KTM Ulla Peltoniemi on toiminut Arinan johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2005 alkaen, vastaten Arinan matkailu- ja ravitsemiskaupasta. Vastuualue laajeni 1.9. alkaen sisältämään Maran lisäksi ABC-toimialan ja erikoistavarakaupan Sokos-, Emotion- ja Tälläämö-ketjujen liiketoiminnat. Toimialajohtaja Mikko Polso keskittyy Arinan suurimpaan toimialaan marketkauppaan. Jari Karjalainen siirtyy Arinasta seuraavaan elämänvaiheeseen.

Vastuualuelaajennus tukee Arinan päivitettävän strategian toimeenpanoa. Ullan johdolla haetaan synergiaetuja sekä erikoiskaupan ketjujen ja Maran vahvoista palvelukulttuureista että ABC:n ja Maran ravintokaupasta, vahvistaen Arinan keskeistä strategian painopistealuetta asiakaskokemuksen kehittämistä.

Ulla on kokenut ihmisjohtaja ja Mara-osaaja. Ulla on käynyt S-ryhmän kaupallisen kenttäkoulutuksen ja täydentänyt osaamistaan mm. strategia- ja palvelumuotoiluopinnoilla. Ulla on toiminut vuodesta 2014 alkaen Oulun Matkailu Oy:n puheenjohtajana.

 

Lisätietoja:

Reima Loukkola, toimitusjohtaja, 050 595 1972, reima.loukkola@sok.fi
Ulla Peltoniemi, toimialajohtaja, Matkailu- ja ravitsemiskauppa, erikoistavarakauppa sekä ABC-liikennekauppa, 0500 516 855, ulla.peltoniemi@sok.fi

S-ryhmässä ja Osuuskauppa Arinassa pitkän uran tehnyt, ABC-toimialajohtajana ja kehitysjohtajana sekä Arinan johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2002 toiminut Jari Karjalainen siirtyy uuteen elämänvaiheeseen ja jättää tehtävänsä Osuuskauppa Arinassa.

– Olen toiminut yli 30 vuotta S-ryhmän erilaisissa esihenkilö- ja johtotehtävissä, josta 25 vuotta olen palvellut Arinaa. Työ osuustoiminnallisessa liikkeessä on ollut mielenkiintoista ja antoisaa, joten kyseinen ajanjakso on ollut elämässäni merkityksellistä aikaa. Olen ollut monessa osallisena loistavien työyhteisöjen kanssa ja kokenut paljon. Koko ajanjaksoa kuvaa kehittymisen tunne. Nyt on kuitenkin aika toteuttaa uusia itselle mielenkiintoisia asioita, kertoo Jari Karjalainen.

– Haluan kiittää Jaria yli 30 vuoden urasta S-ryhmässä ja Osuuskauppa Arinassa. Jari on antanut Osuuskauppa Arinassa vahvan panoksen johtoryhmän jäsenenä yli kahden vuosikymmenen aikana toimiala-, henkilöstö- ja kehitysjohtajana, jatkaa Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Reima Loukkola.

Muutoksen yhteydessä Osuuskauppa Arinan johtoryhmän vastuut organisoidaan uudelleen tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla Arinan päivitettävän strategian toimeenpanoa.

ABC-toimiala siirtyy matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Ulla Peltoniemen vastuulle 1.9.2022 alkaen. Samalla erikoistavarakauppa, sisältäen Sokos-, Tälläämö- ja Emotion-ketjut siirtyvät Ulla Peltoniemen vastuulle 1.9.2022 alkaen.

– Tällä muutoksella rakennamme vahvempaa synergiaa Arinan matkailu- ja ravitsemistoimialan ja ABC-toimialan ravintolakauppaan sekä vahvistamme entisestään asiakaskokemusta tuomalla erikoistavarakaupan ja matkailu- ja ravitsemistoimialan vahvat palvelukulttuurit lähemmäs toisiaan, kiteyttää Reima Loukkola.

 

Lisätietoja:

Reima Loukkola, toimitusjohtaja, 050 595 1972, reima.loukkola@sok.fi

Arinan palveluja käyttää päivittäin keskimäärin yli 100 000 asiakasta ja asiakasomistajatalouksia on jo yli 70 %:ia alueen kotitalouksista.

– Myynnin kasvu kaikilla toimialoilla kertoo, että asiakkaat arvostavat osuuskaupan palveluja ja niiden käytöstä kertyviä hyötyjä. Kasvamme kannattavasti, jolloin investoinnit voidaan toteuttaa suunnitellusti. Valitettavasti palvelujen sulkemisilta ei olla vältytty. Töitä on tarjolla aiempaa enemmän, mutta työvoimasta on jo pula, kuvaa alkuvuotta toimitusjohtaja Reima Loukkola.

Arina investoi alkuvuonna 9,2 milj. euroa, avaten S-Marketin, ABC CarWash’in ja ABC-polttonesteaseman Oulun Ritaharjuun, Coffee Housen Kauppakeskus Valkeaan ja VENN-viinibaarin Oulun Amarillon viereen. Oulun Original Sokos Hotel Arinan huoneremontin viimeinen 3. osa valmistui keväällä, joten hotellin kaikki huoneet on nyt uudistettu. Keväällä ja alkukesästä käynnistettiin Rovaniemen S-Market Talvitien sekä Kemin, Keminmaan, Tornion ja Vihannin Sale-lähimyymälöiden uudisrakentamiset. Sale Siikajoki jouduttiin sulkemaan keväällä terveysturvallisuussyistä. Oulun Sale Mäntylä avattiin toissa viikolla.

Arinan työntekijämäärä palautui koronaa edeltäneelle tasolle. Arinalaisia oli kesäkuun lopussa 3 049 ja alkuvuonna keskimäärin 2 966, kokoaikaisiksi muutettuna 2 027. Avoimia työpaikkoja on runsaasti. Työvoiman saatavuus on haaste, vaikka työtyytyväisyys on säilynyt vahvana ja työntekijöistä 82 % on vakituisia. Kesällä apuna oli yli 1 300 kesätyöntekijää, Tutustu ja tienaa harjoittelijaa sekä kesäseteliläistä.

Arinan vähittäismyynnin kasvu 581,5 milj. euroon ja bonusmyynnin kasvu 393,5 milj. euroon vauhdittivat hyötyjen kehitystä. Asiakasomistajat kerryttivät edullisella ruokakorilla, tuote- ja palvelueduilla sekä Bonuksilla ja maksutapaeduilla hyötyjä yhteensä 48,1 milj. euroa. Arinan 16,6 milj. euron ylijäämän myötä osuuskaupan kokonaisonnistumista mittaava osuustoiminnallinen tulos kasvoi 64,6 milj. euroon.

Osuuskauppa Arina 1-6/2022 M€/lkm Kehitys M€/%/kpl
Asiakasomistajamäärä 180 482 +2,5 %
Investoinnit palvelujen kehittämiseen 9,2 M€ -7,1 M€
Henkilöstömäärä (keskimäärin) 2 966 +106
Verollinen vähittäismyynti 581,5 M€ +12,7 %
   Bonusmyynti 68 % 393,5 M€ +12,3 %
Asiakasomistajahyödyt (ennen ylijäämää) 48,1 M€ +3,3 %
   Keskimäärin per talous 268 € +1,1 %
Ylijäämä (tulos ennen veroja) 16,6 M€ +7,4 M€
Osuustoiminnallinen tulos yhteensä 64,6 M€ +8,9 M€

 

Lisätietoja: 

Reima Loukkola, toimitusjohtaja, 050 595 1972, reima.loukkola@sok.fi
Pasi Ruuskanen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, 050 430 1747, pasi.ruuskanen@sok.fi

Osuuskauppa Arina on yli 180 000 pohjoissuomalaisen kotitalouden omistama osuuskunta. Asiakasomistajat valitsevat keskuudestaan edustajat sääntömääräisissä kokouksissa päätösvaltaa käyttäviin hallintoelimiin. Edustajisto uudistui kevään 2022 vaalien myötä noin 50 %:sti. Hallintoväki toimii päätösvallan lisäksi sanansaattajina kotitalouksien ja osuuskaupan välillä. Kokousten lisäksi keskustelua käydään aktiivisesti virtuaalisella keskustelualustalla.

Hallintoneuvosto käsitteli tilinpäätöksen ja tutustui strategiapäivitykseen

Hallintoneuvoston huhtikuun kevätkokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin esitykset tilinpäätöksestä ja ylijäämän käytöstä edustajiston toukokuisen kokouksen päätettäväksi. Lisäksi päätettiin ylimääräisestä kesäkuun kokouksesta liittyen Arinan strategiapäivitykseen sekä käsiteltiin aiemman edustajiston aloite hallintoneuvoston valintakriteereistä.

Koko hallintoväelle kattava osuustoiminta- ja liiketoimintaperehdytys

Arinan uusi edustajisto, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä toimiva johto kokoontuivat toukokuussa perehdytysviikonloppuun. Osuustoimintaan syventynyt professori Anu Puusa perehdytti osallistujat osuustoiminnan ideaan, mistä hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Pikkarainen jatkoi S-ryhmän osalta. Toimitusjohtaja Reima Loukkola konkretisoi Arinan paikallista roolia, minkä jälkeen toimialajohtajat Mikko Polso, Ulla Peltoniemi ja Jari Karjalainen esittelivät vastuualueensa tilannekuvan ja keskeiset näkymät. Henkilöstöjohtaja Minna Salonen jatkoi Arinasta työnantajana ja lopuksi talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho ja puheenjohtaja Matti Pikkarainen kävivät läpi hallintoelinten roolit sekä esteellisyys- ja vastuukysymykset.

Perehdytysviikonlopun aikana käytiin vilkasta keskustelua niin osuustoiminnan ja liiketoimintojen kilpailukyvystä kuin laajemminkin Pohjois-Suomen tulevaisuudesta. Osallistujat antoivat positiivista palautetta niin perehdytyksestä kuin avoimesta keskustelusta. Edellisellä edustajistokaudella käyttöön otettu keskustelualusta on myös osoittautunut hyödylliseksi arkiviestinnän keinoksi asiakasomistajia edustavan hallintoväen ja osuuskaupan johdon välillä.

