Arinan omistajat valitsevat edustajiston


08.01.2018

Uutta suora- eli henkilövaali sekä sähköisen ja postivaalin yhdistelmä

Osuuskauppa Arina on yli 160 000 pohjoissuomalaisen omistama kuluttajaosuuskunta. Edustajistovaalit liittyvät osuustoimintaan yritysmuotona ja omistajana vaikuttamiseen. Edustajisto on yksi osuuskaupan hallintoelimistä ja sen jäsenille kuuluu päätösvalta säännöissä määrätyissä asioissa ja aktiivinen viestintävälittäjän tehtävä omistajien ja johdon välillä. Omistajat valitsevat keskuudestaan neljän vuoden välein 65-jäsenisen edustajiston. Edustajisto valitaan ensimmäistä kertaa suora- eli henkilövaalina. Omistajat voivat asettua ehdolle, esittää ehdokkaita ja äänestää vaaleissa. Ehdokasasetteluaika on 29.1.-14.2.2018, äänestysaika 3.-18.4.2018 ja vaalitulos julkaistaan huhtikuussa. Lisätietoa: Arina.fi/vaalit

Osuuskauppa Arina on yli 160 000 pohjoissuomalaisen yhteisesti ja tasavertaisesti omistama kuluttajaosuuskunta. Arinalla ei ole muita omistajia. Osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti jokaisella omistajalla on yhtä suuri 100 euron omistusosuus ja vaikutusvalta eli ääni per jäsen. Edustajiston vaalit ja aktiivisuus edustajistossa ovat yksi omistajien vaikuttamiskanavista. Pohjoissuomalaisista kotitalouksista 70 % on Arinan omistajatalouksia.


Edustajistolla on osuuskaupassa päätös- ja vaikutusvaltaa


Edustajisto on osuuskaupassa päätösvaltaa käyttävä toimielin ja verrattavissa osakeyhtiön yhtiökokoukseen. Sääntömääräisiin päätöksiin kuuluvat mm. sääntömuutokset, tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen, voitonjaosta päättäminen, hallintoneuvoston ja tilintarkastajien valinta sekä kokouspalkkiot. Sääntömääräisiä kokouksia on kahdesti vuodessa ja niistä maksetaan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset.

Edustajistolla on kokousten lisäksi vaikutusvaltaa viestinvälittäjinä osuuskaupan omistajien ja johdon välillä. Edustajistoa koulutetaan, vuorovaikutusta kokousten välillä lisätään ja jäsenet tuodaan näkyvämmin esille osuuskaupan viestintäkanavissa.

Arinan 65-jäsenien edustajisto valitaan ensimmäistä kertaa suora- eli henkilövaalilla. Arinan omistajat valitsevat edustajiston jäseniä 6 eri jäsenalueelta. Edustajistopaikat on jaettu perustuen Arinan omistajamääriin eri jäsenalueilla.

Jäsen-

alue

Jäsenalue

Edusta­jiston paikat

Ehdokkaita ilmoituksessa

1

Oulu, Ii, Muhos, Utajärvi, Vaala, ulkopuoliset

32

1-64

2

Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki, Siikalatva

5

1-10

3

Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä

5

1-10

4

Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kolari, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio

10

1-20

5

Pudasjärvi, Ranua, Rovaniemi

10

1-20

6

Inari, Kittilä, Sodankylä, Utsjoki

3

1-6

 

Yhteensä

65

 

 

Arinan omistajat voivat asettua ehdolle, esittää ehdokkaita ja äänestää


Arinan edustajiston vaalit toteutetaan ensimmäistä kertaa suora- eli henkilövaalina. Ehdokasasettelu toteutetaan ehdokasilmoituksella, jonka allekirjoittaa vähintään kaksi Arinan jäsenalueella asuvaa omistajaa. Ehdokasilmoitusten lukumäärää ei ole mitenkään rajoitettu.

Ehdokasilmoituksella asetetaan vähintään yksi ja enintään kaksinkertainen määrä jäsenalueelta valittavia omistajia (ks. taulukko). Kuka tahansa 31.12.2017 mennessä Arinan jäseneksi hyväksytty vaalikelpoinen omistaja voi asettua ehdolle, esittää ehdokkaita ja äänestää vaaleissa. Ehdokkaiksi voidaan asettaa vain varsinaisia jäseniä, ei talouden henkilöitä.

Arinan edustajiston vaalit eivät ole puoluepoliittiset. Osuuskaupan edustajistoon valittavien tehtävänä on huolehtia osuuskaupan ja sen omistajien eduista. Tavoitteena on saada ehdolle mahdollisimman monipuolisesti omistajia edustava kokonaisuus. Arinan johto ei voi vaikuttaa, ketkä asetetaan ehdolle tai tulevat äänestyksessä valituksi.

Ehdokasilmoituksia ja täyttöohjeita on saatavilla Arinan vaalisivuilta Arina.fi/vaalit. Ehdokasilmoitukset palautetaan Arinan S-vaalilautakunnalle 14.2.2018 klo 16 mennessä.

Edustajisto valitaan äänestyksellä 3.-18.4.2018. Äänestystapana on ensimmäistä kertaa sähköisen ja postivaalin yhdistelmä. Äänestysmateriaali postitetaan omistajien ilmoittamaan kotiosoitteeseen Suomessa. Äänioikeutetut voivat valita itselle sopivimman ehdokkaan ja äänestystavan. Avuksi on suunnitteilla vaalikone. Vaaleissa ei ole käytössä ns. vaaliuurnia. Vaalitulos julkaistaan huhtikuussa. Uusi edustajisto kokoontuu 1. kerran 26.5.2018.

Arinan edustajiston vaaleissa 2014 äänioikeutettuja jäseniä oli vajaa 150 000. Ehdokkaita oli 376, jotka saivat reilut 26 000 ääntä (17,5 %). Vaalien ääniharava sai 340 ääntä. Edustajistoon valittiin naisenemmistö (57%) ja uusia jäseniä oli 57%. Valitut olivat iältään 22-74 -vuotiaita.