Muutoksia Osuuskauppa Arinan johto-organisaatiossa, lakkautettavia ja uusia tehtäviä


Osuuskauppa Arina

12.04.2024

Osuuskauppa Arinan alkuvuonna käymät muutosneuvottelut koskien asiakasomistaja- ja pankkipalvelujen sekä markkinoinnin ja viestinnän johto- ja päällikkövastuiden uudelleenorganisointia ovat päättyneet. Arinan johto ilmoitti päätöksistä neuvottelun piirissä olleille 4.4.2024.
Muutosneuvottelujen seurauksena nykyiset viestintäjohtajan ja markkinointipäällikön tehtävät lakkautetaan.
15.4.2024 alkaen nykyinen henkilöstöjohtaja vastaa lisäksi markkinoinnista ja viestinnästä, sisältäen kumppanuudet. Asiakasomistaja- ja S-Pankki –toiminnot siirtyvät vastaavasti talousjohtajan vastuualueeseen.
Uudelleenorganisoinnin seurauksena perustetaan kaksi uutta tehtävää, joiden vastuualueet ja toimenkuvat täsmentyvät kesään mennessä käynnistyvän rekrytoinnin yhteydessä.

Lisätietoja:
Reima Loukkola, toimitusjohtaja
Minna Salonen, henkilöstö- ja viestintäjohtaja (15.4. alkaen)
Anu Junnikkala-Alho, talousjohtaja