Osuuskauppa Arinan hallintoelimet on valittu vuodelle 2012


22.12.2011

Arina on pohjoissuomalainen osuuskunta, jonka omistavat 63 %:ia toimialueen kotitalouksista, lähes 140 000 jäsentä. Osuuskunnan päätökset tehdään jäsenten muodostamissa hallintoelimissä, joilla kullakin on Arinan säännöissä määritellyt tehtävät. Osuuskaupan jäsenten päättämisvaltaa käyttää jäsenten keskuudestaan valitsema edustajisto, joka valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Hallintoneuvosto valitsee puolestaan hallituksen jäsenet.

Edustajisto on osuuskaupan jäsenten keskuudestaan 4 vuoden välein vaaleilla valitsema, päättämisvaltaa käyttävä toimielin ja verrattavissa osakeyhtiön yhtiökokoukseen. Arinan edustajistossa on kaudella 2010-2014 yhteensä 65 jäsentä. Edustajiston päätöksiin kuuluvat mm. hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinta. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kahdesti vuodessa. Syyskokous pidettiin 26.11.2011 Oulussa.

Arinan hallintoneuvosto koostuu 24 Arinan jäsenestä, joista kolmasosa on vuosittain erovuorossa. Arinan edustajisto valitsi 26.11. syyskokouksessaan hallintoneuvostoon uusiksi jäseniksi Seija Säkkisen Rovaniemeltä ja Susanna Viitalan Rovaniemeltä. 3 vuoden jatkokaudelle valittiin Hilkka Grönvall Kemistä, Kauko Karhumaa Kempeleestä, Matti Pikkarainen Oulusta, Antti Rautio Oulusta ja Hannu Roininen Torniosta.

Arinan edustajisto valitsi 26.11. syyskokouksessaan Arinan tilintarkastajiksi vuodelle 2012 KHT Esa Harttusen ja KHT-yhteisö PwC:n vastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Postin.

Arinan hallintoneuvosto valitsi 9.12. kokouksessaan keskuudestaan vuodelle 2012 puheenjohtajaksi Matti Pikkaraisen ja varapuheenjohtajaksi Jorma Yypänahon sekä Arinan hallitukseen vuodelle 2012 Minna Isomursun Oulusta, Kari Juntusen Oulusta, Antti Latolan Oulusta ja Jorma Rauwalan Torniosta. Hallituksen puheenjohtajana toimii Arinan sääntöjen mukaisesti osuuskaupan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio.

Liitteet: