Eettiset periaatteet


Työskentelemme eettisten periaatteiden mukaisesti

Osuuskauppa Arina on osa S-ryhmän yritysverkostoa, jonka toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja hyötyjä alueosuuskauppojen jäsenille eli omistajille. Jokapäiväisen toimintamme on täytettävä ne eettiset odotukset, joita eri sidosryhmät Osuuskauppa Arinalle asettavat.

Arinan johto ja esimiehet vastaavat siitä, että henkilöstö perehdytetään huolellisesti eettisiin periaatteisiin. Periaatteiden noudattaminen on jokaisen Arinalaisen työntekijän tehtävä.

Eettisiä periaatteita täydentävät S-ryhmän/Osuuskauppa Arinan erilaiset toimintalinjaukset. Näiden linjausten on oltava linjassa eettisten periaatteiden kanssa.

1. Kuuntelemme omistajaa

Osuustoiminnallisena yrityksenä toimintamme keskiössä on omistajiemme etu. Kehitämme toimintaamme omistajia kuunnellen. Kannamme vastuumme myymistämme tuotteista ja palveluista ja autamme omistajiamme ratkaisemaan niistä mahdollisesti syntyvän ongelman.

2. Toimimme avoimesti ja rehellisesti

Pidämme antamamme lupaukset toisiamme, omistajiamme ja muita sidosryhmiämme kohtaan. Käymme avointa vuoropuhelua niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmiemme kanssa. Kerromme toiminnastamme läpinäkyvästi ja avoimesti.

3. Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme

Toimimme tasa-arvoisesti. Käyttäydymme asiallisesti ja reilusti toisiamme kohtaan emmekä syrji ketään. Arvostamme toistemme työtä. Kunnioitamme toistemme yksilöllisyyttä ja työyhteisöjemme monimuotoisuutta.

4. Kilpailemme reilusti

Kohtelemme yhteistyökumppaneitamme tasapuolisesti ja reilusti. Noudatamme hyviä kauppatapoja. Nostamme esille omat vahvuutemme, emme kilpailijoiden heikkouksia. Teemme yhteistyötä toimialojemme kehittämisessä toimialajärjestöjen ja muiden yhteisöjen kautta kilpailulainsäädännön sallimissa puitteissa.

5. Olemme lahjomattomia

Emme ota vastaan emmekä anna lahjuksia. Arvoltaan kohtuulliset lahjat ja kiinteästi liiketoimintaan liittyvä vieraanvaraisuus on sallittua. Toimimme aina yrityksen edun mukaisesti, emmekä anna henkilökohtaisen tai lähipiirin edun vaikuttaa päätöksiimme.

6. Noudatamme hyvää hallintotapaa

Toimimme hyvää hallintotapaa noudattaen kaikilla organisaatiotasoilla. Toimintatapamme ja hallintomme ovat läpinäkyviä. Noudatamme toiminnassamme alan hyviä käytäntöjä, tekemiämme sopimuksia sekä hyväksymiämme toimintaohjeita.

7. Kunnioitamme ihmisoikeuksia

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja edistämme niiden toteutumista omassa toiminnassamme ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme.

8. Toimimme vastuullisesti

Kehitämme toimintamme vastuullisuutta tavoitteellisesti sidosryhmiämme kuunnellen. Haemme yhteistyökumppaneita, joiden toiminta on sopusoinnussa arvojemme ja periaatteidemme kanssa ja, jotka ovat valmiita kehittämään toimintaansa.

9. Huolehdimme ympäristöstä

Tunnistamme ja seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia. Pyrimme ennaltaehkäisemään mahdolliset haittavaikutukset ja ottamaan käyttöön ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä.

Työntekijää, joka huomaa tai epäilee näitä periaatteita rikottavan, kehotetaan ilmoittamaan epäilystä omalle esimiehelle tai tarvittaessa Arinan yritysturvallisuudesta tai sisäisestä tarkastuksesta vastaavalle henkilölle.

Ilmoituksen voi tehdä myös luottamuksellisesti Anonyymin ilmoituskanavan kautta.

Päivitetty 2020