Kaikkien Arinan vaaleissa äänestäneiden kesken järjestettiin arvonta, jossa palkintoina oli 2 kpl Vuoden ruoat -palkintoja (arvo á 4941 €) sekä 65 kpl S-ryhmän 50 € lahjakortteja. Arinan edustajistovaalien palkintoarvonnat suoritettiin 25.4.2022 vaalien yhteistyökumppani Edita Priman toimesta. Arvontaan osallistuivat automaattisesti sekä sähköisesti että postitse äänestäneet.

Suurin osa arvontojen voittajista on jo tavoitettu henkilökohtaisesti ja heiltä on pyydetty lupa nimen julkaisuun. Niitä voittajia, joita ei vielä ole tavoitettu yritämme tavoitella yhä puhelimitse ja heidän nimensä julkaistaan tällä sivulla mikäli he antavat luvan nimen julkaisuun.

VUODEN RUOAT -LAHJAKORTTIEN (arvo á 4941 €) VOITTAJAT

Nimi Jäsenalue
Mika Romsi Jäsenalue 1
Marja Helena Lappalainen Jäsenalue 6

 

50 € S-RYHMÄN LAHJAKORTTIEN VOITTAJAT

Nimi Jäsenalue 1
Ahti Aarno Vähäkuopus Jäsenalue 1
Ei tavoitettu vielä Jäsenalue 1
Ei tavoitettu vielä Jäsenalue 1
Tuula Annikki Koljonen Jäsenalue 1
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Ei tavoitettu vielä Jäsenalue 1
Lahja Annikki Pistemaa Jäsenalue 1
Kari Tapani Linjala Jäsenalue 1
Pasi Olavi Ridell Jäsenalue 1
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Arja Pesonen Jäsenalue 1
Marja-Leena Kinnunen Jäsenalue 1
Aimo Juhani Keinänen Jäsenalue 1
Kyllä lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Reijo Paakkari Jäsenalue 1
Mirja Katriina Partanen Jäsenalue 1
Marja-Leena Korkala Jäsenalue 1
Timo Juhani Sunnari Jäsenalue 1
Päivi Pakonen Jäsenalue 1
Katja Kukkohovi Jäsenalue 1
Matias Hannila Jäsenalue 1
Riitta Risto Jäsenalue 1
Ritva Anneli Viinamäki Jäsenalue 1
Erkki Juhani Rusko Jäsenalue 1
Armi Mäcklin Jäsenalue 1
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 1
Marika Koistinen Jäsenalue 1

 

Nimi Jäsenalue 2
Marjukka Lehtonen Jäsenalue 2
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 2
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 2
Toini Kaarina Vikki Jäsenalue 2
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 2

 

Nimi Jäsenalue 3
Linda Sofia Kalliosalo Jäsenalue 3
Miia Marjaana Puurunen Jäsenalue 3
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 3
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 3
Sanna Sofia Räihä Jäsenalue 3

 

Nimi Jäsenalue 4
Lauri Kalervo Rantakurtakko Jäsenalue 4
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 4
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 4
Helena Prykäri Jäsenalue 4
Tauno Matias Hirvasoja Jäsenalue 4
Anja Riimala Jäsenalue 4
Mauri Matias Juuso Jäsenalue 4
Raili Susanna Mustonen Jäsenalue 4
Auli Kaarina Järvelä Jäsenalue 4
Irene Väntönen Jäsenalue 4

 

Nimi Jäsenalue 5
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 5
Timo Kalevi Vuolio Jäsenalue 5
Esko Juhani Välitalo Jäsenalue 5
Sauli Aatos Sirkka Jäsenalue 5
Jari Mertala Jäsenalue 5
Jouko Mikael Siivola Jäsenalue 5
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 5
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 5
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 5
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 5
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 5

 

Nimi Jäsenalue 6
Jonne Jouni Lompolo Jäsenalue 6
Heikki Miettinen Jäsenalue 6
Ei lupaa nimen julkaisuun Jäsenalue 6

S-vaalilautakunta on julkistanut Arinan kevään 2022 edustajistovaalien tuloksen. Äänioikeutta käytti 56 958 (+31 %) osuuskaupan asiakasomistajaa, äänestysprosentin ollessa 32,2 % (+5,4 %-yksikköä). 65-jäseniseen edustajistoon valittiin 35 nais- ja 30 miesjäsentä, joista 34 (52 %) oli uusia. Edustajistoon valitut ja kaikkien ehdokkaiden äänimäärät on julkaistu arina.fi/vaalit vaalisivuilla. S-vaalilautakunta kiittää asiamiehiä, ehdokkaita ja äänestäjiä aktiivisuudesta. Uusi edustajisto kokoontuu Arinan hallintoneuvoston, hallituksen ja johtoryhmän kanssa 20.-22.5. Rovaniemelle valmennukseen ja sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

Vaalien äänikuninkaaksi 903 äänellä, nuorin edustajistoon jäsen 22-vuotias

Arinan asiakasomistajat valitsivat 200 ehdokkaan joukosta 65-jäsenisen edustajiston 6 eri jäsenalueelta. Eri ammattikuntia edustaneissa ehdokkaissa oli miesenemmistö (59 %), mutta valituissa naisenemmistö (54 %). Edustajistoon valitut ovat 22–80-vuotiaita, keski-iältään 55 vuotta. Edustajistoon äänestetyistä viisi jatkaa Arinan hallintoneuvostossa, minkä johdosta edustajistoon valittiin heidän tilalle varajäsenet.

Vaalien äänikuningas on Pekka Kainua (903 ääntä) Oulusta. Seuraavaksi eniten ääniä saivat Annukka Kurvinen (887 ääntä) Rovaniemeltä ja Marja-Leena Kemppainen (870 ääntä) Oulusta. Suoralla vaalitavalla toista kertaa toteutetuissa vaaleissa edustajistoon pääsi pienimmillään 267 äänellä.

Sähköisen äänestämisen helppous keräsi kiitosta

Arinan edustajistovaalit toteutettiin niin ikään toista kertaa sähköisen ja postivaalin yhdistelmänä. Sähköinen äänestys lisäsi suosiota, kun sähköisiä ääniä annettiin 24 204 (42,5 %), peräti 56 % enemmän kuin vuoden 2018 vaaleissa. Postiääniä annettiin 32 754 (57,5 %), sekin 17 % edellisvaaleja enemmän. Ääntenlaskennassa poistettiin 132 tuplaääntä ja hylättiin 82 postiääntä. Vanhin sähköisesti äänestänyt oli 98-vuotias ja postitse äänestänyt 101-vuotias. Nuorimmat äänestäjät sekä sähköisessä että postiäänestyksessä olivat 16-vuotiaita.

Sopivan ehdokkaan valintaa helpotti vaalikone, jossa ehdokkaat vastasivat kaikkiaan 10 kysymykseen mm. palveluverkostosta, palvelutarjonnasta ja asiakasomistajahyödyistä. Lisäksi ehdokkaat saivat kertoa vaalikoneessa omat paikallistoiveensa ja perustella, miksi haluavat Arinan edustajistoon.

Valmennuksen kautta asiakasomistajien edunvalvojiksi

Nyt valittu uusi edustajisto on toimivaltainen heti äänestystuloksen vahvistamisen jälkeen. Virallisesti edustajisto aloittaa 4-vuotiskautensa valmennuksella 20.–22.5. Rovaniemellä. Valmennusviikonlopun päättää edustajiston 1. sääntömääräinen kevätkokous.

”Vuoden ruoat” -pääpalkinnot arvottiin jäsenalueille 1 ja 6

Arinan asiakasomistajat osallistuivat äänestyksen yhteydessä vaaliarvontaan, jossa pääpalkintoina oli kaksi 4941 euron arvoista ”Vuoden ruoat”-palkintoa. Lisäksi arvottiin 65 kpl S-ryhmän 50 € lahjakorttia. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti, minkä jälkeen voittajat julkaistaan arina.fi/vaalit vaalisivuilla.

Lisätietoja:

S-vaalilautakunnan puheenjohtaja Matti Pikkarainen, 044 788 4087, matti.pikkarainen@sok.fi

vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen, 050 430 1747, pasi.ruuskanen@sok.fi

Osuuskauppa Arinan omistajat valitsevat 200 ehdokkaan joukosta 65-jäsenisen edustajiston. Ehdokkaisiin voi nyt tutustua vaalisivuilla osoitteessa arina.fi/vaalit löytyvän vaalikoneen avulla.

Arinan edustajisto valitaan nyt toista kertaa suoralla henkilövaalilla. Valittujen edustajiston jäsenten tehtävänä on huolehtia osuuskaupan ja sen omistajien eduista. Äänestystapana on sähköisen ja postivaalin yhdistelmä, ilman vaaliuurnia. Äänestysmateriaali postitetaan omistajan ilmoittamaan kotiosoitteeseen.

Äänestysmateriaalit postitetaan äänioikeutetuille maaliskuun lopussa ja äänestää voi sähköisesti tai postitse 29.3.-13.4. Vaalitulos julkistetaan 26.4. ja uusi edustajisto kokoontuu valmennukseen ja 1. kokoukseensa 20.-22.5.2022

Vaalikoneesta apua oman paikallisvaikuttajan valintaan

Edustajisto on osuuskaupassa päätösvaltaa käyttävä toimielin ja verrattavissa osakeyhtiön yhtiökokoukseen. Sääntömääräisten päätösten lisäksi edustajisto toimii viestinvälittäjinä omistajien ja johdon välillä.

Vaalikoneessa ehdokkaat ottavat kantaa edulliseen hintatasoon, palveluverkoston kattavuuteen, kannattamattomiin toimipaikkoihin, palvelutarjonnan mahdolliseen laajentamiseen, palkitsemiseen mm. bonuksen, omistajakampanjoiden ja peruspankkipalvelujen osalta, yhteystietojen julkisuuteen, osuuskaupan rooliin maakunnallisen hyvinvoinnin edistäjänä ja henkilökohtaiseen ostokäyttäytymiseen.

Osuuskaupan edustajisto on asiakasomistajiensa näköinen

Arinan edustajiston vaaleissa on yli 176 000 äänioikeutettua. S-vaalilautakunta asetti tavoitteeksi 30 %:n äänimäärän (edellisvaaleissa äänesti 26,8 %). Vaalien ehdokasmäärä kasvoi viime vaaleista yhdellä ehdokkaalla 200 paikallisvaikuttajaehdokkaaseen. Koska kyseessä on suora henkilövaali, ratkaisevat vain ehdokkaiden henkilökohtaiset äänet. Keskimäärin joka kolmas ehdokas valitaan. Edellisellä kerralla ääniharava sai 899 ääntä ja läpi pääsi alimmillaan 208 äänellä.

Ehdokkaissa on tälläkin kertaa miesenemmistö (118/200 eli 59 %). Edustajistoon valittiin edellisellä kerralla ehdokasjakaumasta huolimatta naisenemmistö (52,3 %). Ehdokkaat edustavat laajalti eri ammattikuntia ja ovat iältään 21-80 –vuotiaita, keski-ikä 55,3 vuotta. Tarkemmin ehdokkaisiin voi tutustua 23.3. vaalisivustolla arina.fi/vaalit julkaistavan vaalikoneen avulla.

Jokainen äänestänyt asiakasomistaja osallistuu automaattisesti arvontaan, jossa palkintoina on 2 kpl vuoden ruoat -lahjakortteja (arvo 4941 €) sekä 65 kpl 50 € S-ryhmän lahjakortteja.

Jäsenalueet, valittavien edustajiston jäsenten ja ehdokkaiden määrät jäsenalueittain:
Jäsenalue 1 (Oulu, Ii, Muhos, Utajärvi ja Vaala) 31 paikkaa 86 ehdokasta
Jäsenalue 2 (Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki ja Siikalatva) 5 paikkaa 28 ehdokasta
Jäsenalue 3 (Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä) 5 paikkaa 18 ehdokasta
Jäsenalue 4 (Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kolari, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio) 10 paikkaa 30 ehdokasta
Jäsenalue 5 (Pudasjärvi, Ranua ja Rovaniemi) 11 paikkaa 25 ehdokasta
Jäsenalue 6 (Inari, Kittilä, Sodankylä ja Utsjoki) 3 paikkaa 13 ehdokasta

Lisätietoja: 
Pasi Ruuskanen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, +358 50 430 1747, pasi.ruuskanen@sok.fi

Osuuskauppa Arinan edustajistovaalien ehdokasasetteluaika on 31.1.-16.2.2022. Joka neljäs vuosi pidettävissä osuuskauppavaaleissa valitaan edustajistoon 65 asiakasomistajaa, jotka edustavat lähes 180 000 omistajaa Arinan hallinnossa. Arinan edustajistovaaleissa on käytössä suora vaalitapa, jossa valituksi tulevat eniten ääniä omalla jäsenalueellaan saaneet ehdokkaat. Vaalit toteutetaan sähköisen ja postiäänestyksen yhdistelmävaalina.

Edustajiston jäsenet ovat asiakasomistajien edustajia osuuskaupan hallinnossa. Edustajisto toimii sanansaattajana osuuskaupan johdon suuntaan ja huolehtii siitä, että osuuskaupan palveluja ja hyötyjä kehitetään asiakasomistajien toiveita tasapuolisesti kuunnellen.

Edustajisto on osuuskaupassa päätösvaltaa käyttävä toimielin ja verrattavissa osakeyhtiön yhtiöko-koukseen. Sääntömääräisiin päätöksiin kuuluvat mm. tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen, voi-tonjaosta päättäminen, hallintoneuvoston ja tilintarkastajien valinta sekä kokouspalkkiot. Lisäksi hallinnonjäsenet käyvät keskusteluja Arinan hallinnon omalla keskustelualustalla. Osuuskaupan edustajiston toimikausi on neljä vuotta ja kokouksia on kahdesti vuodessa.

