Kaupan lauhdelämmön hyödyntäminen on erinomainen esimerkki kaupungin energiajärjestelmän ja kiinteistöjärjestelmien yhdistämisestä. Caverionin, Osuuskauppa Arinan ja Oulun Energian yhteistyössä kehittämä innovaatio lisää kustannustehokasta hiilineutraalia kaukolämmöntuotantoa. Uudenlainen tapa hallita energiavirtoja tarjoaa konkreettisen keinon ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Kehitystyön verifioinnissa ovat olleet mukana myös VALOR Partners Oy ja VTT.

Oulun Ritaharjuun valmistuu keväällä 2022 Osuuskauppa Arinan uusi S-Market, joka tuottaa päästötöntä energiaa kaukolämpöverkkoon. S-Marketin energiajärjestelmä perustuu kiinteistön CO2-kylmälaitoksen hukkalämmön ja laitokseen yhdistetyn lämpöpumpun energian hyödyntämiseen kaukolämpöverkossa. Järjestelmää ohjaa Caverionin älykäs automaatiojärjestelmä, joka on integroitu sekä rakennuksen että kaukolämpötuotannon ohjausjärjestelmiin. Innovaatio on viety vajaassa kahdessa vuodessa täyden mittakaavan teolliseen toteutukseen.

VALOR Partners Oy:n laskelmien mukaan Ritaharju mahdollistaa vuositasolla jopa 3 GWh kaukolämmön tehokkaan ja polttamattoman tuotannon.

”Samalla vähennetään päästöjä yli 500 tonnilla, mikä vastaa noin 170 omakotitalon lämmityksessä syntyviä päästöjä. Suomessa vastaavan tai suuremman kokoluokan kauppoja on noin 1000, joten potentiaali on merkittävä”, konkretisoi Kalle Ahlstedt Valor Partners Oy:ltä.

Kaupan innovatiiviset energiaratkaisut edistävät energiantuotantolaitosten tehokkuutta ja tästä hyötyvät sekä kauppa että energiayhtiöt. Tavoitteena on ratkaisu, jolla alennetaan kokonaisenergiankulutusta. Kiertotalouteen perustuvat toimintamallit ovat keskeinen keino energiajärjestelmien tehostamisessa ja päästöjen vähentämisessä.

”Oulun esimerkki osoittaa, että toimijoiden yhteisellä tahtotilalla ja yhteen hiileen puhaltamisella voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia. Teknologialla on merkittävä potentiaali sekä hiilipäästöjen vähentämisessä että kaukolämpöverkkojen energiatehokkuuden parantamisessa”, jatkaa Klaus Känsälä VTT:ltä.

Innovaatiolla on iso yhteiskunnallinen merkitys hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Sen laajempi hyödyntäminen vaatii uudenlaista aluesuunnittelua ja modernin talotekniikan hyödyntämistä, jotta energiavirrat voidaan ohjata tarkoituksenmukaisesti.  Uudenlainen energiaratkaisu tarjoaa kaavoittajille, sijoittajille, rakennuttajille, energiayhtiöille, talotekniikan osaajille ja kiinteistönhuollon ammattilaisille uusia näkökulmia resurssiviisaiden ratkaisujen toteuttamiseen.

Lisätietoja:

Korona-aika on lisännyt nuorten pahoinvointia ja ahdistuneisuutta. Tämä näkyy matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen ruuhkautumisena myös Pohjois-Suomessa. Osuuskauppa Arina liittyy 50 000 euron lahjoituksella Toivon Kärki ry:n ja MIELI ry:n yhteiseen Pidä Huolta -hyväntekeväisyyshaasteeseen, jonka avulla kerätään rahaa nuorten mielenterveystyöhön yli 70 suomalaisen artistin voimin. Arinan lisäksi pohjoisesta haasteessa ovat mukana mm. LähiTapiola Pohjoinen ja LähiTapiola Lappi.

Korona-aikana erityisesti nuoret ovat olleet tiukoilla: lähes kaksi kolmesta 18–24-vuotiaasta vastasi kokeneensa uupumusta, masennusta ja jopa ahdistusta MIELI ry:n kyselyssä alkuvuodesta. Esimerkiksi kriisiapuna toimivaan Sekasin-chattiin tuli viime vuonna yli 170 000 yhteydenottoa, joista vain joka viidenteen pystyttiin vastaamaan.

“Nuoret tarvitsevat tukea nyt enemmän kuin koskaan. Sen lisäksi että yhteydenottojen määrä on kasvanut, koronapandemia on lisännyt nuorten huolia ja tuen tarvetta. Nuorten auttamiseksi tarvitaan nyt laajasti sekä matalan kynnyksen apua että jokaisen nuoren mielenterveyttä tukevia toimenpiteitä. Olemme vaikuttuneita ja kiitollisia siitä, että Pidä Huolta -kampanjan artistit ovat nyt uudella tavalla yhdistämässä sekä yritysten että yksityisten voimat nuorten hyväksi”, kertoo MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

Pidä huolta -kampanjan keskiössä on edesmenneen Pave Maijasen ikonisesta Pidä huolta -kappaleesta toteutettu uusi versio. Mukana on yli 70 suomalaista artistia. Kampanjan lahjoitukset ohjataan lyhentämättöminä nuorten mielenterveystyöhön. Kampanjan mahdollistajina toimivat S-ryhmä ja LähiTapiola lahjoittavat kampanjan alkupääomaksi kokonaisuudessaan 500 000 euroa ja mahdollistavat tuhansien nuorten kohtaamisen matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen piirissä.

”Pohjois-Suomen suurimpana yksityisenä työnantajana tunnemme vastuumme. Arinan työntekijöistä noin tuhat on alle 25-vuotiaita ja lisäksi tarjoamme vuosittain työelämäkokemuksia yli tuhannelle nuorelle ja koululaiselle. Haluamme välittää, kuunnella ja huolehtia näistä nuorista. Kun meille tarjoutui mahdollisuus lähteä mukaan Pidä huolta -kampanjaan, tartuimme siihen välittömästi. Pidetään yhdessä nuorista huolta ja pohjoisen puolta”, kertoo Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio.

Kuka tahansa voi osallistua hyväntekeväisyyshaasteeseen lahjoittamalla pidahuolta.fi -sivuston kautta. Lahjoitustuotot ohjataan lyhentämättöminä hyväntekeväisyyteen. Suurin osa lahjoituksista kanavoidaan MIELI ry:n kautta keskustelupalvelu Sekasin-chattiin, jonka kautta tällä hetkellä pystytään auttamaan vaikeissa elämäntilanteissa olevia nuoria. Lahjoitusrahoilla tuetaan myös nuorten mielenterveystaitojen vahvistamistyötä kouluissa.

Hyväntekeväisyyshaaste näkyy ja kuuluu Osuuskauppa Arinan toimipaikoissa ja kanavissa syksyn 2021 ajan. Osuuskauppa kannustaa asiakasomistajiaan ja kumppaneitaan Pohjois-Suomessa mukaan kampanjaan.

Nuorten hätä näkyy matalan kynnyksen kriisipalveluissa:

Pidä huolta -hyväntekeväisyyshaaste

Kuinka voit lahjoittaa?

Lisätietoja:

Osuuskauppa Arina, toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio, +358 50 539 8807, veli-matti.puutio@sok.fi Jutta Kajander, Viestinnän asiantuntija, MIELI ry, +358 40 801 4429, jutta.kajander@mieli.fi

LähiTapiola Pohjoisen ja Lapin alueyhtiöt sekä Osuuskauppa Arina lahjoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin 75 koulun kolmasluokkalaisille yhteensä yli 3000 pinnaheijastinta. Koulut saivat hakea mukaan kampanjaan kesän aikana ja pinnaheijastimet toimitetaan koululuokille liikenneturvallisuusviikolla 13.-17.9.2021.

–Lasten turvallisuus on meille tärkeä asia. Suuri osa meidän oppilaista tulee kouluun pyörällä. Lahjoituksen ansiosta meidän 3.-luokan oppilaat näkyvät jatkossa liikenteessä paremmin, Pudasjärven Hirsikampuksen apulaisrehtori Simo Silander kiittää.

Pyörän pinnaheijastimilla LähiTapiola ja Osuuskauppa Arina turvaavat pienten koululaisten pyörämatkoja. Heijastimilla muistutetaan autoilijoita ja muita tiellä liikkujia koululaisten huomioinnista liikenteessä. Pimeään vuodenaikaan pinnaheijastimet lisäävät pyörän näkyvyyttä pyöränlampun ja muiden heijastinten tukena.

– Pinnaheijastinlahjoitus on osuustoimintayritysten konkreettinen teko pyöräilevien koululaisten turvallisuuden lisäämiseksi ja osa vastuullista yritystoimintaamme, kiteyttää Osuuskauppa Arinan vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen.

– Pinnaheijastinlahjoituksella haluamme muistuttaa, että pimeän vuodenajan lähestyessä pyöräilijöiden näkyvyys on erityisen tärkeää – esimerkiksi suojatieonnettomuudet lisääntyvät usein juuri syksyllä, kertoo LähiTapiola Lapintoimitusjohtaja Kari Salmela.

–Liikenteessä suojaamattomilla ajoneuvoilla kuten polkupyörillä ajavat ovat aina suuremmassa loukkaantumisriskissä, koska kuljettajan ympärillä ei ole suojaavaa koria. Meidän kaikkien tielläliikkujien on siis hyvä muistaa liikenteen monimuotoisuus ja vaalia turvavälejä sekä maantiellä että kaupungissa, jatkaa LähiTapiola Pohjoisen toimitusjohtaja Veli Rajakangas.

 

Lisätietoja:

Osuuskauppa Arinan myynti ja omistajahyödyt kehittyivät alkuvuonna koronapandemiasta huolimatta. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla, mahdollistaen investoinnit palvelujen kehittämiseen. Luottamus osuuskauppaan säilyi vakaalla tasolla ja asiakastyytyväisyys kehittyi myönteisesti.

– Alkuvuonna aloitetulla Sydän Pohjois-Suomelle viestinnällä haluamme kertoa osuuskaupan olemassaolon tarkoituksesta ja vastuullisesta toiminnastamme. Olemme onnistuneet tarjoamaan ja kehittämään omistajien tarvitsemia palveluja ja hyötyjä. Omistajat ovat luottaneet osuuskauppaan, minkä seurauksena tunnusluvut ovat kehittyneet. Kiitos henkilökunnalle, kumppaneille ja omistajille, kiteyttää toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio.

