisistä arjen teoista ja valinnoista, joissa huomioimme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. Arinalaisen jokapäiväinen ja ensisijaisin vastuullisuusteko on ensiluokkainen asiakaspalvelu.