Osuuskauppa Arina on lähes 180 000 pohjoissuomalaisen kotitalouden omistama osuuskunta. Omistajat valitsevat keskuudestaan edustajat sääntömääräisissä kokouksissa päätösvaltaa käyttäviin hallintoelimiin. Edustajat toimivat päätösvallan lisäksi tärkeinä sanansaattajina kotitalouksien ja osuuskaupan välillä.

Ajankohtaista keskustelua palveluverkostosta ja palautetta omistajana vaikuttamisesta

Arinan hallintoelimiin valitut edustajat toimivat sääntömääräisten päätöskokousten lisäksi tärkeinä sanansaattajina kotitalouksien ja osuuskaupan välillä osaltaan huolehtien, että Arinan olemassaolon tarkoitus, palvelujen ja hyötyjen tarjoaminen pohjoissuomalaisille toteutuu laajalla toimialueella mm. väestörakenne ja palvelujen kysyntä huomioiden.

Edustajiston syyskokouksen jälkeisen keskustelutilaisuuden teemana oli ajankohtainen Arinan palveluverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen haja-asutusalueilla. Lisäksi viimeistä kertaa ennen vaaleja kokoontuneelta edustajistolta pyydettiin palautetta omistajana vaikuttamisesta ja omistajien äänenä toimimisesta Pohjois-Suomessa.

Omistajia edustavien hallintoelinten jäsenten yhteystietoja ylläpidetään Arinan verkkosivuilla arina.fi/hallinto. Omistajat voivat antaa palautetta myös suoraan toimipaikoissa, verkkosivuilla ja S-mobiililla. Keväällä 2022 järjestetään Arinan edustajiston vaalit, jolloin omistajat valitsevat jälleen keskuudestaan 65 edustajaa valvomaan omistajien hyötyjä.

Edustajisto valitsi hallintoneuvoston jäseniä kaudelle 2022-2024 ja tilintarkastajat vuodelle 2022

Edustajisto on toimielin, joka kokoontuu kahdesti vuodessa ja päättää syksyisin sääntömääräisesti hallintoneuvoston jäsenyydet, tilintarkastajat ja kokouspalkkiot. Edustajisto kokoontui lauantaina 20.11. hybridisti osin etäyhteyksillä. Kokouksen puheenjohtajana toimi edustajiston jäsen Pertti Sankilampi.

Edustajisto valitsi nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvostoon erovuoroisista jäsenistä 3-vuotiselle jatkokaudelle Sofia HussonAntti Huttu-HiltusenVirpi Jääskön ja Marja-Leena Kemppaisen Oulusta, Antero Aulakosken Raahesta, Liisa Ojantakasen Siikalatvalta ja Markku Maarannon Limingasta.

Arinan luottamusmiesneuvottelukunta on valinnut henkilökunnan edustajaksi kaudelle 2022-2024 Kimmo Alatalon ja varajäseneksi Tuomo Ylikitin.

Osuuskauppa Arinan ja sen kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastajina jatkavat tilikaudella 2022 KHT Esa Harttunen ja tilintarkastusyhteisö PwC Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KTM, KHT Sami Posti. Esa Harttusen varatilintarkastajana toimii KHT Annukka Peltoniemi PwC Oy:stä.

Edustajisto hyväksyi kokouspalkkiot vuodelle 2022. Edustajiston jäsenille maksetaan 320 €/kokous, kokouksen puheenjohtajalle 1,5-kertaisena sekä nimeämisvaliokunnan ja S-vaalilautakunnan jäsenille 220 €/kokous. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1900 €/kk, varapuheenjohtajalle 740 €/kk ja jäsenille 340 €/kokous. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

Hallintoneuvosto valitsi S-vaalilautakunnan ja hallituksen jäsenet vuodelle 2022

Hallintoneuvosto on toimielin, joka kokoontuu vähintään kolmesti vuodessa, vahvistaa keskeiset strategiat ja taloudelliset tavoitteet sekä valitsee hallituksen jäsenet. Hallintoneuvosto kokoontui 14.9. ja 26.11. hybridisti osin etäyhteyksillä.

Hallintoneuvosto päätti 14.9. edustajiston vaalien jäsenaluerajat, kultakin jäsenalueelta valittavien edustajiston jäsenten lukumäärät sekä Arinan toimialueen ulkopuolella asuvien jäsenosuuksien jakamisen suhteellisesti jäsenalueiden kesken. Hallintoneuvosto nimitti lisäksi S-vaalilautakunnan jäseniksi Antero Aulakosken Raahesta, Jari Kestilän Oulusta, Liisa Ojantakasen Siikalatvalta, Matti Pikkaraisen Oulusta ja Markku Taramaan Torniosta.

Hallintoneuvosto hyväksyi 26.11. Arinan tulos- ja investointitavoitteet vuodelle2022. Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallituksessa jatkavat vuonna 2022 Johanna BlueminkKari Juntunen ja Veli Rajakangas Oulusta sekä Elsi Malkki Rovaniemeltä. Arinan sääntöjen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskaupan toimitusjohtaja, 1.1.2022 alkaen Reima Loukkola. SOK:n hallintoneuvoston suosituksen mukaan ja Arinan hallintoneuvoston nimeämisvaliokunnan esityksestä hallituksen palkkioiksi päätettiin 490 €/kokous ja 1305 €/kuukausi. Reima Loukkolan siirtyessä 1.1.2022 alkaen toimitusjohtajaksi, hallintoneuvosto valitsi toimitusjohtajan sijaiseksi 1.1.2022 talousjohtajana aloittavan Anu Junnikkala-Alhon.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Matti Pikkarainen ja varapuheenjohtajana Antti Latola

Hallintoneuvosto valitsi 26.11. järjestäytymiskokouksessaan nimeämisvaliokunnan esityksestä puheenjohtajaksi Matti Pikkaraisen ja varapuheenjohtajaksi Antti Latolan. Hallintoneuvoston sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho. Nimeämisvaliokunnan jäseniksi valittiin Marja-Leena Kemppainen ja Markku Taramaa.

 

Lisätietoja:

Matti Pikkarainen, hallintoneuvoston puheenjohtaja, +358 44 788 4087, matti.pikkarainen@sok.fi
Reima Loukkola, hallintojohtaja, +358 50 595 1972, reima.loukkola@sok.fi

KTM Anu Junnikkala-Alho on nimitetty 1.1.2022 alkaen Osuuskauppa Arinan talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Junnikkala-Alho toimii osuuskaupassa tällä hetkellä kauppakeskus- ja tavaratalojohtajana, työskenneltyään aiemmin talouspäällikkönä.

Arinassa talousjohtaja toimii johtoryhmän jäsenenä ja vastaa talous- ja tietohallinnon sekä kiinteistötoimintojen johtamisesta, liiketoiminnan raportoinnista ja sen kehittämisestä sekä yritysturvallisuudesta ja osallistuu liikepaikkaneuvotteluihin. Talousjohtaja raportoi toimitusjohtajalle.

”Osuuskaupassa tehtävämme on tuottaa palveluja ja hyötyjä pohjoissuomalaisille asiakasomistajillemme ja tehdä yhdessä Pohjois-Suomesta parempi paikka elää. Talousjohtaja tiimeineen auttaa liiketoimintoja ja tukipalveluja onnistumaan tehtävässä”, kuvaa Osuuskauppa Arinan hallintojohtaja Reima Loukkola.

Anu Junnikkala-Alho aloitti Arinassa vuonna 2007 talouspäällikkönä, toimien sitä ennen seitsemän vuoden ajan tilintarkastustehtävissä. Vuonna 2013 hän siirtyi kauppakeskus- ja tavaratalojohtajaksi valmistelemaan Kauppakeskus Valkean ja Sokos-tavaratalon avaamista Oulun ydinkeskustaan. Tänään hänen vastuullaan ovat Kauppakeskus Valkean ja Sokos Oulun lisäksi myös Sokos Herkku, Arinan Emotion-myymälät, Tälläämö-parturikampaamot sekä Sokos Rovaniemi.

”Talousjohtajan tehtävä suuryrityksessä ja 3000 arinalaisen työkaveruus kiinnostivat kymmeniä hakijoita sekä S-ryhmän sisältä että ulkopuolelta. Anu erottautui edukseen vahvojen näyttöjensä ansiosta. Hän on sekä taloushallinnon että liiketoiminnan johtamisen ammattilainen. Hänellä on lisäksi kokemusta investointihankkeiden läpiviennistä ja liikepaikkaneuvotteluista. Anu on työryhmänsä arvostama ja vahva verkostoituja alueella sekä S-ryhmässä, benchmarkaten aktiivisesti valtakunnan parhaita osaajia. Olen saanut toimia Anun mentorina ja nähdä hänen kehittymisensä”, jatkaa Reima Loukkola.

”Kiitän luottamuksesta sekä Reimaa että Arinan hallitusta. Olen erittäin innoissani uusista haasteista ja odotan innolla, että pääsen yhdessä arinalaisten sekä Arinan sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa tekemään työtä Pohjois-Suomen hyväksi”, iloitsee Anu Junnikkala-Alho.

Nimityksen myötä Junnikkala-Alhon nykyiseen tehtävään käynnistetään seuraajahaku välittömästi.

Lisätietoja:

Reima Loukkola, toimitusjohtaja 1.1.2022 alkaen, nyk. hallintojohtaja, Kodin Terra, p. 050 595 1972, reima.loukkola@sok.fi

Anu Junnikkala-Alho, talousjohtaja 1.1.2022 alkaen, nyk. kauppakeskusjohtaja, tavaratalojohtaja, ryhmäpäällikkö, 040 709 2960, anu.junnikkala-alho@sok.fi

Koronapandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset vaikuttivat yhä Arinan toimialueella, kun osuuskaupan edustajisto kokoontui kevätkokoukseensa lauantaina 24.4.2021. Tästä syystä kokous ja sen jälkeinen keskustelutilaisuus toteutettiin jo kolmannen kerran virtuaalisesti, joten suurin osa osallistujista osallistui tilaisuuteen Teams-neuvotteluyhteydellä.

S-mobiilin uudet ominaisuudet herättivät kiinnostusta omiin kulutustottumuksiin

Arinan hallinnon jäsenet tuovat johdon tietoon viikoittain palautteita, ideoita ja omistajien toiveita omilta alueiltaan. Edustajiston kokouksien yhteydessä järjestettävissä teemakeskusteluissa käydään vilkasta keskustelua muun muassa siitä, kuinka omistajille voidaan taata mahdollisimman laajat palvelut ja hyödyt. Tällä kertaa teemakeskustelun aiheina olivat sydänpohjoissuomelle.fi -sivusto sekä S-mobiilin Omat ostot -osion uusi Hintavertailija-palvelu.

Sydän Pohjois-Suomelle -sivusto sai kehuja tekojen näkyväksi tekemisestä. Moni omistajien edustaja koki osuustoiminnan olevan vieras varsinkin nuorille ja sivuston koettiin hyvänä kotipesänä tuomaan esiin toiminnan laajuuden ja osuustoiminnan perusajatuksen. Keskustelussa nousi myös vahvana esiin toive saada lisää nuoria mukaan Arinan omistajahallintoon.

S-mobiilin Hintavertailija sekä muut Omat ostot -palvelun osiot herättivät osallistujissa paljon mielenkiintoa. Moni omistajahallinnon jäsen olikin herännyt miettimään Omat ostot -palvelun avulla muun muassa ostamansa ruuan kotimaisuusastetta, muovikassien käyttöä sekä keskittämisen hyötyjä. Hintavertailija koettiin mielenkiintoiseksi avaukseksi hintojen avoimuudessa ja palvelun toivottiin tulevaisuudessa kattavan kaikki marketkaupan toimijat.

Valittujen teemojen ulkopuolelta keskustelua herättivät lasten ja nuorten harrastusten tukeminen, omistajien toiveet uusista toimipaikoista, Raksilan alueen kehittäminen Oulussa, Postin palvelut Arinan toimipaikoissa sekä Sijoita 100 €, saat 100 € -omistajahankintakampanja.

Edustajiston varsinainen kevätkokous tutulla kaavalla

Kokouksessa edustajisto kuuli toimitusjohtajan katsauksen, jossa käytiin läpi kaupan alan suhdannenäkymiä sekä osuuskaupan edellisvuoden ja alkuvuoden tunnuslukuja.

Kokouksessa käsiteltiin Arinan toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, jotka edustajisto vahvisti yksimielisesti. Edustajisto myönsi myös kokouksessa vastuuvapauksen tilivuodelta 2020 hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Edustajiston tehtäviin kuuluu hallintoneuvoston jäsenten valinta. Osuuskauppa Arinan hallintoneuvostoon kuuluu 24 jäsentä, joista edustajisto valitsee 22 ja osuuskaupan henkilöstö 2 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosittain jäsenistä on erovuorossa noin yksi kolmasosa.

Nimeämisvaliokuntaan valittiin henkilöt niiltä jäsenalueilta, joista on hallintoneuvostossa erovuorossa olevia jäseniä. Edustajisto valitsi nimeämisvaliokunnan jäseniksi jäsenalueelta 1 Marja-Liisa PylväksenReijo SallisenAnneli NäpänRauno Hekkalan ja Raimo Hämeenniemen, jäsenalueelta 2 Pasi Parkkilan ja jäsenalueelta 3 Pertti Sankilammen. Kokouksen alussa huomioitiin Tasavallan presidentin kunniamerkin saajat, joille järjestetään erillinen tilaisuus myöhemmin keväällä.

Lisätietoja:

Matti Pikkarainen, hallintoneuvoston puheenjohtaja, +358 44 788 4087, matti.pikkarainen@sok.fi
Reima Loukkola, hallintojohtaja, +358 50 595 1972, reima.loukkola@sok.fi

Tule tekemään kanssamme tärkeää työtä pohjoisen hyväksi! Me arinalaiset tahdomme jokapäiväisillä teoillamme varmistaa, että pohjoinen on tulevaisuudessa vieläkin parempi paikka elää. Arinan tuotot palautetaan aina pohjoisen alueen, luonnon ja paikallisten ihmisten hyväksi. Sinulle, minulle, meille. Pidetään yhdessä pohjoisen puolta! Se on se osuustoiminnan voima.

Talousjohtajana olet ratkaisukeskeinen kumppani liiketoiminnalle, johtoryhmän tarkkakatseisin ja realistinen sparraaja toimitusjohtajalle. Vastaat Osuuskauppa Arinan talous- ja tietohallinnon sekä kiinteistötoiminnon johtamisesta, liiketoiminnan raportoinnista ja sen kehittämisestä, osallistut liikepaikkaneuvotteluihin ja vastaat yritysturvallisuudesta. Yhdessä toimitusjohtajan ja johtoryhmän kanssa rakennat johtamisjärjestelmää ja työstät strategiaamme. Arvioit strategian toimeenpanoa ja rakennat liiketoiminnan kanssa pitkän aikavälin toimintasuunnitelmaa. Johdat omaa vastuualuettasi liiketoiminnan tueksi, tunnistat ja kehität kyvykkyyksiä sekä selkeytät innovatiivisesti työnkulkuja.

Arjessa tuotat asiantuntemuksellasi pitkäjänteistä lisäarvoa liiketoiminnallemme. Sinulla on erinomaiset vuorovaikutustaidot ja herätät otteellasi luottamusta ja arvostusta. Katsomme eduksesi näyttöjä pitkän aikavälin toimintasuunnitelmien johtamisesta, sekä kokemusta vaativien investointihankkeiden läpivienneistä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Johtajana haluat olla arinalainen arinalaisten joukossa, 3000 ammattilaisen työkaveri. Olet vaikuttava ja saat aikaan. Arvostat avoimuutta ja näet laajasti osuuskaupan mahdollisuudet yli toimialarajojen. Onnistuaksesi sinun tulee olla systemaattinen ja määrätietoinen. Koet digitaalisen tulevaisuuden mahdollisuutena, olet kiinnostunut kehittämään käytäntöjä ja järjestelmiä, johdat vahvasti tiedolla uutta teknologiaa hyödyntäen unohtamatta sitä, että ihmiset ja arki ratkaisevat.

Tarjoamme sinulle

Tätä rekrytointia toteutamme yhdessä kumppanimme Boyden Finlandin kanssa. Pyydämmekin sinua hakemaan tehtävään oheisen linkin kautta 23.5.2021 mennessä. Lisääthän hakukirjeen ja CV:n otsikkoon haettavan roolin ja yhtiömme nimen. Luottamuksellisiin tiedusteluihin tehtävästä vastaa Boydenilta Carita Lahti. Caritan tavoitat parhaiten tiistaina 11.5. klo 10-12 ja torstaina 20.5. klo 9-11 numerosta 050 500 3003 tai sähköpostitse carita.lahti@boyden.fi.

Osuuskauppa Arinan hallintoneuvosto on 13.4.2021 kokouksessaan valinnut osuuskaupan seuraavaksi toimitusjohtajaksi KTM Reima Loukkolan. Hänestä tulee Arinan 10. toimitusjohtaja, kun kauppaneuvos Veli-Matti Puutio siirtyy vuodenvaihteessa seuraavaan elämänvaiheeseen. 

Arinassa toimitusjohtaja vastaa osuuskaupan kokonaisvaltaisesta johtamisesta ja kehittämisestä yhdessä johtoryhmän kanssa. Keskeisiä tavoitteita ovat Arinan olemassaolon tarkoituksen ja työn merkityksellisyyden kirkastaminen, osuustoiminnan hyödyllisyyden ja asiakasomistajakokemuksen varmistaminen sekä markkina-aseman ja kannattavuuden turvaaminen kaikilla toimialoilla. Toimitusjohtaja toimii lisäksi osuuskaupan hallituksen puheenjohtajana. Toimitusjohtajan esimies on hallintoneuvoston puheenjohtaja. 

”Arinalaisille tuttu Reima valikoitui tehtävään kannustavan ja innostavan persoonallisuutensa, vahvan osuustoimintataustansa ja monipuolisen työkokemuksensa perusteella. Hänellä on 30-vuotisen työuransa ajalta liikkeenjohtokokemusta kaikilta osuuskaupan keskeisiltä toimialoilta ja hallinnosta, toimitusjohtajan tehtävistäkin. Reimasta arinalaiset saavat erinomaisen, osuustoimintaan sitoutuneen toimitusjohtajan”, kiteyttää nimitysvaliokunnan ja Osuuskauppa Arinan hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Pikkarainen. 

KTM Reima Loukkolan (46) työura alkoi osuuskaupassa vuonna 1991 myyjän, esimiessijaisen, markkinointineuvojan ja esimieskoulutettavan tehtävistä. Loukkola kävi Jollas Instituutin kouluttajana, kunnes palasi Arinaan ryhmäpäälliköksi ja Prismajohtajan sijaiseksi. Vuonna 2009 Loukkola siirtyi Osuuskauppa Ympyrään toimialajohtajaksi ja toimitusjohtajaksi. Vuonna 2012 matka jatkui Osuuskauppa Keskimaan toimialajohtajaksi. Lokakuussa 2020 Loukkola palasi Pohjois-Suomeen ja Arinaan hallintojohtajaksi. 

Arinaa on Veli-Matin johdolla kehitetty määrätietoisesti tarjoamaan entistä parempia palveluja ja hyötyjä asiakasomistajien tarpeisiinMissiomme ”Rakkaudesta Pohjois-Suomeen  teemme yhdessä paremman paikan elää” velvoittaa meitä vastakin huolehtimaan pohjoisen elinvoimasta ja ihmisten hyvinvoinnista. Näiden parissa me arinalaiset jatkamme työtämme, asiakasomistajia edustavan hallinnon tuella.”, kiittää luottamuksesta seuraava toimitusjohtaja Reima Loukkola. 

Arinaa toimitusjohtajana vuodesta 2002 toiminut kauppaneuvos Veli-Matti Puutio siirtyy vuodenvaihteessa seuraavaan elämänvaiheeseen, palveltuaan osuuskaupan asiakasomistajia koko työuransa. 

”Poikkeusvuosi oli kokonaisuutena onnistunut. Omistajamäärä ja myynti lisääntyivät market- ja rautakaupan kasvaessa, muiden toimialan kärsiessä. Osuustoiminnallinen tulos laski, mutta paikallinen arvonluonti ja verojalanjälki nousivat. Arinalaisten #yksiyhteinenarina-yhteishenki nosti työtyytyväisyyden ja tulospalkkiot ennätystasolle. Iso kiitos vastuullisesta toiminnasta sekä arinalaisille että omistajille”, kiteyttää toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio.

Osuuskauppa Arina vuonna 2020 Lkm/M€ Kehitys
Omistajamäärä 174 698 +2 %
Toimipaikkalukumäärä 182 +/- 0
Palvelujen kehittäminen (investoinnit) 23,4 M€ +6,5 M€
Henkilöstömäärä keskimäärin (aktiiviset) 2812 -56
Liikevaihto 856,2 M€ +1%
Verollinen vähittäismyynti 1 039,6 M€ +1 %
Bonusmyynti 691,6 M€ +2 %
Omistajahyödyt 94,2 M€ +/- 0 %
Ylijäämä (tulos ennen veroja) 25,4 M€ -3,9 M€
Osuustoiminnallinen tulos 119,6 M€ -4,1 M€
Paikallinen arvonluonti 258,2 M€ +13,4 M€
Verojalanjälki 129,4 M€ +1,7 M€

Yli 300 000 kuluttajan yhteisö

Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat paikalliset asiakkaat. Omistajia oli vuoden 2020 lopussa 174 698 (+3 589), 70 % toimialueen kotitalouksista. Omistajatalouksissa on yli 300 000 kuluttajaa. Osuuskauppa tarjosi market- ja tavaratalokaupan, erikoisliikekaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluja 182 toimipaikassa (+/- 0). Arina kehitti palveluja 23,4 milj. euron investoinneilla, tarjoten kaupan alan energiatehokkaimpia ratkaisuja yhteistyössä mm. Caverionin, VTT:n sekä rakennus- ja energia-alan yritysten kanssa.

Lähes 3000 työntekijän yhteisö

Omistajia ja asiakkaita palveli vuoden aikana keskimäärin 2812 (-56) arinalaista, kokoaikaisiksi muutettuna 1 903, ja heistä vakituisia oli 86 %. Vuoden lopussa arinalaisia oli 2825 (-25). Arina työllisti kesätöihin ja työharjoitteluun noin 600 nuorta. Jopa 400 arinalaista siirtyi poikkeusvuonna #yksiyhteinenarina-yhteishengessä toisiin työtehtäviin yli toimialarajojen. Arinalaisten hyvinvointia tuettiin valmennuksilla, liikuntaeduilla ja kattavalla työterveyshuollolla. Koko henkilöstön tulos-palkkioihin varattiin peräti 4,5 milj. euroa (+1,9 milj. euroa). Työtyytyväisyys nousi ennätystasolle.

Palveluja yli miljardilla eurolla

Arinan verollinen vähittäismyynti nousi 1039,6 milj. euroon (+7,0 milj. euroa). Bonusmyynti omistajille nousi 691,6 milj. euroon (+12,5 milj. euroa), 67 %:iin kokonaismyynnistä. Myyntiä kasvattivat omistajamäärän kasvu, asioinnin kasvu market- ja rautakaupassa, palvelujen ja valikoimien kehittäminen sekä edullinen hintataso. Muilla toimialoilla asiointi ja myynti vähenivät koronarajoitustoimien seurauksena. Omistajat ja asiakkaat asioivat Arinan toimipaikoissa keskimäärin yli 100 000 kertaa vuorokaudessa, yhteensä yli 40 miljoonaa kertaa.

Omistajahyötyjä lähes 100 miljoonalla eurolla

Kuluttajaosuuskuntana Arinan tarkoitus on tarjota vastuullisia ja kilpailukykyisiä palveluja ja hyötyjä. Tehokas osuustoiminta mahdollisti edullisen ruokakorin sekä monipuolisia tuote- ja palveluetuja. Ostoista maksettiin Bonusta ja maksutapaetua, sisältäen Bonus tuplana jaksoja. Omistajahyötyjä kertyi keskimäärin 545 euroa taloutta kohden (-12 euroa). Hyötyjä seuraa mobiilisovelluksella omistajatalouksien yli 300 000 kuluttajasta jo reilut 40 %. S-mobiilin Omat ostot -palvelussa vastuullisten valintojen vaikutuksia seurattiin suosituilla ravinto-, kotimaisuus- ja hiilijalanjälkilaskureilla. S-mobiilin etukupongit lisäsivät niin ikään voimakkaasti suosiota.

Yhteistä hyvää sadoilla miljoonilla euroilla

Palvelujen ja hyötyjen kehittämisen mahdollistivat kannattava liiketoiminta ja vahva tase. Arinan liikevaihto nousi 856,2 milj. euroon (+4,5 milj. euroa). Ylijäämä (tulos ennen veroja) oli 25,4 milj. euroa (-3,9 milj. euroa, 3,0 %/lv), keskimäärin 147 euroa omistajaa kohden. Osuustoiminnallinen tulos laski 119,6 milj. euroon (-4,1 milj. euroa). Sen sijaan paikallinen arvonluonti nousi 258,2 milj. euroon (+13,4 milj. euroa) ja verojalanjälki 129,4 milj. euroon (+1,7 milj. euroa). Omistajien luottamus ja tyytyväisyys osuuskaupan toimintaa kohtaan nousivat ennätystasolle.

Uutta vuonna 2021: Vastuulliset teot pohjoisen puolesta esille

Osuuskauppa Arinalla on ollut jo yli 100 vuotta olemassaolon tarkoitus, joka on edelleen strategian ydin. Tutkimukset osoittavat, että tarkoitus ei ole vieläkään laajasti tiedostettu. Osuuskauppa toimii pohjoissuomalaisten kuluttajien ja laajemmin koko Pohjois-Suomen elinvoimaisuuden puolesta. Arinalaiset tekevät päivittäin vastuullisia tekoja, jotka ansaitsevat tulla näkyviksi. Arina aloittaakin tarkoitusta selittävän Sydän Pohjois-Suomelle viestinnän, joka näkyy ympärivuotisesti niin toimipaikoissa kuin muissa viestintäkanavissa, mm. www.sydänpohjoissuomelle.fi sivuilla.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio, p. 050 539 8807, veli-matti.puutio@sok.fi

vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen, p. 050 430 1747, pasi.ruuskanen@sok.fi

 

Liite 1: Osuuskauppa Arinan vähittäismyynti toimialoittain

Arinan vähittäismyynti 2020 Milj. eur Kehitys
Marketkauppa 790,5 +8 %
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 150,9 -11%
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 47,2 -18 %
Matkailu- ja ravitsemiskauppa 36,6 -35 %
Muut palvelut 14,4 -5 %
Yhteensä 1039,6 M€ +1 %

Lähde: Arinan tilastot 2020

 

Liite 2: Osuuskauppa Arinan osuustoiminnallinen tulos

Osuustoiminnallinen tulos 2020 Milj. eur Eur/talous
Ruokakorin edullisuus 37,5 M€ 217 €
Tuote- ja palveluedut 27,0 M€ 156 €
Bonus ja maksutapaetu 29,7 M€ 172 €
Omistajahyödyt yhteensä 94,2 M€ 545 €
Ylijäämä (tulos ennen veroja) 25,4 M€ 147 €
Yhteensä 119,6 M€ 692 €

Lähde: S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteri ja Arinan tilastot 2020

 

Liite 3: Osuuskauppa Arinan paikallinen arvonluonti

Arinan paikallinen arvonluonti 2020 Milj. eur Kehitys
Palkat 73,6 M€ +0,4
Investoinnit 23,4 M€ +6,5
Paikalliset hankinnat 60,4 M€ +7,3
Tulo- ja varallisuusverot 6,3 M€ -0,4
Omistajahyödyt 94,2 M€ -0,3
Sponsorointi ja hyväntekeväisyys 0,3 M€ -0,1
Yhteensä 258,2 M€ +13,4

Lähde: Arinan tilastot 2020

 

Liite 4: Osuuskauppa Arinan verojalanjälki

Arinan verojalanjälki 2020 Milj. eur Kehitys
Ennakonpidätykset ja työnantajamaksut 25,5 -1,1
  Tilitetyt ennakonpidätykset palkoista 12,1 +0,5
  Eläkevakuutusmaksut 12,6 -2,0
  Työnantajan sairausvakuutusmaksut 0,9 +0,4
Tulo- ja varallisuusverot 6,3 -0,4
  Yhteisöjen tulovero 4,9 -0,4
  Kiinteistövero 1,4 +/-0
Välilliset verot 97,6 +3,2
  Tilitetty arvonlisävero 14,9 -0,9
  Sähkövero 1,8 -0,1
  Polttonesteiden valmistevero 53,4 +1,3
  Alkoholivero 0,8 +0,1
  Tupakkavero 26,7 +2,9
Verot yhteensä 129,4 M€ +1,7 M€

Lähde: Arinan tilastot 2020

Tule tekemään kanssamme tärkeää työtä pohjoisen hyväksi! Me arinalaiset tahdomme jokapäiväisillä teoilla varmistaa, että pohjoinen on tulevaisuudessa vieläkin parempi paikka elää. Arinan tuotot palautetaan aina pohjoisen alueen, luonnon ja paikallisten ihmisten hyväksi. Sinulle, minulle, meille. Pidetään yhdessä pohjoisen puolta!

Se on se osuustoiminnan voima.

Toimitusjohtajana vastaat Osuuskauppa Arinan kokonaisvaltaisesta johtamisesta ja kehittämisestä yhdessä johtoryhmäsi kanssa. Keskeisiä tavoitteitasi ovat Arinan olemassaolon tarkoituksen ja työn merkityksellisyyden kirkastaminen, osuustoiminnan hyödyllisyyden ja omistajakokemuksen varmistaminen sekä markkina-aseman ja kannattavuuden turvaaminen kaikilla toimialoillamme. Arinan missio on ”Rakkaudesta Pohjois-Suomeen – teemme yhdessä paremman paikan elää” ja toimitusjohtajana sinun tulee varmistaa, että osuuskauppa onnistuu tehtävässään.

Toimitusjohtajalta edellytämme vankkaa liikkeenjohtokokemusta ja näyttöjä tuloksista kuluttajaliiketoiminnassa. Kokemus monialayrityksen johtamisesta on merkittävä lisäetu. Olet jo osoittanut kykysi sekä strategioiden kehittäjänä että toimeenpanijana. Tunnet kuluttajaliiketoiminnan megatrendit ja muutoshaasteet, olet uudistushenkinen ja sinulla on kyky rakentaa tulevaisuutta.

Ihmisten johtajana olet kannustava keulakuva ja sinulla on kyky innostaa koko organisaatio yhteisten tavoitteiden taakse. Talouden tunnusluvut ovat vankkaa osaamisaluettasi. Onnistuaksesi tärkeää on kykysi johtaa osuuskauppaa tarkoituksen, periaatteiden ja arvojen mukaisesti sekä ymmärtää osuustoiminnallisen yritysmuodon erityispiirteet ja mahdollisuudet. Edellytämme pitkäjänteistä sitoutumista talousalueelle.

Tarjoamme sinulle

Pyydämme hakemaan tehtävään tästä linkistä 25.1.2021 mennessä. Lisää hakukirjeen ja CV:n otsikkoon tehtävä ja yritys. Luottamuksellisiin tiedusteluihin tehtävästä vastaa Boydenilta Carita Lahti, p. 050 500 3003, 14.1. klo 13–15 ja 20.1. klo 9–11 tai carita.lahti@boyden.fi.

Osuuskauppa Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat pohjoissuomalaiset kotitaloudet. Osuuskaupan tarkoitus on tuottaa palveluja ja hyötyjä omistajilleen. Arinalaiset tarjoavat market-, tavaratalo-, erikoisliike-, liikennemyymälä- ja polttoneste- sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluja yli 180 toimipaikassa ympäri Pohjois-Suomea n. 3000 Arinalaisen voimin. Omistajat saavat palveluja käyttämällä omistajahyötyjä keskimäärin jopa 700 euroa taloutta kohden vuodessa.

#osuuskauppani #arinalainen #sydänpohjoissuomelle

Oululainen SOK:n ja Osuuskauppa Arinan hallintoneuvostojen puheenjohtaja Matti Pikkarainen on valittu jatkamaan myös ensi vuonna Osuustoimintakeskus Pellervo ry:n valtuuskunnan varapuheenjohtajana.

Pellervo on osuustoiminnan etujärjestö, jossa jäseniä on noin 240. Näitä ovat muun muassa S-ryhmä, LähiTapiola, Tradeka, Metsäliitto Osuuskunta ja osuuspankit. Mukana ovat myös mm. Valio ja Atrian sekä HK Scanin määräysvallan omistavat tuottajaosuuskunnat.

Suomalalaiset osuustoiminnalliset yritykset maksoivat vuonna 2019 tuloveroa 437 miljoonaa euroa ja niiden liikevaihto oli lähes 26 miljardia euroa. Pellervon tehtävänä on vaikuttaa yrittämisen puitteita koskevaan lainsäädäntötyöhön sekä talous- ja elinkeinopolitiikkaan niin, että osuuskunnat tulevat niissä riittävästi huomioiduksi.

Osuustoimintakeskus Pellervo ry:n valtuuskunta valitsi myös Ilkka Uusitalon Salosta jatkamaan valtuuskunnan puheenjohtajana. Hän toimii LSO:n ja OP Kantrisalon hallituksissa sekä Metsäliiton hallintoneuvostossa. Pellervon hallitukseen johdossa jatkaa kolmivuotiselle toimikaudelle valittu espoolainen Petri Pitkänen LähiTapiolasta ja varapuheenjohtajana hämeenkyröläinen Tiina Linnainmaa osuuskunta Maito-Suomesta.

Osuuskunnat tuovat talouteen vakautta

Osuustoiminnan ydin on jäsenyhteisön omistama yritys. Sen liiketoiminta ei eroa muista yritysmuodoista, mutta omistajakunnassa jokaisella on yhtä suuri äänivalta ja omistajaohjausta tehdään demokraattisin periaattein. Tavoitteena on aina saavuttaa liikevoiton kautta omistajille kestävää hyötyä arjessa, esimerkiksi ostovoiman avulla.

”Keskeisenä työnä on myös lisätä osuustoimintamuotoisen yrittämisen yleistä tunnettuutta ja yritysmuodolle myönteistä ilmapiiriä. Kauppa- ja kilpailupolitiikan sekä verotuksen lisäksi tärkeitä Pellervon kehittämiskohteita ovat osuustoiminnan opetus ja tutkimus”, sanoo Osuustoimintakeskus Pellervon toimitusjohtaja Sami Karhu.

Kuntavaaleissa esiin osuustoiminnan eri mahdollisuudet

Pellervon missiona on edistää työtä, hyvinvointia ja suomalaista kilpailukykyä. Valtuuskunta päätti kokouksessaan myös muun muassa kuntavaaliohjelmasta. Tavoitteena on, että kevään kuntavaaleissa valittavat poliitikot löytäisivät osuustoiminnan nykyistä laajemmin paikallisen yhteistyön työkaluksi.

Osuustoiminta on erinomainen tapa lisätä kunnan elinvoimaa. Tarvitaan ratkaisuja, joissa löydetään eri toimijoiden voimat yhdistäviä ratkaisuja tuottaa kuntalaisille kestäviä hyötyjä. Pellervo haluaa lisätä tietoisuutta siitä, että osuuskunnassa voivat olla jäseninä niin kunnalliset organisaatiot kuin yrityksetkin, ei vain yksityiset kansalaiset.

Lisätietoja: www.pellervo.fi

Matti Pikkarainen, p. 044 788 4087, matti.pikkarainen@sok.fi

Sami Karhu, puh. 040 0545989, sami.karhu@pellervo.fi

Osuuskauppa Arina on pohjoissuomalaisten kotitalouksien perustama ja omistama 103-vuotias kuluttajaosuuskunta, omistajina tänään yli 170 000 (70 %) kaikista alueen kotitalouksista. Omistajat valitsevat keskuudestaan sääntömääräistä päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet. Hallinto toimii päätösvallan lisäksi tärkeässä viestintäroolissa kotitalouksien ja osuuskaupan välillä.

Evästystä strategian toimeenpanoon ja viestintään

Omistajien edustajien tärkeä tehtävä on toimia sanansaattajina kotitalouksien ja toimivan johdon välillä huolehtien, että osuuskaupan olemassaolon tarkoitus, palvelujen ja hyötyjen tarjoaminen omistajille toteutuu käytännössä.

Edustajiston kokouksen jälkeisen keskustelun teemana oli Arinan päivitetyn strategian tärkeimmät tavoitteet omistajien näkökulmasta. Bonus, edullinen ruokakori ja S-mobiilin palvelut nousivat esille tärkeimpinä omistajuuden etuina. Kehityskohteissa korostui osuustoiminnan tunnettuuden lisääminen, erityisesti nuorten keskuudessa.

Omistajia edustavan hallinnon yhteystiedot löytyvät Arinan market- ja liikennemyymälätoimipaikoista sekä osoitteesta arina.fi/hallinto. Omistajat voivat antaa palautetta myös suoraan toimipaikoissa, Arina.fi sivuilla sekä S-mobiililla.

Edustajisto valitsi hallintoneuvoston jäseniä kaudelle 2021-2023 ja tilintarkastajat vuodelle 2021

Edustajisto on toimielin, joka kokoontuu kahdesti vuodessa ja mm. päättää syksyisin sääntömääräisesti hallintoneuvoston jäsenyydet, tilintarkastajat ja kokouspalkkiot. Koronasta johtuen edustajisto kokoontui lauantaina 21.11. hybridisti etäyhteyksien avulla.

Edustajisto valitsi nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvostoon erovuoroisista jäsenistä 3-vuotiselle jatkokaudelle Susanna Junttilan Rovaniemeltä, Matti Pikkaraisen Oulusta, Juha Puron Kemistä, Antti Raution Oulusta, Minna Siiran Kempeleestä sekä Markku Taramaan Torniosta. Uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valittiin Matti Pöykkö Rovaniemeltä.

Arinan esimiehet ovat valinneet hallintoneuvostoon edustajikseen Juha Pellikan ja varajäseneksi Heikki Salmelan.

Matti Pöykön siirtyessä hallintoneuvoston jäseneksi, kutsutaan edustajistoon hänen tilalleen Eija Pahtakari Rovaniemeltä.

Osuuskauppa Arinan ja sen kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastajina jatkavat tilikaudella 2021 KHT Esa Harttunen sekä tilintarkastusyhteisö PwC Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KTM, KHT Sami Posti. Esa Harttusen varatilintarkastajana tulee toimimaan KHT Annukka Peltoniemi PwC Oy:stä.

Edustajisto päätti, että kokouspalkkiot vuodelle 2021 pysyvät samana kuin vuonna 2020. Edustajiston jäsenille maksetaan 300 €/kokous, kokouksen puheenjohtajalle 1,5-kertaisena ja nimeämisvaliokunnan jäsenille 210 €/kokous. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1800 €/kk, varapuheenjohtajalle 700 €/kk ja kaikille jäsenille 320 €/kokous. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

Edustajiston kokouksen lopuksi hallintoneuvoston puheenjohtaja ilmoitti, että toimitusjohtaja käyttää mahdollisuuden siirtyä seuraavaan elämänvaiheeseen vuoden 2021 lopussa.

Hallintoneuvosto valitsi hallituksen vuodelle 2021

Hallintoneuvosto on toimielin, joka kokoontuu vähintään kolmesti vuodessa ja mm. vahvistaa keskeiset strategiat ja taloudelliset tavoitteet sekä valitsee hallituksen jäsenet. Hallintoneuvosto kokoontui 27.11. niin ikään etäyhteyksien avulla.

Hallintoneuvosto valitsi keskuudestaan vuodelle 2021 puheenjohtajaksi Matti Pikkaraisen ja varapuheenjohtajaksi Antti Latolan, molemmat Oulusta.

Hallintoneuvoston nimeämisvaliokunnan esityksestä hallituksessa jatkavat vuonna 2021 Johanna BlueminkKari Juntunen ja Veli Rajakangas Oulusta sekä Elsi Malkki Rovaniemeltä. Arinan sääntöjen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskaupan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio. Sihteeriksi valittiin hallintojohtaja Reima Loukkola.

Hallintoneuvosto hyväksyi kokouksessaan Arinan tulos- ja investointitavoitteet vuodelle 2021.

 

Lisätietoja: 

Matti Pikkarainen, hallintoneuvoston puheenjohtaja, +358 44 788 4087, matti.pikkarainen@sok.fi
Veli-Matti Puutio, toimitusjohtaja, +358 50 539 8807, veli-matti.puutio@sok.fi
Reima Loukkola, hallintojohtaja, +358 50 595 1972, reima.loukkola@sok.fi

Pohjoissuomalaisten kotitalouksien yhdessä omistama Osuuskauppa Arina on Pohjois-Suomen suurin yksityinen työnantaja sekä yksi suurimmista veronmaksajista ja arvonluojista. Arinan vuoden 2019 verojalanjälki oli 127,7 milj. € ja paikallinen arvonluonti 233,6 milj. €.

– Teemme joka päivä töitä luodaksemme palveluja ja hyvinvointia Pohjois-Suomeen. On tärkeää, että alueellamme tehdyt ostokset palaavat tänne sekä konkreettisesti parempien palvelujen kautta mutta myös verotuloina. Maksamme veromme ylpeinä rakkaudesta Pohjois-Suomeen, sanoo Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio.

Arina Pohjois-Suomen suurimpien veronmaksajien joukossa

Osuuskauppa Arina maksoi vuoden 2019 osalta yli miljardin euron vähittäismyynnistä ennakonpidätyksiä ja työnantajamaksuja, tulo- ja varallisuusveroja sekä välillisiä veroja reilun 127 milj. €. Arina haluaa olla esimerkillinen yrityskansalainen ja maksaa veronsa pohjoissuomalaisten yhteiseksi hyväksi. Oulussa Arina-konserni (Osuuskauppa Arina, Arinan Kiinteistöt Oy ja Pukumies Oy) oli suurin yhteisöveronmaksaja reilulla 5,3 miljoonalla eurolla.

Arinan verojalanjälki 2019 Milj.€
Ennakonpidätykset ja työnantajamaksut 26,6
Tilitetyt ennakonpidätykset palkoista 11,6
Eläkevakuutusmaksut 14,5
Työnantajan sairasvakuutusmaksut 0,5
Tulo- ja varallisuusverot 6,7
Yhteisöjen tulovero 5,3
Kiinteistövero 1,4
Välilliset verot 94,4
Tilitetty arvonlisävero 15,8
Sähkövero 1,9
Polttonesteiden valmistevero 52,1
Alkoholivero 0,7
Tupakkavero 23,8
Verot yhteensä 127,7

Paikallinen arvonluonti

Osuuskaupan yhteiskunnallista roolia kuvaa paikallinen arvonluonti. Arina käytti vuonna 2019 palkkoihin, investointeihin, paikallisiin hankintoihin, veroihin, asiakasomistajahyötyihin sekä sponsorointiin ja hyväntekeväisyyteen yli 244 milj. €. Arina työllisti noin 3000 työntekijää, ollen Pohjois-Suomen suurin yksityinen työnantaja. Arina tarjosi kesätyö- tai harjoittelupaikan 1332 nuorelle.

Arinan paikallinen arvonluonti 2019 Milj. eur
Palkat 73,2
Investoinnit 16,9
Paikalliset hankinnat 53,1
Tulo- ja varallisuusverot 6,7
Omistajahyödyt 94,5
Sponsorointi ja hyväntekeväisyys 0,4
Yhteensä 244,8

Lisätietoja:

Veli-Matti Puutio, toimitusjohtaja, +358 50 539 8807, veli-matti.puutio@sok.fi
Pasi Ruuskanen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, +358 50 430 1747, pasi.ruuskanen@sok.fi