Arinan edustajiston vaaleissa 199 ehdokasta


08.03.2018

Osuuskauppa Arinan omistajat valitsevat 199 ehdokkaan joukosta 65-jäsenisen edustajiston.
Edustajisto valitaan suora- eli henkilövaalilla. Ehdokkaat ovat nähtävillä vaalisivuilla Arina.fi/vaalit. Vaalikone avataan ehdokasvalinnan avuksi 27.3. Äänestysmateriaalit postitetaan äänioikeutetuille huhtikuun alussa. Äänestää voi sähköisesti tai postitse 3.-18.4. Vaalitulos julkistetaan 27.4. Uusi edustajisto kokoontuu valmennukseen ja 1. kokoukseen 26.-27.5.

Edustajisto on osuuskaupassa päätösvaltaa käyttävä toimielin ja verrattavissa osakeyhtiön yhtiökokoukseen. Sääntömääräisten päätösten lisäksi edustajisto toimii viestinvälittäjinä omistajien ja johdon välillä.

Arinan edustajisto valitaan ensimmäistä kertaa suoravaalilla. Valittujen tehtävä on huolehtia osuuskaupan ja sen omistajien eduista. Äänestystapana on ensimmäistä kertaa sähköisen ja postivaalin yhdistelmä, ilman vaaliuurnia. Äänestysmateriaali postitetaan omistajan ilmoittamaan kotiosoitteeseen.

Jäsen-

alue

Jäsenalue

Edusta­jiston paikat

Ehdokkaita

jäsenalueelta

1 Oulu, Ii, Muhos, Utajärvi, Vaala

32

97

2 Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki, Siikalatva

5

17

3 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä

5

24

4 Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kolari, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio

10

23

5 Pudasjärvi, Ranua, Rovaniemi

10

33

6 Inari, Kittilä, Sodankylä, Utsjoki

3

5

  Yhteensä

65

199

 

Arinan edustajiston vaaleissa on yli 160 000 äänioikeutettua. S-vaalilautakunta asetti tavoitteeksi 20 %:n äänimäärän (edellisvaaleissa 17,5 %). Uuden vaalitavan myötä ehdokasilmoitusten määrä yli tuplaantui, mutta ehdokasmäärä laski lähes puoleen (199/376) edellisvaaleista. Nyt ratkaisee vain henkilökohtaiset äänet. Keskimäärin joka kolmas ehdokas valitaan. Edellisellä kerralla ääniharava sai 340 ääntä ja läpi pääsi suhteellisella vaalitavalla alimmillaan 65 äänellä. Suoravaalissa tarvitsee enemmän henkilökohtaisia ääniä.

Ehdokkaissa on tälläkin kertaa miesenemmistö (120/199 eli 60 %). Edustajistoon valittiin edellisellä kerralla ehdokasjakaumasta huolimatta naisenemmistö (57 %). Ehdokkaat edustavat laajalti eri ammattikuntia ja ovat iältään 25-79 –vuotiaita, keski-ikä 53 vuotta. Edustajisto tulee uusiutumaan vähintään 40 % (edelliskerralla 57 %). Tarkemmin ehdokkaisiin voi tutustua 27.3. vaalisivuilla julkaistavan vaalikoneen avulla.