Kun Arina ja Suomi syntynsä saivat


27.11.2017

Arinan perustamisen lisäksi vuonna 1917 maailmassa tapahtui paljon muutakin merkittävää. Ensimmäisen maailmansodan ja Venäjän vallankumouksen vaikutukset heijastuivat Suomeen käsin kosketeltavasti. Elintarvikkeista ja muista välttämättömyyshyödykkeistä oli jatkuva puute, ja valtio joutui säännöstelemään niiden jakelua ankaralla kädellä.

Tapahtumat Venäjällä mahdollistivat suomalaisen unelman toteutumisen. Itsenäisyysjulistus annettiin 6.12.1917. Auvo oli kuitenkin lyhyt, sillä jo seuraavan vuoden tammikuussa nuori kansakunta hajosi kahteen leiriin dramaattisin seurauksin. Yhteiskunnallinen vastakkainasettelu johti kansalaissotaan, jonka keskellä myös Arina joutui ensimmäisen täyden toimintavuotensa aloittamaan.

Arinan ensimmäisessä vuosikertomuksessa todettiin: ”Toimintavuotemme alkoi synkin entein, avoimeksi sisällissodaksi puhjenneen välienselvittelyn uhatessa tuhota kaiken, mikä rauhan töillä on rakennettu. Osuuskaupallemme huolta aiheuttaa ennen muuta elintarvikkeiden hankkiminen puutetta kärsivälle väestölle. Olemme kuitenkin selvinneet velvollisuuksistamme odotettua paremmin ja kyenneet eräillä uusillakin aloilla, ennen kaikkea halkokaupan hoitajana, osoittamaan kelpoisuutemme.”

Yhteiskunnallinen kahtiajako näkyi myös suomalaisessa osuustoiminnassa, joka oli vuonna 1916 hajonnut kahteen leiriin, SOK:laiseen eli puolueettomaan ja OTK:laiseen eli työväen osuustoimintaan.

Voimakkaana pontimena myös Arinan perustamiselle oli tämä kahtiajako. Kun vahva Oulun Osuuskauppa päätyi OTK:n leiriin, pidettiin välttämättömänä perustaa sille vastapainoksi Oulun alueella toimiva puolueeton ja riippumaton osuuskauppa.

Lue Arinan Tarinasta, kuinka nyt 100-vuotiaat Suomi ja Arina kokivat yhteisiä kohtalon hetkiä vuonna 1917. Juhlakirja myynnissä nyt Arinan Prismoissa ja Sokos Pukumiehessä sekä prisma.fi