Arinan edustajistoon naisenemmistö


22.04.2014

Arinan Keskusvaalilautakunta on julkistanut 2014 edustajiston vaalien tuloksen. Äänioikeutta käytti 26 271 omistajaa (17,5 %). 65-jäseniseen edustajistoon valittiin 37 uutta jäsentä. Edustajistossa on 37 naista ja 28 miestä, keski-iältään 52 vuotta. Ehdokaskohtaiset äänimäärät on julkaistu vaalisivuilla www.arina.fi/vaalit Keskusvaalilautakunta kiittää kaikkia asiamiehiä, ehdokkaita ja äänestäjiä aktiivisuudesta sekä erikseen äänestysvaiheen painovirheistä huomauttaneita. Painovirheillä ei ollut vaikutusta vaalitulokseen. Uusi edustajisto kokoontuu 1. kerran 17.5. Oulussa perehdytystilaisuuteen ja kevätkokoukseen.

Osuuskauppa Arina on yli 150 000 pohjoissuomalaisen yhteisesti ja tasavertaisesti omistama kuluttajaosuuskunta. Edustajisto on osuuskaupassa omistajien keskuudestaan valitsema päätäntävaltaa käyttävä toimielin ja verrattavissa osakeyhtiön yhtiökokoukseen. Edustajiston keskeisiin päätöksiin kuuluvat Arinan tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen, voitonjaosta päättäminen sekä hallintoneuvoston ja tilintarkastajien valinta.

Vaaleissa enimmillään 340 ääntä, nuorin edustajiston jäsen 22-vuotias

Arinan omistajat valitsivat 65-jäsenisen edustajiston 6 eri jäsenalueelta. Edustajiston vaaleissa oli 376 ehdokasta, jotka edustivat eri ammattikuntia. Ehdokkaissa oli miesenemmistö (57 %), mutta valituissa naisenemmistö (57 %). Ehdokkaat olivat iältään 22-80 –vuotiaita, valitut 22-74 –vuotiaita, keski-iältään 52 vuotta. Valituista 57 % on uusia edustajiston jäseniä. Valituista 9 on parhaillaan Arinan hallintoneuvostossa tai hallituksessa, jolloin edustajistoon on valittu heidän tilalleen varajäsenet.

Vaalien ääniharava oli Katja Hänninen (340) Raahesta, seuraavaksi eniten ääniä saivat Leena Jääskeläinen (332) Rovaniemeltä ja Kyösti Oikarinen (331) Oulusta. Suhteellisella vaalitavalla toteutetuissa vaaleissa varsinaiseksi jäseneksi pääsi pienimmillään 65 äänellä.

Vaaleissa annettiin yhteensä 26 271 ääntä (17,5 %). Äänestysaktiivisuus jäi alhaiseksi, kuten on käynyt viimeaikaisissa osuuskauppavaaleissa. Keskusvaalilautakunta kiittää kaikki asiamiehiä, ehdokkaita ja äänestäjiä aktiivisuudesta.

Vaalimenettelystä huomautuksia, oikaisupyyntö ja takaisinveto

Arinan 2014 edustajiston vaalit järjestettiin postivaalina. Äänestysvaiheen postiaineistoissa havaittiin painovirheitä, jotka päivitettiin sähköisiin vaaliaineistoihin. Virheillä ei ollut vaikutusta vaalitulokseen. Ehdokkaat esiteltiin postiaineiston lisäksi vaalisivuilla ja toimipaikoissa. Huomautukset toimipaikkajulisteen painovirheestä ja palautuslaatikoiden vartioinnista korjattiin.

Keskusvaalilautakunta sai jäsenalue 1 listan D, jäsenalue 2 listan B ja jäsenalue 4 listan F asiamiehiltä ja ehdokkailta vaalimenettelyä koskevan oikaisupyynnön, jossa vaadittiin vaalituloksen mitätöintiä ja uusia vaaleja. Keskusvaalilautakunta selvitti oikaisupyynnön vaikutuksia. Oikaisupyynnön esittäneet asiamiehet ja ehdokkaat vetivät kuitenkin oikaisupyynnön pois.

Keskusvaalilautakunta kiittää äänestysvaiheen painovirheistä huomauttaneita asiamiehiä ja ehdokkaita, vaikkei virheillä ollut vaikutusta vaalitulokseen. Arina kehittää huomautusten perusteella vaalimenettelyä seuraaviin vaaleihin.

Vaalien yhteydessä arvottiin 65 majoitus- ja ravintolalahjakorttia

Arinan omistajat osallistuivat äänestyksen yhteydessä vaaliarvontaan. Arvontaan osallistuneiden kesken on arvottu 65 kpl 154 euron arvoisia majoitus- ja ravintolalahjakortteja. Voittajat on julkaistu osoitteessa www.arina.fi/vaalit ja heille ilmoitetaan voitosta myös henkilökohtaisesti.