Arinan hallinto kokoontui hybridisti – syyskokousten päätöksiä


08.12.2020

Osuuskauppa Arina on pohjoissuomalaisten kotitalouksien perustama ja omistama 103-vuotias kuluttajaosuuskunta, omistajina tänään yli 170 000 (70 %) kaikista alueen kotitalouksista. Omistajat valitsevat keskuudestaan sääntömääräistä päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet. Hallinto toimii päätösvallan lisäksi tärkeässä viestintäroolissa kotitalouksien ja osuuskaupan välillä.

Evästystä strategian toimeenpanoon ja viestintään

Omistajien edustajien tärkeä tehtävä on toimia sanansaattajina kotitalouksien ja toimivan johdon välillä huolehtien, että osuuskaupan olemassaolon tarkoitus, palvelujen ja hyötyjen tarjoaminen omistajille toteutuu käytännössä.

Edustajiston kokouksen jälkeisen keskustelun teemana oli Arinan päivitetyn strategian tärkeimmät tavoitteet omistajien näkökulmasta. Bonus, edullinen ruokakori ja S-mobiilin palvelut nousivat esille tärkeimpinä omistajuuden etuina. Kehityskohteissa korostui osuustoiminnan tunnettuuden lisääminen, erityisesti nuorten keskuudessa.

Omistajia edustavan hallinnon yhteystiedot löytyvät Arinan market- ja liikennemyymälätoimipaikoista sekä osoitteesta arina.fi/hallinto. Omistajat voivat antaa palautetta myös suoraan toimipaikoissa, Arina.fi sivuilla sekä S-mobiililla.

Edustajisto valitsi hallintoneuvoston jäseniä kaudelle 2021-2023 ja tilintarkastajat vuodelle 2021

Edustajisto on toimielin, joka kokoontuu kahdesti vuodessa ja mm. päättää syksyisin sääntömääräisesti hallintoneuvoston jäsenyydet, tilintarkastajat ja kokouspalkkiot. Koronasta johtuen edustajisto kokoontui lauantaina 21.11. hybridisti etäyhteyksien avulla.

Edustajisto valitsi nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvostoon erovuoroisista jäsenistä 3-vuotiselle jatkokaudelle Susanna Junttilan Rovaniemeltä, Matti Pikkaraisen Oulusta, Juha Puron Kemistä, Antti Raution Oulusta, Minna Siiran Kempeleestä sekä Markku Taramaan Torniosta. Uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valittiin Matti Pöykkö Rovaniemeltä.

Arinan esimiehet ovat valinneet hallintoneuvostoon edustajikseen Juha Pellikan ja varajäseneksi Heikki Salmelan.

Matti Pöykön siirtyessä hallintoneuvoston jäseneksi, kutsutaan edustajistoon hänen tilalleen Eija Pahtakari Rovaniemeltä.

Osuuskauppa Arinan ja sen kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastajina jatkavat tilikaudella 2021 KHT Esa Harttunen sekä tilintarkastusyhteisö PwC Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KTM, KHT Sami Posti. Esa Harttusen varatilintarkastajana tulee toimimaan KHT Annukka Peltoniemi PwC Oy:stä.

Edustajisto päätti, että kokouspalkkiot vuodelle 2021 pysyvät samana kuin vuonna 2020. Edustajiston jäsenille maksetaan 300 €/kokous, kokouksen puheenjohtajalle 1,5-kertaisena ja nimeämisvaliokunnan jäsenille 210 €/kokous. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1800 €/kk, varapuheenjohtajalle 700 €/kk ja kaikille jäsenille 320 €/kokous. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

Edustajiston kokouksen lopuksi hallintoneuvoston puheenjohtaja ilmoitti, että toimitusjohtaja käyttää mahdollisuuden siirtyä seuraavaan elämänvaiheeseen vuoden 2021 lopussa.

Hallintoneuvosto valitsi hallituksen vuodelle 2021

Hallintoneuvosto on toimielin, joka kokoontuu vähintään kolmesti vuodessa ja mm. vahvistaa keskeiset strategiat ja taloudelliset tavoitteet sekä valitsee hallituksen jäsenet. Hallintoneuvosto kokoontui 27.11. niin ikään etäyhteyksien avulla.

Hallintoneuvosto valitsi keskuudestaan vuodelle 2021 puheenjohtajaksi Matti Pikkaraisen ja varapuheenjohtajaksi Antti Latolan, molemmat Oulusta.

Hallintoneuvoston nimeämisvaliokunnan esityksestä hallituksessa jatkavat vuonna 2021 Johanna BlueminkKari Juntunen ja Veli Rajakangas Oulusta sekä Elsi Malkki Rovaniemeltä. Arinan sääntöjen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskaupan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio. Sihteeriksi valittiin hallintojohtaja Reima Loukkola.

Hallintoneuvosto hyväksyi kokouksessaan Arinan tulos- ja investointitavoitteet vuodelle 2021.

 

Lisätietoja: 

Matti Pikkarainen, hallintoneuvoston puheenjohtaja, +358 44 788 4087, matti.pikkarainen@sok.fi
Veli-Matti Puutio, toimitusjohtaja, +358 50 539 8807, veli-matti.puutio@sok.fi
Reima Loukkola, hallintojohtaja, +358 50 595 1972, reima.loukkola@sok.fi