Kun tervaporvari landelle lähti


20.12.2017

Niin sanonut puolueettomat eli SOK:laiset osuuskaupat syntyivät 1900-luvun alkuvuosikymmeninä kahdella tavalla. Kaupungeissa niitä perusti porvaristo usein vastapainoksi työväenliikkeen eli OTK:laisille osuuskaupoille.

Maaseudulla osuuskauppoja puolestaan perustivat maanviljelijät. Osuuskauppojen kautta he saivat jakelukanavan maataloustuotteilleen: lihaa, perunoita, vihanneksia, kananmunia ja muita hyödykkeitä ostettiin suoraan tiloilta kauppojen valikoimiin.

Arina oli alkujaan sangen urbaani osuuskauppa, sillä se toimi pitkään lähinnä Oulun kaupungissa. 

1950-luvulla alkoi kuitenkin laajentuminen Oulua ympäröivälle maaseudulle.

Ensimmäiseksi Arina osti Limingan Osuuskaupalta neljä myymälää ja hivenen myöhemmin Kempeleen Ketolanperältä kiinteistön myymäläänsä varten. Seuraavaksi liitettiin Haukiputaan Osuuskaupan Kiimingin kunnan alueella toimineet kaksi myymälää Arinaan ja avattiin Oulujoen Myllyojalla uusi kolmiosastoinen myymälä.

Maaseutuverkosto käsitti tässä vaiheessa 12 toimipaikkaa, joista Oulujoella viisi, Kempeleessä kolme, Oulunsalossa kaksi ja Kiimingissä kaksi.

Myös Arinassa hyöty maanviljelijöiden ja osuuskaupan välillä oli kahdensuuntaista. Viljelijät olivat osuuskaupalle hyviä asiakkaita ja ostouskollisia jäseniä. Osuuskaupan kautta viljelijät puolestaan saivat tuotteensa laajoille markkinoille.

Pääasiassa viljelijäväestölle suunnatusta rauta- ja maatalouskaupasta tuli Arinalle vähitellen merkittävä toimiala. Heille myytiin väkilannoitteita, siemenviljaa, maanviljelyskalkkia, rehuja, nurmikasvien siemeniä sekä traktoreita ja muita maanviljelyksessä tarvittavia koneita. Näin Arina halusi palvella maanviljelijäjäseniään myös elinkeinonharjoittajina eli maataloustuottajina.

Jäsenkunnasta maanviljelijöitä oli tässä vaiheessa tuhat eli noin viidennes. Huolimatta siitä, että maanviljelijöiden osuus jäsenistössä kasvoi, se oli selvästi pienempi kuin useimmissa muissa osuuskaupoissa. Vielä 50-luvun alussa SOK:laisten osuuskauppojen jäsenistöstä nimittäin lähes puolet oli viljelijäväestöä.

Lue Arinan Tarinasta, kuinka tuleva suurosuuskauppa otti ensimmäisiä laajentumisaskeliaan 50-luvun noususuhdanteen innoittamana. Juhlakirja myynnissä nyt Arinan Prismoissa ja Sokos Pukumiehessä sekä prisma.fi.