Osuuskauppa Arina joutui lokakuussa sulkemaan Sale Temmeksen terveysturvallisuussyistä. Korvaavista palveluista käytiin avointa keskustelua Arinan omistajahallinnossa sekä kunnan ja sen kehitysyhtiön, Temmeksen kyläyhdistyksen ja temmesläisten keskuudessa. Arina esitteli avoimesti vaihtoehtoja korjauksesta uusinvestointiin tai mahdollisuuteen tutkia osallistumista laajempaan Temmeksen palvelujen kehittämishankkeeseen. Arinan hallitus päätti, ettei osuuskauppa toistaiseksi investoi Temmekselle, koska yksikään vaihtoehdoista ei tällä hetkellä mahdollista kannattavaa liiketoimintaa.

Temmeksen kylän nykyisen ja ennusteiden mukaisen asukasmäärän ja ostovoiman kehitys eivät tällä hetkellä mahdollista kannattavaa investointia, minkä vuoksi Arinan hallitus päätti, ettei osuuskauppa toistaiseksi investoi Temmekselle. Osuuskauppa Arina ei vastuullisuuden ja tasapuolisuuden näkökulmista voi lähtökohtaisesti investoida mihinkään kuntaan tai sen osaan ilman edellytyksiä kannattavuudelle.

– Arina toimii valtakunnallisilla vähittäiskaupan ketjukonsepteilla, joista pieninkään eli Sale ei laskelmien mukaan mahdollista Temmeksellä yksittäisenä investointina kannattavuutta koko elinaikanaan. Mikäli kunta päätyy toteuttamaan Temmekselle innovatiivisen ja vetovoimaisen palvelukokonaisuuden, johon voisi sijoittua myös päivittäistavarakaupan palveluja, Arina on valmis tutkimaan palvelukonseptin sijoittamista osaksi sitä”, kiteyttää Arinan toimialajohtaja Mikko Polso.

Arina on lähes 180 000 pohjoissuomalaisen kotitalouden omistama osuuskunta. Osuuskaupan olemassaolon tarkoitus on tarjota palveluja ja hyötyjä kannattavasti laajalla toimialueella mm. väestörakenne, väestönkehitys ja palvelujen kysyntä huomioiden.

 

Lisätietoja:

toimialajohtaja Mikko Polso, p. 050 388 3430, mikko.polso@sok.fi

hallintojohtaja (1.1.2022- toimitusjohtaja) Reima Loukkola, p. 050 595 1972, reima.loukkola@sok.fi

Kaupan lauhdelämmön hyödyntäminen on erinomainen esimerkki kaupungin energiajärjestelmän ja kiinteistöjärjestelmien yhdistämisestä. Caverionin, Osuuskauppa Arinan ja Oulun Energian yhteistyössä kehittämä innovaatio lisää kustannustehokasta hiilineutraalia kaukolämmöntuotantoa. Uudenlainen tapa hallita energiavirtoja tarjoaa konkreettisen keinon ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Kehitystyön verifioinnissa ovat olleet mukana myös VALOR Partners Oy ja VTT.

Oulun Ritaharjuun valmistuu keväällä 2022 Osuuskauppa Arinan uusi S-Market, joka tuottaa päästötöntä energiaa kaukolämpöverkkoon. S-Marketin energiajärjestelmä perustuu kiinteistön CO2-kylmälaitoksen hukkalämmön ja laitokseen yhdistetyn lämpöpumpun energian hyödyntämiseen kaukolämpöverkossa. Järjestelmää ohjaa Caverionin älykäs automaatiojärjestelmä, joka on integroitu sekä rakennuksen että kaukolämpötuotannon ohjausjärjestelmiin. Innovaatio on viety vajaassa kahdessa vuodessa täyden mittakaavan teolliseen toteutukseen.

VALOR Partners Oy:n laskelmien mukaan Ritaharju mahdollistaa vuositasolla jopa 3 GWh kaukolämmön tehokkaan ja polttamattoman tuotannon.

”Samalla vähennetään päästöjä yli 500 tonnilla, mikä vastaa noin 170 omakotitalon lämmityksessä syntyviä päästöjä. Suomessa vastaavan tai suuremman kokoluokan kauppoja on noin 1000, joten potentiaali on merkittävä”, konkretisoi Kalle Ahlstedt Valor Partners Oy:ltä.

