Osuuskaupalta pohjoissuomalaisten lasten ja nuorten harrastustoimintaan yli 100 000 euroa


19.01.2015

Pohjoissuomalaisten kotitalouksien omistama Osuuskauppa Arina tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa Kannustajat-yhteistyöllä, Ässäkenttä-monitoimiohjelmalla ja Arina Areena -liikuntahalliyhteistyöllä. Vuonna 2014 tukea jaettiin yhteensä yli 100 000 euroa.

Pohjoissuomalaisten kotitalouksien omistama Osuuskauppa Arina tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa Kannustajat-yhteistyöllä, Ässäkenttä-monitoimiohjelmalla ja Arina Areena -liikuntahalliyhteistyöllä. Vuonna 2014 tukea jaettiin yhteensä yli 100 000 euroa.

Kannustajat-yhteistyö

Osuuskauppa tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa eniten Kannustajat-yhteistyöllä. Kannustajissa on vuosittain mukana n. 20 pohjoissuomalaista seuraa/yhdistystä, jotka valitaan hakemusten ja osuuskaupan omistajien äänestyksen perusteella. Tuki jaetaan sen mukaan, kuinka paljon kukin seura/yhdistys kerää omistajista Kannustajia ja nämä Bonusta. Vuonna 2014 tukea jaettiin yli 60 000 euroa. Tuki vaihteli eniten kannustusta saaneen rovaniemeläisen judoseura Koyaman yli 9 000 euron ja 1000 euron minimisumman saaneiden seurojen välillä.

Seuroja/yhdistyksiä voi kannustaa Arinan omistajien Omalla S-kanavalla. Osuuskauppa suosittelee omistajilleen kannustamista ja opastaa kannustamiseen S-kanavalla. Seurat/yhdistykset voivat merkittävästi vaikuttaa keräämäänsä tukeen suosittelemalla kannustamista omille jäsenilleen ja faneilleen. Kannustamisaikaa on koko kalenterivuosi.

Ässäkenttä-monitoimikentät

Osuuskauppa lisää lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia osallistumalla Ässäkenttä-monitoimikenttien hankintaan. Ässäkentät rakennetaan osuuskaupan, Suomen Palloliiton ja kuntien yhteistyöllä. Arinan toimialueella on Ässäkenttiä toistaiseksi Pyhännällä, Raahessa, Rovaniemellä ja Tervolassa. Vuodelle 2015 on jätetty useita hakemuksia.

Arina Areena -liikuntahallit

Osuuskauppa osallistuu lasten ja nuorten liikuntaharrastusmaksujen kohtuullistamiseen myös Arina Areena –liikuntahalliyhteistyöllä Kemissä, Oulussa ja Raahessa. Arina Areenat keräävät vuosittain kymmeniä tuhansia käyttäjiä, lapset ja nuoret mukaan lukien.