Osuuskauppa Arinalle Oulun Rakennustietopalkinto 2011


20.02.2012

Rakennustietosäätiö RTS :n hallitus on perustanut alueellisesti jaettavan Rakennustietopalkinnon, joka myönnetään yksityiselle henkilölle tai työryhmälle, joka on alueyksikön toimialueella erityisesti edistänyt hyvää suunnittelu-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa tietoa tuottamalla, jakamalla tai sitä poikkeuksellisella tavalla hyväksi käyttämällä. Rakennustietopalkinto 2011 on myönnetty Osuuskauppa Arinalle sen ansiokkaasta ja uraauurtavasta työstä energiasäästämisen ja ympäristöasioiden parempaan hoitamiseen. Työ aloitettiin 2007 toimitusjohtaja Veli-Matti Puution aloitteesta Arinan kiinteistöjen osalta.

Suomi on sitoutunut EU:n energiapalveludirektiivin mukaisesti pienentämään energiankulutusta ja hillitsemään kasvihuonepäästöjä. Suomen Kaupan Liitto on osaltaan sitoutunut vähintään 9 %:n energiansäästötavoitteisiin vuosien 2008 – 2016 välisenä aikana.

Osuuskauppa Arinan kiinteistöjen teknisiksi ympäristötavoitteiksi kiteytyivät seuraavat toimenpiteet:
1. Säästetään energiaa
2. R404A korvataan puhtaalla aineella
3. Tehdään kylmälaitoksesta koko kiinteistön energiakeskus, joka mahdollistaa tehokkaan energian kierrätyksen ja energian säästön
4. Kiinteistöön rakennetaan yksi automaatiojärjestelmä, joka ohjaa kylmä- ja LVIS-järjestelmiä mahdollistaen tehokkaan energiankäytön

Ratkaisuksi esitettyihin haasteisiin Arinan kiinteistötoimi kehitti yhdessä asiantuntijoiden kanssa maalämpöön integroidun CO2 – laitoksen, jolla tuotetaan sekä rakennuksen käyttämä kylmä, että myös lämpö. Järjestelmässä kylmälaitteet pyörivät sähköenergialla. Jäähdytyksen tuottama lämpöenergia varastoidaan kallioon ja käytetään talvella lämmitykseen. Järjestelmässä ei erillistä lämmönlähdettä tarvita.

Co2- kylmäaineena, välittäjäaineena on jo vanha keksintö. Sen hiilijalanjälki verrattuna käytännössä oleviin, F-kaasuihin on pieni (co2 =1, R404=3800). Muualla Euroopassa myrkyllisten F-kaasujen käyttöä on säädelty kovalla verotuksella ja näköpiirissä on niiden täydellinen kieltäminen vuoteen 2020. Nykyisin yleisesti käytössä oleva R22 kylmäaineiden käyttö todennäköisesti kielletään tulevaisuudessa.

Hiilidioksidin ongelmana on ollut korkea energiankulutus korkeissa lämpötiloissa. Toimitusjohtaja Väinö Jaakon loistava oivallus oli jäähdyttää prosessia maapiirillä. Matalissa lämpötiloissa hiilidioksidi on huomattavasti tehokkaampi välitysaine kuin käytössä olevat F-kaasut. Arinan kiinteistötoimi aloitti energiasäästämisen ja ympäristöasioiden paremman hoitamisen vuoksi yhteistyön Jetitek Oy:n kanssa vuonna 2008. Jetitekin asiantuntijoita kehitystyössä ovat olleet toimitusjohtaja Väinö Jaako ja insinööri Jukka Mämmelä. Kehitystyötä on johtanut Arinan kiinteistöpäällikkö Seppo Jakola.

Osuuskauppa Arina on rakennuttanut CO2-laitoksia jo kymmenen kappaletta eri puolelle Pohjois-Suomea. Yli vuoden energiakulutusmittausten jälkeen voidaan todeta, että päivittäistavarakaupan kokoluokassa noin 1000 m2, CO2-laitoksen kokonaisenergiakulutus on vain noin 50 % perinteisellä tekniikalla toimiviin laitoksiin verrattuna.

Arinan Kiinteistöt Oy:n huoltokulubudjetti vuodella 2012 on noin 20 milj. euroa, joista energian osuus on noin puolet, joten taloudellisessa mielessä kysymys on merkittävästä asiasta.

Osuuskauppa Arinan hanke on vaatinut uuden, poikkitieteellisen tavan lähestyä rakennuksen energiataloutta. On kehittynyt uusi tapa ajatella liikerakennuksen energiataloutta kokonaisuutena, tarvetta tuottaa lämpöä ja kylmää. Periaatteessa vanhaa tekniikkaa hyödyntäen on onnistuttu luomaan integroitu järjestelmä, jonka vaikutukset energiatalouteen ovat merkittävät.

Rakennustietopalkinto  jaetaan nyt kuudennen kerran. Oulun lisäksi palkinto jaetaan myös Kuopion, Lappeenrannan ja Tampereen alueyksiköissä.