Arinan asiakasomistajat, lähes 180 000 henkilöjäsentä, voivat esittää omia paikallisvaikuttajiaan ehdokkaiksi 31.1.-16.2.2022. Ehdokasilmoituksen voi tehdä sähköisesti osoitteessa arina.fi/vaalit. Ehdokasilmoituksilla kerätään ehdokkaita alueelliseen ehdokaslistaan, joista asiakasomistajan voivat äänestää haluamaansa oman jäsenalueensa ehdokasta 29.3.-13.4.2022. Edustajistoon valitaan jäsenalueittain yhteensä 65 eniten henkilökohtaisia ääniä saanutta ehdokasta.

Arinan omistajat valitsevat edustajiston jäsenet 6 jäsenalueelta perustuen alueellisiin jäsenmääriin.

Jäsenalue Jäsenalue Edustajiston
paikat
Ehdokkaita
ilmoitukseen
1 Oulu, Ii, Muhos, Utajärvi, Vaala, ulkopuoliset 31 1-62
2 Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki, Siikalatva 5 1-10
3 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä 5 1-10
4 Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kolari, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio 10 1-20
5 Pudasjärvi, Ranua, Rovaniemi 11 1-22
6 Inari, Kittilä, Sodankylä, Utsjoki 3 1-6
Yhteensä 65

Ehdokasasettelu toteutetaan ilmoituksella, jonka allekirjoittaa vähintään kaksi jäsenalueella asuvaa asiakasomistajaa. Ehdokasilmoitusten lukumäärää ei ole rajoitettu. Ilmoituksella asetetaan vähin-tään yksi ja enintään kaksinkertainen määrä jäsenalueelta valittavia jäseniä. Ehdokkaiksi voidaan asettaa vain Arinan varsinaisia jäseniä, ei talouteen kuuluvia henkilöitä.

Lisätietoa vaaleista ja linkki ehdokasilmoitusjärjestelmään; www.arina.fi/vaalit

 

Lisätietoja: 

vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen, pasi.ruuskanen@sok.fi, 050 430 1747

talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho, anu.junnikkala-alho@sok.fi, 040 709 2960

S-vaalilautakunta on julkistanut Arinan 2018 edustajiston vaalien tuloksen. Äänioikeutta käytti 43 596 jäsentä (26,8 %). 65-jäseniseen edustajistoon valittiin 36 uutta jäsentä. Edustajistossa on 34 nais- ja 31 miesjäsentä, keski-iältään 52 vuotta. Edustajistoon valitut jäsenet ja kaikkien ehdokkaiden äänimäärät on julkaistu vaalisivuilla www.arina.fi/vaalit. S-vaalilautakunta kiittää asiamiehiä, ehdokkaita ja äänestäjiä aktiivisuudesta. Edustajisto kokoontuu 26.–27.5. Levillä Osuuskauppani-valmennukseen ja kevätkokoukseen.

Osuuskauppa Arina on yli 160 000 pohjoissuomalaisen omistama kuluttajaosuuskunta. Edustajisto on osuuskaupassa päätösvaltaa käyttävä toimielin ja verrattavissa osakeyhtiön yhtiökokoukseen. Sääntömääräisten päätösten lisäksi edustajisto toimii viestinvälittäjinä osuuskaupan jäsenten ja johdon välillä.

Vaalien äänikuningattarelle 899 ääntä, nuorin edustajiston jäsen 29-vuotias

Arinan jäsenet valitsivat 65-jäsenisen edustajiston 6 eri jäsenalueelta. Vaaleissa oli kaikkiaan 199 ehdokasta, jotka edustivat eri ammattikuntia. Ehdokkaissa oli miesenemmistö (60 %), mutta valituissa naisenemmistö (52,3 %). Ehdokkaat olivat iältään 25-79 -vuotiaita ja valitut 29-76 -vuotiaita, keski-iältään 52 vuotta. Valituista 55,4 % on uusia edustajiston jäseniä. Valituista kolme on parhaillaan Arinan hallintoneuvostossa, heidän tilalle valittiin varajäsenet.

Vaalien äänikuningatar oli Liisa Ojantakanen (899 ääntä) Rantsilasta. Seuraavaksi eniten ääniä saivat Eila Kivioja (671 ääntä) Sodankylästä ja Marja-Leena Kemppainen (621 ääntä) Oulusta. Suoralla vaalitavalla ensimmäistä kertaa toteutetuissa vaaleissa edustajistoon valittiin pienimmillään 208 äänellä.

Vaaleissa annettiin yhteensä 43 596 ääntä (26,8 %). Ääntenlaskennassa poistettiin 184 tuplaääntä ja hylättiin 96 postiääntä. Äänestysaktiivisuus nousi reilusti 2014 vaalien 26 271 annetusta äänestä (17,5 %).

