Osuuskauppa Arinan hallintoelimet on valittu vuodelle 2013


14.12.2012

Arina on pohjoissuomalainen osuuskunta, jonka omistavat lähes 2/3 toimialueen kotitalouksista, yli 143 000 jäsentä. Osuuskaupan tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja omistajille. Päätökset tehdään omistajien muodostamissa hallintoelimissä, joilla kullakin on Arinan säännöissä määritellyt tehtävät. Osuuskaupan jäsenten päättämisvaltaa käyttää jäsenten keskuudestaan valitsema, osakeyhtiön yhtiökokoukseen verrattava edustajisto, joka valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Hallintoneuvosto valitsee puolestaan hallituksen jäsenet.

Edustajisto on osuuskaupan jäsenten keskuudestaan 4 vuoden välein vaaleilla valitsema, päättämisvaltaa käyttävä toimielin ja verrattavissa osakeyhtiön yhtiökokoukseen. Arinan edustajistossa on kaudella 2010-2014 yhteensä 65 jäsentä. Edustajiston päätöksiin kuuluvat mm. hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinta. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kahdesti vuodessa. Syyskokous pidettiin 17.11.2012 Oulussa.

Arinan hallintoneuvosto koostuu 24 Arinan jäsenestä, joista kolmasosa on vuosittain erovuorossa. Arinan edustajisto valitsi 17.11. syyskokouksessaan hallintoneuvostoon uudeksi jäseneksi Raino Peltoniemen Pyhäjoelta. 3 vuoden jatkokaudelle valittiin Antero Aulakoski Raahesta, Antti Huttu-Hiltunen, Raimo Hämeenniemi, Pirjo Sirviö ja Pirjo Yliniemi Oulusta, Tapio Junttila Limingasta sekä Juha Hattukangas henkilökunnan edustajana Oulusta. Arinan edustajisto valitsi 17.11. syyskokouksessaan Arinan tilintarkastajiksi vuodelle 2013 KHT Esa Harttusen ja KHT-yhteisö PwC:n vastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Postin.

Arinan hallintoneuvosto valitsi 12.12. kokouksessaan keskuudestaan vuodelle 2013 puheenjohtajaksi Matti Pikkaraisen ja varapuheenjohtajaksi Jorma Yypänahon sekä Arinan hallitukseen vuodelle 2013 vanhoista jäsenistä uudelleen Minna Isomursun Oulusta, Kari Juntusen Oulusta, Antti Latolan Oulusta ja uutena jäsenenä Liisa Ansalan Rovaniemeltä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Arinan sääntöjen mukaisesti osuuskaupan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio.

Arinan hallintoneuvosto vahvisti lisäksi hallituksen puheenjohtajan esittämän suunnitelman palvelujen kehittämisestä vuonna 2013 Arinan historian suurimmilla yli 60 miljoonan euron investoinneilla. Arinan työntekijämäärän arvioidaan lisääntyvän jopa 100 työntekijällä.

Liitteet: