Arina turvasi pohjoista ruokahuoltoa – Myynti kasvoi market- ja rautakaupassa


15.02.2021

”Poikkeusvuosi oli kokonaisuutena onnistunut. Omistajamäärä ja myynti lisääntyivät market- ja rautakaupan kasvaessa, muiden toimialan kärsiessä. Osuustoiminnallinen tulos laski, mutta paikallinen arvonluonti ja verojalanjälki nousivat. Arinalaisten #yksiyhteinenarina-yhteishenki nosti työtyytyväisyyden ja tulospalkkiot ennätystasolle. Iso kiitos vastuullisesta toiminnasta sekä arinalaisille että omistajille”, kiteyttää toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio.

Osuuskauppa Arina vuonna 2020 Lkm/M€ Kehitys
Omistajamäärä 174 698 +2 %
Toimipaikkalukumäärä 182 +/- 0
Palvelujen kehittäminen (investoinnit) 23,4 M€ +6,5 M€
Henkilöstömäärä keskimäärin (aktiiviset) 2812 -56
Liikevaihto 856,2 M€ +1%
Verollinen vähittäismyynti 1 039,6 M€ +1 %
Bonusmyynti 691,6 M€ +2 %
Omistajahyödyt 94,2 M€ +/- 0 %
Ylijäämä (tulos ennen veroja) 25,4 M€ -3,9 M€
Osuustoiminnallinen tulos 119,6 M€ -4,1 M€
Paikallinen arvonluonti 258,2 M€ +13,4 M€
Verojalanjälki 129,4 M€ +1,7 M€

Yli 300 000 kuluttajan yhteisö

Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat paikalliset asiakkaat. Omistajia oli vuoden 2020 lopussa 174 698 (+3 589), 70 % toimialueen kotitalouksista. Omistajatalouksissa on yli 300 000 kuluttajaa. Osuuskauppa tarjosi market- ja tavaratalokaupan, erikoisliikekaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluja 182 toimipaikassa (+/- 0). Arina kehitti palveluja 23,4 milj. euron investoinneilla, tarjoten kaupan alan energiatehokkaimpia ratkaisuja yhteistyössä mm. Caverionin, VTT:n sekä rakennus- ja energia-alan yritysten kanssa.

Lähes 3000 työntekijän yhteisö

Omistajia ja asiakkaita palveli vuoden aikana keskimäärin 2812 (-56) arinalaista, kokoaikaisiksi muutettuna 1 903, ja heistä vakituisia oli 86 %. Vuoden lopussa arinalaisia oli 2825 (-25). Arina työllisti kesätöihin ja työharjoitteluun noin 600 nuorta. Jopa 400 arinalaista siirtyi poikkeusvuonna #yksiyhteinenarina-yhteishengessä toisiin työtehtäviin yli toimialarajojen. Arinalaisten hyvinvointia tuettiin valmennuksilla, liikuntaeduilla ja kattavalla työterveyshuollolla. Koko henkilöstön tulos-palkkioihin varattiin peräti 4,5 milj. euroa (+1,9 milj. euroa). Työtyytyväisyys nousi ennätystasolle.

Palveluja yli miljardilla eurolla

Arinan verollinen vähittäismyynti nousi 1039,6 milj. euroon (+7,0 milj. euroa). Bonusmyynti omistajille nousi 691,6 milj. euroon (+12,5 milj. euroa), 67 %:iin kokonaismyynnistä. Myyntiä kasvattivat omistajamäärän kasvu, asioinnin kasvu market- ja rautakaupassa, palvelujen ja valikoimien kehittäminen sekä edullinen hintataso. Muilla toimialoilla asiointi ja myynti vähenivät koronarajoitustoimien seurauksena. Omistajat ja asiakkaat asioivat Arinan toimipaikoissa keskimäärin yli 100 000 kertaa vuorokaudessa, yhteensä yli 40 miljoonaa kertaa.

Omistajahyötyjä lähes 100 miljoonalla eurolla

Kuluttajaosuuskuntana Arinan tarkoitus on tarjota vastuullisia ja kilpailukykyisiä palveluja ja hyötyjä. Tehokas osuustoiminta mahdollisti edullisen ruokakorin sekä monipuolisia tuote- ja palveluetuja. Ostoista maksettiin Bonusta ja maksutapaetua, sisältäen Bonus tuplana jaksoja. Omistajahyötyjä kertyi keskimäärin 545 euroa taloutta kohden (-12 euroa). Hyötyjä seuraa mobiilisovelluksella omistajatalouksien yli 300 000 kuluttajasta jo reilut 40 %. S-mobiilin Omat ostot -palvelussa vastuullisten valintojen vaikutuksia seurattiin suosituilla ravinto-, kotimaisuus- ja hiilijalanjälkilaskureilla. S-mobiilin etukupongit lisäsivät niin ikään voimakkaasti suosiota.

Yhteistä hyvää sadoilla miljoonilla euroilla

Palvelujen ja hyötyjen kehittämisen mahdollistivat kannattava liiketoiminta ja vahva tase. Arinan liikevaihto nousi 856,2 milj. euroon (+4,5 milj. euroa). Ylijäämä (tulos ennen veroja) oli 25,4 milj. euroa (-3,9 milj. euroa, 3,0 %/lv), keskimäärin 147 euroa omistajaa kohden. Osuustoiminnallinen tulos laski 119,6 milj. euroon (-4,1 milj. euroa). Sen sijaan paikallinen arvonluonti nousi 258,2 milj. euroon (+13,4 milj. euroa) ja verojalanjälki 129,4 milj. euroon (+1,7 milj. euroa). Omistajien luottamus ja tyytyväisyys osuuskaupan toimintaa kohtaan nousivat ennätystasolle.

Uutta vuonna 2021: Vastuulliset teot pohjoisen puolesta esille

Osuuskauppa Arinalla on ollut jo yli 100 vuotta olemassaolon tarkoitus, joka on edelleen strategian ydin. Tutkimukset osoittavat, että tarkoitus ei ole vieläkään laajasti tiedostettu. Osuuskauppa toimii pohjoissuomalaisten kuluttajien ja laajemmin koko Pohjois-Suomen elinvoimaisuuden puolesta. Arinalaiset tekevät päivittäin vastuullisia tekoja, jotka ansaitsevat tulla näkyviksi. Arina aloittaakin tarkoitusta selittävän Sydän Pohjois-Suomelle viestinnän, joka näkyy ympärivuotisesti niin toimipaikoissa kuin muissa viestintäkanavissa, mm. www.sydänpohjoissuomelle.fi sivuilla.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio, p. 050 539 8807, veli-matti.puutio@sok.fi

vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen, p. 050 430 1747, pasi.ruuskanen@sok.fi

 

Liite 1: Osuuskauppa Arinan vähittäismyynti toimialoittain

Arinan vähittäismyynti 2020 Milj. eur Kehitys
Marketkauppa 790,5 +8 %
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 150,9 -11%
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 47,2 -18 %
Matkailu- ja ravitsemiskauppa 36,6 -35 %
Muut palvelut 14,4 -5 %
Yhteensä 1039,6 M€ +1 %

Lähde: Arinan tilastot 2020

 

Liite 2: Osuuskauppa Arinan osuustoiminnallinen tulos

Osuustoiminnallinen tulos 2020 Milj. eur Eur/talous
Ruokakorin edullisuus 37,5 M€ 217 €
Tuote- ja palveluedut 27,0 M€ 156 €
Bonus ja maksutapaetu 29,7 M€ 172 €
Omistajahyödyt yhteensä 94,2 M€ 545 €
Ylijäämä (tulos ennen veroja) 25,4 M€ 147 €
Yhteensä 119,6 M€ 692 €

Lähde: S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteri ja Arinan tilastot 2020

 

Liite 3: Osuuskauppa Arinan paikallinen arvonluonti

Arinan paikallinen arvonluonti 2020 Milj. eur Kehitys
Palkat 73,6 M€ +0,4
Investoinnit 23,4 M€ +6,5
Paikalliset hankinnat 60,4 M€ +7,3
Tulo- ja varallisuusverot 6,3 M€ -0,4
Omistajahyödyt 94,2 M€ -0,3
Sponsorointi ja hyväntekeväisyys 0,3 M€ -0,1
Yhteensä 258,2 M€ +13,4

Lähde: Arinan tilastot 2020

 

Liite 4: Osuuskauppa Arinan verojalanjälki

Arinan verojalanjälki 2020 Milj. eur Kehitys
Ennakonpidätykset ja työnantajamaksut 25,5 -1,1
  Tilitetyt ennakonpidätykset palkoista 12,1 +0,5
  Eläkevakuutusmaksut 12,6 -2,0
  Työnantajan sairausvakuutusmaksut 0,9 +0,4
Tulo- ja varallisuusverot 6,3 -0,4
  Yhteisöjen tulovero 4,9 -0,4
  Kiinteistövero 1,4 +/-0
Välilliset verot 97,6 +3,2
  Tilitetty arvonlisävero 14,9 -0,9
  Sähkövero 1,8 -0,1
  Polttonesteiden valmistevero 53,4 +1,3
  Alkoholivero 0,8 +0,1
  Tupakkavero 26,7 +2,9
Verot yhteensä 129,4 M€ +1,7 M€

Lähde: Arinan tilastot 2020