Kun yliopiston ja yritysten seurustelua paheksuttiin


05.07.2017

Vielä 1980-luvulla Suomessa pidettiin hyvin epäkorrektina, jos tiedepiirit ja yritysmaailma seurustelivat keskenään. Useissa maissa tästä asiasta ajateltiin juuri päinvastoin. Oppositiossa oli myös Oulun yliopisto.

”Meille oli alusta lähtien hyvin luontevaa käydä keskusteluja ympärillä toimivien yritysten kanssa. Ehkä siinä oli jotain sellaista ajatusta, että täällä karussa Pohjolassa on pakko vetää yhtä köyttä, jos meinataan pärjätä”, Oulun yliopiston rehtorina 1993–2014 toiminut Lauri Lajunen toteaa.

Lajusen oltua rehtorina vuoden päivät yliopistolle laadittiin strategia, jossa paitsi määriteltiin sen profiili ja tärkeimmät tieteellisen toiminnan painopisteet, tehtiin suunnitelmat ja pelisäännöt yritysten kanssa tehtävälle yhteistyölle. It-buumin ollessa kuumimmillaan Oulun yliopistossa oli peräti 16 yritysten kustantamaa lahjoitusprofessuuria.

”Nykyisin yksityisellä pääomalla on jo yliopistolainkin perusteella merkittävä rooli yliopistojen rahoituksessa”, Lajunen muistuttaa.

Myös Arinan kanssa yliopisto tekee laajaa ja tuloksellista yhteistyötä. Arina on tehnyt merkittäviä lahjoituksia niin Oulun kuin Lapin yliopistolle vuosien 2008–2017 aikana.

”Tavoitteenamme on paikallisyhteistyön lisääminen yliopistojen kanssa. Yhteistyö sisältää mm. opinnäytetöitä, ainejärjestöyhteistyötä sekä tutkimusyhteistyötä muun muassa osuustoimintaan liittyen. Vaikka kauppa itsekin tekee paljon tutkimusta, on akateemisella tutkimuksella meille aivan oma arvonsa, se on nimittäin aina puolueetonta. Toivomme, että se nostaa esiin myös niitä asioita, joissa meillä on parantamisen varaa”, Arinan nykyinen toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio toteaa.

Yhteistyö on mielekästä myös siksi, että Arina tarvitsee jatkuvasti uutta osaavaa työvoimaa, joista osa kouluttautuu tai jatko-opiskelee yliopistoissa.

Kuvaavaa tunnepitoiselle Arina-suhtautumiselle on se, että kun Oulun yliopisto aikanaan vastapalveluksena osuuskaupan tuesta nimesi kauppakorkeakoulunsa luentosalin Arina-saliksi, tätä kansanvälisesti yleistä käytäntöä paheksuttiin mediassa ja monen vaikuttajan suulla. Hetkessä heräsi syvä huoli yliopiston riippumattomuudesta. 

Lue lisää Arinan ja tiedemaailman yhteistyöstä Arinan tarinasta. Juhlakirja myynnissä nyt Arinan Prismoissa ja Sokos Pukumiehessä sekä prisma.fi.