Arinan vuosi 2021: Myynti ja tulos ennätystasolle


14.02.2022

”Arinalaisten sydän sykkii Pohjois-Suomelle ja haluamme tehdä Pohjois-Suomesta paremman paikan elää. Luottamus Arinaan on vakaa, mistä kertoo asiakasomistajamäärän ja myynnin kasvuluvut. Kannattavuus mahdollisti lisääntyneet investoinnit, minkä myötä työpaikat lisääntyivät. Osuuskaupan kokonaisonnistumista mittaava osuustoiminnallinen tulos nousi ennätystasolle. Kiitos arinalaisille, yhteistyökumppaneille ja asiakasomistajille, pidetään yhdessä pohjoisen puolta”, kiteyttää Arinan uusi toimitusjohtaja Reima Loukkola.

Osuuskauppa Arina vuonna 2021 Lkm/M€ Kehitys
Omistajamäärä 178 672 +2 %
Toimipaikkalukumäärä 180 -1
Palvelujen kehittäminen (investoinnit) 32,1 M€ +8,0 M€
Henkilöstömäärä keskimäärin (aktiiviset) 2869 +57
Liikevaihto 901,2 M€ +5 %
Verollinen vähittäismyynti 1 096,1 M€ +5 %
Bonusmyynti 740,9 M€ +7 %
Omistajahyödyt 95,7 M€ +2 %
Ylijäämä (tulos ennen veroja) 28,3 M€ +2,9 M€
Osuustoiminnallinen tulos 124,0 M€ +4,6 M€
Paikallinen arvonluonti 272,7 M€ +13,8 M€
Verojalanjälki 137,4 M€ +8,0 M€


Lähes 180 000 asiakasomistajataloutta ja yli 300 000 kuluttajaa

Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat paikalliset asiakkaat. Asiakasomistajia oli vuoden 2021 lopussa 178 672 (+3 974), 70 % kaikista kotitalouksista. Asiakasomistajatalouksissa on yli 300 000 kuluttajaa. Arina tarjosi market- ja tavaratalokaupan, erikoisliikekaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluja 180 toimipaikassa. Arina investoi näihin palveluihin 32,1 milj. euroa, rakentaen ja remontoiden yhteistyökumppaneiden kanssa toimipaikkoja kaikilla toimialoilla innovatiivisia ja energiatehokkaita ratkaisuja hyödyntäen.

Merkityksellistä työtä lähes 3 000 arinalaiselle ja yli 1 100 nuorelle

Asiakasomistajien palveluista vastasivat vuoden aikana keskimäärin 2869 (+57) arinalaista. Kokoaikaisiksi muutettuna heitä oli 1 956 ja vuoden lopussa 2907 (+82). Arina tarjosi kesätöitä ja työharjoittelua yli 1100 nuorelle. Sadat arinalaiset siirtyivät jo toisena pandemiavuonna työtehtävistä toiseen yli toimialarajojen. Arina tukee henkilöstön hyvinvointia valmennuksilla, liikuntaeduilla ja kattavalla työterveyshuollolla. Koko henkilöstön tulospalkkioihin varattiin 3,5 milj. euroa. Arinalaiset viihtyvät työssään, mitä kuvaava työtyytyväisyysindeksi oli hyvällä tasolla.

Yli 100 000 ostotapahtumaa vuorokaudessa

Arinan verollinen vähittäismyynti nousi 1096,1 milj. euroon (+56,5 milj. euroa). Bonusmyynti oli 740,9 milj. euroa (+49,3 milj. euroa), 68 % kokonaismyynnistä. Myyntiä kasvattivat asiakasomistajamäärän ja keskioston kasvu, liikkumisen ja asioinnin lisääntyminen, palvelujen ja konseptien, mm. ruoan verkkokaupan ja S-mobiilin hyötypalvelujen kehittyminen sekä edullinen hintataso. Asiointeja oli keskimäärin yli 100 000 vuorokaudessa ja yli 40 miljoonaa vuodessa.

S-mobiili jo lähes 160 000 pohjoissuomalaisen älypuhelimessa

Arinan olemassaolon tarkoitus on tarjota vastuullisia ja kilpailukykyisiä palveluja ja hyötyjä. Tehokkuus ja kannattavuus mahdollistivat joka päivä edullisen ruokakorin sekä monipuolisia tuote- ja palveluetuja. Ostoista maksettiin Bonusta ja maksutapaetua. Omistajahyötyjä kertyi keskimäärin 542 euroa taloutta kohden. S-mobiili-sovellus on käytössä joka toisella asiakasomistajatalouksien yli 300 000 kuluttajalla. S-mobiilin Omat ostot -hyötypalvelut laajenivat Hintavertailijalla.

Arinalaisten sydän sykkii Pohjois-Suomelle

Palvelujen ja hyötyjen kehittämisen mahdollistivat kannattava liiketoiminta ja vahva tase. Arinan liikevaihto nousi 901,2 milj. euroon (+45,0 milj. euroa). Ylijäämä (tulos ennen veroja) oli 28,3 milj. euroa (+2,9 milj. euroa, 3,1 %/lv), keskimäärin 160 euroa omistajaa kohden. Osuuskaupan kokonaisonnistumista kuvaava osuustoiminnallinen tulos nousi uudelle ennätystasolle 124,0 milj. euroon (+4,6 milj. euroa). Alueellista merkittävyyttä kuvaava paikallinen arvonluonti nousi 272,7 milj. euroon (+13,8 milj. euroa) ja yhteiskuntavastuuta niin ikään kuvaava verojalanjälki 137,4 milj. euroon (+8,0 milj. euroa). Asiakasomistajien luottamus ja asiakastyytyväisyys osuuskaupan toimintaa kohtaan säilyivät hyvällä tasolla.

Vuoden 2022 näkymät: juhlavuonna uusia asiakasomistajia ja edustajisto sekä vahva investointiohjelma ja strategiapäivitys

Osuuskauppa Arina perustettiin 105 vuotta sitten. Olemassaolon tarkoitus on pysynyt samana koko historian ajan. Osuustoiminnan idea kaipaa edelleen lisää tunnettuutta, minkä vuoksi Arina viestii vuoden mittaan sekä asiakasomistajuuden hyödyistä että vastuullisista teoista Pohjois-Suomen ja pohjoissuomalaisten hyväksi. Uusille asiakasomistajille on luvassa palvelujen käytöstä kertyvien hyötyjen lisäksi myös juhlavuoden liittymisetuja.

Osuustoiminnan demokratiaan liittyen Arina järjestää osuuskauppavaalit, joissa asiakasomistajat valitsevat keväällä keskuudestaan 65 edustajaa edustajistoon.

Arinan tehokkuus ja kannattavuus mahdollistavat edellisvuotta vahvemman investointiohjelman palvelujen ja hyötyjen kehittämiseksi.

Vuoden aikana Arina lisäksi päivittää strategian tuleville vuosille.

 

Liite 1: Osuuskauppa Arinan vähittäismyynti toimialoittain
Arinan vähittäismyynti 2021 Milj. eur Kehitys
Marketkauppa 807,0 M€ +2 %
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 187,0 M€ +24 %
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 48,8 M€ +4 %
Matkailu- ja ravitsemiskauppa 39,0 M€ +6 %
Muut palvelut 14,3 M€ -1 %
Yhteensä 1096,1 M€ +5 %

Lähde: Arinan tilastot 2021

Liite 2: Osuuskauppa Arinan osuustoiminnallinen tulos
Osuustoiminnallinen tulos 2021 Milj. eur Eur/talous
Ruokakorin edullisuus 38,0 M€ 215 €
Tuote- ja palveluedut 27,5 M€ 156 €
Bonus ja maksutapaetu 30,3 M€ 171 €
Omistajahyödyt yhteensä 95,7 M€ 542 €
Ylijäämä (tulos ennen veroja) 28,3 M€ 160 €
Yhteensä 124,0 M€ 702 €

Lähde: S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteri ja Arinan tilastot 2021

Liite 3: Osuuskauppa Arinan paikallinen arvonluonti
Arinan paikallinen arvonluonti 2021 Milj. eur Kehitys
Palkat 75,7 M€ +2,1
Investoinnit 32,1 M€ +8,0
Paikalliset hankinnat 62,2 M€ +1,8
Tulo- ja varallisuusverot 6,7 M€ +0,4
Omistajahyödyt 95,7 M€ +1,5
Sponsorointi ja hyväntekeväisyys 0,3 M€ +/-0
Yhteensä 272,7 M€ +13,8

Lähde: Arinan tilastot 2021

Liite 4: Osuuskauppa Arinan verojalanjälki
Arinan verojalanjälki 2021 Milj. eur Kehitys
Ennakonpidätykset ja työnantajamaksut 26,5 +1,0
  Tilitetyt ennakonpidätykset palkoista 12,2 +0,1
  Eläkevakuutusmaksut 13,1 +0,6
  Työnantajan sairausvakuutusmaksut 1,2 +0,3
Tulo- ja varallisuusverot 6,7 +0,4
  Yhteisöjen tulovero 5,2 +0,3
  Kiinteistövero 1,4 +/-0
Välilliset verot 104,2 +6,6
  Tilitetty arvonlisävero 13,9 -1,0
  Sähkövero 1,8 +/-0
  Polttonesteiden valmistevero 63,3 +9,9
  Alkoholivero 0,7 -0,1
  Tupakkavero 24,5 -2,2
Verot yhteensä 137,4 M€ +8,0 M€

Lähde: Arinan tilastot 2021