Kaupan innovatiiviset energiaratkaisut edistävät energiantuotantolaitosten tehokkuutta ja tästä hyötyvät sekä kauppa että energiayhtiöt. Tavoitteena on ratkaisu, jolla alennetaan kokonaisenergiankulutusta. Kiertotalouteen perustuvat toimintamallit ovat keskeinen keino energiajärjestelmien tehostamisessa ja päästöjen vähentämisessä.

”Oulun esimerkki osoittaa, että toimijoiden yhteisellä tahtotilalla ja yhteen hiileen puhaltamisella voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia. Teknologialla on merkittävä potentiaali sekä hiilipäästöjen vähentämisessä että kaukolämpöverkkojen energiatehokkuuden parantamisessa”, jatkaa Klaus Känsälä VTT:ltä.

Innovaatiolla on iso yhteiskunnallinen merkitys hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Sen laajempi hyödyntäminen vaatii uudenlaista aluesuunnittelua ja modernin talotekniikan hyödyntämistä, jotta energiavirrat voidaan ohjata tarkoituksenmukaisesti.  Uudenlainen energiaratkaisu tarjoaa kaavoittajille, sijoittajille, rakennuttajille, energiayhtiöille, talotekniikan osaajille ja kiinteistönhuollon ammattilaisille uusia näkökulmia resurssiviisaiden ratkaisujen toteuttamiseen.

Lisätietoja:

Osuuskauppa Arina sulkee Sale Temmeksen toistaiseksi terveysturvallisuussyistä. Paikallisia omistajia palvellaan lähimmissä myymälöissä. Polttonestejakelu jatkuu. Palvelun uudelleen avaaminen Temmekselle edellyttäisi kiinteistöön laajamittaista peruskorjausta tai uusinvestointia. Vaihtoehdoista on tehty alustavia laskelmia, mutta päätöksiä ei ole. Henkilöstölle tarjotaan töitä Arinan toisista toimipaikoista.

Tyrnävän kunnan Temmeksen kylällä sijaitseva Sale-lähimyymälä ja pihan ABC polttonestejakeluasema on palvellut Temmeksen 700 asukasta ja ohikulkijoita. Salessa asioi päivittäin n. 250-350 asiakasta. Kylän talouksista yli 90 % on asiakasomistajia.

Terveysturvallisuus edellä

Osuuskauppatoiminta on vastuullista yritystoimintaa. Arina tuntee vastuunsa henkilökunnan ja asiakkaiden terveysturvallisuudesta ja joutuu sulkemaan Sale-lähimyymälän ennenaikaisesti kiinteistön sisäilmatilanteen vuoksi, ennen päätöksiä mahdollisesta peruskorjauksesta tai uusinvestoinnista. Loppuunmyynti aloitetaan maanantaina 18.10. ja myymälä suljetaan alustavasti vk 42 loppuun mennessä.

”Salen sulkeminen ennenaikaisesti on valitettavaa paikallisten omistajien kannalta, mutta välttämätön varotoimenpide. Emme halua ottaa mitään riskiä tiloissa työskentelevien tai asioivien sairastumisesta. Temmeksellä työskenteleville tarjotaan ensisijaisesti töitä Arinan toisista toimipaikoista ja omistajia palvelemme lähimmissä toimipaikoissamme”, kertoo Arinan toimialajohtaja Mikko Polso.

”Kiinteistön käyttöikä ja tarve peruskorjaukselle tai uusinvestoinnille on ollut tiedossa, mutta kesällä ilmenneiden teknisten ongelmien jälkeen joudumme sulkemaan myymälän odotettua nopeammin. Olemme tehneet alustavia laskelmia palvelujen kehittämiseksi, mutta tarvittavia päätöksiä ei toistaiseksi ole. Täsmennämme laskelmia ja käymme keskustelun omistajahallinnon kanssa”, jatkaa Arinan hallintojohtaja Reima Loukkola.

Arinan lähimmät marketpalvelut sijaitsevat autolla 10-25 minuutin säteellä Tyrnävän kuntakeskuksessa (17 km), Siikalatvan Rantsilassa (18 km), Limingan kuntakeskuksessa (22 km), Tupoksen kylällä (27 km) ja Kempeleen Zeppelinissä (31 km). Pihan ABC polttonestejakeluun sulkemisella ei ole vaikutusta, vaan ko. palvelu jatkuu normaalisti.

 

Lisätietoja:

toimialajohtaja Mikko Polso, p. 050 388 3430, mikko.polso@sok.fi
hallintojohtaja Reima Loukkola, p. 050 595 1972, reima.loukkola@sok.fi

Osuuskauppa Arina avaa uuden S-marketin Oulun Ritaharjun kaupunginosaan. Myymälä rakennetaan yhteistyössä kohteen omistavan Terwarahaston kanssa. Osuuskauppa Arinan osuus investoinnista on noin kolme miljoonaa euroa ja uuden myymälän työllistävä vaikutus 20 henkilöä.

– Omistajat ovat odottaneet kauppaa Ritaharjuun ja nyt pääsemme vastaamaan tähän toiveeseen. Uusi, monipuolisen valikoiman ja edullisen hintatason tarjoava S-market ABC CarWash -autopesuineen ja kylmäasemineen avataan suunnitelmiemme mukaan keväällä 2022, kertoo marketkaupan toimialajohtaja Mikko Polso Osuuskauppa Arinasta.

Uusi S-Market on helposti saavutettavissa Ritaharjun kasvavan asuinalueen ja Ideaparkin läheisyydessä, uuden Motonetin viereisellä tontilla, osoitteessa Ritakumpu 2. S-Marketin sijainti Ritaharjussa vastaa suoraan omistajien tarpeisiin, sillä Ritaharju on Oulun nopeimmin kasvava kaupunginosa.

Market-kiinteistön rakennuttajina toimivat Terwa Kiinteistökehitys Oy ja Terwarahasto 1 Ky.

Rakennettava myymälä on uuden S-market konseptin mukainen ja luonnollisesti energiapihi. Energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä kehitetään tuomalla myymälään ovelliset kylmäkalusteet ja hyödyntämällä uusiutuvia energianlähteitä – tavoitteena maalämpöä, aurinkoa ja tuulta.

– Valinnat ovat yksi askel kohti tavoitettamme olla oman toimintamme osalta hiilinegatiivinen vuoteen 2025 mennessä, Polso kertoo.

– Tehtävämme on palveluita parantamalla helpottaa omistajien arkea ja lisätä hyötyä omasta kaupasta, ja sen eteen teemme nyt päämäärätietoisesti töitä. Myymäläuudistukset ja uudet kauppapaikat ovat yksi osa tätä tekemistä, mutta yhtä lailla panostamme herkeämättä toimipaikkojen hyvään kuntoon, edulliseen hintatasoon, kattaviin valikoimiin sekä oheispalveluihin, laajoihin aukioloihin ja asiakaspalveluun, Polso summaa.

 

Lisätietoja: 

Osuuskauppa Arina, Mikko Polso, toimialajohtaja, Marketkauppa, Sokos, Emotion ja Tälläämö, 050 388 3430, mikko.polso@sok.fi
Terwa Kiinteistökehitys Oy, Raimo Pahkala, toimitusjohtaja, 050 349 3225, raimo.pahkala@terwarahasto.fi

Runsaasti pysäköintitilaa ja helppo saavutettavuus Ritaharjussa Ideaparkin läheisyydessä.

S-marketin lisäksi samasta osoitteesta löytyy ABC CarWash ja polttonesteenjakelupiste.

S-market Ritaharju avataan ensi keväänä osoitteessa Ritakumpu 2.

Maire Muranen on ollut Pudasjärven S-marketissa töissä yli neljänkymmenen vuoden ajan. Joulusesongista alkanut työura on kestänyt tähän päivään saakka. Mairen viimeisenä työpäivänä ennen eläkkeelle jäämistä järjestettiin kakkukahvit, ja läsnä oli haikea, mutta ennen kaikkea lämmin tunnelma.

Muutoksia ja muistoja

Lähes viidenkymmenen vuoden työuralla Maire on ehtinyt nähdä vaikka mitä. Kauppa on uudistunut, kassajärjestelmät muuttuneet ja automaatio kasvanut.

– Ennen tilauksetkin tehtiin puhelimitse, Maire naurahtaa. – Tässä on ehtinyt tulla todella paljon muutoksia.

Maire kertoo, että parasta hänen työssään ovat olleet ihanat työkaverit sekä mukavat asiakkaat. Onpa käynyt niinkin, että vanhempiensa kanssa lapsesta saakka käyneestä asiakkaasta on tullut myöhemmin kollega. Jos Maire on ollut lomalla tai pitemmän pätkän poissa, ovat tutut asiakkaat osanneet kysellä perään.

– ”Missä sinä oikein olet ollut, kun ei ole näkynyt?”, asiakkaat ovat kysyneet, Maire kertoo. – Kyllä se tuntuu ihanalta, että asiakkaatkin kaipaavat.

Eläkepäivät odottavat, mutta ensin kahvitellaan

Marketpäällikkö Eeva-Liisa Kokko piti puheen Mairelle.

Mairen läksiäisissä paikalla olevat sanovat kaikki samaa – ikävä tulee, vaikka eivät nämä hyvästit olekaan. Hyvä yhteishenki välittyy selvästi. Työkaverit vierailevat kakkukahveilla niin töiden lomasta kuin vapaa-ajaltakin.

– Maire on nähnyt kaupan maailman muutoksen ja ollut matkassa siinä. Toivon että Mairella olisi aivan ihanat ja antoisat eläkepäivät ja että hän osaisi nauttia niistä näiden työvuosien jälkeen, sanoo myymäläpäällikkö Eeva-Liisa Kokko.

– On ollut ilo työskennellä kanssanne, Maire kiittää. – Ikävä tulee, vaikka en olekaan täältä (Pudasjärveltä) mihinkään lähdössä. Minulla on ollut hyvä työnantaja.

Tekemistä eläkkeellä riittää, sillä Maire kertoo olevansa aktiivinen urheilija. Mairen omia lajeja ovat muun muassa hiihto ja juoksu, ja uutta hän kokeilee kansalaisopiston kursseilla.

Läksiäisiä juhlistettiin kakkukahveilla. Kakun teki Halla Cafe & Catering.

Limingan S-market saa uudistuksen myötä uuden, avaran ja raikkaan yleisilmeen ja entistä monipuolisemman valikoiman. Kesäkuussa alkanut uudistus toteutetaan myymälän palvellessa normaalisti.

S-market Limingassa on aloitettu mittava myymäläuudistus. Myymälän miljööuudistuksen lisäksi palvelutarjontaa parannetaan ja myymälän valikoimaa räätälöidään vastaamaan entistä paremmin liminkalaisten omistajien tarpeisiin. Uudistus on osa Osuuskauppa Arinan S-market-ketjun laajaa uudistuskierrosta, jonka on määrä valmistua 2022.

– Myymälä palvelee liki normaalisti uudistuksen aikana. Ajoittain tuotteet vaihtavat paikkaa, kun remontoidut alueet valmistuvat. Isoin muutos tapahtuu myymälän ilmeessä ja valikoimissa. Raikas ja avara heviosasto, uudet pikakassat sekä paikalliseen kysyntään räätälöity valikoima ovat uudistuksen isoimpia yksittäisiä kokonaisuuksia, toteaa S-market Limingan marketpäällikkö Soile Pekkala.

Uudistuksessa tuoretuotevalikoimat kasvavat yli kahdellatuhannella tuotteella, ja suurin valikoiman kasvu tulee välipala-, leikkele ja valmisruokavalikoimiin. Myös hedelmä- ja vihannesosastosta muokataan entistä herkullisempi kokonaisuus.

– Heviosastolla satokausituotteet saadaan paremmin esille. Myös juomaosasto tulee olemaan näyttävä uusien kalusteiden ja laajentuneen valikoiman myötä, Pekkala kertoo.

