SOK:n hallintoneuvostolta 25 000 euroa lapsille, perheille ja ympäristötyöhön


18.12.2015

SOK:n hallintoneuvosto on päättänyt 25 000 euron suuruisista joululahjoituksista. Valtaosaa tuesta jaetaan hankkeille, joissa autetaan lapsia ja nuoria selviämään erilaisissa elämän murroskohdissa, joko Suomessa tai kriisialueilla. Merkittävä osa tuesta menee lisäksi ympäristönsuojelua tai ympäristökasvatusta tukeviin hankkeisiin.

Lahjoituskohteet:

Unicef: Kotinsa jättämään joutuneiden lapsien tukeminen lähtömaissa, 5 000 euroa

Pelastakaa Lapset ry: Lapsiperheitä auttavaan tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaan Suomessa, 4 000 euroa

Elävä Itämeri säätiö/ Baltic Sea Action Group: Toimintaan tasapainoisen ja terveemmän Itämeren puolesta, 4 000 euroa

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry/ Vihreä lippu –ohjelma: Lapsille ja nuorille suunnattuun kestävän kehityksen ohjelmaan,  4 000 euroa

Käsi- ja taideteollisuuden edistämissäätiö: 50-vuotisjuhlavuonna lapsille ja nuorille myönnettävien stipendien rahoittamiseen, 3 000 euroa

Sydän- ja keuhkosiirrokkaat ry: Siirrokkaiden ja elinsiirtoa odottavien potilaiden tukemiseen, 2 500 euroa

Munuais- ja maksaliitto ry: Sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden perheiden toiminnan tukemiseen, 2 500 euroa