Osuuskauppa Arinan vaalilinjaus

04.01.2019

Osuuskauppa Arina on kuluttajaosuuskunta ja kansanliike, jonka omistavat pohjoissuomalaiset kotitaloudet, 70 % kaikista kotitalouksista. Osuuskauppa arvostaa edustuksellista demokratiaa, valitsevathan myös osuuskaupan omistajat edustajansa päätöksentekijöiksi demokraattisesti.

Osuuskauppa Arina tiedostaa, että omistajien ja -hallinnon joukossa on myös poliittisesti aktiivisia henkilöitä. Puoluepolitiikka ei kuitenkaan ole läsnä osuuskauppatoiminnassa.

Osuuskauppa Arina suhtautuu myönteisesti valtakunnallisten, maakunnallisten, kunnallisten tai Europarlamenttivaalien aikana tehtävään vaalityöhön osuuskaupan toimipaikkojen yhteydessä.

Puolueet tai ehdokkaat voivat tasapuolisesti tehdä vaalityötä osuuskaupan kiinteistöjen edustoilla ja mahdollisuuksien mukaan myös aulatiloissa vaalityöstä etukäteen sopien, mikäli tilat eivät ole varattuina osuuskaupan omaan kaupalliseen tai muuhun toimintaan. Osuuskauppa määrittelee kiinteistöittäin vaalityöhön soveltuvat tilat ja ajankohdat.

Osuuskauppa pidättää oikeuden keskeyttää vaalityö, mikäli tämä häiritsee asiakkaiden asiointia tai vaalityössä havaitaan epäasiallisia tai loukkaavia kannanottoja yksilöitä tai yhteisöjä kohtaan. Toimipaikan päälliköillä on tarvittaessa oikeus vaalityön keskeytykseen em. perusteilla.

Vaaleissa osa osuuskaupan kiinteistöistä toimii ennakkoäänestyspaikkoina. Ennakkoäänestysaikana vaalityö ei ole sallittua ko. kiinteistöissä.

Osuuskauppa Arina ei jaa puolueille tai yksittäisille ehdokkaille suoraa rahallista tukea, eikä tarjoa puolueille tai ehdokkaille näkyvyyttä osuuskaupan viestintäkanavissa.

Osuuskauppa voi kuitenkin ostaa tasapuolisesti mainostilaa puolueiden sekä niiden piiri- tai kunnallisjärjestöjen alueellisiin julkaisuihin, mikäli osuuskaupalla on ajankohtaista viestittävää.

Osuuskaupan edustajat voivat myös osallistua puolueiden sekä niiden piiri- tai kunnallisjärjestöjen alueellisiin, ohjelmaltaan korkeatasoisiin ja kustannuksiltaan kohtuullisiin seminaareihin, mikäli niiden sisältö on osuuskauppatoiminnan kannalta merkityksellistä. Yksittäisiä ehdokkaita tai heidän tukiyhdistyksiä ei tueta edes seminaareihin osallistumalla.

Liitteet: