Arinan omistajat valitsivat edustajat hallintoelimiin vuodelle 2015


19.12.2014

Arina on pohjoissuomalainen kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat yli 150 000, 2/3 toimialueen kotitalouksista. Osuuskaupan tehtävänä on tuottaa palveluja ja hyötyjä omistajille. Päätökset tehdään omistajien muodostamissa hallintoelimissä, joilla kullakin on Arinan säännöissä määritellyt tehtävät. Osuuskaupan omistajien päättämisvaltaa käyttää heidän keskuudestaan valitsema, osakeyhtiön yhtiökokoukseen verrattava edustajisto, joka valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Hallintoneuvosto valitsee osuuskaupan hallituksen jäsenet.

Edustajisto on osuuskaupan omistajien keskuudestaan 4 vuoden välein vaaleilla valitsema päättämisvaltaa käyttävä, osakeyhtiön yhtiökokoukseen verrattava toimielin. Arinan omistajat valitsivat kevään 2014 vaaleissa 65 jäsentä kaudelle 2014-2018. Edustajiston päätöksiin kuuluvat mm. hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinta. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kahdesti vuodessa. Syyskokous pidettiin 29.11. Oulussa.

Arinan hallintoneuvostossa on 24 osuuskaupan omistajaa, joista kolmasosa on vuosittain erovuorossa. Arinan edustajisto valitsi 29.11. syyskokouksessa hallintoneuvostoon uusiksi jäseniksi Minna Siiran Kempeleestä sekä Sauli Hyöppisen ja Markku Taramaan Torniosta. Jatkokaudelle valittiin Matti Pikkarainen ja Antti Rautio Oulusta sekä Susanna Junttila ja Seija Säkkinen Rovaniemeltä. Tilintarkastajiksi vuodelle 2015 valittiin KHT Esa Harttunen ja KHT-yhteisö PwC:n vastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti.

Arinan hallintoneuvosto valitsi 5.12. keskuudestaan vuodelle 2015 puheenjohtajaksi Matti Pikkaraisen ja varapuheenjohtajaksi Antti Latolan. Hallintoneuvosto valitsi osuuskaupan hallitukseen jatkamaan Minna Isomursun, Kari Juntusen ja Veli Rajakankaan Oulusta sekä Liisa Ansalan Rovaniemeltä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Arinan sääntöjen mukaisesti osuuskaupan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio.

Liitteet: