Arinan omistajat valitsivat edustajia hallintoelimiin vuodelle 2014


18.12.2013

Arina on pohjoissuomalainen kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat yli 150 000 eli 2/3 toimialueen kotitalouksista. Osuuskaupan tehtävänä on tuottaa palveluja ja hyötyjä omistajille. Päätökset tehdään omistajien muodostamissa hallintoelimissä, joilla kullakin on Arinan säännöissä määritellyt tehtävät. Osuuskaupan omistajien päättämisvaltaa käyttää heidän keskuudestaan valitsema, osakeyhtiön yhtiökokoukseen verrattava edustajisto, joka valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Hallintoneuvosto puolestaan valitsee hallituksen jäsenet. Arinan omistajat valitsevat keväällä 2014 vaaleilla uuden 65-jäsenisen edustajiston.

Edustajisto on osuuskaupan omistajien keskuudestaan 4 vuoden välein vaaleilla valitsema päättämisvaltaa käyttävä toimielin ja verrattavissa osakeyhtiön yhtiökokoukseen. Arinan edustajisto uudistuu keväällä, kun omistajat valitsevat 65 jäsentä kaudelle 2014-2018. Edustajiston päätöksiin kuuluvat mm. hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinta. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kahdesti vuodessa. Kauden 2010-2014 edustajisto kokoontui viimeiseen syyskokoukseensa 16.11. Oulussa.

Arinan hallintoneuvosto koostuu 24 Arinan omistajasta, joista kolmasosa on vuosittain erovuorossa. Arinan edustajisto valitsi 16.11. syyskokouksessa hallintoneuvostoon uusiksi jäseniksi Pertti Ahokkaan Rovaniemeltä, Riitta Huovisen Muhokselta sekä Harri Kuoppamaan, Jari Kestilän ja Antti Latolan Oulusta. Henkilökunnan edustajaksi valittiin Jyrki Koskinen Torniosta. Kolmen vuoden jatkokaudelle valittiin Juha Alapuranen Ylitorniolta, Mikko Maijala Sodankylästä ja Vesa Riekki Pudasjärveltä. Tilintarkastajiksi edustajisto valitsi vuodelle 2014 KHT Esa Harttusen ja KHT-yhteisö PwC:n vastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Postin.

Arinan hallintoneuvosto valitsi 13.12. kokouksessa keskuudestaan vuodelle 2014 puheenjohtajaksi Matti Pikkaraisen ja varapuheenjohtajaksi Antti Latolan sekä Arinan hallitukseen vuodelle 2014 vanhoista jäsenistä uudelleen Minna Isomursun ja Kari Juntusen Oulusta sekä Liisa Ansalan Rovaniemeltä. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Veli Rajakangas Oulusta. Hallituksen puheenjohtajana toimii Arinan sääntöjen mukaisesti osuuskaupan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio.

Liitteet: