Arinan vuosi 2018; osuustoiminnallinen tulos ennätystasolle


08.02.2019

Arina on pohjoissuomalaisten kotitalouksien omistama osuuskauppa eli kuluttajaosuuskunta, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja ja hyötyjä omistajilleen. Palvelujen kehittämistä jatkettiin ja palvelutarjonta, henkilöstömäärä, asiakaskäynnit, myynti, omistajahyödyt ja osuustoiminnallinen tulos lisääntyivät.

 

Osuuskauppa Arina vuonna 2018

Lkm/M€

Kehitys

Omistajamäärä, talouspeitto 70 %

168 334

+2 %

Toimipaikkojen lukumäärä

179

+3

Palvelujen kehittäminen (investoinnit)

26,8 M€

+12,3 M€

Henkilöstömäärä keskimäärin

2 978

+141

Kokonaismyynti

992,8 M€

+4 %

Bonusmyynti, 67 % kokonaismyynnistä

663,3 M€

– 2 %

Omistajahyödyt

86,2 M€

+4 %

Ylijäämä (tulos ennen veroja)

26,4 M€

+5,1 M€

Osuustoiminnallinen tulos

112,5 M€

+8,6 M€

 

’Osuuskauppa Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka tarkoitus ja ensisijainen tehtävä on tuottaa palveluja ja hyötyjä pohjoissuomalaisille kotitalouksille. Vastuullisena yrityksenä tehtävämme on myös mahdollistaa ja vahvistaa koko Pohjois-Suomen elinvoimaisuutta. Tärkein tunnusluku, joka mittaa omistajillemme tuotettua hyötyä, osuustoiminnallinen tulos nousi ennätystasolle’, kiteyttää Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio.

 

Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat asiakkaat, paikalliset kotitaloudet. Omistajia oli vuoden 2018 lopussa 168 334 (+3 796), 70 % alueen 32 kunnan kotitalouksista.

 

Osuuskauppa tarjoaa marketkaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluja 179 toimipaikassa (+3). Palveluja kehitettiin 26,8 milj. eurolla, suurimpana kohteena Rovaniemen Prismakeskus. Arina on kaupan energiatehokkuuden edelläkävijä yhteistyössä mm. VTT:n ja pohjoissuomalaisten rakennus- ja energia-alan ammattilaisten kanssa.

 

Osuuskaupassa omistajia ja asiakkaita palveli keskimäärin 2 978 (+141) arinalaista. Henkilöstöstä vakituisia oli 80 %, kokoaikaisiksi muutettuna keskimäärin 1 901. Arina työllisti lisäksi noin 1000 nuorta kesätöihin ja työharjoitteluun. Osuuskauppa huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista osaamista kehittämällä, liikuntaa tukemalla ja monipuolisilla työterveyshuollon palveluilla. Koko henkilöstöä koskevaan kannustepalkkiojärjestelmään varattiin 2,9 milj. euroa. Arinalaisten työtyytyväisyys jatkui hyvällä tasolla. Arina sai Innostavimmat työpaikat -tunnustuksen (Corporate Spirit).

 

Arinan kokonaismyynti nousi 992,8 milj. euroon (+39,9 milj. euroa). Bonusmyynti omistajatalouksille oli 663,3 milj. euroa (-11,0 milj. euroa), 67 % kokonaismyynnistä. Kokonaismyyntiä kasvattivat palvelujen ja tarjooman kehittäminen, halpuuttaminen ja asiakaskäyntien lisääntyminen. Bonusmyyntiä laski bonusta kerryttävien ostojen lakimuutokset. Palveluja käytti päivittäin keskimäärin lähes 100 000 omistajaa tai asiakasta.

 

Kuluttajaosuuskuntana Arinan tarkoitus on tuottaa kilpailukykyisiä palveluja ja hyötyjä kotitalouksille. Toiminnan tehostamisen myötä halpuuttaminen jatkui ja ruokakorin edullisuus lisääntyi. Tuote- ja palveluedut täydensivät pysyvästi edullista hinnoittelua. Ostoista maksettiin jälkihyvityksenä Bonusta ja maksutapaetua, joiden kertymistä voi seurata suosiota kasvattaneella S-mobiili-sovelluksella. Omistajahyötyjä kertyi keskimäärin 518 euroa taloutta kohden ja monipuolisesti palveluja käyttäneille reilusti yli 1000 euroa.

 

Palvelujen ja hyötyjen kehittämisen mahdollistavat kannattava liiketoiminta ja vahva tase. Arinan ylijäämä (tulos ennen veroja) oli 26,4 milj. euroa (+5,1 milj. euroa), keskimäärin 158 euroa omistajataloutta kohden. Kokonaisuutena Arinan osuustoiminnallinen tulos nousi 112,5 milj. euroon (+8,6 milj. euroa).

 

Osuuskaupan omistajat valitsivat keväällä 2018 keskuudestaan vaaleilla edustajiston päättämään sääntömääräisistä asioista ja toimimaan viestinvälittäjinä. Hallinto aloitti uudenlaisen vuorovaikutuksen. Hallinnon edustajien yhteystiedot lisättiin Arinan verkkosivuille ja toimipaikkoihin. Yhteystiedot: www.arina.fi/hallinto-ja-johto

 

Lisätietoja:

 

toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio, p. 050 539 8807, veli-matti.puutio@sok.fi

viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen, p. 050 430 1747, pasi.ruuskanen@sok.fi

www.arina.fi

 

Liite 1: Osuuskauppa Arinan toimialojen myyntijakauma 2018

 

Osuuskauppa Arinan myynti

Milj. eur

Kehitys

Marketkauppa

707,0

+3 %

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

162,7

+9 %

Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa

56,4

-1 %

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

52,1

+7 %

Muut palvelut

14,6

+5 %

Yhteensä

992,8 M€

+4 %

 

Lähde: Arinan tilastot 2018

 

Liite 2: Osuuskauppa Arinan osuustoiminnallinen tulos 2018

 

Osuustoiminnallinen tulos

Milj. eur

Eur/talous

Ruokakorin edullisuus

27,9 M€

168 €

Tuote- ja palveluedut

31,0 M€

186 €

Bonus ja maksutapaetu

27,2 M€

164 €

Omistajahyödyt yhteensä

86,2 M€

518 €

Ylijäämä (tulos ennen veroja)

26,4 M€

158 €

Osuuskaupan hyödyt yhteensä

112,5 M€

676 €

 

Lähde: S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteri ja Arinan tilastot 2018