Arinan hallitus on päättänyt osuuskaupan lahjoituksista Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston varainhankintaan. Arina lahjoittaa yliopistoille yhteensä 175 000 €, euron asiakasomistajaa kohden. Lahjoituksista Lapin yliopisto saa 50 000 € ja Oulun yliopisto 125 000 €, perustuen Arinan jäsenmäärän maantieteellisen jakaumaan. Yliopistot saavat lahjoituksille valtiolta jopa 2,5-kertaisen vastinrahan, joten lahjoituksilla on merkittävä aluevaikutus.

Osuuskauppa Arinan strategian keskiössä on Pohjois-Suomen elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden edistäminen. Yliopistoilla ja laajemminkin oppilaitosyhteistyöllä eri koulutusasteilla on tärkeä rooli pohjoissuomalaisten kouluttamisessa myös kaupan sekä matkailu- ja ravintola-alan tarpeisiin. Oppilaitosten läsnäololla ja menestymisellä on keskeinen rooli osaajien juurtumisessa alueelle.

– Toivon, että lahjoituksemme vahvistaa yliopistojen kykyä tuottaa entistä laadukkaampaa opetusta, mikä vauhdittaa alueiden työvoiman saatavuutta, kiinnostavuutta ja koko elinkeinoelämää. Yhteistyö ja vuorovaikutus alueen oppilaitosten kanssa on tärkeää niin palvelujen kehittämisen kuin rekrytoinninkin näkökulmista, viitoittaa Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Reima Loukkola.

– Kiitämme lämpimästi Osuuskauppa Arinaa lahjoituksesta Lapin yliopistolle. Arina toimii Pohjois-Suomen parhaaksi eli kehittäen, välittäen ja panostaen ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Vastaavasti yliopisto panostaa pohjoisen elinvoimaan laadukkaalla opetuksella ja tutkimuksella, toteaa Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi.

– Jaamme Arinan kanssa yhteiset tavoitteet rakentaa parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Yhteistyön kautta haemme tähän uusia ja innovatiivisia ratkaisuja. Arvostamme Arinan merkittävää panosta pohjoisen Suomen kehittämiseksi, jatkaa Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.

Osuuskauppa Arinan lahjoitukset ovat jatkoa aiemmille Arinan 100-vuotisjuhlavuoden yliopisto-lahjoituksille. Arina on lisäksi tukemassa Oulun yliopiston brändiprofessuuria ja tekee yliopiston kanssa mm. sekä tutkimus- että opinnäyteyhteistyötä.

 

Lisätietoja: 

toimitusjohtaja Reima Loukkola, Osuuskauppa Arina, reima.loukkola@sok.fi, p. 050 595 1972
rehtori Antti Syväjärvi, Lapin yliopisto, antti.syvajarvi@ulapland.fi, p. 0400 606 244
rehtori Jouko Niinimäki, Oulun yliopisto, jouko.niinimaki@oulu.fi, p. 040 540 1060

vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen, Osuuskauppa Arina,
pasi.ruuskanen@sok.fi, 050 430 1747

Kaikkien Arinan vaaleissa äänestäneiden kesken järjestettiin arvonta, jossa palkintoina oli 2 kpl Vuoden ruoat -palkintoja (arvo á 4941 €) sekä 65 kpl S-ryhmän 50 € lahjakortteja. Arinan edustajistovaalien palkintoarvonnat suoritettiin 25.4.2022 vaalien yhteistyökumppani Edita Priman toimesta. Arvontaan osallistuivat automaattisesti sekä sähköisesti että postitse äänestäneet.

Suurin osa arvontojen voittajista on jo tavoitettu henkilökohtaisesti ja heiltä on pyydetty lupa nimen julkaisuun. Niitä voittajia, joita ei vielä ole tavoitettu yritämme tavoitella yhä puhelimitse ja heidän nimensä julkaistaan tällä sivulla mikäli he antavat luvan nimen julkaisuun.

VUODEN RUOAT -LAHJAKORTTIEN (arvo á 4941 €) VOITTAJAT

Nimi Jäsenalue
Mika Romsi Jäsenalue 1
Marja Helena Lappalainen Jäsenalue 6

 

50 € S-RYHMÄN LAHJAKORTTIEN VOITTAJAT

Nimi Jäsenalue 1
Ahti Aarno Vähäkuopus Jäsenalue 1
Ei tavoitettu vielä Jäsenalue 1
Ei tavoitettu vielä Jäsenalue 1
Tuula Annikki Koljonen Jäsenalue 1
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Ei tavoitettu vielä Jäsenalue 1
Lahja Annikki Pistemaa Jäsenalue 1
Kari Tapani Linjala Jäsenalue 1
Pasi Olavi Ridell Jäsenalue 1
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Arja Pesonen Jäsenalue 1
Marja-Leena Kinnunen Jäsenalue 1
Aimo Juhani Keinänen Jäsenalue 1
Kyllä lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Reijo Paakkari Jäsenalue 1
Mirja Katriina Partanen Jäsenalue 1
Marja-Leena Korkala Jäsenalue 1
Timo Juhani Sunnari Jäsenalue 1
Päivi Pakonen Jäsenalue 1
Katja Kukkohovi Jäsenalue 1
Matias Hannila Jäsenalue 1
Riitta Risto Jäsenalue 1
Ritva Anneli Viinamäki Jäsenalue 1
Erkki Juhani Rusko Jäsenalue 1
Armi Mäcklin Jäsenalue 1
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Marika Koistinen Jäsenalue 1