Äänestäminen ensimmäistä kertaa joko sähköisesti tai postitse

Äänestystapana oli ensimmäistä kertaa sähköisen ja postivaalin yhdistelmä, ilman vaaliuurnia. Sähköisiä ääniä annettiin 15 548 (35,7 %) ja postiääniä 28 048 (64,3 %). Vanhin postitse äänestänyt jäsen oli 102-vuotias ja vanhin sähköisesti äänestänyt 94-vuotias. Sopivan ehdokkaan valintaa helpottamaan avattiin vaalikone, jossa ehdokkaat vastasivat 10 kysymykseen ja täydensivät taustatietoja.

Osuuskauppani-valmennus ja -tutkinto valituille

Edustajisto aloittaa 4-vuotiskautensa perehdytyksellä. Edustajiston jäsenille lähetetään toukokuun alussa osuustoiminta-kirjallisuutta ja lisäksi he suorittavat ennakkotehtävinä eJollas-verkkomodulit. Toukokuun lopussa edustajiston jäsenet kokoontuvat valmennukseen, saavat Osuuskauppani-todistuksen ja ovat valmiita tekemään sääntömääräisiä päätöksiä 1. kokouksessa 27.5. ja toimimaan viestinvälittäjinä osuuskaupan jäsenten ja johdon välillä.

Vaalien yhteydessä arvottiin kaksi ”Vuoden ruuat”-palkintoa

Arinan jäsenet osallistuivat äänestyksen yhteydessä vaaliarvontaan, jossa arvottiin kaksi 4300 euron arvoista ”Vuoden ruuat”-palkintoa. Voittajat on julkaistu vaalisivuilla www.arina.fi/vaalit ja heille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

Osuuskauppa Arinan omistajat valitsevat 199 ehdokkaan joukosta 65-jäsenisen edustajiston.
Valintaa helpotetaan vaalikoneella ja äänestää voi 3.-18.4. sähköisesti tai postitse. Vaalikoneeseen ja sähköiseen äänestykseen siirrytään Arina.fi/vaalit sivuilta. Postiäänestysmateriaali postitetaan kaikille äänioikeutetuille huhtikuun ensimmäisellä viikolla riippuen Postin jakelupäivistä.

Edustajisto on osuuskaupassa päätösvaltaa käyttävä toimielin ja verrattavissa osakeyhtiön yhtiökokoukseen. Sääntömääräisten päätösten lisäksi edustajisto toimii viestinvälittäjinä omistajien ja johdon välillä.

Ehdokasvalintaa helpotetaan vaalikoneella – äänestää voi sähköisesti tai postitse


Arinan edustajistoon valittujen tehtävänä on huolehtia osuuskaupan ja sen omistajien eduista. Ehdokas- valintaa helpotetaan vaalikoneella. Ehdokkaat vastasivat 10 kysymykseen ja täydensivät taustatietoja. Vaalikoneeseen siirrytään Arina.fi/vaalit sivuilta.

Arinan edustajisto valitaan suora- eli henkilövaalilla, sähköisen ja postivaalin yhdistelmällä 3.-18.4. Sähköiseen äänestykseen siirrytään Arina.fi/vaalit sivuilta. Postiäänestysmateriaali postitetaan yli 160 000 äänioikeutetulle kotiosoitteeseen huhtikuun ensimmäisellä viikolla riippuen Postin jakelupäivistä.

Vaaleissa tavoitteena on vähintään 20 % äänestysaktiivisuus. Äänestäneiden kesken arvotaan ”Vuodet ruuat” -palkinto (arvo á 4300 euroa), erikseen sähköisesti ja postitse äänestäneiden kesken. Vaalitulos on selvillä 27.4. Uusi edustajisto kokoontuu valmennukseen ja 1. kokoukseen 26.-27.5.

Lisätietoa; S-vaalilautakunnan sihteeri Pasi Ruuskanen, p. 050 430 1747, pasi.ruuskanen@sok.fi

Vaalisivut (vaalikone ja linkki sähköiseen äänestämiseen); www.arina.fi/vaalit

 

Edustajistoon valittavien ja ehdokkaiden lukumäärät jäsenalueittain.

Jäsen-

alue

Jäsenalue

Edusta­jiston paikat

Ehdokkaita

jäsenalueelta

1

Oulu, Ii, Muhos, Utajärvi, Vaala

32

97

2

Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki, Siikalatva

5

17

3

Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä

5

24

4

Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kolari, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio

10

23

5

Pudasjärvi, Ranua, Rovaniemi

10

33

6

Inari, Kittilä, Sodankylä, Utsjoki

3

5

 

Yhteensä

65

199

 

 

Osuuskauppa Arinan omistajat valitsevat 199 ehdokkaan joukosta 65-jäsenisen edustajiston. Ehdokkaisiin voi nyt tutustua vaalisivuilla vaalikoneen avulla.

Edustajisto on osuuskaupassa päätösvaltaa käyttävä toimielin ja verrattavissa osakeyhtiön yhtiökokoukseen. Sääntömääräisten päätösten lisäksi edustajisto toimii viestinvälittäjinä omistajien ja johdon välillä.

Ehdokkaisiin voi tutustua vaalikoneen avulla

Arinan edustajistoon valittujen tehtävänä on huolehtia osuuskaupan ja sen omistajien eduista. Ehdokkaan valintaa helpotetaan vaalikoneella. Ehdokkaat vastasivat 10 kysymykseen ja täydensivät taustatietoja.

Vaalikoneessa ehdokkaat ottavat kantaa edulliseen hintatasoon, palveluverkoston kattavuuteen, kannattamattomiin toimipaikkoihin, palvelutarjonnan laajentamiseen esim. terveyspalveluihin, palkitsemiseen mm. bonuksen, omistajakampanjoiden ja peruspankkipalvelujen osalta, yhteystietojen julkisuuteen, osuuskaupan rooliin maakunnallisen hyvinvoinnin edistäjänä ja henkilökohtaiseen ostokäyttäytymiseen.
 

Jäsen-
alue

Jäsenalue

Edusta­jiston
paikat

Ehdokkaita
jäsenalueelta

1

Oulu, Ii, Muhos, Utajärvi, Vaala

32

97

2

Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki, Siikalatva

5

17

3

Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä

5

24

4

Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kolari, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio

10

23

5

Pudasjärvi, Ranua, Rovaniemi

10

33

6

Inari, Kittilä, Sodankylä, Utsjoki

3

5

 

Yhteensä

65

199

Arinan edustajisto valitaan suoravaalilla, sähköisen ja postivaalin yhdistelmällä 3.-18.4. Äänestysmateriaali postitetaan yli 160 000 äänioikeutetulle kotiosoitteeseen huhtikuun alussa. Tavoitteena on vähintään 20 % äänestysaktiivisuus. Äänestäneiden kesken arvotaan ”Vuodet ruuat”. Vaalitulos on selvillä 27.4.

Katso tästä oma jäsenalueesi!

 

Osuuskauppa Arinan omistajat valitsevat 199 ehdokkaan joukosta 65-jäsenisen edustajiston.
Edustajisto valitaan suora- eli henkilövaalilla. Ehdokkaat ovat nähtävillä vaalisivuilla Arina.fi/vaalit. Vaalikone avataan ehdokasvalinnan avuksi 27.3. Äänestysmateriaalit postitetaan äänioikeutetuille huhtikuun alussa. Äänestää voi sähköisesti tai postitse 3.-18.4. Vaalitulos julkistetaan 27.4. Uusi edustajisto kokoontuu valmennukseen ja 1. kokoukseen 26.-27.5.

Edustajisto on osuuskaupassa päätösvaltaa käyttävä toimielin ja verrattavissa osakeyhtiön yhtiökokoukseen. Sääntömääräisten päätösten lisäksi edustajisto toimii viestinvälittäjinä omistajien ja johdon välillä.

Arinan edustajisto valitaan ensimmäistä kertaa suoravaalilla. Valittujen tehtävä on huolehtia osuuskaupan ja sen omistajien eduista. Äänestystapana on ensimmäistä kertaa sähköisen ja postivaalin yhdistelmä, ilman vaaliuurnia. Äänestysmateriaali postitetaan omistajan ilmoittamaan kotiosoitteeseen.

Jäsen-

alue

Jäsenalue

Edusta­jiston paikat

Ehdokkaita

jäsenalueelta

1 Oulu, Ii, Muhos, Utajärvi, Vaala

32

97

2 Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki, Siikalatva

5

17

3 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä

5

24

4 Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kolari, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio

10

23

5 Pudasjärvi, Ranua, Rovaniemi

10

33

6 Inari, Kittilä, Sodankylä, Utsjoki

3

5

  Yhteensä

65

199

 

Arinan edustajiston vaaleissa on yli 160 000 äänioikeutettua. S-vaalilautakunta asetti tavoitteeksi 20 %:n äänimäärän (edellisvaaleissa 17,5 %). Uuden vaalitavan myötä ehdokasilmoitusten määrä yli tuplaantui, mutta ehdokasmäärä laski lähes puoleen (199/376) edellisvaaleista. Nyt ratkaisee vain henkilökohtaiset äänet. Keskimäärin joka kolmas ehdokas valitaan. Edellisellä kerralla ääniharava sai 340 ääntä ja läpi pääsi suhteellisella vaalitavalla alimmillaan 65 äänellä. Suoravaalissa tarvitsee enemmän henkilökohtaisia ääniä.

