Oulun Energia ja Osuuskauppa Arina yhteisvoimin ilmastotalkoisiin


03.06.2019

Oulun Energia Oy ja Osuuskauppa Arina syventävät energiayhteistyötä ilmastonmuutoksen hillinnän puolesta. Tavoitteena on kehittää ja rakentaa yhteistyössä Ouluun ja myöhemmin Pohjois-Suomeen ja muualle Suomeen energiatehokkaita teknisiä järjestelmiä kauppakiinteistöjen hukkalämmön entistä parempaan hyötykäyttöön. Yhteistyön kautta edistetään Oulun Energia Oy:n ja Osuuskauppa Arinan hiilineutraalisuustavoitteita.

Oulun Energia Oy ja Osuuskauppa Arinan kiinteistöyhtiö ovat kehittäneet yhteistyössä Oulun Kaukovainiolla hanketta, jossa Arinan keväällä 2019 avattu S-market yhdistyisi lämmöntuottajana Oulun Energian paikalliseen lämpöverkkoon. S-marketin jäähdytys on toteutettu hiilidioksidipohjaisena kylmäkoneratkaisuna (CO2-laitos), jota käytetään osin aurinkoenergialla ja tuloksena on energiatehokas ja hiilijalanjäljeltään ympäristöystävällinen kokonaisuus.

Osuuskauppa Arina on kaupan energiatehokkuuden edelläkävijä Suomessa kymmenillä CO2-laitoksilla. Kaukovainion hankkeen innoittamana Oulun Energia ja Osuuskauppa Arina ovat allekirjoittaneet sopimuksen kehitysyhteistyöstä, jolla syvennetään osapuolten energiayhteistyötä.

Tavoitteena on kehittää ja rakentaa energiatehokkaita teknisiä järjestelmiä siten, että Arinan liikekeskuksissa kylmäenergian tuotannossa syntyvä lauhdelämpö voidaan hyödyntää Oulun Energian toiminnassa. Arinan liikekeskuksesta tulee tällöin osa Oulun Energian kaukolämpöjärjestelmää. Teknisesti liikekeskus voi liittyä kaukolämpöverkkoon joko suoraan tai paikallisen matalalämpöverkon kautta. ”Oulun Energian toimesta on hyödynnetty teollisuuden hukkalämpöä jo pitkään Oulun energiatoimintoihin. Tämä on nyt yksi uusi askel kohti tehokkaampaa yhteiskunnan hukkalämpöjen hyödyntämistä ja hiilineutraalia energiantuotantoa.” toteaa Oulun Energia Oy toimitusjohtaja Juhani Järvelä.

Sopimus mahdollistaa kehitysyhteistyön myös sähköenergian osalta mm. aurinkoenergian hyödyntämisenä energiatehokkaassa liike- ja energiakeskuksessa sekä säätövoimapotentiaalin hyödyntämisen. Sopimuksen tavoitteiden varmistamiseksi yhteistyöhön voidaan kutsua mukaan myös muita osapuolia, kuten esimerkiksi Oulun yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Yhteistyökohteet toteutetaan ensisijaisesti Oulun Energian toimialueella. Yhteistyössä kehitettävää tekniikkaa ja osaamista pyritään hyödyntämään myöhemmin koko Arinan toimialueella Pohjois-Suomessa sekä Arinan myötävaikutuksella Oulun Energian toteuttamana myös muualle Suomeen.

Oulun Energia ja Osuuskauppa Arina osallistuvat täten suurina pohjoissuomalaisina toimijoina yhteisvoimin ajankohtaisiin ilmastotalkoisiin.