 

Nimi Jäsenalue 2
Marjukka Lehtonen Jäsenalue 2
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 2
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 2
Toini Kaarina Vikki Jäsenalue 2
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 2

 

Nimi Jäsenalue 3
Linda Sofia Kalliosalo Jäsenalue 3
Miia Marjaana Puurunen Jäsenalue 3
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 3
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 3
Sanna Sofia Räihä Jäsenalue 3

 

Nimi Jäsenalue 4
Lauri Kalervo Rantakurtakko Jäsenalue 4
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 4
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 4
Helena Prykäri Jäsenalue 4
Tauno Matias Hirvasoja Jäsenalue 4
Anja Riimala Jäsenalue 4
Mauri Matias Juuso Jäsenalue 4
Raili Susanna Mustonen Jäsenalue 4
Auli Kaarina Järvelä Jäsenalue 4
Irene Väntönen Jäsenalue 4

 

Nimi Jäsenalue 5
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 5
Timo Kalevi Vuolio Jäsenalue 5
Esko Juhani Välitalo Jäsenalue 5
Sauli Aatos Sirkka Jäsenalue 5
Jari Mertala Jäsenalue 5
Jouko Mikael Siivola Jäsenalue 5
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 5
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 5
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 5
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 5
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 5

 

Nimi Jäsenalue 6
Jonne Jouni Lompolo Jäsenalue 6
Heikki Miettinen Jäsenalue 6
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 6

S-vaalilautakunta on julkistanut Arinan kevään 2022 edustajistovaalien tuloksen. Äänioikeutta käytti 56 958 (+31 %) osuuskaupan asiakasomistajaa, äänestysprosentin ollessa 32,2 % (+5,4 %-yksikköä). 65-jäseniseen edustajistoon valittiin 35 nais- ja 30 miesjäsentä, joista 34 (52 %) oli uusia. Edustajistoon valitut ja kaikkien ehdokkaiden äänimäärät on julkaistu arina.fi/vaalit vaalisivuilla. S-vaalilautakunta kiittää asiamiehiä, ehdokkaita ja äänestäjiä aktiivisuudesta. Uusi edustajisto kokoontuu Arinan hallintoneuvoston, hallituksen ja johtoryhmän kanssa 20.-22.5. Rovaniemelle valmennukseen ja sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

Vaalien äänikuninkaaksi 903 äänellä, nuorin edustajistoon jäsen 22-vuotias

Arinan asiakasomistajat valitsivat 200 ehdokkaan joukosta 65-jäsenisen edustajiston 6 eri jäsenalueelta. Eri ammattikuntia edustaneissa ehdokkaissa oli miesenemmistö (59 %), mutta valituissa naisenemmistö (54 %). Edustajistoon valitut ovat 22–80-vuotiaita, keski-iältään 55 vuotta. Edustajistoon äänestetyistä viisi jatkaa Arinan hallintoneuvostossa, minkä johdosta edustajistoon valittiin heidän tilalle varajäsenet.

Vaalien äänikuningas on Pekka Kainua (903 ääntä) Oulusta. Seuraavaksi eniten ääniä saivat Annukka Kurvinen (887 ääntä) Rovaniemeltä ja Marja-Leena Kemppainen (870 ääntä) Oulusta. Suoralla vaalitavalla toista kertaa toteutetuissa vaaleissa edustajistoon pääsi pienimmillään 267 äänellä.

Sähköisen äänestämisen helppous keräsi kiitosta

Arinan edustajistovaalit toteutettiin niin ikään toista kertaa sähköisen ja postivaalin yhdistelmänä. Sähköinen äänestys lisäsi suosiota, kun sähköisiä ääniä annettiin 24 204 (42,5 %), peräti 56 % enemmän kuin vuoden 2018 vaaleissa. Postiääniä annettiin 32 754 (57,5 %), sekin 17 % edellisvaaleja enemmän. Ääntenlaskennassa poistettiin 132 tuplaääntä ja hylättiin 82 postiääntä. Vanhin sähköisesti äänestänyt oli 98-vuotias ja postitse äänestänyt 101-vuotias. Nuorimmat äänestäjät sekä sähköisessä että postiäänestyksessä olivat 16-vuotiaita.

Sopivan ehdokkaan valintaa helpotti vaalikone, jossa ehdokkaat vastasivat kaikkiaan 10 kysymykseen mm. palveluverkostosta, palvelutarjonnasta ja asiakasomistajahyödyistä. Lisäksi ehdokkaat saivat kertoa vaalikoneessa omat paikallistoiveensa ja perustella, miksi haluavat Arinan edustajistoon.

Valmennuksen kautta asiakasomistajien edunvalvojiksi

Nyt valittu uusi edustajisto on toimivaltainen heti äänestystuloksen vahvistamisen jälkeen. Virallisesti edustajisto aloittaa 4-vuotiskautensa valmennuksella 20.–22.5. Rovaniemellä. Valmennusviikonlopun päättää edustajiston 1. sääntömääräinen kevätkokous.

”Vuoden ruoat” -pääpalkinnot arvottiin jäsenalueille 1 ja 6

Arinan asiakasomistajat osallistuivat äänestyksen yhteydessä vaaliarvontaan, jossa pääpalkintoina oli kaksi 4941 euron arvoista ”Vuoden ruoat”-palkintoa. Lisäksi arvottiin 65 kpl S-ryhmän 50 € lahjakorttia. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti, minkä jälkeen voittajat julkaistaan arina.fi/vaalit vaalisivuilla.

Lisätietoja:

S-vaalilautakunnan puheenjohtaja Matti Pikkarainen, 044 788 4087, matti.pikkarainen@sok.fi

vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen, 050 430 1747, pasi.ruuskanen@sok.fi

Osuuskauppa Arinan omistajat valitsevat 200 ehdokkaan joukosta 65-jäsenisen edustajiston. Ehdokkaisiin voi nyt tutustua vaalisivuilla osoitteessa arina.fi/vaalit löytyvän vaalikoneen avulla.

Arinan edustajisto valitaan nyt toista kertaa suoralla henkilövaalilla. Valittujen edustajiston jäsenten tehtävänä on huolehtia osuuskaupan ja sen omistajien eduista. Äänestystapana on sähköisen ja postivaalin yhdistelmä, ilman vaaliuurnia. Äänestysmateriaali postitetaan omistajan ilmoittamaan kotiosoitteeseen.

Äänestysmateriaalit postitetaan äänioikeutetuille maaliskuun lopussa ja äänestää voi sähköisesti tai postitse 29.3.-13.4. Vaalitulos julkistetaan 26.4. ja uusi edustajisto kokoontuu valmennukseen ja 1. kokoukseensa 20.-22.5.2022

Vaalikoneesta apua oman paikallisvaikuttajan valintaan

Edustajisto on osuuskaupassa päätösvaltaa käyttävä toimielin ja verrattavissa osakeyhtiön yhtiökokoukseen. Sääntömääräisten päätösten lisäksi edustajisto toimii viestinvälittäjinä omistajien ja johdon välillä.

Vaalikoneessa ehdokkaat ottavat kantaa edulliseen hintatasoon, palveluverkoston kattavuuteen, kannattamattomiin toimipaikkoihin, palvelutarjonnan mahdolliseen laajentamiseen, palkitsemiseen mm. bonuksen, omistajakampanjoiden ja peruspankkipalvelujen osalta, yhteystietojen julkisuuteen, osuuskaupan rooliin maakunnallisen hyvinvoinnin edistäjänä ja henkilökohtaiseen ostokäyttäytymiseen.

Osuuskaupan edustajisto on asiakasomistajiensa näköinen

Arinan edustajiston vaaleissa on yli 176 000 äänioikeutettua. S-vaalilautakunta asetti tavoitteeksi 30 %:n äänimäärän (edellisvaaleissa äänesti 26,8 %). Vaalien ehdokasmäärä kasvoi viime vaaleista yhdellä ehdokkaalla 200 paikallisvaikuttajaehdokkaaseen. Koska kyseessä on suora henkilövaali, ratkaisevat vain ehdokkaiden henkilökohtaiset äänet. Keskimäärin joka kolmas ehdokas valitaan. Edellisellä kerralla ääniharava sai 899 ääntä ja läpi pääsi alimmillaan 208 äänellä.

Ehdokkaissa on tälläkin kertaa miesenemmistö (118/200 eli 59 %). Edustajistoon valittiin edellisellä kerralla ehdokasjakaumasta huolimatta naisenemmistö (52,3 %). Ehdokkaat edustavat laajalti eri ammattikuntia ja ovat iältään 21-80 –vuotiaita, keski-ikä 55,3 vuotta. Tarkemmin ehdokkaisiin voi tutustua 23.3. vaalisivustolla arina.fi/vaalit julkaistavan vaalikoneen avulla.

Jokainen äänestänyt asiakasomistaja osallistuu automaattisesti arvontaan, jossa palkintoina on 2 kpl vuoden ruoat -lahjakortteja (arvo 4941 €) sekä 65 kpl 50 € S-ryhmän lahjakortteja.

Jäsenalueet, valittavien edustajiston jäsenten ja ehdokkaiden määrät jäsenalueittain:
Jäsenalue 1 (Oulu, Ii, Muhos, Utajärvi ja Vaala) 31 paikkaa 86 ehdokasta
Jäsenalue 2 (Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki ja Siikalatva) 5 paikkaa 28 ehdokasta
Jäsenalue 3 (Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä) 5 paikkaa 18 ehdokasta
Jäsenalue 4 (Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kolari, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio) 10 paikkaa 30 ehdokasta
Jäsenalue 5 (Pudasjärvi, Ranua ja Rovaniemi) 11 paikkaa 25 ehdokasta
Jäsenalue 6 (Inari, Kittilä, Sodankylä ja Utsjoki) 3 paikkaa 13 ehdokasta

Lisätietoja: 
Pasi Ruuskanen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, +358 50 430 1747, pasi.ruuskanen@sok.fi

Osuuskauppa Arinan edustajistovaalien ehdokasasetteluaika on 31.1.-16.2.2022. Joka neljäs vuosi pidettävissä osuuskauppavaaleissa valitaan edustajistoon 65 asiakasomistajaa, jotka edustavat lähes 180 000 omistajaa Arinan hallinnossa. Arinan edustajistovaaleissa on käytössä suora vaalitapa, jossa valituksi tulevat eniten ääniä omalla jäsenalueellaan saaneet ehdokkaat. Vaalit toteutetaan sähköisen ja postiäänestyksen yhdistelmävaalina.

Edustajiston jäsenet ovat asiakasomistajien edustajia osuuskaupan hallinnossa. Edustajisto toimii sanansaattajana osuuskaupan johdon suuntaan ja huolehtii siitä, että osuuskaupan palveluja ja hyötyjä kehitetään asiakasomistajien toiveita tasapuolisesti kuunnellen.

Edustajisto on osuuskaupassa päätösvaltaa käyttävä toimielin ja verrattavissa osakeyhtiön yhtiöko-koukseen. Sääntömääräisiin päätöksiin kuuluvat mm. tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen, voi-tonjaosta päättäminen, hallintoneuvoston ja tilintarkastajien valinta sekä kokouspalkkiot. Lisäksi hallinnonjäsenet käyvät keskusteluja Arinan hallinnon omalla keskustelualustalla. Osuuskaupan edustajiston toimikausi on neljä vuotta ja kokouksia on kahdesti vuodessa.

Arinan asiakasomistajat, lähes 180 000 henkilöjäsentä, voivat esittää omia paikallisvaikuttajiaan ehdokkaiksi 31.1.-16.2.2022. Ehdokasilmoituksen voi tehdä sähköisesti osoitteessa arina.fi/vaalit. Ehdokasilmoituksilla kerätään ehdokkaita alueelliseen ehdokaslistaan, joista asiakasomistajan voivat äänestää haluamaansa oman jäsenalueensa ehdokasta 29.3.-13.4.2022. Edustajistoon valitaan jäsenalueittain yhteensä 65 eniten henkilökohtaisia ääniä saanutta ehdokasta.

Arinan omistajat valitsevat edustajiston jäsenet 6 jäsenalueelta perustuen alueellisiin jäsenmääriin.

Jäsenalue Jäsenalue Edustajiston
paikat
Ehdokkaita
ilmoitukseen
1 Oulu, Ii, Muhos, Utajärvi, Vaala, ulkopuoliset 31 1-62
2 Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki, Siikalatva 5 1-10
3 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä 5 1-10
4 Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kolari, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio 10 1-20
5 Pudasjärvi, Ranua, Rovaniemi 11 1-22
6 Inari, Kittilä, Sodankylä, Utsjoki 3 1-6
Yhteensä 65

Ehdokasasettelu toteutetaan ilmoituksella, jonka allekirjoittaa vähintään kaksi jäsenalueella asuvaa asiakasomistajaa. Ehdokasilmoitusten lukumäärää ei ole rajoitettu. Ilmoituksella asetetaan vähin-tään yksi ja enintään kaksinkertainen määrä jäsenalueelta valittavia jäseniä. Ehdokkaiksi voidaan asettaa vain Arinan varsinaisia jäseniä, ei talouteen kuuluvia henkilöitä.

Lisätietoa vaaleista ja linkki ehdokasilmoitusjärjestelmään; www.arina.fi/vaalit

 

Lisätietoja: 

vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen, pasi.ruuskanen@sok.fi, 050 430 1747

talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho, anu.junnikkala-alho@sok.fi, 040 709 2960

Osuuskauppa Arina on lähes 180 000 pohjoissuomalaisen kotitalouden omistama osuuskunta. Omistajat valitsevat keskuudestaan edustajat sääntömääräisissä kokouksissa päätösvaltaa käyttäviin hallintoelimiin. Edustajat toimivat päätösvallan lisäksi tärkeinä sanansaattajina kotitalouksien ja osuuskaupan välillä.

Ajankohtaista keskustelua palveluverkostosta ja palautetta omistajana vaikuttamisesta

Arinan hallintoelimiin valitut edustajat toimivat sääntömääräisten päätöskokousten lisäksi tärkeinä sanansaattajina kotitalouksien ja osuuskaupan välillä osaltaan huolehtien, että Arinan olemassaolon tarkoitus, palvelujen ja hyötyjen tarjoaminen pohjoissuomalaisille toteutuu laajalla toimialueella mm. väestörakenne ja palvelujen kysyntä huomioiden.

Edustajiston syyskokouksen jälkeisen keskustelutilaisuuden teemana oli ajankohtainen Arinan palveluverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen haja-asutusalueilla. Lisäksi viimeistä kertaa ennen vaaleja kokoontuneelta edustajistolta pyydettiin palautetta omistajana vaikuttamisesta ja omistajien äänenä toimimisesta Pohjois-Suomessa.

Omistajia edustavien hallintoelinten jäsenten yhteystietoja ylläpidetään Arinan verkkosivuilla arina.fi/hallinto. Omistajat voivat antaa palautetta myös suoraan toimipaikoissa, verkkosivuilla ja S-mobiililla. Keväällä 2022 järjestetään Arinan edustajiston vaalit, jolloin omistajat valitsevat jälleen keskuudestaan 65 edustajaa valvomaan omistajien hyötyjä.

Edustajisto valitsi hallintoneuvoston jäseniä kaudelle 2022-2024 ja tilintarkastajat vuodelle 2022

Edustajisto on toimielin, joka kokoontuu kahdesti vuodessa ja päättää syksyisin sääntömääräisesti hallintoneuvoston jäsenyydet, tilintarkastajat ja kokouspalkkiot. Edustajisto kokoontui lauantaina 20.11. hybridisti osin etäyhteyksillä. Kokouksen puheenjohtajana toimi edustajiston jäsen Pertti Sankilampi.

Edustajisto valitsi nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvostoon erovuoroisista jäsenistä 3-vuotiselle jatkokaudelle Sofia HussonAntti Huttu-HiltusenVirpi Jääskön ja Marja-Leena Kemppaisen Oulusta, Antero Aulakosken Raahesta, Liisa Ojantakasen Siikalatvalta ja Markku Maarannon Limingasta.

Arinan luottamusmiesneuvottelukunta on valinnut henkilökunnan edustajaksi kaudelle 2022-2024 Kimmo Alatalon ja varajäseneksi Tuomo Ylikitin.

Osuuskauppa Arinan ja sen kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastajina jatkavat tilikaudella 2022 KHT Esa Harttunen ja tilintarkastusyhteisö PwC Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KTM, KHT Sami Posti. Esa Harttusen varatilintarkastajana toimii KHT Annukka Peltoniemi PwC Oy:stä.

Edustajisto hyväksyi kokouspalkkiot vuodelle 2022. Edustajiston jäsenille maksetaan 320 €/kokous, kokouksen puheenjohtajalle 1,5-kertaisena sekä nimeämisvaliokunnan ja S-vaalilautakunnan jäsenille 220 €/kokous. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1900 €/kk, varapuheenjohtajalle 740 €/kk ja jäsenille 340 €/kokous. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

Hallintoneuvosto valitsi S-vaalilautakunnan ja hallituksen jäsenet vuodelle 2022

Hallintoneuvosto on toimielin, joka kokoontuu vähintään kolmesti vuodessa, vahvistaa keskeiset strategiat ja taloudelliset tavoitteet sekä valitsee hallituksen jäsenet. Hallintoneuvosto kokoontui 14.9. ja 26.11. hybridisti osin etäyhteyksillä.

Hallintoneuvosto päätti 14.9. edustajiston vaalien jäsenaluerajat, kultakin jäsenalueelta valittavien edustajiston jäsenten lukumäärät sekä Arinan toimialueen ulkopuolella asuvien jäsenosuuksien jakamisen suhteellisesti jäsenalueiden kesken. Hallintoneuvosto nimitti lisäksi S-vaalilautakunnan jäseniksi Antero Aulakosken Raahesta, Jari Kestilän Oulusta, Liisa Ojantakasen Siikalatvalta, Matti Pikkaraisen Oulusta ja Markku Taramaan Torniosta.

Hallintoneuvosto hyväksyi 26.11. Arinan tulos- ja investointitavoitteet vuodelle2022. Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallituksessa jatkavat vuonna 2022 Johanna BlueminkKari Juntunen ja Veli Rajakangas Oulusta sekä Elsi Malkki Rovaniemeltä. Arinan sääntöjen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskaupan toimitusjohtaja, 1.1.2022 alkaen Reima Loukkola. SOK:n hallintoneuvoston suosituksen mukaan ja Arinan hallintoneuvoston nimeämisvaliokunnan esityksestä hallituksen palkkioiksi päätettiin 490 €/kokous ja 1305 €/kuukausi. Reima Loukkolan siirtyessä 1.1.2022 alkaen toimitusjohtajaksi, hallintoneuvosto valitsi toimitusjohtajan sijaiseksi 1.1.2022 talousjohtajana aloittavan Anu Junnikkala-Alhon.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Matti Pikkarainen ja varapuheenjohtajana Antti Latola

Hallintoneuvosto valitsi 26.11. järjestäytymiskokouksessaan nimeämisvaliokunnan esityksestä puheenjohtajaksi Matti Pikkaraisen ja varapuheenjohtajaksi Antti Latolan. Hallintoneuvoston sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho. Nimeämisvaliokunnan jäseniksi valittiin Marja-Leena Kemppainen ja Markku Taramaa.

