Kauppakeskus Valkean arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä

Osuuskauppa Arina, Nuottasaarentie 1, 90400 Oulu

Kauppakeskus Valkea

Kampanja-aika

Osallistusmisaika on 8.9.-12.9.2021.

Ketkä voivat osallistua

Arvontaan osallistutaan täyttämällä yhteystiedot kyselylomakkeelle. Arvontaan osallistuvat kaikki halukkaat kyselyyn vastanneet ja tarvittavat tiedot täyttäneet asiakkaat. Sama henkilö voi osallistua arvontaan vain yhden kerran. Alle 16-vuotiaat voivat osallistua arvontaan huoltajan luvalla.

Arvontaan eivät voi osallistua sen valmisteluun tai toteuttamiseen osallistuneet Osuuskauppa Arinan tai Kauppakeskus Valkean työntekijät ja heidän perheenjäsenensä.

Osallistumalla arvontaan hyväksyt arvonnan säännöt.

Palkinto

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 20 euron arvoinen lahjakortti voittajan valitsemaan Valkean liikkeeseen.

Arvonta suoritetaan Osuuskauppa Arinan konttorilla. Arvontaan osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Osuuskauppa Arina ei vastaa mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista, mistä johtuen osallistuminen jää arvonnan ulkopuolelle.

Arvonnan voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Voittajan on lunastettava palkinto viimeistään 27.9.2021 Kauppakeskus Valkeasta. Jos lunastusta ei tehdä, on arvonnan järjestäjällä oikeus jakaa palkinto uudelleen. Määräajassa lunastamaton palkinto arvotaan uudelleen arvonnan järjestäjän määräämin ehdoin.

Arvonnan järjestäjän vastuu

Kauppakeskus Valkea rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevien palkintojen arvoon.

Arvonnan järjestäjä maksaa arvonnoista aiheutuvat arpajaisverot.

Sääntöjen muuttaminen

Osuuskauppa Arina pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan arvonnan säännöissä.

Tietojen kerääminen ja henkilötiedot

Henkilötietojasi kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti arvonnan tai kilpailun järjestämiseksi. Tietoja käytetään arvonnan tai kilpailun suorittamiseksi, yhteydenottamiseksi voittajaan sekä mahdollisen palkinnon toimittamiseksi. Kilpailun tai arvonnan järjestäjänä ja henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Osuuskauppa Arina.

Kilpailuun tai arvontaan osallistujat myöntävät erillisellä suostumuksellaan kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

Tietojenkäsittelyperiaatteet on mainittu Arinan kilpailu- ja arvontarekisterissä osoitteessa arina.fi/tietosuoja.