Osuuskauppa Arina ajaa kuluttajan etua – TEM:n lakiesitys rajoittaisi kilpailua ja nostaisi kuluttajahintoja


16.01.2013

Arinan omistavat asiakkaat, lähes 2/3 kaikista kotitalouksista. Kuluttajaosuuskuntana Arinan tehtävä on tuottaa kilpailukykyisiä palveluja ja etuja omistajille, eli esimerkiksi ruokaketjussa hankkia ja myydä ruokaa pysyvästi edulliseen hintaan. TEM:n lakiesitys määräävästä markkina-asemasta koskisi myös Arinaa ja rajoittaisi normaalien kilpailukeinojen käytön, mikä nostaisi kuluttajahintoja. Kuluttajien ostovoima on ruoan ja yleisen arvonlisäveron korotuksilla muutenkin heikentynyt. Lakiesitys myös heikentäisi mahdollisuutta suosia lähiruokaa ja siten tarjota toimeentuloa pohjoissuomalaisille tavaran- ja palveluntarjoajille.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) syksyllä julkistama lakiesitys päivittäistavarakaupan määräävästä markkina-asemasta koskisi toteutuessaan myös pohjoissuomalaista Osuuskauppa Arinaa. Määräävä markkina-asema myyntimarkkinoilla rajoittaisi normaalien kilpailukeinojen käyttöä. Kilpailun rajoittaminen nostaisi kuluttajahintoja ja supistaisi valikoimia, kuluttajan haitaksi.
 
’Kuluttajaosuuskuntana ajamme asiakkaan etua. Kuluttajan ostovoimaa koetellaan jo arvonlisäverokantojen korotuksella. Veroilla kerätään yhteiskunnan palvelujen mahdollistamiseen kaikkiaan noin 40 % ruokakorin hinnasta. Kuluttajan ostovoimaa ei saisi entisestään heikentää rajoittamalla toimivaa kilpailua, sillä rajoitukset nostavat kuluttajahintoja. Vain toimiva kilpailu turvaa kuluttajan edun’, kuvaa tilannetta Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio.
 
TEM:n lakiesitys koskee myös päivittäistavaroiden hankintamarkkinoita. Toteutuessaan lakiesitys estäisi myös Arinaa suosimasta suomalaista ja pohjoissuomalaista pientuotantoa. Tämä lisäisi tuontia ja yksipuolistaisi valikoimia. Hankintahintojen nousu siirtyisi kuluttajahintoihin, kuluttajien ja paikallisten tavarantoimittajien haitaksi.
 
’Osuuskauppa Arina palvelee pohjoissuomalaisia kuluttajia, hankkien heidän tarpeita vastaavia paikallisia tuotteita ja palveluja vuosittain noin 40 miljoonalla eurolla. Hankinnoilla Arina tukee välillisesti pohjoissuomalaisen ruokatuotannon ja –jalostuksen toimeentuloa. Määräävä markkina-asema heikentäisi Arinan mahdollisuutta suosia pohjoissuomalaista lähiruokaa’, jatkaa Veli-Matti Puutio.
 
Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat asiakkaat. Muita omistajia ei ole. Lähes 150 000 eli 2/3 kaikista kotitalouksista on Arinan omistajia. Omistajat hyötyvät osuuskaupasta käyttämällä palveluja. Arinan tehtävä on mm. hankkia ja myydä ruokaa pysyvästi edullisin hinnoin. Tavoitteena on tarjota myymäläkokoluokittain edullisin ruokakori. Edullisten hintojen lisäksi omistajat saavat taloudellista hyötyä keskimäärin yli 400 euroa vuodessa.
 
Osuuskauppa Arina työllistää Pohjois-Suomessa lähes 2500 palvelualan ammattilaista. Arina kehittää palveluja omistajien tarpeisiin vuosittain kymmenillä miljoonilla euroilla. 2000-luvulla työntekijämäärä on tuplaantunut ja investoinnit Pohjois-Suomeen ovat yli 300 miljoonaa euroa. Osuuskauppa palvelee siellä missä omistajat asuvat eli laajasti Pohjois-Suomessa.