Oikaisu Iltalehden 3.12. artikkeliin koskien Kauppakeskus Valkean Kesäkadun vartiointia


05.12.2023

Osuuskauppa Arina oikaisee Iltalehden 3.12. klo 20.19 julkaistun artikkelin ”Oululaiselle osuuskaupalle 200 000 euron pakkolasku poliisilta – Syynä jengirikollisuus” virheellisiä tietoja.

Valkean ja sen Kesäkadun turvallisuus on kauppakeskuksen omistavan Osuuskauppa Arinan yksi tärkeimmistä johdettavista asioista. Arina on vastannut Valkean ja sen Kesäkadun vartiointi- ja turvapalvelukustannuksista kevään 2016 avauksesta lähtien.  Osuuskauppa Arinan ja Oulun kaupungin välisen sopimuksen mukaan Arina vastaa Kesäkadun ylläpidosta ja on vapaaehtoisesti hakenut järjestyksenvalvontaluvan jo ennen Valkean avausta.

Osuuskauppa Arina ja Kauppakeskus Valkea tekevät vartiointikumppanin ja poliisiviranomaisen kanssa tiivistä yhteistyötä.

– Oulun keskusta-alueen turvallisuus on kaupungin, viranomaisten ja kaikkien keskustan toimijoiden yhteinen vastuu. Järjestyksenvalvonnan lisääminen Valkeassa ei takaa koko keskustan turvallisuudentunteen lisäämistä. Koska häiriöitä esiintyy muuallakin, teemme niiden ratkaisemiseksi jatkuvasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, mukaan lukien Oulun kaupunki, Poliisi, nuorisotoimijat, Oulun Liikekeskus ry ja monet muut toimijat, toteaa Arinan toimitusjohtaja Reima Loukkola.

Oulun Poliisin keväällä 2023 antaman viranomaismääräyksen mukaisesti kyse on “lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rikosten ennaltaehkäisy alueella muuttuneen tilanteen takia”. Ei artikkelissa mainitun jengirikollisuuden vuoksi. Viranomaispäätöksessä yhden järjestyksenvalvojan lisäyksen perusteena on ”lasten ja nuorten haitallisen ryhmäytymisen ennalta ehkäisemiseksi, erityisesti lasten ja nuorten tekemien henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten ennalta ehkäisemiseksi ja verekseltä tai pakenemasta tavattujen rikoksesta epäiltyjen kiinniottamiseksi Poliisin apuna”. Oulun Poliisilta saadun määräyksen mukaan järjestyksenvalvojien määrää Kesäkadulla on lisätty Poliisin kanssa sovittuina aikoina.

Valkeassa on ollut avauksesta lähtien ympärivuorokautinen järjestyksenvalvonta. Kesäkatu on jatkuvassa seurannassa ja kaikki tapahtumat tilastoidaan ja luokitellaan järjestyksenvalvojien toimesta. Seurannan perusteella Kesäkatu ei ole turvaton ja tilanne Kesäkadulla ei ole muuttunut aiempaa turvattomammaksi.

Kauppakeskus Valkeassa toimii järjestyksenvalvojia, vartijoita sekä turvamyyjä.

  • Järjestyksenvalvojat eivät tee muita töitä, kuten hyllyttämistä missään kauppakeskuksen myymälässä. Järjestyksenvalvojat (toimivat Kesäkadulla ja muissa kauppakeskuksen yleisissä tiloissa) ylläpitävät järjestystä ja turvallisuutta sekä pyrkivät estämään rikoksia ja onnettomuuksia toiminta-alueellaan.
  • Järjestyksenvalvojien lisäksi Valkeassa toimii vartioita, jotka kiertävät Valkean yleisissä tiloissa sekä liiketiloissa.
  • Turvamyyjät ovat myyjiä, joilla on lisäksi vartijan tehtäviä. Järjestyksenvalvojia, joita Poliisin antama määräys koskee, ei tule sekoittaa turvamyyjiin, joihin artikkelissa oletettavasti viitataan. Valkean Sokos Herkussa työskentelee yksi turvamyyjä, lisäksi heitä on esimerkiksi Sale-myymälöissä usealla paikkakunnalla. Turvamyyjä ei toimi tai liiku vartijan työtehtävissä Valkean muilla alueilla.

Myös nuoret ovat Valkean asiakkaita ja heilläkin on oikeus viettää aikaansa Valkean tiloissa. Valkeassa on nykyisin nuorille oma nuorisotila Nurkka ja lisäksi Valkean nykyisistä järjestyksenvalvojista on valittu 3 nuorten omaa järjestyksenvalvojaa, eli Nojaa, joita koulutetaan parhaillaan erityisesti nuorten kohtaamiseen. Lisäksi kaikki Valkeassa työskentelevät järjestyksenvalvojat saavat lisäkoulutusta nuorten kanssa toimimiseen.  Tämä toiminta tulee näkymään erityisesti ensi vuodesta lähtien.

 

Lisätietoja:

Osuuskauppa Arina, toimitusjohtaja Reima Loukkola, +358 50 595 1972, reima.loukkola@sok.fi

Kauppakeskus Valkea, kauppakeskus- ja tavaratalojohtaja Heli Sironen, +358 44 788 5933, heli.sironen@sok.fi