Arinan henkilöstön 100-vuotisjuhlan juhlapuhe ja musiikkiesitys


19.10.2017

Rakkaat arinalaiset,

minulla on ilo toivottaa teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi meidän pohjoissuomalaisten yhteisen Osuuskaupan, Arinan henkilökunnan 100-vuotisjuhlaan.

Olen syntynyt ja kasvanut ”osuuskauppaperheessä”.

Pienellä pojalla oli unelma, jota hän ei itsekään tiedostanut. Hän teki töitä juoksupoikana, kärrypoikana, mainoslehtien jakajana, inventoinneissa… ja opiskeli, tehden valintoja elämässään… hän teki myyjän töitä, esimiehen töitä, ryhmäpäällikön töitä ja toimialajohtajan töitä… ja yhtäkkiä huomasi olevansa rakastamansa osuuskaupan toimitusjohtaja… Hän huomasi, että on tiedostamattaan tehnyt selkeitä valintoja, jotka ovat johtaneet tähän.

Nyt olen toiminut 15 vuotta Arinan toimitusjohtajana ja olen ylpeä meistä kaikista arinalaisista.

Arinan perustivat oululaiset ja oulujokiset. Paikalla oli tavallisia kuluttajia, perheenäitejä ja -isiä; maanviljelijöitä, opettajia, konsulentteja, kirjanpitäjiä, rakennusmestareita, tilanhoitajia ja talollisia. He halusivat perustaa Ouluun sitoutumattoman ja riippumattoman osuusliikkeen.

Miksi osuuskauppa perustettiin?

Mikä on olemassaolomme tarkoitus?

Toiminnan tarkoitus oli alusta alkaen tarjota palveluja ja hyötyjä omistajille, tavallisille kotitalouksille. Tämä on kirjattu selkeästi sääntöihimme. Tavarasta oli pulaa, laatu oli huonoa ja kauppoja ei ollut tarpeeksi. Osuuskaupan avulla haluttiin varmistaa hyvät ja turvalliset palvelut järkevään hintaan, tasapuolisesti. Toiminta oli alusta alkaen tavallisten ihmisten yhteistyötä, yhdessä tekemistä, tavoitteena yhteinen hyvä.

Toiminta lähti hyvin käyntiin ja ensimmäiset 50 vuotta olivat kannattavan kasvun aikaa.

Mutta kuten Arinan tarina juhlavideossakin tuli esille, aina ei osuuskaupalla ole mennyt hyvin. Yhteiskuntarakenteen muutos, teollistuminen, kaupungistuminen ja muuttoliike johtivat siihen, että omistajien tarpeet muuttuivat ja osuuskaupan kyky tarjota palveluja ja hyötyjä heikkeni.

Oli pakko miettiä perusasioita uudelleen. Toiminnan tarkoitus pysyi ennallaan, mutta koko S-ryhmän rakennetta ja liiketoimintamallia uudistettiin. Jälkikäteen voi miettiä, millainen Suomi ja Pohjois-Suomi olisivat, jos kriisistä ei olisi selvitty.

Olen vakaasti sitä mieltä, että ilman tehokasta, kilpailukykyistä osuuskauppojen yhteenliittymää S-ryhmää ruoka olisi Suomessa todennäköisesti 10 %, jopa 20 % kalliimpaa kuin nyt. Tärkein tehtävämme on edelleenkin halpuuttaa ruokakorin hintaa ja auttaa kotitalouksia arjen haasteissa.

Arina on sadan vuoden aikana kasvanut lähes kaikkien pohjoissuomalaisten osuuskaupaksi. Arinaan on fuusion kautta yhdistynyt suoraan 17 ja välillisesti lähes kolmekymmentä itsenäistä osuuskauppaa, joista osa on perustettu jo ennen Arinaa. Meitä arinalaisia on nyt jo lähes 3000.

Saako osuuskauppa menestyä?

Osuuskunta on arvostettu, tulevaisuuden yritysmuoto. Se omaa ainutlaatuisen kilpailuedun kuluttajakaupassa: voittoa ei kerätä asiakkailta sijoittajille, vaan päinvastoin asiakkaiden saamaa hyötyä pyritään maksimoimaan. Hintojen halpuuttaminen on tästä erinomainen esimerkki.

Olen huomannut, että tänä päivänä osuuskaupan toiminnan tarkoitusta ei tunneta riittävästi. Osuustoimintatietämys ei enää siirry äidinmaidosta perimätietona. Kun kasvumme on ollut voimakasta, on syntynyt turhia epäluuloja ja väärinkäsityksiä toimintaamme kohtaan.

Meidän arinalaisten tehtävä on oikaista näitä väärinkäsityksiä ja epäluuloja. Tehtävämme on vahvistaa ihmisten uskoa osuustoimintaan eli meidän arinalaisten tekemiseen. Vahvistaa siis sitä uskoa, että kaikki hyöty tekemisestämme jää tänne omalle alueellemme eli Pohjois-Suomeen. Työllämme on merkitystä.

Olemme onnistuneet kehittämään Arinaa voimakkaasti, vaikka moni kilpailija on kärsinyt talouden suhdannevaihteluista. Tämä on ollut mahdollista vain teidän kaikkien hyvän osaamisen, ammattitaidon ja ennen kaikkea sitoutumisen ansiosta. Te olette halunneet tehdä asiat arinalaisella tavalla, osuustoiminnan tarkoitus mielessä, ihmisistä kiinnostuen, tavoitteellisesti ja onnistumista arvostaen ja sitä haluten. Nämä tärkeät menestyksen osatekijät ovat nykyisin Arinan arvoja.

Palataan vielä palveluihin ja hyötyihin. Mielestäni osuustoiminta kuuluu kaikille, ja siksi Arina onkin pyrkinyt kehittämään palveluja koko Pohjois-Suomessa. Toimipaikkalukumäärämme on kaksinkertaistunut 2000-luvulla, omistajamäärä on noussut sen myötä noin 100 000 kotitaloudella ja henkilökuntamääräkin yli 1500:lla.

Tärkeintä on edelleen toiminnan tarkoitus ja tavallisten kotitalouksien saamat hyödyt. Viime vuonna omistajat saivat hyötyjä keskimäärin reilut 570 euroa, paikalla olevat varmaan reilusti enemmän. Hyödyt ovat kehittyneet vuosittain ja niitä pyrimme jatkossakin kehittämään. Meidän arinalaisten onnistumista mitataan parhaiten juuri kotitalouksien saamalla hyödyllä, onhan tehtävämme auttaa omistajia arjessa. Haluamme, että kauppamme tai ravintolamme on parempi kuin kilpailijan.

Osuuskaupan investoinnit tuovat elinvoimaisuutta toimialueelle. Kauppakeskus Valkean rakennuttaminen on tuorein esimerkki siitä, miten osuustoimintamallilla voidaan tarjota monipuolisia palveluja asiakkaille ja liiketiloja kymmenille muille yrittäjille, ja näin yhdessä lisätä alueen elinvoimaisuutta. Vastaavaa toteutamme pienemmässä mittakaavassa muidenkin osuuskaupan kauppapaikkojen yhteydessä.

Hyvät työkaverit,

100 vuotta on arvokas ikä. Myös isänmaamme Suomi juhlii itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta. Yritykset voivat menestyä vain Suomen menestyessä. Tehkäämme kaikki laadukasta työtä Suomen ja Pohjois-Suomen menestyksen hyväksi.

Arinassa visionamme on tarjota ylivoimaista hyötyä omasta kaupasta. Osuuskaupan arvoja on vastikään täsmennetty; Pidämme aina mielessä osuustoiminnan tarkoituksen. Olemme aidosti kiinnostuneita ihmisistä. Toimimme tavoitteellisesti ja haluamme onnistua.

Minä haluan osaltani huolehtia Arinasta ja teistä kaikista arinalaisista. Huolehditaan yhdessä, että Arina menestyy myös tulevina vuosina.

Meillä on Suomen paras henkilökunta, Suomen parhaat esimiehet, Suomen parhaat ryhmäpäälliköt, Suomen parhaat tukitoiminnot ja Suomen paras johtoryhmä.

Kiitos sinulle tähänastisesta loistavasta työstä Arinan hyväksi ja antoisaa juhlailtaa meille kaikille!