Osuuskauppa Arinan vaalit 2022

Edustajisto puhuu sinun äänelläsi!

Voit lähteä ehdolle Arinan vaaleissa 31.1.-16.2.2022 ​​tai äänestää omaa paikallisvaikuttajaasi  29.3.-13.4.2022.

Edustajisto on asiakasomistajien edustaja osuuskaupan hallinnossa. Se toimii sanansaattajana osuuskaupan johdon suuntaan ja huolehtii siitä, että osuuskaupan palveluja ja hyötyjä kehitetään asiakasomistajien toiveita tasapuolisesti kuunnellen.

Millaiset omistajat, sellaiset edustajat

Se millainen edustajistosta muodostuu, riippuu sinusta ja muista Arinan asiakasomistajista, sillä vain teillä on äänioikeus oman osuuskauppamme vaaleissa. Muita omistajia ei ole.

Osuuskauppojen edustajisto on perinteisesti ollut hyvin asiakaomistajiensa näköinen. Siihen kuuluu niin kaupan kassoja, rakennusmiehiä, opettajia, maatilallisia, sairaanhoitajia, toimistotyöntekijöitä kuin ammattipoliitikkoja. Yhteistä kaikille on kiinnostus osuuskaupan asioihin.

Edustajisto...

toimii sanansaattajina Arinan johdon ja alueensa omistajien välillä

Osuuskaupan edustajiston toimikausi on aina neljä vuotta ja se kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi hallinnonjäsenet käyvät keskusteluja Arinan hallinnon omalla keskustelualustalla. Näin omistajien ääni kuuluu Arinalla joka päivä!

valitsee hallintoneuvoston

Edustajisto valitsee hallintoneuvoston, jonka tehtävä on valvoa osuuskaupan liiketoimintaa ja päättää mm. toiminnan huomattavasta supistamisesta tai laajentamisesta, vahvistaa strategia sekä valita hallitus ja toimitusjohtaja.

vahvistaa tilinpäätöksen

Edustajisto vahvistaa osuuskaupan tilinpäätöksen ja päättää mitä taseen mahdollisesti osoittamalle ylijäämälle tehdään. Osuuskaupan edustajisto päättää myös mahdollisista sääntömuutoksista sekä fuusiohankkeista.