Kun Arinassa osaaminen arvoon nostettiin


07.12.2017

Koko 2000-luvun Arina on toteuttanut vahvaa kasvustrategiaa, mikä on samalla tarkoittanut, että henkilöstön määrä on noussut huimasti. Ilahduttavaa on, että samaan aikaan henkilöstön työtyytyväisyys on parantunut merkittävästi.

Henkilöstöpäällikkö Minna Savikko, joka on henkilöstötyön pitkän linjan ammattilainen ja osaaja, toteaa, että vahvalla sisäisellä yrityskulttuurilla on ollut tähän vissi vaikutus. Hän iloitsee siitä, että Arina on jo usean vuoden ajan ollut joka vuosi toteutettavissa työtyytyväisyyskyselyissä aivan osuuskauppojen kärjessä.

Kärkisijoilla se on myös suomalaisten yritysten joukossa. Yli 200 yrityksen henkilöstötyytyväisyyttä vuosittain mittaava tutkimus- ja konsultointiyritys Corporate Spirit palkitsi Arinan vuonna 2016 Suomen kolmanneksi innostavimpana työpaikkana.

”Pyrimme huolehtimaan henkilöstömme työhyvinvoinnista, niin henkisestä kuin fyysisestä, mahdollisimman monipuolisesti. Myös henkilöstöetumme ovat tuntuvia”, Minna Savikko toteaa.

Osaamisen kehittäminen on Arinassa tärkeä pitkän linjan strateginen tavoite. Arina kouluttaa henkilöstöään jatkuvasti ja paljon. Yhteistyötä tehdään niin Jollas Instituutin kuin paikallisten kouluttajien kanssa.

Henkilöstöjohtaja Jari Karjalainen sanoo, että osaamisella on selvä kytkös omistajahyötyihin ja sitä kautta arinalaisuuteen.

”Jokaisen työllä on merkitystä, kun omistajahyötyjä tuotetaan. Työtaidot oppii aina ajan myötä, mutta erityisesti arvostamme asennetta.”

Arinassa on yhdessä henkilökunnan kanssa määritelty, millainen on hyvä arinalainen työntekijä ja millaisia ovat niin sanotut arinalaiset hyveet. Näistä ovat omistajakeskeisyys, tavoitteellisuus, rohkeus, aktiivisuus ja vastuullinen joukkuepelaaminen.

Lue Arinan Tarinasta lisää siitä, mitä on arinalainen yrityskulttuuri ja kuinka henkilöstö osallistuu sen kehittämiseen. Juhlakirja myynnissä nyt Arinan Prismoissa ja Sokos Pukumiehessä sekä prisma.fi