Ehdokkaissa on tälläkin kertaa miesenemmistö (120/199 eli 60 %). Edustajistoon valittiin edellisellä kerralla ehdokasjakaumasta huolimatta naisenemmistö (57 %). Ehdokkaat edustavat laajalti eri ammattikuntia ja ovat iältään 25-79 –vuotiaita, keski-ikä 53 vuotta. Edustajisto tulee uusiutumaan vähintään 40 % (edelliskerralla 57 %). Tarkemmin ehdokkaisiin voi tutustua 27.3. vaalisivuilla julkaistavan vaalikoneen avulla.

Osuuskauppa Arinan edustajiston vaalit käynnistyivät ehdokasasettelulla. Arinan omistajat, yli 160000 henkilöjäsentä, voivat esittää ehdokkaita 29.1.-14.2.2018. Ehdokasilmoituksilla kerätään ehdokkaita alueelliseen ehdokaslistaan. Arinan vaalit järjestetään ensimmäistä kertaa suora- eli henkilövaalina. Edustajistoon valitaan jäsenalueittain yhteensä 65 eniten henkilökohtaisia ääniä saanutta ehdokasta. Lisätietoa: Arina.fi/vaalit

Edustajisto on osuuskaupassa päätösvaltaa käyttävä toimielin ja verrattavissa osakeyhtiön yhtiökokoukseen. Sääntömääräisiin päätöksiin kuuluvat mm. tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen, voitonjaosta päättäminen, hallintoneuvoston ja tilintarkastajien valinta sekä kokouspalkkiot. Sääntömääräisiä kokouksia on kahdesti vuodessa.

Edustajistolla on kokousten lisäksi vaikutusvaltaa viestinvälittäjinä osuuskaupan omistajien ja johdon välillä. Edustajistoon valittuja koulutetaan, vuorovaikutusta kokousten välillä lisätään ja edustajiston jäsenet tuodaan näkyvästi esille osuuskaupan viestintäkanavissa.

Arinan omistajat valitsevat edustajiston jäsenet 6 jäsenalueelta perustuen alueellisiin jäsenmääriin.

Jäsen-

alue

Jäsenalue

Edusta­jiston paikat

Ehdokkaita ilmoitukseen

1

Oulu, Ii, Muhos, Utajärvi, Vaala, ulkopuoliset

32

1-64

2

Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki, Siikalatva

5

1-10

3

Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä

5

1-10

4

Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kolari, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio

10

1-20

5

Pudasjärvi, Ranua, Rovaniemi

10

1-20

6

Inari, Kittilä, Sodankylä, Utsjoki

3

1-6

 

Yhteensä

65

 

 

Ehdokasasettelu toteutetaan ilmoituksella, jonka allekirjoittaa vähintään kaksi jäsenalueella asuvaa omistajaa. Ehdokasilmoitusten lukumäärää ei ole rajoitettu. Ilmoituksella asetetaan vähintään yksi ja enintään kaksinkertainen määrä jäsenalueelta valittavia jäseniä. Ehdokkaiksi voidaan asettaa vain Arinan varsinaisia jäseniä, ei talouden henkilöitä.

Lisätietoa vaaleista, ehdokasilmoituksesta ja täyttöohjeista; www.arina.fi/vaalit

markkinointijohtaja Pasi Ruuskanen, Osuuskauppa Arina, p. 050 430 1747, pasi.ruuskanen@sok.fi

#osuuskauppani

#arinanvaalit

Uutta suora- eli henkilövaali sekä sähköisen ja postivaalin yhdistelmä

Osuuskauppa Arina on yli 160 000 pohjoissuomalaisen omistama kuluttajaosuuskunta. Edustajistovaalit liittyvät osuustoimintaan yritysmuotona ja omistajana vaikuttamiseen. Edustajisto on yksi osuuskaupan hallintoelimistä ja sen jäsenille kuuluu päätösvalta säännöissä määrätyissä asioissa ja aktiivinen viestintävälittäjän tehtävä omistajien ja johdon välillä. Omistajat valitsevat keskuudestaan neljän vuoden välein 65-jäsenisen edustajiston. Edustajisto valitaan ensimmäistä kertaa suora- eli henkilövaalina. Omistajat voivat asettua ehdolle, esittää ehdokkaita ja äänestää vaaleissa. Ehdokasasetteluaika on 29.1.-14.2.2018, äänestysaika 3.-18.4.2018 ja vaalitulos julkaistaan huhtikuussa. Lisätietoa: Arina.fi/vaalit

Osuuskauppa Arina on yli 160 000 pohjoissuomalaisen yhteisesti ja tasavertaisesti omistama kuluttajaosuuskunta. Arinalla ei ole muita omistajia. Osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti jokaisella omistajalla on yhtä suuri 100 euron omistusosuus ja vaikutusvalta eli ääni per jäsen. Edustajiston vaalit ja aktiivisuus edustajistossa ovat yksi omistajien vaikuttamiskanavista. Pohjoissuomalaisista kotitalouksista 70 % on Arinan omistajatalouksia.


Edustajistolla on osuuskaupassa päätös- ja vaikutusvaltaa


Edustajisto on osuuskaupassa päätösvaltaa käyttävä toimielin ja verrattavissa osakeyhtiön yhtiökokoukseen. Sääntömääräisiin päätöksiin kuuluvat mm. sääntömuutokset, tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen, voitonjaosta päättäminen, hallintoneuvoston ja tilintarkastajien valinta sekä kokouspalkkiot. Sääntömääräisiä kokouksia on kahdesti vuodessa ja niistä maksetaan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset.

Edustajistolla on kokousten lisäksi vaikutusvaltaa viestinvälittäjinä osuuskaupan omistajien ja johdon välillä. Edustajistoa koulutetaan, vuorovaikutusta kokousten välillä lisätään ja jäsenet tuodaan näkyvämmin esille osuuskaupan viestintäkanavissa.

Arinan 65-jäsenien edustajisto valitaan ensimmäistä kertaa suora- eli henkilövaalilla. Arinan omistajat valitsevat edustajiston jäseniä 6 eri jäsenalueelta. Edustajistopaikat on jaettu perustuen Arinan omistajamääriin eri jäsenalueilla.

Jäsen-

alue

Jäsenalue

Edusta­jiston paikat

Ehdokkaita ilmoituksessa

1

Oulu, Ii, Muhos, Utajärvi, Vaala, ulkopuoliset

32

1-64

2

Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki, Siikalatva

5

1-10

3

Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä

5

1-10

4

Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kolari, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio

10

1-20

5

Pudasjärvi, Ranua, Rovaniemi

10

1-20

6

Inari, Kittilä, Sodankylä, Utsjoki

3

1-6

 

Yhteensä

65

 

 

Arinan omistajat voivat asettua ehdolle, esittää ehdokkaita ja äänestää


Arinan edustajiston vaalit toteutetaan ensimmäistä kertaa suora- eli henkilövaalina. Ehdokasasettelu toteutetaan ehdokasilmoituksella, jonka allekirjoittaa vähintään kaksi Arinan jäsenalueella asuvaa omistajaa. Ehdokasilmoitusten lukumäärää ei ole mitenkään rajoitettu.

Ehdokasilmoituksella asetetaan vähintään yksi ja enintään kaksinkertainen määrä jäsenalueelta valittavia omistajia (ks. taulukko). Kuka tahansa 31.12.2017 mennessä Arinan jäseneksi hyväksytty vaalikelpoinen omistaja voi asettua ehdolle, esittää ehdokkaita ja äänestää vaaleissa. Ehdokkaiksi voidaan asettaa vain varsinaisia jäseniä, ei talouden henkilöitä.

Arinan edustajiston vaalit eivät ole puoluepoliittiset. Osuuskaupan edustajistoon valittavien tehtävänä on huolehtia osuuskaupan ja sen omistajien eduista. Tavoitteena on saada ehdolle mahdollisimman monipuolisesti omistajia edustava kokonaisuus. Arinan johto ei voi vaikuttaa, ketkä asetetaan ehdolle tai tulevat äänestyksessä valituksi.

Ehdokasilmoituksia ja täyttöohjeita on saatavilla Arinan vaalisivuilta Arina.fi/vaalit. Ehdokasilmoitukset palautetaan Arinan S-vaalilautakunnalle 14.2.2018 klo 16 mennessä.

Edustajisto valitaan äänestyksellä 3.-18.4.2018. Äänestystapana on ensimmäistä kertaa sähköisen ja postivaalin yhdistelmä. Äänestysmateriaali postitetaan omistajien ilmoittamaan kotiosoitteeseen Suomessa. Äänioikeutetut voivat valita itselle sopivimman ehdokkaan ja äänestystavan. Avuksi on suunnitteilla vaalikone. Vaaleissa ei ole käytössä ns. vaaliuurnia. Vaalitulos julkaistaan huhtikuussa. Uusi edustajisto kokoontuu 1. kerran 26.5.2018.

Arinan edustajiston vaaleissa 2014 äänioikeutettuja jäseniä oli vajaa 150 000. Ehdokkaita oli 376, jotka saivat reilut 26 000 ääntä (17,5 %). Vaalien ääniharava sai 340 ääntä. Edustajistoon valittiin naisenemmistö (57%) ja uusia jäseniä oli 57%. Valitut olivat iältään 22-74 -vuotiaita.