Osuuskauppa Arina 1-6/2021 M€/lkm Kehitys M€/%
Omistajamäärä 176 042 +2,5 %
Palvelujen kehittäminen (investoinnit) 16,3 M€ +8,4 M€
Henkilöstömäärä (keskimäärin) 2 860 +76
Kokonaismyynti 516,0 M€ +5,0 %
  Bonusmyynti (Bonusta kerryttävät ostot) 350,5 M€ +8,3 %
Omistajahyödyt (ennen ylijäämää) 46,5 M€ +6,2 %
  Omistajahyödyt keskimäärin per talous 265 € +4,3 %
Ylijäämä (tulos ennen veroja) 9,3 M€ -0,3 M€
Osuustoiminnallinen tulos yhteensä 55,7 M€ +2,4 M€

Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat asiakkaat. Omistajia oli kesäkuun lopussa 176 042
(+4 221 edv, +2,5 %). Toimialueen kotitalouksista 75 % eli kolme neljästä on Arinan tai muun osuuskaupan omistajatalouksia, jotka hyötyvät osuuskaupasta käyttämällä aktiivisesti palveluja. Arinan palveluja käyttääkin joka päivä keskimäärin yli 100 000 asiakasta. Asiakasomistajuus kiinnostaa pohjoissuomalaisia.

Arinan alkuvuoden kokonaismyynti oli 516,0 milj. euroa (+5,0 %), josta bonusta kerryttävien ostojen osuus
oli 68 % eli 350,5 milj. euroa (+8,3 %). Ostoista marketkaupan osuus oli 76,0 %, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan 17,9 %, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan 4,4 % sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan 1,8 %. S-mobiili -sovelluksen suosio jatkuu. S-mobiili on käytössä jo lähes joka toisella omistajatalouksien henkilöistä ja sen Omat ostot -osiosta voi seurata aiempaa monipuolisemmin kulutustaan.

Arinan omistajat saivat edullisen ruokakorin, tuote- ja palveluetujen sekä Bonusten ja maksutapaetujen osalta hyötyjä yhteensä 46,5 milj. euroa (+6,2%), keskimäärin 265 euroa taloutta kohden. Lisäksi Arina kantoi yhteiskuntavastuuta jakaen omistajien äänestystuloksen pohjalta lasten ja nuorten toimintaan Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tukea 50 000 euroa.

Arina investoi palveluihin 16,3 milj. euroa (+8,4 milj. eur), avaten alkuvuonna Kempeleeseen S-Marketin ja Salen, Vaalaan ABC-liikennemyymälän, uudet ruoan verkkokaupat Oulun Prisma Linnanmaalle sekä
S-Market Kemiin, Pattijoelle ja Pudasjärvelle sekä uudistaen Oulun Prisma Linnanmaan ja S-Market Kellon. Oulun Original Sokos Hotel Arinan huoneistoremontin 1. osa valmistui keväällä ja koko hotelliuudistus valmistuu vuoden 2022 alkupuolella. Syyskuun alussa avataan Pudasjärvelle uusi ABC-liikennemyymälä.

Arinalla oli kesäkuun lopussa 3 341 työntekijää. Arinalaisia oli keskimäärin 2 860 (+76) ja heistä vakituisia
84 %. Kokoaikaisiksi muutettuna työntekijöitä oli 1 963. Vakituisten arinalaisten apuna on ollut yli 1 100 kesätyöntekijää, Tutustu ja tienaa harjoittelijaa sekä kesäseteliläistä.

Luottamus osuuskauppaan säilyi vakaana, näkyen omistajamäärän, asiakastyytyväisyyden, myynnin ja omistajahyötyjen kehityksenä. Alkuvuoden 46,5 milj. euron (+6,2 %) omistajahyötyjen ja 9,3 milj. euron (-0,3 milj. euroa) ylijäämän summana osuustoiminnallista tulosta kertyi 55,7 milj. euroa (+2,4 milj. euroa).

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio, p. 050 539 8807, veli-matti.puutio@sok.fi
vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen, p. 050 430 1747, pasi.ruuskanen@sok.fi

Osuuskauppa Arinan toiminnan tarkoitus on tarjota palveluja ja hyötyjä asiakasomistajilleen. Perustehtävän lisäksi Arina huolehtii pohjoissuomalaisten hyvinvoinnista muun muassa Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tukitoiminnalla.

Osuuskauppa Arina on jakanut Pidetään yhdessä Pohjoisen puolta -tukea (aiemmin Kannustajat) vuodesta 2013, 50 000 € kerrallaan. Tukea ovat voineet hakea pohjoissuomalaiset lasten ja nuorten liikuntaseurat, avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt sekä muut yhteisöt, jotka kohdentavat tuen lasten ja nuorten toimintaan.

Tänä vuonna hakemuksia tuli ennätysmäärä ja äänestykseen hyväksyttiin 105 yhteisöä, jotka aikoivat kohdistaa tuen pohjoissuomalaisten lasten ja nuorten toimintaan.

Asiakasomistajien äänet ratkaisivat

Kuten aiemminkin, myös tänä vuonna Osuuskauppa Arinan asiakasomistajat saivat päättää tuensaajat äänestämällä. Äänestyskutsun saivat asiakasomistajat, jotka olivat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, eivätkä olleet kieltäneet tutkimuskyselyitä.

Äänestyksessä annettiin yli 10 000 ääntä. Ennätyksellisen hakijamäärän myötä tuensaajiksi valittiin 30 eniten ääniä saanutta yhteisöä, alueellinen tasapuolisuus huomioiden. Pohjoisimmat tuensaajat ovat Kolarista ja Sodankylästä, eteläisin Raahesta.

Suurimman äänimäärän ja maksimituen (á 5 000 €) saivat Pohjois-Suomen Syöpälapsiperheet sekä Hope ry Oulu. Mukaan saatiin useita uusia tuensaajia, muun muassa Oulun 4H-yhdistys:

– Useampi perhe on toivonut lapsille meiltä toimintaa myös elokuun alkuun. Tällä rahalla voimme vastata toiveisiin ja järjestää sekä kerhoja että yön yli -leirin Hietasaaressa. Suuri kiitos tuesta! iloitsee Oulun 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Mirja Kaartinen.

– Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tukeminen on lähellä pohjoissuomalaisten yhteisesti omistaman osuuskaupan sydäntä. Arinan sponsoroinnista merkittävä osa kohdistetaan lasten ja nuorten toimintaan. Osallistamme asiakasomistajat päättämään tuensaajista. Pidämme yhdessä pohjoisen puolta, alueellinen tasapuolisuus huomioiden, kiteyttää Osuuskauppa Arinan vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen.

Arinan Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tuensaajat:

 

Lisätietoja: vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen, puh: +358 50 430 1747, pasi.ruuskanen@sok.fi

Osuuskauppa Arinan Break Sokos Hotel Leville myönnettiin Sustainable Travel Finland -merkki toukokuun lopussa osoituksena kestävän matkailun eteen tehdystä arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä. Visit Finlandin kehittämä ”Sustainable Travel Finland” -ohjelma auttaa suomalaisia matkailualan yrityksiä omaksumaan kestäviä ja vastuullisia käytäntöjä. STF-ohjelman läpäisseet ja kriteerit täyttäneet yritykset saavat Sustainable Travel Finland -tunnuksen ja heidän toimintaansa seurataan ja tarkastellaan säännöllisesti. STF-merkki auttaa kuluttajia vastuullisten matkailualan yritysten löytämisessä.

Vastuullisia tekoja jokaisella askeleella

Osuuskauppa Arina ja sen toimipaikat, kuten Break Sokos Hotel Levi, vahvistavat toiminnallaan alueen elinvoimaisuutta, edistävät alueen yritysten keskinäistä yhteistyötä ja turvaavat palveluja niin kasvukeskuksissa kuin harvaan asutuillakin alueilla. Osana ”Sustainable Travel Finland” -ohjelmaa Break Sokos Hotel Levin väki on konkretisoinut toimintaansa ekologisen, taloudellisen, sosiokulttuurisen sekä eettisen vastuullisuuden kautta. Lisäksi toiminnassa on pitänyt miettiä mm. vierailijakokemuksen kehittämistä, omien toimintojen vaikutusta käytettävän infrastruktuurin kestävyyteen, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen hillitsemistä sekä paikallisen yhteisön huomioimista osana omaa yritystoimintaa.

– Sustainable Travel Finland -ohjelmaan osallistuminen on ollut todella upea projekti. Vaikka olemme toimineet hyvin vastuullisesti jo aiemmin, on ollut hienoa herätä miettimään mitä kaikkea jo teemme ja missä voimme vielä parantaa. Tämä prosessi konkretisoi tekemistämme yhä vahvemmaksi, kertoo Break Sokos Hotel Levin hotellijohtaja Lassi Lehosmaa.

– Sosiokulttuurisessa osiossa kävimme läpi yhteistyötä alueellisten ruoka- ja juomatoimijoiden sekä palveluntarjoajien, kuten ohjelmapalveluyrittäjien kanssa. Lisäksi tämän otsikon alla mietittiin henkilökunnan hyvinvointia, lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien lisäämistä, hyväntekeväisyystyötä sekä Levin yhteisössä mukana toimimista, Lehosmaa avaa yhtä tunnustuksen edellytyksenä olevaa osiota.

– Toimme hakemuksessamme esiin myös jatkuvan vastuullisuustyömme, josta hyvänä esimerkkinä ensimmäisenä Levillä saamamme Green Key -ympäristösertifiointi. Osuustoiminnallisena yrityksenä meille on sydämen asia pitää huoli Pohjois-Suomesta, sen luonnosta ja ihmisistä. Haluamme toimia itse vastuullisesti mutta myös mahdollistaa vieraillemme vastuullisen matkailukokemuksen. Kerromme muun muassa lapsivieraillemme Onni Oravan ympäristöpassilla, kuinka jokainen meistä voi ottaa luonnon ja ympäristön paremmin huomioon. Haluamme pitää omalta osaltamme huolen siitä, että Levi ja Kittilä, sekä koko Lappi säilyy yhtä upeana paikkana myös tulevaisuudessa, Lehosmaa toteaa.

– Toivottavasti tulevaisuudessa mahdollisimman moni Levin matkailuyritys lähtee mukaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan, jolloin koko Levin matkailualue voisi saada sertifikaatin. Se olisi mahtavaa ja siinä onnistutaan, kun tehdään yhdessä, Lehosmaa suitsuttaa.