 

Lisätietoja:

Matti Pikkarainen, hallintoneuvoston puheenjohtaja, +358 44 788 4087, matti.pikkarainen@sok.fi
Reima Loukkola, hallintojohtaja, +358 50 595 1972, reima.loukkola@sok.fi

KTM Anu Junnikkala-Alho on nimitetty 1.1.2022 alkaen Osuuskauppa Arinan talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Junnikkala-Alho toimii osuuskaupassa tällä hetkellä kauppakeskus- ja tavaratalojohtajana, työskenneltyään aiemmin talouspäällikkönä.

Arinassa talousjohtaja toimii johtoryhmän jäsenenä ja vastaa talous- ja tietohallinnon sekä kiinteistötoimintojen johtamisesta, liiketoiminnan raportoinnista ja sen kehittämisestä sekä yritysturvallisuudesta ja osallistuu liikepaikkaneuvotteluihin. Talousjohtaja raportoi toimitusjohtajalle.

”Osuuskaupassa tehtävämme on tuottaa palveluja ja hyötyjä pohjoissuomalaisille asiakasomistajillemme ja tehdä yhdessä Pohjois-Suomesta parempi paikka elää. Talousjohtaja tiimeineen auttaa liiketoimintoja ja tukipalveluja onnistumaan tehtävässä”, kuvaa Osuuskauppa Arinan hallintojohtaja Reima Loukkola.

Anu Junnikkala-Alho aloitti Arinassa vuonna 2007 talouspäällikkönä, toimien sitä ennen seitsemän vuoden ajan tilintarkastustehtävissä. Vuonna 2013 hän siirtyi kauppakeskus- ja tavaratalojohtajaksi valmistelemaan Kauppakeskus Valkean ja Sokos-tavaratalon avaamista Oulun ydinkeskustaan. Tänään hänen vastuullaan ovat Kauppakeskus Valkean ja Sokos Oulun lisäksi myös Sokos Herkku, Arinan Emotion-myymälät, Tälläämö-parturikampaamot sekä Sokos Rovaniemi.

”Talousjohtajan tehtävä suuryrityksessä ja 3000 arinalaisen työkaveruus kiinnostivat kymmeniä hakijoita sekä S-ryhmän sisältä että ulkopuolelta. Anu erottautui edukseen vahvojen näyttöjensä ansiosta. Hän on sekä taloushallinnon että liiketoiminnan johtamisen ammattilainen. Hänellä on lisäksi kokemusta investointihankkeiden läpiviennistä ja liikepaikkaneuvotteluista. Anu on työryhmänsä arvostama ja vahva verkostoituja alueella sekä S-ryhmässä, benchmarkaten aktiivisesti valtakunnan parhaita osaajia. Olen saanut toimia Anun mentorina ja nähdä hänen kehittymisensä”, jatkaa Reima Loukkola.

”Kiitän luottamuksesta sekä Reimaa että Arinan hallitusta. Olen erittäin innoissani uusista haasteista ja odotan innolla, että pääsen yhdessä arinalaisten sekä Arinan sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa tekemään työtä Pohjois-Suomen hyväksi”, iloitsee Anu Junnikkala-Alho.

Nimityksen myötä Junnikkala-Alhon nykyiseen tehtävään käynnistetään seuraajahaku välittömästi.

Lisätietoja:

Reima Loukkola, toimitusjohtaja 1.1.2022 alkaen, nyk. hallintojohtaja, Kodin Terra, p. 050 595 1972, reima.loukkola@sok.fi

Anu Junnikkala-Alho, talousjohtaja 1.1.2022 alkaen, nyk. kauppakeskusjohtaja, tavaratalojohtaja, ryhmäpäällikkö, 040 709 2960, anu.junnikkala-alho@sok.fi

Koronapandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset vaikuttivat yhä Arinan toimialueella, kun osuuskaupan edustajisto kokoontui kevätkokoukseensa lauantaina 24.4.2021. Tästä syystä kokous ja sen jälkeinen keskustelutilaisuus toteutettiin jo kolmannen kerran virtuaalisesti, joten suurin osa osallistujista osallistui tilaisuuteen Teams-neuvotteluyhteydellä.

S-mobiilin uudet ominaisuudet herättivät kiinnostusta omiin kulutustottumuksiin

Arinan hallinnon jäsenet tuovat johdon tietoon viikoittain palautteita, ideoita ja omistajien toiveita omilta alueiltaan. Edustajiston kokouksien yhteydessä järjestettävissä teemakeskusteluissa käydään vilkasta keskustelua muun muassa siitä, kuinka omistajille voidaan taata mahdollisimman laajat palvelut ja hyödyt. Tällä kertaa teemakeskustelun aiheina olivat sydänpohjoissuomelle.fi -sivusto sekä S-mobiilin Omat ostot -osion uusi Hintavertailija-palvelu.

