Arinan hallinnon syyskokousten päätöksiä


18.12.2017

Osuuskauppa Arina on 100-vuotisjuhlavuotta viettävä kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat lähes 164 000 pohjoissuomalaista kotitaloutta. Osuuskaupan sääntömääräiset päätökset tehdään omistajien valitsemissa ja muodostamissa hallintoelimissä

Edustajisto päätti sääntömuutoksesta – edustajiston vaalit 2018 suoravaalina

Edustajisto on toimielin, joka kokoontuu kahdesti vuodessa ja mm. päättää sääntömuutoksista, valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää kokouspalkkioista. Edustajisto kokoontui 25.11. Oulussa.

Edustajisto päätti kokouksessa sääntömuutoksesta koskien osuuskaupan vaalijärjestystä. Edustajiston vaalit tullaan järjestämään jäsenalueittain ns. suorana henkilövaalina aiemman suhteellisen vaalitavan sijaan.

Edustajisto valitsi nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvostoon jatkokaudelle Susanna Junttilan, Matti Pikkaraisen, Antti Raution, Minna Siiran, Seija Säkkisen ja Markku Taramaan sekä uutena jäsenenä Juha Puron. Tilintarkastajina jatkavat toistaiseksi valitut KHT Esa Harttunen sekä KTH-yhteisö PwC Oy päävastuullisena tilintarkastajana KTM, KHT Sami Posti.

Edustajisto päätti hallinnon kokouspalkkiot vuodelle 2018; edustajiston jäsenille 300 €/kokous, kokouksen puheenjohtajalle 1,5-kertaisena ja nimeämisvaliokunnan jäsenille 190 €/kokous, hallintoneuvoston puheenjohtajalle 1500 €/kk, varapuheenjohtajalle 600 €/kk ja kaikille jäsenille 320 €/kokous, tilintarkastajille laskun mukaan ja S-vaalilautakunnan jäsenille sama kuin edustajiston nimeämisvaliokunnalle.
 

Hallintoneuvosto valitsi hallituksen ja S-vaalilautakunnan

Hallintoneuvosto on toimielin, joka kokoontuu vähintään kolmesti vuodessa ja mm. valitsee hallituksen jäsenet ja Arinan edustajat SOK:n osuuskunnan kokoukseen sekä päättää neljän vuoden välein vaalien jäsenaluerajat ja kultakin alueelta valittavien edustajiston jäsenten lukumäärän. Hallintoneuvosto kokoontui 3.10. ja 30.11. Oulussa.

Hallintoneuvoston nimeämisvaliokunnan esityksestä hallituksessa jatkavat vuonna 2018 Johanna Bluemink, Kari Juntunen ja Veli Rajakangas. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Elsi Malkki, ja hänet valittiin mukaan hallitukseen jo loppuvuodeksi 2017. Arinan sääntöjen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio. Sihteerinä jatkaa hallintojohtaja Paavo Härö.

Hallintoneuvosto päätti, että edustajiston vaaleissa 2018 on kuusi jäsenaluetta ja niiltä valitaan jäsenmäärien suhteessa 65 edustajiston jäsentä. Hallintoneuvosto valitsi S-vaalilautakuntaan Johannapiritta Huovisen, Tapio Junttilan, Jari Kestilän, Jyrki Koskisen ja Matti Pikkaraisen. Sihteerinä toimii markkinointijohtaja Pasi Ruuskanen.

Edustajiston valitsema S-vaalilautakunta päätti kokouksessaan ehdokasasetteluajaksi 29.1.-14.2.2018 ja äänestysajaksi 3.-18.4.2018. Vaalit järjestetään ensimmäisen kerran sähköisen ja postivaalin yhdistelmänä. Uusi edustajisto kokoontuu ensimmäisen kerran 26.5.2018.