Osuustoiminnalla kasvun vuosi Pohjois-Suomessa


01.02.2020

”Osuuskauppa Arinalla oli vahva vuosi. Omistaja- eli jäsenmäärä ylitti 170 000 rajan. Pohjoissuomalaisista talouksista jo 70 % on omistajia. Myynti nousi ensimmäisen kerran yli miljardiin euroon. Omistajahyödyt lisääntyivät 10 %. Tuotimme Pohjois-Suomeen yhteistä hyvää lähes 245 milj. euroa”, kiteyttää toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio.

Osuuskauppa Arina vuonna 2019 Lkm/M€ Kehitys
Omistajamäärä 171 109 +2 %
Toimipaikkalukumäärä 182 +1
Palvelujen kehittäminen (investoinnit) 16,9 M€ -9,9 M€
Henkilöstömäärä keskimäärin 3 002 +24
Liikevaihto 851,7 M€ +4%
Verollinen vähittäismyynti 1 032,6 M€ +4 %
Bonusmyynti 679,1 M€ + 2 %
Omistajahyödyt 94,5 M€ +10 %
Ylijäämä (tulos ennen veroja) 29,2 M€ +2,9 M€
Osuustoiminnallinen tulos 123,7 M€ +11,2 M€
Paikallinen arvonluonti 244,8 M€ +11,0 M€

Yli 300 000 kuluttajaa – suurin pohjoissuomalainen yhteisö

Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat paikalliset asiakkaat. Omistajia oli vuoden 2019 lopussa 171 109 (+2 775), 70 % toimialueen kotitalouksista. Omistajatalouksissa on yli 300 000 kuluttajaa. Osuuskauppa tarjosi market- ja tavaratalokaupan, erikoisliikekaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluja 182 toimipaikassa (+1). Arina kehitti palveluja 16,9 milj. eurolla, tarjoten kaupan alan energiatehokkaimpia ratkaisuja yhteistyössä mm. VTT:n ja rakennus- ja energia-alan ammattilaisten kanssa.

Yli 3 000 työntekijän yhteisö – suurin yksityinen työnantaja

Omistajia ja asiakkaita palvelivat keskimäärin 3 002 (+24) arinalaista, joista vakituisia oli 84 %, kokoaikaisiksi muutettuna keskimäärin 1 901. Arina työllisti kesätöihin ja työharjoitteluun noin 1 000 nuorta. Henkilöstön hyvinvointia tuettiin ammatillisilla valmennuksilla, liikuntaeduilla ja kattavilla työterveyshuollon palveluilla. Koko henkilöstön kannustepalkkiojärjestelmään varattiin 3,1milj. euroa. Arinalaisten työtyytyväisyys jatkui hyvällä tasolla. Osuuskauppa Arina sai Innostavimmat työpaikat -tunnustuksen (Corporate Spirit).

Arinan vähittäismyynti ylitti ensimmäistä kertaa miljardi euroa

Arinan verollinen vähittäismyynti nousi 1032,6 milj. euroon (+39,8 milj. euroa). Bonusmyynti omistajille oli 679,1 milj. euroa (+15,8 milj. euroa), 67 % kokonaismyynnistä. Myyntiä kasvattivat omistaja- ja käyntimäärien kasvu, palvelujen ja tarjooman kehittäminen sekä edullinen hintataso. Omistajat ja asiakkaat asioivat Arinan toimipaikoissa keskimäärin yli 100 000 kertaa vuorokaudessa, yhteensä yli 40 miljoonaa kertaa vuoden aikana.

Omistajahyötyjä keskimäärin yli 550 euroa taloutta kohden

Kuluttajaosuuskuntana Arinan tarkoitus on tarjota vastuullisia ja kilpailukykyisiä palveluja ja hyötyjä. Tehokas osuustoiminta mahdollisti edullisen ruokakorin sekä monipuolisia tuote- ja palveluetuja. Ostoista maksettiin Bonusta ja maksutapaetua, sisältäen Bonus tuplana jaksoja. Omistajahyötyjä kertyi keskimäärin 557 euroa taloutta kohden (+39 euroa).

Hyötyjä ja niiden kertymistä seuraa kätevällä S-mobiililla jo joka kolmas omistajatalouteen kuuluva. S-mobiilin Omat ostot palvelussa vastuullista kuluttamista voi seurata mm. kotimaisuus- ja hiilijalanjälkilaskureilla.

Yhteistä hyvää pohjoissuomalaisille lähes 245 miljoonaa euroa

Palvelujen ja hyötyjen kehittämisen mahdollistivat kannattava liiketoiminta ja vahva tase. Arinan liikevaihto nousi 851,7 milj. euroon (+32,6 milj. euroa) ja ylijäämä (tulos ennen veroja) oli 29,2 milj. euroa (+2,9 milj. euroa, 3,4 %/lv), keskimäärin 172 euroa omistajaa kohden. Arinan osuustoiminnallinen tulos nousi omistajahyötyjen ja ylijäämän kehittyessä 123,7 milj. euroon
(+11,2 milj. euroa) ja paikallinen arvonluonti 244,8 milj. euroon (+11,0 milj. euroa). Omistajien luottamus ja tyytyväisyys osuustoimintaa kohtaan jatkuivat hyvällä tasolla.

Liite 1: Osuuskauppa Arinan toimialojen vähittäismyyntijakauma 2019

Osuuskauppa Arinan vähittäismyynti 2019 Milj. eur Kehitys
Marketkauppa 733,2 +4 %
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 169,6 +4 %
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 57,4 +2 %
Matkailu- ja ravitsemiskauppa 57,1 +10 %
Muut palvelut 15,2 +4 %
Yhteensä 1032,6 M€ +4 %

Lähde: Arinan tilastot 2019

Liite 2: Osuuskauppa Arinan osuustoiminnallinen tulos 2019

Osuustoiminnallinen tulos 2019 Milj. eur Eur/talous
Ruokakorin edullisuus 34,7 M€ 204 €
Tuote- ja palveluedut 31,2 M€ 184 €
Bonus ja maksutapaetu 28,6 M€ 168 €
Omistajahyödyt yhteensä 94,5 M€ 557 €
Ylijäämä (tulos ennen veroja) 29,2 M€ 172 €
Yhteensä 123,7 M€ 729 €

Lähde: S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteri ja Arinan tilastot 2019

Liite 3: Osuuskauppa Arinan paikallinen arvonluonti 2019

Arinan paikallinen arvonluonti 2019 Milj. eur
Palkat 73,2 M€
Investoinnit 16,9 M€
Paikalliset hankinnat 53,1 M€
Tulo- ja varallisuusverot 6,7 M€
Omistajahyödyt 94,5 M€
Sponsorointi ja hyväntekeväisyys 0,4 M€
Yhteensä 244,8 M€

Lähde: Arinan tilastot 2019