Arinan vaalien äänimäärä +66 %, äänestysaktiivisuus 26,8 %


27.04.2018

S-vaalilautakunta on julkistanut Arinan 2018 edustajiston vaalien tuloksen. Äänioikeutta käytti 43 596 jäsentä (26,8 %). 65-jäseniseen edustajistoon valittiin 36 uutta jäsentä. Edustajistossa on 34 nais- ja 31 miesjäsentä, keski-iältään 52 vuotta. Edustajistoon valitut jäsenet ja kaikkien ehdokkaiden äänimäärät on julkaistu vaalisivuilla www.arina.fi/vaalit. S-vaalilautakunta kiittää asiamiehiä, ehdokkaita ja äänestäjiä aktiivisuudesta. Edustajisto kokoontuu 26.–27.5. Levillä Osuuskauppani-valmennukseen ja kevätkokoukseen.

Osuuskauppa Arina on yli 160 000 pohjoissuomalaisen omistama kuluttajaosuuskunta. Edustajisto on osuuskaupassa päätösvaltaa käyttävä toimielin ja verrattavissa osakeyhtiön yhtiökokoukseen. Sääntömääräisten päätösten lisäksi edustajisto toimii viestinvälittäjinä osuuskaupan jäsenten ja johdon välillä.

Vaalien äänikuningattarelle 899 ääntä, nuorin edustajiston jäsen 29-vuotias

Arinan jäsenet valitsivat 65-jäsenisen edustajiston 6 eri jäsenalueelta. Vaaleissa oli kaikkiaan 199 ehdokasta, jotka edustivat eri ammattikuntia. Ehdokkaissa oli miesenemmistö (60 %), mutta valituissa naisenemmistö (52,3 %). Ehdokkaat olivat iältään 25-79 -vuotiaita ja valitut 29-76 -vuotiaita, keski-iältään 52 vuotta. Valituista 55,4 % on uusia edustajiston jäseniä. Valituista kolme on parhaillaan Arinan hallintoneuvostossa, heidän tilalle valittiin varajäsenet.

Vaalien äänikuningatar oli Liisa Ojantakanen (899 ääntä) Rantsilasta. Seuraavaksi eniten ääniä saivat Eila Kivioja (671 ääntä) Sodankylästä ja Marja-Leena Kemppainen (621 ääntä) Oulusta. Suoralla vaalitavalla ensimmäistä kertaa toteutetuissa vaaleissa edustajistoon valittiin pienimmillään 208 äänellä.

Vaaleissa annettiin yhteensä 43 596 ääntä (26,8 %). Ääntenlaskennassa poistettiin 184 tuplaääntä ja hylättiin 96 postiääntä. Äänestysaktiivisuus nousi reilusti 2014 vaalien 26 271 annetusta äänestä (17,5 %).

Äänestäminen ensimmäistä kertaa joko sähköisesti tai postitse

Äänestystapana oli ensimmäistä kertaa sähköisen ja postivaalin yhdistelmä, ilman vaaliuurnia. Sähköisiä ääniä annettiin 15 548 (35,7 %) ja postiääniä 28 048 (64,3 %). Vanhin postitse äänestänyt jäsen oli 102-vuotias ja vanhin sähköisesti äänestänyt 94-vuotias. Sopivan ehdokkaan valintaa helpottamaan avattiin vaalikone, jossa ehdokkaat vastasivat 10 kysymykseen ja täydensivät taustatietoja.

Osuuskauppani-valmennus ja -tutkinto valituille

Edustajisto aloittaa 4-vuotiskautensa perehdytyksellä. Edustajiston jäsenille lähetetään toukokuun alussa osuustoiminta-kirjallisuutta ja lisäksi he suorittavat ennakkotehtävinä eJollas-verkkomodulit. Toukokuun lopussa edustajiston jäsenet kokoontuvat valmennukseen, saavat Osuuskauppani-todistuksen ja ovat valmiita tekemään sääntömääräisiä päätöksiä 1. kokouksessa 27.5. ja toimimaan viestinvälittäjinä osuuskaupan jäsenten ja johdon välillä.

Vaalien yhteydessä arvottiin kaksi ”Vuoden ruuat”-palkintoa

Arinan jäsenet osallistuivat äänestyksen yhteydessä vaaliarvontaan, jossa arvottiin kaksi 4300 euron arvoista ”Vuoden ruuat”-palkintoa. Voittajat on julkaistu vaalisivuilla www.arina.fi/vaalit ja heille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.