Kun kauppaa kampukselle pystytettiin


04.04.2017

”Oulusta oon ja kehtaan sanua. En kuitenkaan silloin, kun on kyse kauppapaikoista.” Tällainen sanonta kiersi Oulussa 90-luvulla. Kauppapaikkapäätökset ja kaavoituskuviot eivät toki ole olleet helppoja missään päin Suomea, mutta Oulussa vaikeuskertoimet ovat olleet omaa luokkaansa.

Linnanmaan yliopistoalue oli alun perin suunniteltu omavaraiseksi kampukseksi, jonka tärkein ulkoinen palvelu olisi tietysti kauppa. Osoittautui kuitenkin, että kaupallisten palveluiden saaminen alueelle oli monen mutkan takana.

”Olen nähnyt yliopistomaailmassa kaikenlaista puliveivausta, mutta kyllä Linnanmaan kauppapaikkahanke oli poliittinen näytelmä vaikka vertaa. Prosessi kesti yli kymmenen vuotta. Erityisesti hankkeen viivästyminen tuntui ikävältä siinä vaiheessa, kun sekä opiskelija- että opettajamäärät nousivat ja alueen asukasmäärä kasvoi”, muistelee Oulun yliopiston entinen rehtori Lauri Lajunen.

Kauppapaikasta olivat kiinnostuneita kaikki neljä silloista kaupan ryhmittymää: Tradeka, Kesko, Arina ja Spar.

Marraskuussa 1996 kaupunginvaltuusto päätti, että Teknologiakylän eteläpuolelle voidaan rakentaa kaksi 3 000 neliömetrin suuruista supermarkettia. Kaupan toimijat nielivät päätöksen vain vaivoin, sillä ne pitivät tiloja liian pieninä. Kiemuroita kaavoitukseen toi se, että maa-alueista osan omisti valtio, osan kaupunki.

Seuraava käänne tapahtui vuonna -98. Kaupungin tekninen johtaja esitti, että Linnanmaalle pitäisi rakentaa yksi 10 000 neliömetrin suuruinen hypermarket, jossa päivittäistavarakaupan osuus olisi enintään 3 000 neliömetriä.

Kaupunginhallitus oli asiasta erimieltä.  Se päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Linnanmaalle rakennettaisiin kaksi 5 000 neliön hypermarkettia.

Loppuvuodesta -98 kaupunginhallitus päättää äänin 8–5, että se antaa markettien rakennusoikeudet Tradekalle ja Arinalle. Suomen Spar tunsi tulleensa kaltoin kohdelluksi ja valitti asiasta lääninoikeuteen.

Lääninoikeus hyväksyi valituksen ja edellytti, että kauppapaikat laitetaan uudelleen julkiseen hakuun. Lusikkansa soppaan työnsi myös kilpailuvarasto, joka ilmaisi huolensa kaikkien osapuolten tasavertaisesta kohtelusta.

Vuonna 2000 Oulun kaupunki pisti pystyyn harvinaislaatuisen pisteytyskilpailun Linnanmaan marketeista. Pikkutarkan pisteytyksen voittivat Osuuskauppa Arina ja Tradeka.

Päätöksenteossa Tradeka oli selvä ykkönen, mutta Arina ja Spar tasavahvoja. Lopulta virkamiehistä koostunut arviointiryhmä nosti Arinan toiseksi perustellen ratkaisuaan mm. näin:

”Arina on kasvattanut markkinaosuuttaan edistäen kaupan kilpailullisuutta ja saa sen ansiosta korkeammat pisteet, vaikka kasvaminen onkin tapahtunut suuryksiköiden avulla. Mikäli painotettaisiin pienyksiköiden tukemisen tärkeyttä, ja sitä kautta Sparin markkinaosuuden kasvattamista, tulisi Sparin pisteitä korottaa.”

Kesko oli poistunut kisasta, se oli nimittäin päässyt uusille apajille ja saanut luvan rakentaa hypermarketin Kaakkuriin. Laihaksi lohdutukseksi Spar sai epämääräisiä lupauksia rakennusoikeudesta Meritullin alueelle. Sparissa ei riemusta kiljuttu, sillä kaupparyhmällä oli jo ennestään Meritullin alueella myymälä.

Linnanmaan Prisma avattiin lopulta 27. lokakuuta 2004. Myöhemmin, vuonna 2010 Arina osti Tradekan perilliseltä, Suomen Lähikauppa Oy:ltä Linnanmaalla toimineen Euromarketin ja liitti sen osaksi Prismaa.

Lue lisää Oulun kauppapaikkojen ihmeellisistä kaavoituskiemuroista Arinan Tarinasta. Juhlakirja ilmestyy toukokuussa 2017.