Osuuskauppa Arinan hallintoelimet on valittu vuodelle 2011


22.12.2010

Arina on pohjoissuomalainen osuuskunta, jonka omistavat lähes 135 000 asiakasta, yli 60 % alueen kotitalouksista. Osuuskunnan tärkeimmät päätökset tehdään asiakasomistajien edustajien muodostamissa hallintoelimissä, joilla kullakin on Arinan säännöissä määritellyt tehtävät. Ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, joka valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Hallintoneuvosto valitsee puolestaan hallituksen jäsenet. 

Edustajisto on osuuskaupan ylintä päätäntävaltaa käyttävä toimielin ja verrattavissa osakeyhtiön yhtiökokoukseen. Arinan edustajisto koostuu vaaleilla vuosiksi 2010-2014 valitusta yhteensä 65 jäsenestä. Edustajiston päätöksiin kuuluvat mm. hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinta. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kahdesti vuodessa. Syyskokous pidettiin 20.11.2010 Oulussa.

Arinan hallintoneuvosto koostuu 24 Arinan jäsenestä, joista kolmasosa on vuosittain erovuorossa. Arinan edustajisto valitsi 20.11. syyskokouksessaan hallintoneuvostoon uusiksi jäseniksi Juha Alapurasen Ylitorniolta, Mikko Maijalan Sodankylästä ja Vesa Riekin Pudasjärveltä. Jatkokaudelle valittiin Kari Päkkilä Oulusta, Tarja Vaarala Rovaniemeltä ja Jorma Yypänaho Oulusta sekä henkilökunnan edustajana Taisto Saksio Oulusta.

Arinan edustajisto valitsi 20.11. syyskokouksessaan Arinan tilintarkastajiksi vuodelle 2011 Tilintarkastusotava Oy/KHT Esa Harttusen ja PwC Oy/KHT Sami Postin.

Arinan hallintoneuvosto valitsi 10.12. kokouksessaan keskuudestaan vuodelle 2011 puheenjohtajaksi Matti Pikkaraisen ja varapuheenjohtajaksi Jorma Yypänahon sekä Arinan hallitukseen vuodelle 2011 Kimmo Alajoutsijärven Oulusta, Minna Isomursun Oulusta, Antti Latolan Oulusta ja Jorma Rauwalan Torniosta. Hallituksen puheenjohtajana toimii Arinan sääntöjen mukaisesti toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio.

Lisätietoa:

toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio, Osuuskauppa Arina, p. 050 539 8807, etunimi.sukunimi@sok.fi

viestintäpäällikkö Pasi Ruuskanen, Osuuskauppa Arina, p. 050 430 1747, etunimi.sukunimi@sok.fi

Liitteet: