Oululainen myymäläpäällikkö Mika Timonen on kaupan alan vuoden 2018 työpaikkaohjaaja


28.05.2019

Sale Myllyojan myymäläpäällikkö Mika Timonen palkittiin kaupan alan vuoden 2018 työpaikkaohjaajana Oulussa 10.5.2019 Ammattiopisto Luovin tiloissa järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa. Timonen palkittiin Helsingin Kauppiaitten Yhdistys r.y.:n tunnustuspalkinnolla, joka luovutettiin palkitsemistilaisuudessa. Lisäksi Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus myönsi Mika Timoselle Kaupan alan vuoden työpaikkaohjaaja 2018 -kunniakirjan.

– Käydessämme läpi ehdokkaita palkinnon saajaksi, yhdistyivät Mikan toiminnassa mielestämme loistavalla tavalla tieto, taito ja tunne, iloitsi verkostopäällikkö Tarja Mykrä Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksesta palkintoa luovuttaessaan.

Palkinnon saajan valitsevat Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus, Kaupan liitto, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Helsingin Kauppiaitten yhdistys ry. Neljättä kertaa järjestetyn kilpailun valintakriteereissä painotettiin työpaikkaohjaajan kokemusta eri tutkintojen ohjaamisesta, taitoa ohjata kannustavasti erilaisia opiskelijoita sekä taitoa osallistaa koko työpaikka opiskelijan ohjaamiseen.

Työssäoppijasta työsuhteeseen

– Yksi Luovin viidestä arvosta vastaa hyvin yhteen Arinan hyveistä. Meillä Luovissa yksi arvoistamme on osaaminen ja teillä Osuuskauppa Arinalla hyveissä ammattiosaaminen. Isona toimijana Arina näyttää erinomaista esimerkkiä muille alueen yrityksille yhteiskuntavastuun kantamisesta mahdollistaessanne työssäoppimispaikkoja opiskelijoillemme, totesi koulutuspäällikkö Katja Koskinen Ammattiopisto Luovilta.

Työpaikkaohjauksen merkitys kasvaa ammatillisen koulutuksen reformin myötä, ja hyvää työpaikkaohjausta tarvitaan entistä enemmän. Palkinnon perusteissa ja palkitsemistilaisuuden puheissa nostettiin esiin Timosen monet vahvuudet työpaikkaohjaajana:

  • Hyvä teoreettinen ja käytännöllinen tuntemus liiketoiminnan tutkinnoista
  • Opiskelijat on otettu mukaan työyhteisöön täysivaltaisina jäseninä
  • Opiskelijoille on mahdollistettu se, että he pääsevät tekemään suorittamansa tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä
  • Työyhteisö on sitoutettu mukaan ohjaamiseen ja näyttöjen toteuttamiseen
  • Positiivinen ja kannustava ote sekä usko opiskelijan oppimiseen
  • Taito ohjata ja opettaa työelämäkäytäntöjä myös erilaisille oppijoille
  • Erinomaiset sosiaaliset taidot ja kyky käsitellä hankalia tilanteita.

– Yhteistyö Luovin kanssa on ollut todella helppoa ja antoisaa. Olemme saaneet tiimiimme monta hyvää harjoittelijaa, joista osa on jäänyt meille töihin harjoittelun jälkeenkin. Sanon jokaiselle työssäoppijalle heidän aloittaessaan, että jos hoidat tämän hyvin, niin harjoittelun jälkeen voidaan puhua kesätyöpaikoista ja pidemmistä työsuhteista, Timonen kertoi.

– Palkintoraadin kertomat perustelut Mikan palkitsemiselle, ovat niitä samoja asioita, joita me Arinalla arvostamme esimiehissä ja joista huippuesimiehen tunnistaa, totesi Osuuskauppa Arinan henkilöstöpäällikkö Minna Savikko.