Arinan hallinnon syyskokouksissa henkilövalintoja ja keskustelua palveluverkostosta


08.12.2021

Osuuskauppa Arina on lähes 180 000 pohjoissuomalaisen kotitalouden omistama osuuskunta. Omistajat valitsevat keskuudestaan edustajat sääntömääräisissä kokouksissa päätösvaltaa käyttäviin hallintoelimiin. Edustajat toimivat päätösvallan lisäksi tärkeinä sanansaattajina kotitalouksien ja osuuskaupan välillä.

Ajankohtaista keskustelua palveluverkostosta ja palautetta omistajana vaikuttamisesta

Arinan hallintoelimiin valitut edustajat toimivat sääntömääräisten päätöskokousten lisäksi tärkeinä sanansaattajina kotitalouksien ja osuuskaupan välillä osaltaan huolehtien, että Arinan olemassaolon tarkoitus, palvelujen ja hyötyjen tarjoaminen pohjoissuomalaisille toteutuu laajalla toimialueella mm. väestörakenne ja palvelujen kysyntä huomioiden.

Edustajiston syyskokouksen jälkeisen keskustelutilaisuuden teemana oli ajankohtainen Arinan palveluverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen haja-asutusalueilla. Lisäksi viimeistä kertaa ennen vaaleja kokoontuneelta edustajistolta pyydettiin palautetta omistajana vaikuttamisesta ja omistajien äänenä toimimisesta Pohjois-Suomessa.

Omistajia edustavien hallintoelinten jäsenten yhteystietoja ylläpidetään Arinan verkkosivuilla arina.fi/hallinto. Omistajat voivat antaa palautetta myös suoraan toimipaikoissa, verkkosivuilla ja S-mobiililla. Keväällä 2022 järjestetään Arinan edustajiston vaalit, jolloin omistajat valitsevat jälleen keskuudestaan 65 edustajaa valvomaan omistajien hyötyjä.

Edustajisto valitsi hallintoneuvoston jäseniä kaudelle 2022-2024 ja tilintarkastajat vuodelle 2022

Edustajisto on toimielin, joka kokoontuu kahdesti vuodessa ja päättää syksyisin sääntömääräisesti hallintoneuvoston jäsenyydet, tilintarkastajat ja kokouspalkkiot. Edustajisto kokoontui lauantaina 20.11. hybridisti osin etäyhteyksillä. Kokouksen puheenjohtajana toimi edustajiston jäsen Pertti Sankilampi.

Edustajisto valitsi nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvostoon erovuoroisista jäsenistä 3-vuotiselle jatkokaudelle Sofia HussonAntti Huttu-HiltusenVirpi Jääskön ja Marja-Leena Kemppaisen Oulusta, Antero Aulakosken Raahesta, Liisa Ojantakasen Siikalatvalta ja Markku Maarannon Limingasta.

Arinan luottamusmiesneuvottelukunta on valinnut henkilökunnan edustajaksi kaudelle 2022-2024 Kimmo Alatalon ja varajäseneksi Tuomo Ylikitin.

Osuuskauppa Arinan ja sen kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastajina jatkavat tilikaudella 2022 KHT Esa Harttunen ja tilintarkastusyhteisö PwC Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KTM, KHT Sami Posti. Esa Harttusen varatilintarkastajana toimii KHT Annukka Peltoniemi PwC Oy:stä.

Edustajisto hyväksyi kokouspalkkiot vuodelle 2022. Edustajiston jäsenille maksetaan 320 €/kokous, kokouksen puheenjohtajalle 1,5-kertaisena sekä nimeämisvaliokunnan ja S-vaalilautakunnan jäsenille 220 €/kokous. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1900 €/kk, varapuheenjohtajalle 740 €/kk ja jäsenille 340 €/kokous. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

Hallintoneuvosto valitsi S-vaalilautakunnan ja hallituksen jäsenet vuodelle 2022

Hallintoneuvosto on toimielin, joka kokoontuu vähintään kolmesti vuodessa, vahvistaa keskeiset strategiat ja taloudelliset tavoitteet sekä valitsee hallituksen jäsenet. Hallintoneuvosto kokoontui 14.9. ja 26.11. hybridisti osin etäyhteyksillä.

Hallintoneuvosto päätti 14.9. edustajiston vaalien jäsenaluerajat, kultakin jäsenalueelta valittavien edustajiston jäsenten lukumäärät sekä Arinan toimialueen ulkopuolella asuvien jäsenosuuksien jakamisen suhteellisesti jäsenalueiden kesken. Hallintoneuvosto nimitti lisäksi S-vaalilautakunnan jäseniksi Antero Aulakosken Raahesta, Jari Kestilän Oulusta, Liisa Ojantakasen Siikalatvalta, Matti Pikkaraisen Oulusta ja Markku Taramaan Torniosta.

Hallintoneuvosto hyväksyi 26.11. Arinan tulos- ja investointitavoitteet vuodelle2022. Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallituksessa jatkavat vuonna 2022 Johanna BlueminkKari Juntunen ja Veli Rajakangas Oulusta sekä Elsi Malkki Rovaniemeltä. Arinan sääntöjen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskaupan toimitusjohtaja, 1.1.2022 alkaen Reima Loukkola. SOK:n hallintoneuvoston suosituksen mukaan ja Arinan hallintoneuvoston nimeämisvaliokunnan esityksestä hallituksen palkkioiksi päätettiin 490 €/kokous ja 1305 €/kuukausi. Reima Loukkolan siirtyessä 1.1.2022 alkaen toimitusjohtajaksi, hallintoneuvosto valitsi toimitusjohtajan sijaiseksi 1.1.2022 talousjohtajana aloittavan Anu Junnikkala-Alhon.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Matti Pikkarainen ja varapuheenjohtajana Antti Latola

Hallintoneuvosto valitsi 26.11. järjestäytymiskokouksessaan nimeämisvaliokunnan esityksestä puheenjohtajaksi Matti Pikkaraisen ja varapuheenjohtajaksi Antti Latolan. Hallintoneuvoston sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho. Nimeämisvaliokunnan jäseniksi valittiin Marja-Leena Kemppainen ja Markku Taramaa.

 

Lisätietoja:

Matti Pikkarainen, hallintoneuvoston puheenjohtaja, +358 44 788 4087, matti.pikkarainen@sok.fi
Reima Loukkola, hallintojohtaja, +358 50 595 1972, reima.loukkola@sok.fi