Lisätietoja:

Lassi Lehosmaa, hotellinjohtaja, Break Sokos Hotel Levi, +358 50 363 7660, lassi.lehosmaa@sok.fi

Osuuskauppa Arina sekä LähiTapiola Pohjoisen ja Lapin alueyhtiöt lahjoittavat kuluvana syksynä yhteisvoimin polkupyörän pinnaheijastimia Pohjois-Suomen 3. luokkalaisille. Tavoitteena on muistuttaa niin autoilijoita kuin muitakin tielläliikkujia lasten huomioinnista liikenteessä ja lisätä pienten koululaisten turvallisuutta arjessa.

Näin pääsette mukaan:

Pinnaheijastinsettejä lahjoitetaan yhteensä 4000 kpl. Koulut voivat ilmoittaa halukkuudestaan vastaanottaa heijastimia täyttämällä oheisen hakulomakkeen. Mikäli samasta koulusta lähetetään useampi hakemus, uusin jää voimaan. Hakemuksen jättämällä koulu sitoutuu toimittamaan kuvan lahjoituksesta ”tositoimissa” (esim. asennus, lahjoitus- tai opetustilanne) sekä antaa luvan Osuuskauppa Arinalle ja LähiTapiolalle käyttää kuvaa some-kanavissaan. Koulun vastuulla on huolehtia oppilaiden kuvausluvat. Pinnaheijastimet lähetetään valituille kouluille syyskuun alussa. Heijastimet voidaan jakaa oppilaille esim. 13.-17.9.2021 Liikenneturvallisuusviikon aikana.

Vastaanottajat valitaan Arinan ja LähiTapiola Lapin ja Pohjoisen toimialueelta alueellinen tasapuolisuus huomioiden.

Täytä hakulomake 9.8. mennessä täällä.

Green Key -toiminnalla on hotelleille suuri merkitys – mutta mitä se tarkoittaa?

Osuuskauppa Arinassa haluamme jokapäiväisillä teoillamme varmistaa, että Pohjois-Suomi on paras paikka elää. Yksi teoista on Green Key -toiminta, jota tekemällä hotellimme ottavat osaa ympäristö- ja vastuullisuustyöhön. Green Key -sertifikaatin myöntää ja sitä valvoo Suomessa GoG Oy. GoG eli Going Green Oy on yhteiskunnallinen yritys, jonka tarkoituksena on edistää kestävää matkailua. Green Key -toimintaa tarkastellaan vuosittain. Hotellimme Original Sokos Hotel Arina, Original Sokos Hotel Vaakuna Rovaniemi & Break Sokos Hotel Levi ovat mukana Green Key -ohjelmassa. 

– Green Key -toiminta on sitoutunutta ympäristö- ja vastuullisuustyötä, jota kehitämme jatkuvasti. Haluamme huomioida omassa toiminnassamme kokonaisvaltaisesti eri vastuullisuuden osa-alueita, kuten ympäristön kuormituksen vähentäminen, paikallisten tuotteiden, tekijöiden ja yhteistyökumppaneiden esiintuominen ja kannattaminen sekä henkilökunnan ja asiakkaiden kannustaminen ympäristöasioiden pariin, avaa Original Sokos Hotel Arinan vuoropäällikkö Elina Muhonen. 

Toimintaa pienistä teoista aina isoihin kokonaisuuksiin

Hotellit huomioivat Green Key -toiminnan niin jokapäiväisissä asioissa kuin isommissa kokonaisuuksissakin. 

– Arkipäiväisiä asioita ovat muun muassa jätteiden lajittelu – myös asiakkaille tarjotaan mahdollisuus lajitella jätteensä –, ylimääräisten valojen sammuttaminen ja veden käyttöön huomion kiinnittäminen. Suosittelemme muun muassa asiakkaillemme hanaveden juontia pullotetun veden sijaan. Myös erilaisista ulkoilumahdollisuuksista kertominen asiakkaille liittyy jokapäiväisesti Green Key -toimintaan, sillä mikä olisi sen ympäristöystävällisempää kuin jättää auto parkkiin ja lähteä luontoon kävelemään, kertoo Break Sokos Hotel Levin vastaanoton vuoropäällikkö Niina Mäcklin. 

– Tällä hetkellä Green Key -työ näkyy vahvasti esimerkiksi meneillään olevassa huoneuudistuksessa. Uudistustöitä tehdään paljon paikallisten yritysten kanssa yhteistyössä. Vanhoista huoneista on säästetty monia huonekaluja, esimerkiksi tuoleja on verhoiltu uudestaan, vanhat matkalaukkutelineet ovat kunnostettu ja maalattu sekä parkettilattia lähes kaikissa huoneissa kunnostettu. Green Key -asiat ovat olleet vahvasti mukana jo uusien huoneiden suunnitteluvaiheessa, kuvailee Elina Muhonen. 

Ylpeyden aihe ja mainosvaltti – Green Key:stä merkitystä

Green Key -sertifikaatti on hotelleille todellinen ylpeyden aihe, mutta myös tapa kertoa asiakkaille, että vastuullisuus merkitsee toiminnassa paljon. 

 Se, että meillä on Green Key -sertifikaatti, kertoo siitä, että teemme tärkeää työtä ja vastuullista työtä. Olemme sitoutuneet energian- ja vedenkäytön tehostamiseen, kierrätykseen ja hävikin hallintaan. Haluamme ja voimme omalla toiminnallamme ja valinnoilla kantaa vastuuta ja vaikuttaa. Olemme ylpeitä sertifikaatista ja nostamme Green Key -asioita aktiivisesti somessa esiin. Se on selkeästi meille myös mainosvaltti, kertoo Original Sokos Hotel Vaakuna Rovaniemen hotellipäällikkö Tiina Määttä. 

 On kunnia olla etulinjassa vaikuttamassa alueen kehitykseen niin, että säilyttäisimme mahdollisimman pitkään elinvoimaisena tämän upean luonnon, jonka keskellä elämme ja toimimme, lisää Niina Mäcklin. 

Osuuskauppa Arina ja Terminaalin toimijat käynnistivät keväällä 2020 YHTEINEN SYKE! -projektin, jonka myötä julkaistiin yli 100 liikkumiseen kannustavaa videota. Projekti aloitettiin koronapandemian pahennuttua, kun myös Pohjois-Suomessa rajoitettiin kokoontumisia ja erilaisia palveluja. Pandemiatilanteen jatkuttua jo yli vuoden halusimme tietää, millaisia haasteita korona on aiheuttanut Terminaalin toimijoille, miten niistä on päästy yli ja mitä heille kuuluu nyt.

Uusia toimintatapoja

Etäopetuksen ja -tuntien tarjoaminen on ollut yksi tärkeistä ratkaisuista toiminnan jatkamiseksi pandemian aikana. Harrastajien määrä on kuitenkin tippunut. Aktiivisimmat harrastajat jatkavat edelleen, mutta uusia on vaikea saada toimintaan mukaan. 

Olemme pystyneet keskittämään voimavarat uusien juttujen ja liiketoimintamallien kehittämiseen ja vähentynyttä jäsenmäärää on pystytty paikkaamaan esimerkiksi VoittoKotiin! -palvelulla. Jos meidän kaukaisin jäsen oli vuosi sitten Kiimingistä, niin nyt hän Washingtonista tai Kiovasta, kertoo Liikuntakeskus Voiton toimitusjohtaja Tuomo Kilpeläinen. 

-Nopeasti reagoiminen on pelastanut meidät ovien sulkemiselta. Vuosi sitten kun tuli ilmoitus että kaikki harrastaminen ja liikunta kielletään julkisissa paikoissa, tyhjenivät viikkotuntien osallistujat samalta ja seuraavilta päiviltä. Saman illan aikana aloitin nettijoogan. Jokaisen kielto- tai rajoitusuutisen jälkeen kävijämäärät tipahtavat rajusti hetkellisesti meillä, kertoo Joogastudio Oulun perustaja ja opettaja Matti Pääaho. 

Toinen tärkeä toimi on luonnollisesti ollut toimitilojen turvallisuudesta huolehtiminen. 

– Tanssikeskus Citydancessä kuten naapuriyrityksissämme Liikuntakeskus Voitossa ja Joogastudio Oulussa otettiin alusta lähtien käyttöön tiukat, viranomaisohjeistusten mukaiset toimenpiteet mahdollisimman turvallisen harrastamisen varmistaaksemme. Tiedossa ei ole tanssikoulun toiminnan puitteissa tapahtuneita altistumisia eikä tartuntoja. Vaikka Oulu ja Pohjois-Pohjanmaa on siirtyneet nyt epidemian perustasolle, jatkamme edelleen tiukoilla turvallisuus- ja hygieniatoimilla. Kaikissa tiloissamme on myös vahva maskisuositus yli 12-vuotiaille, myös tanssitunneilla käytetään maskeja ja turvaväleistä huolehditaan, kertoo Citydancen toimitusjohtaja Merja Satulehto. 

Tulevaan katsotaan positiivisin silmin

– Tulevaisuuteen katsomme positiivisin mielin ja uskomme, että tanssin vetovoima on sellainen, että kohta salit ovat taas täynnä tanssin ilosta ja riemusta nauttivia harrastajia!, iloitsee Merja Satulehto. – Pidä huolta itsestäsi ja läheisistäsi! Liiku, tanssi ja nauti elämästä! 

– Odotuksissa on että syksyllä tulee jo enemmän harrastajia ja viimeistään tammikuussa aktivoituvat loputkin. Kesä voi yllättää, koska tartuntaluvut olivat alhaisia viime kesänäkin. Uskon että hyvinvoinnin kohentaminen tulee olemaan ihmisille hyvin tärkeätä tulevina kuukausina ja seuraavan vuoden aikana, sanoo Matti Pääaho. 

– Studiolla harrastaminen on tehty turvalliseksi. Otamme vain pienen määrän harrastajia paikalle siitä mitä normaalisti ottaisimme. Moni nettijoogaharrastajamme on yllättynyt siitä, miten hyvin opetukseen osallistuminen onnistuu kotoa käsin, kun lähetykset ovat järjestetty erinomaisesti. Studion rauhoittava ja ihana tunnelma kuulemma välittyy netin kautta. Kutsumme kaikki kokeilemaan joogaa studiolla tai nettijoogana ja huomaamaan, miten suuri positiivinen vaikutus sillä on mielialaan pandemiaväsymyksen piristämiseen ja hoitamiseen. Nettijoogaan pääsee mukaan helposti sivuiltamme ja siellä on selkeät ohjeet liittymiseen joka käy vaivatta, Pääaho lisää. 

Olen ihan älyttömän ylpeä siitä työstä mitä Voitossa on vuoden aikana tehty. Toki minä olen aina ollut suhteellisen positiivinen yrittäjä, mutta tämän hetken fiilis on se, että jos korona voitetaan, niin voidaan pärjätä myös jatkossa. Voitto on aika kova kokonaisuus ja entistä vahvempi tämän kriisin jälkeen, kertoo Tuomo Kilpeläinen. – Hurjat 14 kuukautta on takana meillä kaikilla. Liikunta on ollut hyvä ja varmasti myös yksi parhaista keinoista jaksaa tämän poikkeusajan yli. Ja kun elämä palailee hiljalleen kohti normaalia, niin liikunta toimii edelleen. Fyysiseen kuntoon kannattaa panostaa ja paljon. 

Toivomme tietysti epidemian hellittävän kaikkien muiden tapaan ja esimerkiksi koronatodistuksen mahdollistavan tapahtumien järjestämisen jo lähitulevaisuudessa. Tullisalissa on erinomaisia tapahtumia ja keikkoja tulossa loppuvuoden aikana ja odotamme innolla päästä järjestämään jälleen onnistuneita tapahtumia, toivoo Tullisalin toimitusjohtaja Jouni Loponen. 

 Tulevaisuutta kohti mennään positiivisin aattein. Odotamme innolla pääsevämme pitämään mm. leirejä lapsille, vetämään työhyvinvointipäiviä työporukoille ja järjestämään muitakin mukavia tapahtumia asiakkaillemme, täydentää SuperParkin puistopäällikkö Mari Henell. – Tällä hetkellä SuperPark Oulun aktiviteettipuisto ja ravintola ovat auki normaalisti. Tervetuloa liikkumaan ja viihtymään puistoomme, noudatamme toiminnassamme vastuullista toimintamallia.

”Poikkeusvuosi oli kokonaisuutena onnistunut. Omistajamäärä ja myynti lisääntyivät market- ja rautakaupan kasvaessa, muiden toimialan kärsiessä. Osuustoiminnallinen tulos laski, mutta paikallinen arvonluonti ja verojalanjälki nousivat. Arinalaisten #yksiyhteinenarina-yhteishenki nosti työtyytyväisyyden ja tulospalkkiot ennätystasolle. Iso kiitos vastuullisesta toiminnasta sekä arinalaisille että omistajille”, kiteyttää toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio.

Osuuskauppa Arina vuonna 2020 Lkm/M€ Kehitys
Omistajamäärä 174 698 +2 %
Toimipaikkalukumäärä 182 +/- 0
Palvelujen kehittäminen (investoinnit) 23,4 M€ +6,5 M€
Henkilöstömäärä keskimäärin (aktiiviset) 2812 -56
Liikevaihto 856,2 M€ +1%
Verollinen vähittäismyynti 1 039,6 M€ +1 %
Bonusmyynti 691,6 M€ +2 %
Omistajahyödyt 94,2 M€ +/- 0 %
Ylijäämä (tulos ennen veroja) 25,4 M€ -3,9 M€
Osuustoiminnallinen tulos 119,6 M€ -4,1 M€
Paikallinen arvonluonti 258,2 M€ +13,4 M€
Verojalanjälki 129,4 M€ +1,7 M€

Yli 300 000 kuluttajan yhteisö

Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat paikalliset asiakkaat. Omistajia oli vuoden 2020 lopussa 174 698 (+3 589), 70 % toimialueen kotitalouksista. Omistajatalouksissa on yli 300 000 kuluttajaa. Osuuskauppa tarjosi market- ja tavaratalokaupan, erikoisliikekaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluja 182 toimipaikassa (+/- 0). Arina kehitti palveluja 23,4 milj. euron investoinneilla, tarjoten kaupan alan energiatehokkaimpia ratkaisuja yhteistyössä mm. Caverionin, VTT:n sekä rakennus- ja energia-alan yritysten kanssa.

Lähes 3000 työntekijän yhteisö

Omistajia ja asiakkaita palveli vuoden aikana keskimäärin 2812 (-56) arinalaista, kokoaikaisiksi muutettuna 1 903, ja heistä vakituisia oli 86 %. Vuoden lopussa arinalaisia oli 2825 (-25). Arina työllisti kesätöihin ja työharjoitteluun noin 600 nuorta. Jopa 400 arinalaista siirtyi poikkeusvuonna #yksiyhteinenarina-yhteishengessä toisiin työtehtäviin yli toimialarajojen. Arinalaisten hyvinvointia tuettiin valmennuksilla, liikuntaeduilla ja kattavalla työterveyshuollolla. Koko henkilöstön tulos-palkkioihin varattiin peräti 4,5 milj. euroa (+1,9 milj. euroa). Työtyytyväisyys nousi ennätystasolle.

Palveluja yli miljardilla eurolla

Arinan verollinen vähittäismyynti nousi 1039,6 milj. euroon (+7,0 milj. euroa). Bonusmyynti omistajille nousi 691,6 milj. euroon (+12,5 milj. euroa), 67 %:iin kokonaismyynnistä. Myyntiä kasvattivat omistajamäärän kasvu, asioinnin kasvu market- ja rautakaupassa, palvelujen ja valikoimien kehittäminen sekä edullinen hintataso. Muilla toimialoilla asiointi ja myynti vähenivät koronarajoitustoimien seurauksena. Omistajat ja asiakkaat asioivat Arinan toimipaikoissa keskimäärin yli 100 000 kertaa vuorokaudessa, yhteensä yli 40 miljoonaa kertaa.

Omistajahyötyjä lähes 100 miljoonalla eurolla

Kuluttajaosuuskuntana Arinan tarkoitus on tarjota vastuullisia ja kilpailukykyisiä palveluja ja hyötyjä. Tehokas osuustoiminta mahdollisti edullisen ruokakorin sekä monipuolisia tuote- ja palveluetuja. Ostoista maksettiin Bonusta ja maksutapaetua, sisältäen Bonus tuplana jaksoja. Omistajahyötyjä kertyi keskimäärin 545 euroa taloutta kohden (-12 euroa). Hyötyjä seuraa mobiilisovelluksella omistajatalouksien yli 300 000 kuluttajasta jo reilut 40 %. S-mobiilin Omat ostot -palvelussa vastuullisten valintojen vaikutuksia seurattiin suosituilla ravinto-, kotimaisuus- ja hiilijalanjälkilaskureilla. S-mobiilin etukupongit lisäsivät niin ikään voimakkaasti suosiota.

Yhteistä hyvää sadoilla miljoonilla euroilla

Palvelujen ja hyötyjen kehittämisen mahdollistivat kannattava liiketoiminta ja vahva tase. Arinan liikevaihto nousi 856,2 milj. euroon (+4,5 milj. euroa). Ylijäämä (tulos ennen veroja) oli 25,4 milj. euroa (-3,9 milj. euroa, 3,0 %/lv), keskimäärin 147 euroa omistajaa kohden. Osuustoiminnallinen tulos laski 119,6 milj. euroon (-4,1 milj. euroa). Sen sijaan paikallinen arvonluonti nousi 258,2 milj. euroon (+13,4 milj. euroa) ja verojalanjälki 129,4 milj. euroon (+1,7 milj. euroa). Omistajien luottamus ja tyytyväisyys osuuskaupan toimintaa kohtaan nousivat ennätystasolle.

Uutta vuonna 2021: Vastuulliset teot pohjoisen puolesta esille

Osuuskauppa Arinalla on ollut jo yli 100 vuotta olemassaolon tarkoitus, joka on edelleen strategian ydin. Tutkimukset osoittavat, että tarkoitus ei ole vieläkään laajasti tiedostettu. Osuuskauppa toimii pohjoissuomalaisten kuluttajien ja laajemmin koko Pohjois-Suomen elinvoimaisuuden puolesta. Arinalaiset tekevät päivittäin vastuullisia tekoja, jotka ansaitsevat tulla näkyviksi. Arina aloittaakin tarkoitusta selittävän Sydän Pohjois-Suomelle viestinnän, joka näkyy ympärivuotisesti niin toimipaikoissa kuin muissa viestintäkanavissa, mm. www.sydänpohjoissuomelle.fi sivuilla.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio, p. 050 539 8807, veli-matti.puutio@sok.fi

vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen, p. 050 430 1747, pasi.ruuskanen@sok.fi

 

Liite 1: Osuuskauppa Arinan vähittäismyynti toimialoittain

Arinan vähittäismyynti 2020 Milj. eur Kehitys
Marketkauppa 790,5 +8 %
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 150,9 -11%
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 47,2 -18 %
Matkailu- ja ravitsemiskauppa 36,6 -35 %
Muut palvelut 14,4 -5 %
Yhteensä 1039,6 M€ +1 %

Lähde: Arinan tilastot 2020

 

Liite 2: Osuuskauppa Arinan osuustoiminnallinen tulos

Osuustoiminnallinen tulos 2020 Milj. eur Eur/talous
Ruokakorin edullisuus 37,5 M€ 217 €
Tuote- ja palveluedut 27,0 M€ 156 €
Bonus ja maksutapaetu 29,7 M€ 172 €
Omistajahyödyt yhteensä 94,2 M€ 545 €
Ylijäämä (tulos ennen veroja) 25,4 M€ 147 €
Yhteensä 119,6 M€ 692 €

Lähde: S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteri ja Arinan tilastot 2020

 

Liite 3: Osuuskauppa Arinan paikallinen arvonluonti

Arinan paikallinen arvonluonti 2020 Milj. eur Kehitys
Palkat 73,6 M€ +0,4
Investoinnit 23,4 M€ +6,5
Paikalliset hankinnat 60,4 M€ +7,3
Tulo- ja varallisuusverot 6,3 M€ -0,4
Omistajahyödyt 94,2 M€ -0,3
Sponsorointi ja hyväntekeväisyys 0,3 M€ -0,1
Yhteensä 258,2 M€ +13,4

Lähde: Arinan tilastot 2020

 

Liite 4: Osuuskauppa Arinan verojalanjälki

Arinan verojalanjälki 2020 Milj. eur Kehitys
Ennakonpidätykset ja työnantajamaksut 25,5 -1,1
  Tilitetyt ennakonpidätykset palkoista 12,1 +0,5
  Eläkevakuutusmaksut 12,6 -2,0
  Työnantajan sairausvakuutusmaksut 0,9 +0,4
Tulo- ja varallisuusverot 6,3 -0,4
  Yhteisöjen tulovero 4,9 -0,4
  Kiinteistövero 1,4 +/-0
Välilliset verot 97,6 +3,2
  Tilitetty arvonlisävero 14,9 -0,9
  Sähkövero 1,8 -0,1
  Polttonesteiden valmistevero 53,4 +1,3
  Alkoholivero 0,8 +0,1
  Tupakkavero 26,7 +2,9
Verot yhteensä 129,4 M€ +1,7 M€

Lähde: Arinan tilastot 2020