Osuuskauppa Arina palkitsee henkilöstöä sekä laajentaa työterveyspalveluja ja vakuutusturvaa


10.04.2019

Osuuskauppa Arinan osuustoiminnallinen tulos nousi vuonna 2018 ennätystasolle, minkä johdosta osuuskauppa palkitsee henkilöstöä kannustepalkkioin ja investoi henkilökunnan hyvinvointiin.

Innostavimmat työpaikat -tunnustus

Arina teettää vuosittain työyhteisötutkimuksen, kartoittaen henkilöstön mielipiteitä omistautuneisuudesta, sitoutumisesta, johtamisesta ja suorituskyvystä. Tutkimus on toteutettu jo reilun kymmenen vuoden ajan. Corporate Spirit Oy:n toteuttaman tutkimuksen kokonaisarvosanalla Arina sai jälleen ”Suomen innostavimmat työpaikat” tunnustuksen suurten organisaatioiden (yli 1000 työntekijää) kategoriassa.

Vuonna 2018 omistajia ja asiakkaita palveli keskimäärin 2 978 (+141) arinalaista. Heistä vakituisia oli 80 %, kokoaikaisiksi muutettuna keskimäärin 1 901 arinalaista. Lisäksi Arina työllisti yli 1000 nuorta kesätöihin ja työharjoitteluun. Oman henkilökunnan lisäksi Arina työllistää välillisesti lukuisia ammattilaisia rakennus-, siivous-, kiinteistönhuolto- ja vartiointitehtävissä.

Ennätystuloksesta henkilöstölle kannustepalkkiot ja uudet työkengät

Arinassa henkilöstöpalveluihin, virkistys- ja harrastustoimintaan, koulutukseen, kannustepalkkioihin ja muuhun palkitsemiseen käytettiin vuonna 2018 yhteensä noin3.7 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 ennätystuloksen johdosta Arinan hallitus päätti koko henkilöstön 2,4 miljoonan euron kannustepalkkioiden lisäksi investoida henkilöstön hyvinvointiin tarjoamalla jokaiselle työntekijälle uudet työkengät keväällä 2019.

Myös kuluvana vuonna Arina jatkaa kannustepalkkioiden lisäksi henkilökunnan muistamista työ-, ikämerkkipäivä- ja joululahjoin, sekä panostamalla liikunta- ja kulttuuriseteleihin, virkistysrahoihin sekä muuhun palkitsemiseen.

Arinalaisille entistä laajemmat työterveyspalvelut ja lisäturvaa vapaa-ajan tapaturmien varalta

Osuuskauppa Arina huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista kehittämällä henkilöstön osaamista, tukemalla liikuntaa ja tarjoamalla tavanomaisia laajempia työterveyshuollon palveluja. 

Uusina henkilöstöpalveluina käytössä on Mehiläisen Digiklinikka ja Huolikulma-chat palvelu. Huolikulma-palvelu tarjoaa matalan kynnyksen tukea erilaisissa elämäntilanteissa, joissa työntekijä tarvitsee apua mielenterveyttä kuormittavien asioiden käsittelyyn.

Lisäksi osuuskauppa laajensi henkilöstön tapaturmavakuutuksen kattamaan myös vapaa-ajan tapaturmat.Vakuutuksen korvauspiiri on laaja eikä sisällä urheilurajoituksia. Korvauksissa ei ole ajallista tai rahallista kattoa.