Arinassa osuuskauppojen tyytyväisimmät työntekijät


07.05.2013

Osuuskauppa Arina on yksi Suomen 20 alueosuuskaupasta. Arina työllistää n. 2500 pohjoissuomalaista, jotka viihtyvät työssään. S-ryhmän valtakunnallisessa työyhteistyötutkimuksessa Arinan työntekijät ovat kaikkein tyytyväisimpiä. Arinan henkilöstötyön menestystekijöitä ovat yhdessä tekemisen kulttuuri, oman työn merkityksen ymmärtäminen, toiminnan jatkuva kehittäminen, osaamisen ja motivaation lisääminen sekä työkyvystä huolehtiminen.

Osuuskauppa Arina on Pohjois-Suomen laajimmin omistettu yritys. Arinan omistavat asiakkaat, yli 145 000 pohjoissuomalaista kotitaloutta. Arina työllistää n. 2500 työntekijää, jotka ovat itsekin osuuskaupan omistajia.

Arinalaisten tehtävänä on tuottaa palveluja ja hyötyjä osuuskaupan omistaville asiakkaille: edullista ruokaa, ostoetuja, Bonusta ja maksutapaetua, maksuttomia pankkipalveluja ja Yhteishyvä-lehden. Hyötyjä jaettiin vuonna 2012 keskimäärin 431 euroa taloutta kohden.

Osuuskauppa Arina työllistää tänä kesänä varsinaisten työntekijöiden lisäksi noin 800 kesätyöntekijää sekä Tutustu ja tienaa -harjoittelijaa. Vuonna 2012 yhteensä lähes 1900 alle 25-vuotiasta nuorta työskenteli Arinassa, moni ensimmäisessä työpaikassaan.

Arinassa kehitetään määrätietoisesti yrityskulttuuria, jota kutsutaan Arinalaisuudeksi. Arinalaisuus on pohjoissuomalaista osuustoimintaa omistajien hyödyksi. Keskeinen osa yrityskulttuuria ovat yritysmuodon kilpailuedut: avoin osuuskunta, asiakkaat omistajina, palvelut ja hyödyt omistajille, hyödyt Pohjois-Suomeen sekä omistajien päätös- ja vaikutusvalta. Arinalaiset haluavat tarjota Suomen parhaat omistajahyödyt kotitalouksille.

Arinan henkilöstötyön menestystekijöitä ovat yhdessä tekemisen kulttuurin lisäksi oman työn merkityksen ymmärtäminen, toiminnan jatkuva kehittäminen 2500 Arinalaisen voimin, henkilöstön osaamisen ja motivaation ylläpitäminen ja kehittämisen sekä henkilöstön työkyvystä huolehtiminen. Osuuskauppa Arina tarjoaa koko henkilöstölleen monipuoliset henkilöstöedut; taloudellisia kannustimia ja muuta työhyvinvointia edistävää toimintaa.

Osuuskauppa Arinan toiminta on avointa. Eri sidosryhmät voivat tutustua Arinan toimintaan mm. Tarina-henkilöstölehden sidosryhmänumeron kautta. Kaikille Arinan omistajille jaettu Tarina on luettavissa myös sähköisesti.