Sydän Pohjois-Suomelle -sivusto sai kehuja tekojen näkyväksi tekemisestä. Moni omistajien edustaja koki osuustoiminnan olevan vieras varsinkin nuorille ja sivuston koettiin hyvänä kotipesänä tuomaan esiin toiminnan laajuuden ja osuustoiminnan perusajatuksen. Keskustelussa nousi myös vahvana esiin toive saada lisää nuoria mukaan Arinan omistajahallintoon.

S-mobiilin Hintavertailija sekä muut Omat ostot -palvelun osiot herättivät osallistujissa paljon mielenkiintoa. Moni omistajahallinnon jäsen olikin herännyt miettimään Omat ostot -palvelun avulla muun muassa ostamansa ruuan kotimaisuusastetta, muovikassien käyttöä sekä keskittämisen hyötyjä. Hintavertailija koettiin mielenkiintoiseksi avaukseksi hintojen avoimuudessa ja palvelun toivottiin tulevaisuudessa kattavan kaikki marketkaupan toimijat.

Valittujen teemojen ulkopuolelta keskustelua herättivät lasten ja nuorten harrastusten tukeminen, omistajien toiveet uusista toimipaikoista, Raksilan alueen kehittäminen Oulussa, Postin palvelut Arinan toimipaikoissa sekä Sijoita 100 €, saat 100 € -omistajahankintakampanja.

Edustajiston varsinainen kevätkokous tutulla kaavalla

Kokouksessa edustajisto kuuli toimitusjohtajan katsauksen, jossa käytiin läpi kaupan alan suhdannenäkymiä sekä osuuskaupan edellisvuoden ja alkuvuoden tunnuslukuja.

Kokouksessa käsiteltiin Arinan toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, jotka edustajisto vahvisti yksimielisesti. Edustajisto myönsi myös kokouksessa vastuuvapauksen tilivuodelta 2020 hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Edustajiston tehtäviin kuuluu hallintoneuvoston jäsenten valinta. Osuuskauppa Arinan hallintoneuvostoon kuuluu 24 jäsentä, joista edustajisto valitsee 22 ja osuuskaupan henkilöstö 2 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosittain jäsenistä on erovuorossa noin yksi kolmasosa.

Nimeämisvaliokuntaan valittiin henkilöt niiltä jäsenalueilta, joista on hallintoneuvostossa erovuorossa olevia jäseniä. Edustajisto valitsi nimeämisvaliokunnan jäseniksi jäsenalueelta 1 Marja-Liisa PylväksenReijo SallisenAnneli NäpänRauno Hekkalan ja Raimo Hämeenniemen, jäsenalueelta 2 Pasi Parkkilan ja jäsenalueelta 3 Pertti Sankilammen. Kokouksen alussa huomioitiin Tasavallan presidentin kunniamerkin saajat, joille järjestetään erillinen tilaisuus myöhemmin keväällä.

Lisätietoja:

Matti Pikkarainen, hallintoneuvoston puheenjohtaja, +358 44 788 4087, matti.pikkarainen@sok.fi
Reima Loukkola, hallintojohtaja, +358 50 595 1972, reima.loukkola@sok.fi

Tule tekemään kanssamme tärkeää työtä pohjoisen hyväksi! Me arinalaiset tahdomme jokapäiväisillä teoillamme varmistaa, että pohjoinen on tulevaisuudessa vieläkin parempi paikka elää. Arinan tuotot palautetaan aina pohjoisen alueen, luonnon ja paikallisten ihmisten hyväksi. Sinulle, minulle, meille. Pidetään yhdessä pohjoisen puolta! Se on se osuustoiminnan voima.

Talousjohtajana olet ratkaisukeskeinen kumppani liiketoiminnalle, johtoryhmän tarkkakatseisin ja realistinen sparraaja toimitusjohtajalle. Vastaat Osuuskauppa Arinan talous- ja tietohallinnon sekä kiinteistötoiminnon johtamisesta, liiketoiminnan raportoinnista ja sen kehittämisestä, osallistut liikepaikkaneuvotteluihin ja vastaat yritysturvallisuudesta. Yhdessä toimitusjohtajan ja johtoryhmän kanssa rakennat johtamisjärjestelmää ja työstät strategiaamme. Arvioit strategian toimeenpanoa ja rakennat liiketoiminnan kanssa pitkän aikavälin toimintasuunnitelmaa. Johdat omaa vastuualuettasi liiketoiminnan tueksi, tunnistat ja kehität kyvykkyyksiä sekä selkeytät innovatiivisesti työnkulkuja.

Arjessa tuotat asiantuntemuksellasi pitkäjänteistä lisäarvoa liiketoiminnallemme. Sinulla on erinomaiset vuorovaikutustaidot ja herätät otteellasi luottamusta ja arvostusta. Katsomme eduksesi näyttöjä pitkän aikavälin toimintasuunnitelmien johtamisesta, sekä kokemusta vaativien investointihankkeiden läpivienneistä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Johtajana haluat olla arinalainen arinalaisten joukossa, 3000 ammattilaisen työkaveri. Olet vaikuttava ja saat aikaan. Arvostat avoimuutta ja näet laajasti osuuskaupan mahdollisuudet yli toimialarajojen. Onnistuaksesi sinun tulee olla systemaattinen ja määrätietoinen. Koet digitaalisen tulevaisuuden mahdollisuutena, olet kiinnostunut kehittämään käytäntöjä ja järjestelmiä, johdat vahvasti tiedolla uutta teknologiaa hyödyntäen unohtamatta sitä, että ihmiset ja arki ratkaisevat.

Tarjoamme sinulle

Tätä rekrytointia toteutamme yhdessä kumppanimme Boyden Finlandin kanssa. Pyydämmekin sinua hakemaan tehtävään oheisen linkin kautta 23.5.2021 mennessä. Lisääthän hakukirjeen ja CV:n otsikkoon haettavan roolin ja yhtiömme nimen. Luottamuksellisiin tiedusteluihin tehtävästä vastaa Boydenilta Carita Lahti. Caritan tavoitat parhaiten tiistaina 11.5. klo 10-12 ja torstaina 20.5. klo 9-11 numerosta 050 500 3003 tai sähköpostitse carita.lahti@boyden.fi.

Osuuskauppa Arinan hallintoneuvosto on 13.4.2021 kokouksessaan valinnut osuuskaupan seuraavaksi toimitusjohtajaksi KTM Reima Loukkolan. Hänestä tulee Arinan 10. toimitusjohtaja, kun kauppaneuvos Veli-Matti Puutio siirtyy vuodenvaihteessa seuraavaan elämänvaiheeseen. 

Arinassa toimitusjohtaja vastaa osuuskaupan kokonaisvaltaisesta johtamisesta ja kehittämisestä yhdessä johtoryhmän kanssa. Keskeisiä tavoitteita ovat Arinan olemassaolon tarkoituksen ja työn merkityksellisyyden kirkastaminen, osuustoiminnan hyödyllisyyden ja asiakasomistajakokemuksen varmistaminen sekä markkina-aseman ja kannattavuuden turvaaminen kaikilla toimialoilla. Toimitusjohtaja toimii lisäksi osuuskaupan hallituksen puheenjohtajana. Toimitusjohtajan esimies on hallintoneuvoston puheenjohtaja. 

”Arinalaisille tuttu Reima valikoitui tehtävään kannustavan ja innostavan persoonallisuutensa, vahvan osuustoimintataustansa ja monipuolisen työkokemuksensa perusteella. Hänellä on 30-vuotisen työuransa ajalta liikkeenjohtokokemusta kaikilta osuuskaupan keskeisiltä toimialoilta ja hallinnosta, toimitusjohtajan tehtävistäkin. Reimasta arinalaiset saavat erinomaisen, osuustoimintaan sitoutuneen toimitusjohtajan”, kiteyttää nimitysvaliokunnan ja Osuuskauppa Arinan hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Pikkarainen. 

KTM Reima Loukkolan (46) työura alkoi osuuskaupassa vuonna 1991 myyjän, esimiessijaisen, markkinointineuvojan ja esimieskoulutettavan tehtävistä. Loukkola kävi Jollas Instituutin kouluttajana, kunnes palasi Arinaan ryhmäpäälliköksi ja Prismajohtajan sijaiseksi. Vuonna 2009 Loukkola siirtyi Osuuskauppa Ympyrään toimialajohtajaksi ja toimitusjohtajaksi. Vuonna 2012 matka jatkui Osuuskauppa Keskimaan toimialajohtajaksi. Lokakuussa 2020 Loukkola palasi Pohjois-Suomeen ja Arinaan hallintojohtajaksi. 

Arinaa on Veli-Matin johdolla kehitetty määrätietoisesti tarjoamaan entistä parempia palveluja ja hyötyjä asiakasomistajien tarpeisiinMissiomme ”Rakkaudesta Pohjois-Suomeen  teemme yhdessä paremman paikan elää” velvoittaa meitä vastakin huolehtimaan pohjoisen elinvoimasta ja ihmisten hyvinvoinnista. Näiden parissa me arinalaiset jatkamme työtämme, asiakasomistajia edustavan hallinnon tuella.”, kiittää luottamuksesta seuraava toimitusjohtaja Reima Loukkola. 

Arinaa toimitusjohtajana vuodesta 2002 toiminut kauppaneuvos Veli-Matti Puutio siirtyy vuodenvaihteessa seuraavaan elämänvaiheeseen, palveltuaan osuuskaupan asiakasomistajia koko työuransa.