Osuuskauppa Arina tuomitsee syrjinnän kaikissa muodoissa


06.03.2015

Rovaniemen hovioikeus on antanut tuomion syrjintään perustuvassa riita-asiassa, jossa syytettyinä on ollut kolme Osuuskauppa Arinan liikennemyymälän työntekijää. Tapaus on sattunut vuonna 2012.

Hovioikeuden lausunnon mukaan huoltoaseman kaksi työntekijää olivat asianosaisen pyynnöstä huolimatta kieltäytyneet avaamasta käteismaksulla toimivaa polttoaineen tankkausautomaattia asianomistajan etniseen taustaan perustuen. Hovioikeuden päätöksessä lausutaan, että huoltoaseman myyjät ovat toimineet myymäläpäällikön antaman suullisen ohjeistuksen mukaisesti. Oikeus on antamassaan tuomiossa katsonut myymäläpäällikön ja hänen kahden alaisensa toimineen teonkuvauksen mukaisesti syrjivästi.

”Syrjintä ei ole missään muodossa hyväksyttävää. Kohtelemme kaikkia asiakkaitamme tasapuolisesti, emmekä salli henkilökunnaltamme minkäänlaista syrjivää käytöstä tai ohjeistusta. Tässä tapauksessa tilanteessa ei ole toimittu ohjeistuksen mukaisesti, ja pahoittelemme tapahtunutta.”, Arinan toimialajohtaja Veli-Erkki Vesavaara sanoo.

Liikennemyymälän ohjeistuksen mukaan tankkauslupa annetaan, kun kameravalvonnan kautta on mahdollista saada selville tankattavan ajoneuvon rekisterinumero tai kameran välityksellä voidaan nähdä, että tankkaaja on henkilökunnan hyvin tuntema henkilö.

”Tästä periaatteesta ei ole perusteita poiketa. Tapauksen jälkeen olemme varmistaneet, että näitä toimintaohjeita noudatetaan kaikissa kahdeksassa yksikössämme, joissa on mahdollisuus  maksaa tankkaus sisälle.”, painottaa Vesavaara.

Osuuskauppa Arinan omistavat sen asiakkaat. Kaikki toiminta tähtää hyötyjen ja entistä parempien palveluiden tuottamiseen omistajille. Myös omistajat odottavat osuuskaupalta ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin huomioon ottavaa, vastuullista toimintaa. Koska Arina on yli 150 000 pohjoissuomalaisen omistama yritys ja sen toiminnalla ja linjauksilla on vaikutusta alueen ihmisten arkeen, vastuullisuus on oltava osa jokapäivästä toimintaa ja päätöksentekoa.