Osuuskauppa Arina Oulun suurin yhteisöveronmaksaja


03.11.2020

Pohjoissuomalaisten kotitalouksien yhdessä omistama Osuuskauppa Arina on Pohjois-Suomen suurin yksityinen työnantaja sekä yksi suurimmista veronmaksajista ja arvonluojista. Arinan vuoden 2019 verojalanjälki oli 127,7 milj. € ja paikallinen arvonluonti 233,6 milj. €.

– Teemme joka päivä töitä luodaksemme palveluja ja hyvinvointia Pohjois-Suomeen. On tärkeää, että alueellamme tehdyt ostokset palaavat tänne sekä konkreettisesti parempien palvelujen kautta mutta myös verotuloina. Maksamme veromme ylpeinä rakkaudesta Pohjois-Suomeen, sanoo Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio.

Arina Pohjois-Suomen suurimpien veronmaksajien joukossa

Osuuskauppa Arina maksoi vuoden 2019 osalta yli miljardin euron vähittäismyynnistä ennakonpidätyksiä ja työnantajamaksuja, tulo- ja varallisuusveroja sekä välillisiä veroja reilun 127 milj. €. Arina haluaa olla esimerkillinen yrityskansalainen ja maksaa veronsa pohjoissuomalaisten yhteiseksi hyväksi. Oulussa Arina-konserni (Osuuskauppa Arina, Arinan Kiinteistöt Oy ja Pukumies Oy) oli suurin yhteisöveronmaksaja reilulla 5,3 miljoonalla eurolla.

Arinan verojalanjälki 2019 Milj.€
Ennakonpidätykset ja työnantajamaksut 26,6
Tilitetyt ennakonpidätykset palkoista 11,6
Eläkevakuutusmaksut 14,5
Työnantajan sairasvakuutusmaksut 0,5
Tulo- ja varallisuusverot 6,7
Yhteisöjen tulovero 5,3
Kiinteistövero 1,4
Välilliset verot 94,4
Tilitetty arvonlisävero 15,8
Sähkövero 1,9
Polttonesteiden valmistevero 52,1
Alkoholivero 0,7
Tupakkavero 23,8
Verot yhteensä 127,7

Paikallinen arvonluonti

Osuuskaupan yhteiskunnallista roolia kuvaa paikallinen arvonluonti. Arina käytti vuonna 2019 palkkoihin, investointeihin, paikallisiin hankintoihin, veroihin, asiakasomistajahyötyihin sekä sponsorointiin ja hyväntekeväisyyteen yli 244 milj. €. Arina työllisti noin 3000 työntekijää, ollen Pohjois-Suomen suurin yksityinen työnantaja. Arina tarjosi kesätyö- tai harjoittelupaikan 1332 nuorelle.

Arinan paikallinen arvonluonti 2019 Milj. eur
Palkat 73,2
Investoinnit 16,9
Paikalliset hankinnat 53,1
Tulo- ja varallisuusverot 6,7
Omistajahyödyt 94,5
Sponsorointi ja hyväntekeväisyys 0,4
Yhteensä 244,8

Lisätietoja:

Veli-Matti Puutio, toimitusjohtaja, +358 50 539 8807, veli-matti.puutio@sok.fi
Pasi Ruuskanen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, +358 50 430 1747, pasi.ruuskanen@sok.fi