Teot pohjoisen puolesta puhututtivat Arinan hallintoa


19.05.2021

Koronapandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset vaikuttivat yhä Arinan toimialueella, kun osuuskaupan edustajisto kokoontui kevätkokoukseensa lauantaina 24.4.2021. Tästä syystä kokous ja sen jälkeinen keskustelutilaisuus toteutettiin jo kolmannen kerran virtuaalisesti, joten suurin osa osallistujista osallistui tilaisuuteen Teams-neuvotteluyhteydellä.

S-mobiilin uudet ominaisuudet herättivät kiinnostusta omiin kulutustottumuksiin

Arinan hallinnon jäsenet tuovat johdon tietoon viikoittain palautteita, ideoita ja omistajien toiveita omilta alueiltaan. Edustajiston kokouksien yhteydessä järjestettävissä teemakeskusteluissa käydään vilkasta keskustelua muun muassa siitä, kuinka omistajille voidaan taata mahdollisimman laajat palvelut ja hyödyt. Tällä kertaa teemakeskustelun aiheina olivat sydänpohjoissuomelle.fi -sivusto sekä S-mobiilin Omat ostot -osion uusi Hintavertailija-palvelu.

Sydän Pohjois-Suomelle -sivusto sai kehuja tekojen näkyväksi tekemisestä. Moni omistajien edustaja koki osuustoiminnan olevan vieras varsinkin nuorille ja sivuston koettiin hyvänä kotipesänä tuomaan esiin toiminnan laajuuden ja osuustoiminnan perusajatuksen. Keskustelussa nousi myös vahvana esiin toive saada lisää nuoria mukaan Arinan omistajahallintoon.

S-mobiilin Hintavertailija sekä muut Omat ostot -palvelun osiot herättivät osallistujissa paljon mielenkiintoa. Moni omistajahallinnon jäsen olikin herännyt miettimään Omat ostot -palvelun avulla muun muassa ostamansa ruuan kotimaisuusastetta, muovikassien käyttöä sekä keskittämisen hyötyjä. Hintavertailija koettiin mielenkiintoiseksi avaukseksi hintojen avoimuudessa ja palvelun toivottiin tulevaisuudessa kattavan kaikki marketkaupan toimijat.

Valittujen teemojen ulkopuolelta keskustelua herättivät lasten ja nuorten harrastusten tukeminen, omistajien toiveet uusista toimipaikoista, Raksilan alueen kehittäminen Oulussa, Postin palvelut Arinan toimipaikoissa sekä Sijoita 100 €, saat 100 € -omistajahankintakampanja.

Edustajiston varsinainen kevätkokous tutulla kaavalla

Kokouksessa edustajisto kuuli toimitusjohtajan katsauksen, jossa käytiin läpi kaupan alan suhdannenäkymiä sekä osuuskaupan edellisvuoden ja alkuvuoden tunnuslukuja.

Kokouksessa käsiteltiin Arinan toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, jotka edustajisto vahvisti yksimielisesti. Edustajisto myönsi myös kokouksessa vastuuvapauksen tilivuodelta 2020 hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Edustajiston tehtäviin kuuluu hallintoneuvoston jäsenten valinta. Osuuskauppa Arinan hallintoneuvostoon kuuluu 24 jäsentä, joista edustajisto valitsee 22 ja osuuskaupan henkilöstö 2 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosittain jäsenistä on erovuorossa noin yksi kolmasosa.

Nimeämisvaliokuntaan valittiin henkilöt niiltä jäsenalueilta, joista on hallintoneuvostossa erovuorossa olevia jäseniä. Edustajisto valitsi nimeämisvaliokunnan jäseniksi jäsenalueelta 1 Marja-Liisa PylväksenReijo SallisenAnneli NäpänRauno Hekkalan ja Raimo Hämeenniemen, jäsenalueelta 2 Pasi Parkkilan ja jäsenalueelta 3 Pertti Sankilammen. Kokouksen alussa huomioitiin Tasavallan presidentin kunniamerkin saajat, joille järjestetään erillinen tilaisuus myöhemmin keväällä.

Lisätietoja:

Matti Pikkarainen, hallintoneuvoston puheenjohtaja, +358 44 788 4087, matti.pikkarainen@sok.fi
Reima Loukkola, hallintojohtaja, +358 50 595 1972, reima.loukkola@sok.fi