Uudistuksen myötä koko kiinteistön tekniikka päivitetään ympäristöystävällisiin uusinta teknologiaa hyödyntäviin ratkaisuihin. Kylmälaitteissa luovutaan kokonaan ympäristölle haitallisista f-kaasuista, ja uudet laitteet toimivat puhtaasti hiilidioksidilla. Kylmäjärjestelmän lauhdelämpö hyödynnetään tilojen lämmitykseen ja kylmäkalusteet vaihtuvat uusiin ovellisiin ja kannellisiin kaappeihin. Uusituvan energian hyödyntäminen & uuden teknologian ratkaisut tähtäävät kohti koko S-ryhmän tavoitetta olla hiilinegatiivinen vuoteen 2025 mennessä. Osuuskauppa Arinan myymälöiden energia tulee jo nyt sataprosenttisesti uusiutuvista energianlähteistä, kuten auringosta ja tuulesta.

– Käynnissä oleva panostus myymälän valikoimiin, ilmeeseen ja asiointikokemuksen on merkittävä. Palvelutarjontaa täydentää jo aiemmin samaan kiinteistöön muuttanut Limingan apteekki. Palvelemme jatkossa omistajia laajoilla aukioloilla raikkaissa avarissa tiloissa, joissa on helppo asioida, summaa Pekkala uudistuksesta.

Lisätietoja:

Iina Kalliorinne, ryhmäpäällikkö, +358 44 788 6676, iina.kalliorinne@sok.fi

Osuuskauppa Arinan S-market-ketjun 32. myymälä avataan tiistaina 22.6.2021 klo 9 Kempeleen keskustaan. Arinan pohjoissuomalaiset omistajat ovat mahdollistaneet uuden, noin 9,5 M€ arvoisen myymäläinvestoinnin, laajat valikoimat ja modernin, energiatehokkaan myymälän.

Noin vuoden kestäneen rakennusprojektin jälkeen uusi S-market tarjoaa kempeleläisille modernin, valoisan ostosympäristön keskeisellä paikalla Tiilitiellä. Uusi S-market on noin neljä kertaa viereisellä tontilla sijainnutta vanhaa Sale-myymälää suurempi. S-marketille rakennettiin myös uusi pysäköintialue, jonka myötä autopaikkojen määrä myymälän yhteydessä tuplaantui. Avaran uuden myymälän myötä valikoimat ovat laajentuneet tuhansilla tuotteilla ja kauppa vastaa entistä osuvammin alueen asukkaiden tarpeisiin.

– Halusimme tehdä kempeleläisille mahdollisimman toimivan S-marketin niin valikoimien kuin palveluidenkin osalta. Meiltä löytyy myös muun muassa asiointia nopeuttavia pikakassoja, oma paistopiste sekä pakettipisteen ja postin pakettiautomaatit. Palvelemme laajoilla aukioloilla, joka päivä kymmeneen saakka, kertoo marketpäällikkö Heikki Salmela.

Kop, kop, onko kylmä kotona?

Modernin ja viihtyisän ostosympäristön lisäksi energiatehokkuus on ollut tärkeä perusta uuden myymälän suunnittelussa.

-Uusimman tekniikan hiilidioksidikylmälaitokset, ovelliset kylmäkalusteet ja led-valot tekevät myymälästä hyvin energiatehokkaan. Kiinteistön lämmityksessä hyödynnetään kylmälaitteiden lauhdelämpöä, Osuuskauppa Arinan ryhmäpäällikkö Iina Kalliorinne mainitsee.

Palveluverkoston nykyaikaistaminen ja sitä kautta energiatehokkuuden parantaminen sekä uusiutuvan energian lisääminen tukevat koko S-ryhmän tavoitetta olla hiilinegatiivinen vuoteen 2025 mennessä. Jo nyt 100% Osuuskauppa Arinan myymälöiden käyttämästä energiasta tuotetaan uusituvilla energianlähteillä, kuten aurinko- ja tuulivoimalla.

Avauksen kynnyksellä

Osuuskaupan tehtävä on tarjota palveluja ja hyötyjä pohjoissuomalaisille omistajilleen ja huolehtia alueen elinvoimaisuudesta.

-Myymälän rakentamisen mahdollistamisesta suurin kiitos kuuluu alueen aktiivisille omistajille. Osuuskaupasta ostetut tuotteet ja palvelut palautuvat takaisin mahdollistaen palveluiden kehittämisen. Täällä Kempeleessä palveluita on lisätty myös Linnakankaalla, jossa avattiin alkuvuodesta upea uuden konseptin Sale-lähimyymälä, Iina toteaa tyytyväisenä.

S-market Kempele työllistää parikymmentä arinalaista, joista suurin osa on tuttuja jo Salesta. Suurempi myymälä on mahdollistanut myös uusien arinalaisten palkkaamisen.

-Vaikka koronatilanne on tuonut omat haasteensa avaukseen valmistautuessa, olemme pysyneet upeasti aikataulussa. Kaikki on sujunut aika lailla mallikkaasti, mutta tokihan kiirettä riittää, niin kuin aina ennen avausta. Avausvalmisteluissa on onnistuttu hienosti, ja siitä kaikki kunnia koko työporukalle, jolla oli mahtava tsemppi päällä koko valmistelujen ajan. Tervetuloa uuden kaupan avajaisiin! Heikki toivottaa.

Viime vuoden marraskuussa käynnistyneen myymäläuudistuksen punaisena lankana on ollut rakentaa yhdessä entistä ehompi Prisma yhdessä omistajien kanssa. Omistajilta kerättyjen toiveiden tulokset ovat konkretisoitumassa ja uudistus on viimeistä silausta vaille valmis. Viimeisimpänä tänään perjantaina 14.5. avattu täysin uudistunut ruokatori. Koko uudistuksen valmistumista juhlitaan parin viikon kuluttua.

Uudistus on edennyt aikataulussa ja jäljellä on vielä viimeistelyä miljöötöissä ja pakasteosastolla.

Uusi myymäläjärjestys ja modernit kalusteet ovat mahdollistaneet valikoimien kasvattamisen yli tuhannella uudella tuotteella. Omistajien toiveita on täytetty muun muassa Prisman laajentuneen hedelmä- ja vihannesosaston myötä sekä lisääntyneiden tuore- ja maitotaloustuotteiden valikoimien osalta. Myös leipä- ja panimojuomaosastolle on päivitetty uusi upea ilme.

-Kaiken takana on ajatus rakentaa parasta Prismaa rakkaudesta Pohjois-Suomeen, omistajien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti, Prismajohtaja Anna Kela toteaa.

Raikas ja paikallinen ruokatori

Uusi, merkittävästi monipuolisemmalla valikoimalla varustettu palvelutiski mahdollistaa entistä paremmin omistajien toiveiden huomioimisen ja tuoreen lähiruoan esilletuonnin. Aiempaa pidemmästä palvelutiskistä löytyy kalaa ja lihaa lukuisissa eri muodoissa, äyriäisiä, salaatteja, lämmintä ruokaa ja grillituotteita.

– Että voikin olla tyytyväinen lopputulokseen! Meillä on nyt aivan huikean hienot puitteet, joissa tarjoamme omistajillemme parasta palvelua, Prisman päivittäistavarakaupan myyntipäällikkö Antero Lappalainen hymyilee.

-Yksi uutuus on maustebaari, jossa asiakas voi valita lihalle, broilerille ja kalalle haluamansa kuivamausteet tai marinadin.

Ruokatori on remontoitu visuaaliseksi, kauniisti valaistuksi ja yksityiskohdiltaan mietityksi. Myös kaikki ruokatorin taustatilat on uusittu kylmäkalusteineen, uuneineen sekä varasto- ja käsittelytiloineen energiatehokkuusasiat huomioiden.

– Valikoimaa ja tuotteistusta kehitetään koko ajan sen mukaan, mitä omistajat haluavat. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan uuden ajan Prismaan, Antero toivottaa.

Faktaa Prisma Linnanmaan uudistuksesta

Lisätietoja: 

Anna Kela, ryhmäpäällikkö, Prismajohtaja, +358 44 788 4879, anna.kela@sok.fi

Koko myymälän ilme on uudistettu.

Koko myymälän ilme on uudistettu.

Kylmä- ja lämmitystekniikan modernisoinnin myötä kiinteistön energiankulutus putoaa huomattavaksi.

Kylmä- ja lämmitystekniikan modernisoinnin myötä kiinteistön energiankulutus putoaa huomattavaksi.

Prisman hedelmäosasto

Hedelmä- ja vihannesosaston valikoimaa laajennettiin uudistuksessa.

 

Omassa kaupassa sen perustamisesta lähtien

Myyjä Pirjo Kotanen on elänyt Sale Myllyojan elämää sen perustamisesta lähtien.  

Kotanen pääsi myyjäksi jo 15-vuotiaana “omalle kylälle Lapinkankaalle, kun hän pääsi äitiysloman sijaiseksi. Tämän jälkeen tie vei Sanginsuulle, jossa oli vielä silloin Arinan kauppa. Kaupan sulkeutuessa Sanginsuulta suunta oli selkeä: 

 Myllyojalla rakennettiin siinä vaiheessa. Sanoin silloiselle henkilöstöpäällikölle, että kun Myllyojan kauppa valmistuu, tulen sinne myyjäksi. Ja niin minä sitten meninPirjo kertoo. 

Kaupan rakentumista odotellessa Pirjo työskenteli Oulun keskustan alueella eri kaupoissa, missä vain tarvittiinkin. Lähempänä avausta hän pääsi uuteen myymälään Myllyojalle täyttämään hyllyjä ja laittamaan teippauksia paikalleen. Maaliskuussa 1976 kauppa avattiin. 

Pirjolla on paljon lämpimiä muistoja hänelle tutuksi tulleista asiakkaista. 

 Jotkut asiakkaista ovat käyneet Myllyojan myymälässä alusta saakka. On jopa joitakin asiakkaita, jotka avaamisen aikaan ovat olleet vauvoja tai nuoria lapsia, ja ovat nyt kasvaneet aikuisiksi ja heillä on omia lapsia, joiden kanssa käyvät kaupassa. 

Myllyojan Salesta tuli Pirjo Kotasen lapsille “äitin kauppa”, lapsenlapsille taas “mummun kauppa”. Pirjo itsekin sanoo, että kauppa on kuin toinen koti. 

 Melkein voisi sanoa, että päivääkään en vaihtaisi. 

Keskittäminen kannattaa – bonuksilla jouluaterioita

Keskustellessa Pirjo Kotasen kanssa esille tulevat omistajuuden ja keskittämisen hyödytPirjo muistelee asiakkaita, jotka säästivät kuukausittaiset bonukset ja vuoden lopussa kertyneellä summalla saatiin ostettua jopa jouluruuat tai lahjat. 

 Vaikka kuukausittainen summa ei olisi iso, niin kyllä pidemmän päälle huomaa, että summa kertyy huomattavaksi, Pirjo toteaa, ja kertoo, että omat lapset ovat viimeistään pois kotoa muuttaessa liittyneet itsekin omistajiksi. 

Oman kaupan löytyessä bonukset kertyvät melkein itsestään. Tutussa kaupassa tuotteet löytyvät helposti ja parhaimmillaan henkilökuntakin tulee tutuksi. 

Arina huolehtii

Arina on ollut Pirjo Kotasen mukaan aina hyvä työnantaja. Koulutusta on saanut tasaisesti ja palkka on aina tullut ajallaan. Vaihtuvasta maailmantilanteesta riippumatta Pirjon ei ole tarvinnut miettiä työn hakemista muualta. Myös henkilöstöedut ovat vertaansa vailla laajuudessaan. 

Uudistuksia on tullut, toimitusjohtajat ovat vaihtuneet ja mukaan on päässyt monenlaiseen toimintaan. Pirjo muistelee Arinan työntekijöilleen järjestämiä 90-vuotisjuhlia. 

 Sanoin siellä Puutiolle (Veli-Matti, toimitusjohtaja) ja Härölle (Paavo, entinen hallintojohtaja) että pitäisi saada yhdistettyä tien toisella puolella oleva K-Market Salen kanssa, niin saataisiin isompi kauppa Myllyojan asukkaille, Pirjo kertoo. 

Tätä uudistusta ei ainakaan vielä ole tapahtunut, mutta Pirjo sanoo, että esimiehet ja johtoryhmän jäsenet ovat hoitaneet työnsä aina hyvin ja olleet helposti lähestyttäviä. Ei ole tarvinnut miettiä, että voiko mennä juttelemaan. 

Pitkän työuran aikana työkaverit ovat olleet tärkeässä roolissa. On jaettu niin ilot kuin surutkin ja entisiinkin työkavereihin pidetään yhteyttä. 

Päällimmäisenä mielessä on kiitollisuus. 

 Hirveän isot kiitokset esimiehille, työkavereille ja ylipäätään koko henkilöstölle. Minulla on aina ollut tosi hyvät työkaverit ja esimiehet. Arina huolehtii omistaan, Pirjo sanoo. 

Osuuskauppa Arinan ruoan verkkokaupan palvelut laajentuvat Oulun seudulla, kun noutopalvelu ja kotiinkuljetus käynnistyvät Linnanmaan Prismassa 3.3.2021 alkaen. Ruoan verkkokaupassa omat ostokset tilataan ja maksetaan verkossa, ja ne voi noutaa valmiiksi pakattuna Prisma Linnanmaan noutopisteeltä tai tilata kotiinkuljetettuna suoraan kotiovelle.

-Uusi Linnanmaan Prisman ruoan verkkokauppa täydentää verkkokaupan palveluita Oulun seudulla. Jatkossa omistajilla on myös Oulun pohjoispuolella käytössään kätevä noutopiste. Ruoan verkkokaupan kysyntä on yhä kohtalaisen korkealla, ja haluamme parantaa palvelun saatavuutta omistajille. Uuden keräilypisteen myötä vapaita toimitusaikoja saadaan Oulun alueelle merkittävästi lisää, kertoo Prisma Linnanmaan johtaja Anna Kela.

Uusi palvelu lisää omistajien mahdollisuuksia hoitaa ostokset silloin kuin se parhaiten sopii, vaikka omalta kotisohvalta. Tilattavissa on lähes koko Prisman ruokavalikoima sekä valikoituja päivittäiskäyttötavaratuotteita.

-Palvelun käyttö on nopeaa ja edullista. Kannustamme myös vertailemaan hintoja verkossa, Kela sanoo.

Linnanmaan Prisman verkkokauppa toimii osana Foodie-palvelua. Verkosta tilatut tuotteet ovat saman hintaisia kuin Prisman hyllyssä ja Bonusta kertyy koko tilauksesta. Uusi palvelu otetaan käyttöön keskiviikkona 3.3. alkaen osoitteessa foodie.fi/prismalinnanmaa.

-Asiakas valitsee verkossa ostoskoriinsa haluamansa tuotteet ja noutaa ne valittuna aikana Prismasta. Noutopiste sijaitsee Linnanmaan jäähallin puoleisessa päädyssä. Noutopisteellä on lokerikot, joista asiakkaat noutavat valmiiksi kerätyt ostoksensa. Kerättävien tuotteiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomioita laatuun ja tuoreuteen. Tuotteet säilytetään asianmukaisesti, ja viileässä säilytettäville tuotteille ja pakasteille on omat lokerikkonsa, Kela lisää.

Tuotteille voi myös valita kotiinkuljetuksen, jolloin lähetti tuo ostokset kotiovelle sovittuna ajankohtana. Kotiinkuljetusalueen voi tarkistaa foodie.fi/prismalinnanmaa -sivulta palvelun auettua.

-Tervetuloa käyttämään uutta kätevää noutopistettä sekä hyödyntämään kotiinkuljetuspalvelua, Kela toivottaa.

Ruoan verkkokaupan avaus on osa Linnanmaan Prisman laajempaa uudistusta, jossa myymälä päivitetään uusimman Prisma-konseptin mukaiseksi, ruoan valikoimat lisääntyvät ja kaupan kylmätekniikka modernisoidaan entistä ympäristövastuullisemmaksi. Oulussa palvelevat lisäksi Prisma Limingantullin ja Sokos Herkun ruoan verkkokaupat. Noutotilaukset ovat S-Etukortilla alkaen 4,90 € ja kotiinkuljetus S-Etukortilla alkaen 9,90 €.

 

Lisätietoja:

Maria Ylitapio, markkinointipäällikkö, marketkauppa, 044 788 6465, maria.ylitapio@sok.fi