Oulun ydinkeskustan kehittäminen edennyt yhteishankintasopimusvaiheeseen


07.07.2009

LEHDISTÖTIEDOTE

Ydinkeskustan kehittäminen edennyt yhteishankintasopimusvaiheeseen

Tulevaisuudessa Oulun ydinkeskustassa pysäköinti- ja huoltojärjestelmät uusiutuvat, rakennuksia korjataan, laajennetaan ja uusia rakennetaan, sekä jalankulkuympäristö uusiutuu ja kaupunkikuva siistiytyy.

Kaupunkiympäristön aktiivinen kehittäminen perustuu yhdyskuntarakenteen eheytymiseen ja liikenteen päästöjen vähentämiseen. Ydinkeskustan palveluiden saavutettavuus jalkaisin, pyöräillen ja joukkoliikennettä käyttäen paranee. Myös ajoneuvoliikenteen uudet järjestelyt minimoivat turhan liikenteen määrän.

Oulun ydinkeskustan tarjoamien palvelujen lisääminen ja monipuolistaminen, Rotuaarin laajentuminen ja katutilojen uusiutuminen edellyttävät pysäköinti- ja huoltoliikenteen sijoittamisen ydinkeskustan alle, kallioperään.

Kaupunginhallitus on 22.6.2009 kokouksessaan hyväksynyt Kalliotilojen suunnittelutoimikunnan esityksen Galleria ja Pallas kortteleiden tontin omistajien ja kaupungin välille solmittavasta yhteishankintasopimuksesta, joka koskee kallioon louhittavien huolto- ja pysäköintitilojen rakentamista.

Yhteishankintasopimuksen allekirjoittamisella osapuolet sitoutuvat Kalliotilojen hankinnan kilpailuttamiseen. Sopimuksessa määritellään mm. osapuolten roolit ja vastuut maanalaisessa rakentamisessa.

Pallas ja Galleria kortteleiden tontinomistajat ovat yhtä lukuun ottamatta antaneet myönteisen ennakkoilmoituksen sopimuksen allekirjoittamisvalmiudesta. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Osuuskauppa Arina ja Oulun Osuuspankin omistama Asunto Oy Rautakaupankulma ovat osaltaan allekirjoittaneet yhteishankintasopimuksen 2.7.2009. Muiden tontin omistajien kanssa sopimukset allekirjoitetaan myöhemmin sopimusaikataulun mukaisesti.

Kalliotilojen urakkalaskenta on parhaillaan käynnissä. Urakkatarjoukset saadaan 24.9.2009. Oulun kaupungin arvioitua urakkatarjoukset tontinomistajat voivat ottaa kantaa rakentamiskustannuksiin. Tontinomistajat päättävät 3.11.2009 mennessä osallistumisestaan kallioperään sijoittuvien huoltotilojen investointiin. Kannanottojen perusteella suunnittelutoimikunta, jota johtaa apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala, tekee esityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Kalliotilojen investointipäätöksestä. Lopullisen investointipäätöksen Kalliotilojen rakentamisesta tekee Oulun kaupunginvaltuusto marraskuun lopulla 2009.

Tavoitteena on, että kaupunki ja tontinomistajat solmivat syksyllä 2009 maankäyttösopimukset, jotka ovat maanpäällisten asemakaavan muutosten hyväksymisen ja toteutumisen edellytys. Tontin omistajat päättävät maanpäällisten investointien edellytyksistä aikaisintaan keväällä 2010. Maankäyttösopimus ja maanpäällisten investointien päätökset  edellyttävät riittävää kulutuskysyntää Oulun seudulla. Päätösten tukena hyödynnetään väestö- ja ostovoimaennusteita.

Oulun ydinkeskustan kehittämiseen liittyvät päätökset:

 • Yhteishankintasopimus (2.7.2009)

  Osapuolten roolit ja vastuut mahdollisessa maanalaisessa rakentamisessa

 • Maankäyttösopimus* (syksy 2009)

  Maanpäällisen asemakaavan muutoksen edellytys

 • Kalliotilojen rakentamispäätökset

   

  Tontinomistajien päätös osallistumisesta huoltotilojen rakentamiseen 3.11.2009*

  Kaupunginvaltuuston investointipäätös Kalliotilojen rakentamisesta viikolla 48 / 2009

 • Maanpäällinen kortteleiden rakentaminen (aikaisintaan kevät 2010)

*) Tontinomistajien myönteiset päätökset edellyttävät riittävää Oulun seudun kulutuskysyntää (perustuu väestö- ja ostovoimaennusteisiin)

 

Lisätietoja: Oulun kaupunki

apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala puh. 044 7031112

asemakaavapäällikkö Matti Karhula puh. 044 7032410

projektipäällikkö Juha Isoherranen puh. 044 7032429

etunimi.sukunimi@ouka.fi