Kun naiset kuluttajavalistusta tekivät


14.12.2017

Arinan ensimmäisinä vuosikymmeninä sen jäsenistö poikkesi kahdella merkittävällä tavalla useimmista muista osuuskaupoista. Koska Arina syntyi ja toimi 50 vuotta pääasiassa Oulun kaupungissa ja aivan sen lähialueilla, maaseutuväestön osuus sen jäsenkunnasta oli poikkeuksellisen pieni.

Vielä 50-luvun alussa Arinan myymäläverkosto maaseudulla käsitti vain 12 myymälää. Tämän jälkeen se kuitenkin aloitti toimintansa laajentamisen Oulua ympäröivälle maaseudulle.

Toinen erityispiirre Arinassa oli, että sen jäsenistöstä naiset muodostivat selvän enemmistön. Tämä oli vielä 50-luvulla hyvin harvinaista osuuskauppakentässä.

Sotien jälkeen naistoimikunnista kehittyi monille osuuskaupoille eteenpäin vievä voima, joka sai paljon hyvää aikaan erityisesti kuluttajanvalistusasioissa. Arinaan naistoimikunta perustettiin vuonna 1944.

Kuluttajavalistusta ja kuluttajaneuvontaa, yhtä osuustoiminta-aatteen perustehtävistä, naistoimikunta toteutti järjestämällä kodiniltoja, konsulenttitapahtumia, maistiaisia, opastusta kodinkoneiden käytössä ja organisoimalla jopa lastenjuhlia. Niiden suosiosta kertoo se, että vuonna 1957 vietetyssä lasten joulujuhlassa Oulun NMKY:n juhlasalissa oli mukana 1 860 innostunutta vekaraa.

Naistoimikunnan pitkäaikainen puheenjohtaja Katri Heikkilä on kertonut, että ”Arinan asioissa naiset ovat omista kiireistään huolimatta aina lähteneet herkästi liikkeelle ja saaneet vaivannäöstään parhaan tyydytyksen silloin, kun tilaisuudet ovat onnistuneet hyvin. SOK:n kotitalousosaston johtajalle Hilja Lahdelle ja hänen konsulenteilleen on osoitettava julkinen tunnustus siitä, että naistoiminta järjestössämme on osattu ohjata perheenemäntien kannalta hedelmällisiin ja osuuskaupalle hyödyllisiin uomiin.”

Lue Arinan Tarinasta lisää siitä, kuinka jäsenkunta eli omistajien määrä on jatkuvasti kasvanut ja kirjo monipuolistunut. Tiesitkö, että meitä omistajia on jo yli 163 000! Juhlakirja myynnissä nyt Arinan Prismoissa ja Sokos Pukumiehessä sekä prisma.fi.