Arinan hallinto toimii kotitalouksien hyödyksi – syyskokousten päätöksiä


07.12.2018

Osuuskauppa Arina on pohjoissuomalaisten kotitalouksien perustama ja omistama reilu 100-vuotias kuluttajaosuuskunta, omistajina tänään lähes 170 000 (n. 70 %) kaikista alueen kotitalouksista. Omistajat valitsevat keskuudestaan sääntömääräistä päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet. Hallinto toimii päätösvallan lisäksi tärkeässä viestintäroolissa kotitalouksien ja osuuskaupan välillä.

Hallinnolle uusi keskustelualusta – hallinnon jäsenten yhteystiedot esille kotitalouksia varten

Osuuskaupan hallinto viestii johdon kanssa kokousten ohella jatkuvasti uutta digitaalista keskustelualustaa hyödyntäen. Kotitaloudet voivat kääntyä lähimpien hallinnon edustajien puoleen tai antaa suoraa palautetta osuuskaupalle. Hallinnon jäsenten yhteystiedot on päivitetty Arinan verkkosivuille ja myymäläjulisteisiin.

Edustajisto valitsi hallintoneuvoston jäseniä kaudelle 2019-2021 ja tilintarkastajat vuodelle 2019

Edustajisto on toimielin, joka kokoontuu kahdesti vuodessa ja mm. päättää syksyisin sääntömääräisesti hallintoneuvoston jäsenyydet, tilintarkastajat ja kokouspalkkiot. Edustajisto kokoontui 24.11. Oulussa.

Edustajisto valitsi nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvostoon jatkokaudelle Antero Aulakosken Raahesta sekä Sofia Husson ja Antti Huttu-Hiltusen Oulusta ja uusina jäseninä Virpi Jääskön ja Marja-Leena Kemppaisen Oulusta, Markku Maarannon Limingasta sekä Liisa Ojantakasen Siikalatvalta. Tilintarkastajina jatkavat toistaiseksi valitut KHT Esa Harttunen sekä KTH-yhteisö PwC Oy päävastuullisena tilintarkastajana KTM, KHT Sami Posti.

Edustajisto päätti kokouspalkkiot vuodelle 2019; edustajiston jäsenille 300 €/kokous, kokouksen puheen-johtajalle 1,5-kertaisena ja nimeämisvaliokunnan jäsenille 210 €/kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle 1800 €/kk, varapuheenjohtajalle 700 €/kk ja kaikille jäsenille 320 €/kokous sekä tilintarkastajille laskun mukaan.

Hallintoneuvosto valitsi hallituksen vuodelle 2019

Hallintoneuvosto on toimielin, joka kokoontuu vähintään kolmesti vuodessa ja mm. vahvistaa keskeiset strategiat ja taloudelliset tavoitteet sekä valitsee hallituksen jäsenet. Hallintoneuvosto kokoontui 18.9. ja 30.11. Oulussa. Hallintoneuvosto valitse keskuudestaan vuodelle 2019 puheenjohtajaksi Matti Pikkaraisen ja varapuheenjohtajaksi Antti Latolan, molemmat Oulusta.

Hallintoneuvoston nimeämisvaliokunnan esityksestä hallituksessa jatkavat vuonna 2019 Johanna Bluemink, Kari Juntunen ja Veli Rajakangas Oulusta sekä Elsi Malkki Rovaniemeltä. Arinan sääntöjen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskaupan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio. Sihteerinä jatkaa osuuskaupan hallintojohtaja Paavo Härö.