Edustajisto vahvisti tilinpäätöksen ja ylijäämän käytön sekä antoi vastuuvapauden

Perehdytyksen jälkeisen edustajiston kevätkokouksen alussa huomioitiin Arinalaiset Tasavallan presidentin kunniamerkin saajat, joille oli järjestetty erillinen juhlatilaisuus aiemmin keväällä.

Kokouksessa toimitusjohtaja Reima Loukkola esitteli hallituksen toimintakertomuksen Arinan toiminnasta edellisvuoden osalta lukujen ja toimenpiteiden osalta. Edustajisto vahvisti yksimielisesti tilinpäätöksen ja ylijäämän käytön sekä antoi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2021.

Edustajiston sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu hallintoneuvoston jäsenten valinta. Arinan hallintoneuvostossa on 24 jäsentä, joista edustajisto valitsee 22 ja henkilöstö 2 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosittain jäsenistä on erovuorossa noin kolmasosa.

Nimeämisvaliokuntaan valittiin henkilöt jäsenalueilta, joista on erovuorossa olevia jäseniä. Edustajisto valitsi nimeämisvaliokunnan jäseniksi jäsenalueelta 1 Rauno Hekkalan, Raimo Hämeenniemen, Minna Lehtovaaran, Kirsimaria Pakosen, Marja-Liisa Pylvään ja Reijo Virkkusen, jäsenalueelta 4 Teija Jestilän, jäsenalueelta 5 Mirja Stålnacken ja Aija Vaaran sekä jäsenalueelta 6 Jyrki Jumiskon.

Edustajisto käsitteli kokouksen muissa asioissa aikaisemman edustajiston tekemän aloitteen hallintoneuvoston jäsenten valintakriteereistä. Hallituksen päätöksen mukaan aloite ei aiheuta jatkotoimenpiteitä.

 

Lisätietoja:

Matti Pikkarainen, hallintoneuvoston puheenjohtaja, 044 788 4087, matti.pikkarainen@sok.fi
Reima Loukkola, toimitusjohtaja, 050 595 1972, reima.loukkola@sok.fi

Arinan hallitus on päättänyt osuuskaupan lahjoituksista Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston varainhankintaan. Arina lahjoittaa yliopistoille yhteensä 175 000 €, euron asiakasomistajaa kohden. Lahjoituksista Lapin yliopisto saa 50 000 € ja Oulun yliopisto 125 000 €, perustuen Arinan jäsenmäärän maantieteellisen jakaumaan. Yliopistot saavat lahjoituksille valtiolta jopa 2,5-kertaisen vastinrahan, joten lahjoituksilla on merkittävä aluevaikutus.

Osuuskauppa Arinan strategian keskiössä on Pohjois-Suomen elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden edistäminen. Yliopistoilla ja laajemminkin oppilaitosyhteistyöllä eri koulutusasteilla on tärkeä rooli pohjoissuomalaisten kouluttamisessa myös kaupan sekä matkailu- ja ravintola-alan tarpeisiin. Oppilaitosten läsnäololla ja menestymisellä on keskeinen rooli osaajien juurtumisessa alueelle.

– Toivon, että lahjoituksemme vahvistaa yliopistojen kykyä tuottaa entistä laadukkaampaa opetusta, mikä vauhdittaa alueiden työvoiman saatavuutta, kiinnostavuutta ja koko elinkeinoelämää. Yhteistyö ja vuorovaikutus alueen oppilaitosten kanssa on tärkeää niin palvelujen kehittämisen kuin rekrytoinninkin näkökulmista, viitoittaa Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Reima Loukkola.

– Kiitämme lämpimästi Osuuskauppa Arinaa lahjoituksesta Lapin yliopistolle. Arina toimii Pohjois-Suomen parhaaksi eli kehittäen, välittäen ja panostaen ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Vastaavasti yliopisto panostaa pohjoisen elinvoimaan laadukkaalla opetuksella ja tutkimuksella, toteaa Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi.

– Jaamme Arinan kanssa yhteiset tavoitteet rakentaa parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Yhteistyön kautta haemme tähän uusia ja innovatiivisia ratkaisuja. Arvostamme Arinan merkittävää panosta pohjoisen Suomen kehittämiseksi, jatkaa Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.

Osuuskauppa Arinan lahjoitukset ovat jatkoa aiemmille Arinan 100-vuotisjuhlavuoden yliopisto-lahjoituksille. Arina on lisäksi tukemassa Oulun yliopiston brändiprofessuuria ja tekee yliopiston kanssa mm. sekä tutkimus- että opinnäyteyhteistyötä.

 

Lisätietoja: 

toimitusjohtaja Reima Loukkola, Osuuskauppa Arina, reima.loukkola@sok.fi, p. 050 595 1972
rehtori Antti Syväjärvi, Lapin yliopisto, antti.syvajarvi@ulapland.fi, p. 0400 606 244
rehtori Jouko Niinimäki, Oulun yliopisto, jouko.niinimaki@oulu.fi, p. 040 540 1060

vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen, Osuuskauppa Arina,
pasi.ruuskanen@sok.fi, 050 430 1747

Kaikkien Arinan vaaleissa äänestäneiden kesken järjestettiin arvonta, jossa palkintoina oli 2 kpl Vuoden ruoat -palkintoja (arvo á 4941 €) sekä 65 kpl S-ryhmän 50 € lahjakortteja. Arinan edustajistovaalien palkintoarvonnat suoritettiin 25.4.2022 vaalien yhteistyökumppani Edita Priman toimesta. Arvontaan osallistuivat automaattisesti sekä sähköisesti että postitse äänestäneet.

Suurin osa arvontojen voittajista on jo tavoitettu henkilökohtaisesti ja heiltä on pyydetty lupa nimen julkaisuun. Niitä voittajia, joita ei vielä ole tavoitettu yritämme tavoitella yhä puhelimitse ja heidän nimensä julkaistaan tällä sivulla mikäli he antavat luvan nimen julkaisuun.

VUODEN RUOAT -LAHJAKORTTIEN (arvo á 4941 €) VOITTAJAT

Nimi Jäsenalue
Mika Romsi Jäsenalue 1
Marja Helena Lappalainen Jäsenalue 6

 

50 € S-RYHMÄN LAHJAKORTTIEN VOITTAJAT

Nimi Jäsenalue 1
Ahti Aarno Vähäkuopus Jäsenalue 1
Ei tavoitettu vielä Jäsenalue 1
Ei tavoitettu vielä Jäsenalue 1
Tuula Annikki Koljonen Jäsenalue 1
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Ei tavoitettu vielä Jäsenalue 1
Lahja Annikki Pistemaa Jäsenalue 1
Kari Tapani Linjala Jäsenalue 1
Pasi Olavi Ridell Jäsenalue 1
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Arja Pesonen Jäsenalue 1
Marja-Leena Kinnunen Jäsenalue 1
Aimo Juhani Keinänen Jäsenalue 1
Kyllä lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Reijo Paakkari Jäsenalue 1
Mirja Katriina Partanen Jäsenalue 1
Marja-Leena Korkala Jäsenalue 1
Timo Juhani Sunnari Jäsenalue 1
Päivi Pakonen Jäsenalue 1
Katja Kukkohovi Jäsenalue 1
Matias Hannila Jäsenalue 1
Riitta Risto Jäsenalue 1
Ritva Anneli Viinamäki Jäsenalue 1
Erkki Juhani Rusko Jäsenalue 1
Armi Mäcklin Jäsenalue 1
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Marika Koistinen Jäsenalue 1

 

Nimi Jäsenalue 2
Marjukka Lehtonen Jäsenalue 2
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 2
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 2
Toini Kaarina Vikki Jäsenalue 2
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 2

 

Nimi Jäsenalue 3
Linda Sofia Kalliosalo Jäsenalue 3
Miia Marjaana Puurunen Jäsenalue 3
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 3
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 3
Sanna Sofia Räihä Jäsenalue 3

 

Nimi Jäsenalue 4
Lauri Kalervo Rantakurtakko Jäsenalue 4
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 4
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 4
Helena Prykäri Jäsenalue 4
Tauno Matias Hirvasoja Jäsenalue 4
Anja Riimala Jäsenalue 4
Mauri Matias Juuso Jäsenalue 4
Raili Susanna Mustonen Jäsenalue 4
Auli Kaarina Järvelä Jäsenalue 4
Irene Väntönen Jäsenalue 4

 

Nimi Jäsenalue 5
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 5
Timo Kalevi Vuolio Jäsenalue 5
Esko Juhani Välitalo Jäsenalue 5
Sauli Aatos Sirkka Jäsenalue 5
Jari Mertala Jäsenalue 5
Jouko Mikael Siivola Jäsenalue 5
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 5
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 5
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 5
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 5
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 5

 

Nimi Jäsenalue 6
Jonne Jouni Lompolo Jäsenalue 6
Heikki Miettinen Jäsenalue 6
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 6

S-vaalilautakunta on julkistanut Arinan kevään 2022 edustajistovaalien tuloksen. Äänioikeutta käytti 56 958 (+31 %) osuuskaupan asiakasomistajaa, äänestysprosentin ollessa 32,2 % (+5,4 %-yksikköä). 65-jäseniseen edustajistoon valittiin 35 nais- ja 30 miesjäsentä, joista 34 (52 %) oli uusia. Edustajistoon valitut ja kaikkien ehdokkaiden äänimäärät on julkaistu arina.fi/vaalit vaalisivuilla. S-vaalilautakunta kiittää asiamiehiä, ehdokkaita ja äänestäjiä aktiivisuudesta. Uusi edustajisto kokoontuu Arinan hallintoneuvoston, hallituksen ja johtoryhmän kanssa 20.-22.5. Rovaniemelle valmennukseen ja sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

Vaalien äänikuninkaaksi 903 äänellä, nuorin edustajistoon jäsen 22-vuotias

Arinan asiakasomistajat valitsivat 200 ehdokkaan joukosta 65-jäsenisen edustajiston 6 eri jäsenalueelta. Eri ammattikuntia edustaneissa ehdokkaissa oli miesenemmistö (59 %), mutta valituissa naisenemmistö (54 %). Edustajistoon valitut ovat 22–80-vuotiaita, keski-iältään 55 vuotta. Edustajistoon äänestetyistä viisi jatkaa Arinan hallintoneuvostossa, minkä johdosta edustajistoon valittiin heidän tilalle varajäsenet.

Vaalien äänikuningas on Pekka Kainua (903 ääntä) Oulusta. Seuraavaksi eniten ääniä saivat Annukka Kurvinen (887 ääntä) Rovaniemeltä ja Marja-Leena Kemppainen (870 ääntä) Oulusta. Suoralla vaalitavalla toista kertaa toteutetuissa vaaleissa edustajistoon pääsi pienimmillään 267 äänellä.

Sähköisen äänestämisen helppous keräsi kiitosta

Arinan edustajistovaalit toteutettiin niin ikään toista kertaa sähköisen ja postivaalin yhdistelmänä. Sähköinen äänestys lisäsi suosiota, kun sähköisiä ääniä annettiin 24 204 (42,5 %), peräti 56 % enemmän kuin vuoden 2018 vaaleissa. Postiääniä annettiin 32 754 (57,5 %), sekin 17 % edellisvaaleja enemmän. Ääntenlaskennassa poistettiin 132 tuplaääntä ja hylättiin 82 postiääntä. Vanhin sähköisesti äänestänyt oli 98-vuotias ja postitse äänestänyt 101-vuotias. Nuorimmat äänestäjät sekä sähköisessä että postiäänestyksessä olivat 16-vuotiaita.

Sopivan ehdokkaan valintaa helpotti vaalikone, jossa ehdokkaat vastasivat kaikkiaan 10 kysymykseen mm. palveluverkostosta, palvelutarjonnasta ja asiakasomistajahyödyistä. Lisäksi ehdokkaat saivat kertoa vaalikoneessa omat paikallistoiveensa ja perustella, miksi haluavat Arinan edustajistoon.

Valmennuksen kautta asiakasomistajien edunvalvojiksi

Nyt valittu uusi edustajisto on toimivaltainen heti äänestystuloksen vahvistamisen jälkeen. Virallisesti edustajisto aloittaa 4-vuotiskautensa valmennuksella 20.–22.5. Rovaniemellä. Valmennusviikonlopun päättää edustajiston 1. sääntömääräinen kevätkokous.

”Vuoden ruoat” -pääpalkinnot arvottiin jäsenalueille 1 ja 6

Arinan asiakasomistajat osallistuivat äänestyksen yhteydessä vaaliarvontaan, jossa pääpalkintoina oli kaksi 4941 euron arvoista ”Vuoden ruoat”-palkintoa. Lisäksi arvottiin 65 kpl S-ryhmän 50 € lahjakorttia. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti, minkä jälkeen voittajat julkaistaan arina.fi/vaalit vaalisivuilla.

Lisätietoja:

S-vaalilautakunnan puheenjohtaja Matti Pikkarainen, 044 788 4087, matti.pikkarainen@sok.fi

vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen, 050 430 1747, pasi.ruuskanen@sok.fi

Osuuskauppa Arinan omistajat valitsevat 200 ehdokkaan joukosta 65-jäsenisen edustajiston. Ehdokkaisiin voi nyt tutustua vaalisivuilla osoitteessa arina.fi/vaalit löytyvän vaalikoneen avulla.

Arinan edustajisto valitaan nyt toista kertaa suoralla henkilövaalilla. Valittujen edustajiston jäsenten tehtävänä on huolehtia osuuskaupan ja sen omistajien eduista. Äänestystapana on sähköisen ja postivaalin yhdistelmä, ilman vaaliuurnia. Äänestysmateriaali postitetaan omistajan ilmoittamaan kotiosoitteeseen.

Äänestysmateriaalit postitetaan äänioikeutetuille maaliskuun lopussa ja äänestää voi sähköisesti tai postitse 29.3.-13.4. Vaalitulos julkistetaan 26.4. ja uusi edustajisto kokoontuu valmennukseen ja 1. kokoukseensa 20.-22.5.2022

Vaalikoneesta apua oman paikallisvaikuttajan valintaan

Edustajisto on osuuskaupassa päätösvaltaa käyttävä toimielin ja verrattavissa osakeyhtiön yhtiökokoukseen. Sääntömääräisten päätösten lisäksi edustajisto toimii viestinvälittäjinä omistajien ja johdon välillä.

Vaalikoneessa ehdokkaat ottavat kantaa edulliseen hintatasoon, palveluverkoston kattavuuteen, kannattamattomiin toimipaikkoihin, palvelutarjonnan mahdolliseen laajentamiseen, palkitsemiseen mm. bonuksen, omistajakampanjoiden ja peruspankkipalvelujen osalta, yhteystietojen julkisuuteen, osuuskaupan rooliin maakunnallisen hyvinvoinnin edistäjänä ja henkilökohtaiseen ostokäyttäytymiseen.

Osuuskaupan edustajisto on asiakasomistajiensa näköinen

Arinan edustajiston vaaleissa on yli 176 000 äänioikeutettua. S-vaalilautakunta asetti tavoitteeksi 30 %:n äänimäärän (edellisvaaleissa äänesti 26,8 %). Vaalien ehdokasmäärä kasvoi viime vaaleista yhdellä ehdokkaalla 200 paikallisvaikuttajaehdokkaaseen. Koska kyseessä on suora henkilövaali, ratkaisevat vain ehdokkaiden henkilökohtaiset äänet. Keskimäärin joka kolmas ehdokas valitaan. Edellisellä kerralla ääniharava sai 899 ääntä ja läpi pääsi alimmillaan 208 äänellä.

Ehdokkaissa on tälläkin kertaa miesenemmistö (118/200 eli 59 %). Edustajistoon valittiin edellisellä kerralla ehdokasjakaumasta huolimatta naisenemmistö (52,3 %). Ehdokkaat edustavat laajalti eri ammattikuntia ja ovat iältään 21-80 –vuotiaita, keski-ikä 55,3 vuotta. Tarkemmin ehdokkaisiin voi tutustua 23.3. vaalisivustolla arina.fi/vaalit julkaistavan vaalikoneen avulla.

Jokainen äänestänyt asiakasomistaja osallistuu automaattisesti arvontaan, jossa palkintoina on 2 kpl vuoden ruoat -lahjakortteja (arvo 4941 €) sekä 65 kpl 50 € S-ryhmän lahjakortteja.

Jäsenalueet, valittavien edustajiston jäsenten ja ehdokkaiden määrät jäsenalueittain:
Jäsenalue 1 (Oulu, Ii, Muhos, Utajärvi ja Vaala) 31 paikkaa 86 ehdokasta
Jäsenalue 2 (Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki ja Siikalatva) 5 paikkaa 28 ehdokasta
Jäsenalue 3 (Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä) 5 paikkaa 18 ehdokasta
Jäsenalue 4 (Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kolari, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio) 10 paikkaa 30 ehdokasta
Jäsenalue 5 (Pudasjärvi, Ranua ja Rovaniemi) 11 paikkaa 25 ehdokasta
Jäsenalue 6 (Inari, Kittilä, Sodankylä ja Utsjoki) 3 paikkaa 13 ehdokasta

Lisätietoja: 
Pasi Ruuskanen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, +358 50 430 1747, pasi.ruuskanen@sok.fi

”Arinalaisten sydän sykkii Pohjois-Suomelle ja haluamme tehdä Pohjois-Suomesta paremman paikan elää. Luottamus Arinaan on vakaa, mistä kertoo asiakasomistajamäärän ja myynnin kasvuluvut. Kannattavuus mahdollisti lisääntyneet investoinnit, minkä myötä työpaikat lisääntyivät. Osuuskaupan kokonaisonnistumista mittaava osuustoiminnallinen tulos nousi ennätystasolle. Kiitos arinalaisille, yhteistyökumppaneille ja asiakasomistajille, pidetään yhdessä pohjoisen puolta”, kiteyttää Arinan uusi toimitusjohtaja Reima Loukkola.

Osuuskauppa Arina vuonna 2021 Lkm/M€ Kehitys
Omistajamäärä 178 672 +2 %
Toimipaikkalukumäärä 180 -1
Palvelujen kehittäminen (investoinnit) 32,1 M€ +8,0 M€
Henkilöstömäärä keskimäärin (aktiiviset) 2869 +57
Liikevaihto 901,2 M€ +5 %
Verollinen vähittäismyynti 1 096,1 M€ +5 %
Bonusmyynti 740,9 M€ +7 %
Omistajahyödyt 95,7 M€ +2 %
Ylijäämä (tulos ennen veroja) 28,3 M€ +2,9 M€
Osuustoiminnallinen tulos 124,0 M€ +4,6 M€
Paikallinen arvonluonti 272,7 M€ +13,8 M€
Verojalanjälki 137,4 M€ +8,0 M€


Lähes 180 000 asiakasomistajataloutta ja yli 300 000 kuluttajaa

Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat paikalliset asiakkaat. Asiakasomistajia oli vuoden 2021 lopussa 178 672 (+3 974), 70 % kaikista kotitalouksista. Asiakasomistajatalouksissa on yli 300 000 kuluttajaa. Arina tarjosi market- ja tavaratalokaupan, erikoisliikekaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluja 180 toimipaikassa. Arina investoi näihin palveluihin 32,1 milj. euroa, rakentaen ja remontoiden yhteistyökumppaneiden kanssa toimipaikkoja kaikilla toimialoilla innovatiivisia ja energiatehokkaita ratkaisuja hyödyntäen.

Merkityksellistä työtä lähes 3 000 arinalaiselle ja yli 1 100 nuorelle

Asiakasomistajien palveluista vastasivat vuoden aikana keskimäärin 2869 (+57) arinalaista. Kokoaikaisiksi muutettuna heitä oli 1 956 ja vuoden lopussa 2907 (+82). Arina tarjosi kesätöitä ja työharjoittelua yli 1100 nuorelle. Sadat arinalaiset siirtyivät jo toisena pandemiavuonna työtehtävistä toiseen yli toimialarajojen. Arina tukee henkilöstön hyvinvointia valmennuksilla, liikuntaeduilla ja kattavalla työterveyshuollolla. Koko henkilöstön tulospalkkioihin varattiin 3,5 milj. euroa. Arinalaiset viihtyvät työssään, mitä kuvaava työtyytyväisyysindeksi oli hyvällä tasolla.

Yli 100 000 ostotapahtumaa vuorokaudessa

Arinan verollinen vähittäismyynti nousi 1096,1 milj. euroon (+56,5 milj. euroa). Bonusmyynti oli 740,9 milj. euroa (+49,3 milj. euroa), 68 % kokonaismyynnistä. Myyntiä kasvattivat asiakasomistajamäärän ja keskioston kasvu, liikkumisen ja asioinnin lisääntyminen, palvelujen ja konseptien, mm. ruoan verkkokaupan ja S-mobiilin hyötypalvelujen kehittyminen sekä edullinen hintataso. Asiointeja oli keskimäärin yli 100 000 vuorokaudessa ja yli 40 miljoonaa vuodessa.

S-mobiili jo lähes 160 000 pohjoissuomalaisen älypuhelimessa

Arinan olemassaolon tarkoitus on tarjota vastuullisia ja kilpailukykyisiä palveluja ja hyötyjä. Tehokkuus ja kannattavuus mahdollistivat joka päivä edullisen ruokakorin sekä monipuolisia tuote- ja palveluetuja. Ostoista maksettiin Bonusta ja maksutapaetua. Omistajahyötyjä kertyi keskimäärin 542 euroa taloutta kohden. S-mobiili-sovellus on käytössä joka toisella asiakasomistajatalouksien yli 300 000 kuluttajalla. S-mobiilin Omat ostot -hyötypalvelut laajenivat Hintavertailijalla.

Arinalaisten sydän sykkii Pohjois-Suomelle

Palvelujen ja hyötyjen kehittämisen mahdollistivat kannattava liiketoiminta ja vahva tase. Arinan liikevaihto nousi 901,2 milj. euroon (+45,0 milj. euroa). Ylijäämä (tulos ennen veroja) oli 28,3 milj. euroa (+2,9 milj. euroa, 3,1 %/lv), keskimäärin 160 euroa omistajaa kohden. Osuuskaupan kokonaisonnistumista kuvaava osuustoiminnallinen tulos nousi uudelle ennätystasolle 124,0 milj. euroon (+4,6 milj. euroa). Alueellista merkittävyyttä kuvaava paikallinen arvonluonti nousi 272,7 milj. euroon (+13,8 milj. euroa) ja yhteiskuntavastuuta niin ikään kuvaava verojalanjälki 137,4 milj. euroon (+8,0 milj. euroa). Asiakasomistajien luottamus ja asiakastyytyväisyys osuuskaupan toimintaa kohtaan säilyivät hyvällä tasolla.

Vuoden 2022 näkymät: juhlavuonna uusia asiakasomistajia ja edustajisto sekä vahva investointiohjelma ja strategiapäivitys

Osuuskauppa Arina perustettiin 105 vuotta sitten. Olemassaolon tarkoitus on pysynyt samana koko historian ajan. Osuustoiminnan idea kaipaa edelleen lisää tunnettuutta, minkä vuoksi Arina viestii vuoden mittaan sekä asiakasomistajuuden hyödyistä että vastuullisista teoista Pohjois-Suomen ja pohjoissuomalaisten hyväksi. Uusille asiakasomistajille on luvassa palvelujen käytöstä kertyvien hyötyjen lisäksi myös juhlavuoden liittymisetuja.

Osuustoiminnan demokratiaan liittyen Arina järjestää osuuskauppavaalit, joissa asiakasomistajat valitsevat keväällä keskuudestaan 65 edustajaa edustajistoon.

Arinan tehokkuus ja kannattavuus mahdollistavat edellisvuotta vahvemman investointiohjelman palvelujen ja hyötyjen kehittämiseksi.

Vuoden aikana Arina lisäksi päivittää strategian tuleville vuosille.

 

Liite 1: Osuuskauppa Arinan vähittäismyynti toimialoittain
Arinan vähittäismyynti 2021 Milj. eur Kehitys
Marketkauppa 807,0 M€ +2 %
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 187,0 M€ +24 %
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 48,8 M€ +4 %
Matkailu- ja ravitsemiskauppa 39,0 M€ +6 %
Muut palvelut 14,3 M€ -1 %
Yhteensä 1096,1 M€ +5 %

Lähde: Arinan tilastot 2021

Liite 2: Osuuskauppa Arinan osuustoiminnallinen tulos
Osuustoiminnallinen tulos 2021 Milj. eur Eur/talous
Ruokakorin edullisuus 38,0 M€ 215 €
Tuote- ja palveluedut 27,5 M€ 156 €
Bonus ja maksutapaetu 30,3 M€ 171 €
Omistajahyödyt yhteensä 95,7 M€ 542 €
Ylijäämä (tulos ennen veroja) 28,3 M€ 160 €
Yhteensä 124,0 M€ 702 €

Lähde: S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteri ja Arinan tilastot 2021

Liite 3: Osuuskauppa Arinan paikallinen arvonluonti
Arinan paikallinen arvonluonti 2021 Milj. eur Kehitys
Palkat 75,7 M€ +2,1
Investoinnit 32,1 M€ +8,0
Paikalliset hankinnat 62,2 M€ +1,8
Tulo- ja varallisuusverot 6,7 M€ +0,4
Omistajahyödyt 95,7 M€ +1,5
Sponsorointi ja hyväntekeväisyys 0,3 M€ +/-0
Yhteensä 272,7 M€ +13,8

Lähde: Arinan tilastot 2021

Liite 4: Osuuskauppa Arinan verojalanjälki
Arinan verojalanjälki 2021 Milj. eur Kehitys
Ennakonpidätykset ja työnantajamaksut 26,5 +1,0
  Tilitetyt ennakonpidätykset palkoista 12,2 +0,1
  Eläkevakuutusmaksut 13,1 +0,6
  Työnantajan sairausvakuutusmaksut 1,2 +0,3
Tulo- ja varallisuusverot 6,7 +0,4
  Yhteisöjen tulovero 5,2 +0,3
  Kiinteistövero 1,4 +/-0
Välilliset verot 104,2 +6,6
  Tilitetty arvonlisävero 13,9 -1,0
  Sähkövero 1,8 +/-0
  Polttonesteiden valmistevero 63,3 +9,9
  Alkoholivero 0,7 -0,1
  Tupakkavero 24,5 -2,2
Verot yhteensä 137,4 M€ +8,0 M€

Lähde: Arinan tilastot 2021

Osuuskauppa Arinan edustajistovaalien ehdokasasetteluaika on 31.1.-16.2.2022. Joka neljäs vuosi pidettävissä osuuskauppavaaleissa valitaan edustajistoon 65 asiakasomistajaa, jotka edustavat lähes 180 000 omistajaa Arinan hallinnossa. Arinan edustajistovaaleissa on käytössä suora vaalitapa, jossa valituksi tulevat eniten ääniä omalla jäsenalueellaan saaneet ehdokkaat. Vaalit toteutetaan sähköisen ja postiäänestyksen yhdistelmävaalina.

Edustajiston jäsenet ovat asiakasomistajien edustajia osuuskaupan hallinnossa. Edustajisto toimii sanansaattajana osuuskaupan johdon suuntaan ja huolehtii siitä, että osuuskaupan palveluja ja hyötyjä kehitetään asiakasomistajien toiveita tasapuolisesti kuunnellen.

Edustajisto on osuuskaupassa päätösvaltaa käyttävä toimielin ja verrattavissa osakeyhtiön yhtiöko-koukseen. Sääntömääräisiin päätöksiin kuuluvat mm. tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen, voi-tonjaosta päättäminen, hallintoneuvoston ja tilintarkastajien valinta sekä kokouspalkkiot. Lisäksi hallinnonjäsenet käyvät keskusteluja Arinan hallinnon omalla keskustelualustalla. Osuuskaupan edustajiston toimikausi on neljä vuotta ja kokouksia on kahdesti vuodessa.

Arinan asiakasomistajat, lähes 180 000 henkilöjäsentä, voivat esittää omia paikallisvaikuttajiaan ehdokkaiksi 31.1.-16.2.2022. Ehdokasilmoituksen voi tehdä sähköisesti osoitteessa arina.fi/vaalit. Ehdokasilmoituksilla kerätään ehdokkaita alueelliseen ehdokaslistaan, joista asiakasomistajan voivat äänestää haluamaansa oman jäsenalueensa ehdokasta 29.3.-13.4.2022. Edustajistoon valitaan jäsenalueittain yhteensä 65 eniten henkilökohtaisia ääniä saanutta ehdokasta.

Arinan omistajat valitsevat edustajiston jäsenet 6 jäsenalueelta perustuen alueellisiin jäsenmääriin.

Jäsenalue Jäsenalue Edustajiston
paikat
Ehdokkaita
ilmoitukseen
1 Oulu, Ii, Muhos, Utajärvi, Vaala, ulkopuoliset 31 1-62
2 Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki, Siikalatva 5 1-10
3 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä 5 1-10
4 Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kolari, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio 10 1-20
5 Pudasjärvi, Ranua, Rovaniemi 11 1-22
6 Inari, Kittilä, Sodankylä, Utsjoki 3 1-6
Yhteensä 65

Ehdokasasettelu toteutetaan ilmoituksella, jonka allekirjoittaa vähintään kaksi jäsenalueella asuvaa asiakasomistajaa. Ehdokasilmoitusten lukumäärää ei ole rajoitettu. Ilmoituksella asetetaan vähin-tään yksi ja enintään kaksinkertainen määrä jäsenalueelta valittavia jäseniä. Ehdokkaiksi voidaan asettaa vain Arinan varsinaisia jäseniä, ei talouteen kuuluvia henkilöitä.

Lisätietoa vaaleista ja linkki ehdokasilmoitusjärjestelmään; www.arina.fi/vaalit

 

Lisätietoja: 

vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen, pasi.ruuskanen@sok.fi, 050 430 1747

talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho, anu.junnikkala-alho@sok.fi, 040 709 2960